นิทรรศการ: A journey through ASEAN ภาค 3 ASEAN...Unity in Diversity

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(สอร.) ชวนเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน เรียนรู้ เข้าใจ มุมมองความแตกต่างที่เป็นหนึ่งเดียว ในนิทรรศการพิพิธอาเซียน ... A journey through ASEAN ภาค 3 ตอน หลากความเหมือน หลายความต่าง ASEAN...Unity in Diversity"

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(สอร.) หรือ TK park ภายใต้สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จัด "นิทรรศการพิพิธอาเซียน...A journey through ASEAN ภาค 3 ตอน หลากความเหมือน หลายความต่าง ASEAN...Unity in Diversity" ขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ และเข้าใจอาเซียนในมุมที่ลึกซึ้ง หลากหลายมิติมากขึ้น ทั้งในแง่มุมความเหมือนและความต่าง เพื่อสร้างความตระหนัก รู้จัก เข้าใจ และเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้มากขึ้นอีก

ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า สอร. จัดนิทรรศการพิพิธอาเซียน ... A journey through ASEAN เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งแต่ละปีจะมีแนวคิดและการนำเสนอที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และความน่าสนใจในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ นอกจากนี้สอร.ยังได้มีการขยายผลในรูปแบบจัดนิทรรศการพิพิธอาเซียนสัญจร และชุดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ (TK exhibition kit) สำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อเป็นจำนวนมาก และได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี " สำหรับนิทรรศการพิพิธอาเซียน...A journey through ASEAN ภาค 3 ตอน หลากความเหมือน หลายความต่าง ASEAN...Unity in Diversity ครั้งนี้เป็นการเปิดประตู่สู่ประชาคมอาเซียนในมุมที่ลึกซึ้ง หลากมิติมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจใน มุมมองความแตกต่างที่เป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศสมาชิก โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งในด้านภาษา กีฬาพื้นบ้าน การแสดงและศิลปวัฒนธรรมต่างๆ รวมไปถึงวรรณกรรมและผลงานการเขียนทั้งจากนักเขียนชื่อดังอย่าง คุณประภัสสร เสวิกุล, คุณกิตติพจน์ อรรถวิเชียร บรรณาธิการนิตยสาร BE Magazine และกลุ่มเยาวชนผู้สร้างสรรค์ผลงานการเขียน เป็นต้น"

โดยพิธีเปิดนิทรรศการครั้งนี้ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน และสื่อการเรียนรู้ด้านอาเซียนจากภาคีร่วมจัดฯ ได้แก่ การแสดงกีฬาปันจักสีลัต, การแสดงกีฬาพื้นบ้านประเทศเวียดนาม "การเตะลูกขนไก่" โดยนักกีฬาสมัครเล่นจากประเทศเวียดนาม ,การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยสมาคมครูมวยไทย ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนโดยนักแสดงจากประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานทูตฟิลิปปินส์ และการแสดง "Traditional Dance" จากนักแสดงประเทศอินโดนิเซีย โดยได้รับความร่วมมือจากสถานทูตอินโดนิเซีย

สำหรับการจัดนิทรรศการพิพิธอาเซียน...A journey through ASEAN ภาค 3 ตอน หลากความเหมือน หลายความต่าง ASEAN...Unity in Diversity จะมีขึ้นทั้งหมด 4 สัปดาห์ ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ 18 พฤษภาคม -วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้ เปิดใจเรียนรู้ * ASEAN Wall x2 เรียนรู้อาเซียนผ่านกำแพงขนาดยักษ์พร้อมความสนุกยกกำลังสอง * สื่อทำมืออาเซียน ASEAN Media Kit ชวนสร้างสรรค์ผลงานสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง * กินเที่ยวช้อป...ผ่านภาษาอาเซียน เชิญสนุกสนานกับภาษาเพื่อนสมาชิกกับคำศัพท์ง่ายๆ * รู้ เล่น เต้น เพลิน กับกีฬาพื้นบ้านอาเซียน เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายของศิลปะทางกีฬาของประเทศสมาชิก

อาเซียนเพลินทัศนา * นิทานอาเซียนแสนสนุก : ร่วมฟังนิทานอาเซียนไปกับเด็ก ๆ จากโครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่า * เสวนาสร้างแรงบันดาลใจไปกับ Inspire by Idol พบกับบุคคลสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อาเซียนเช่น คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย , คุณประภัสสร เสวิกุล นักเขียนผู้มากความสามารถ , คุณกิตติพจน์ อรรถวิเชียร บรรณาธิการนิตยสาร BE Magazine พร้อมกับกลุ่มเยาวชนผู้สร้างสรรค์ผลงานการเขียน * ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนผ่านกีฬาและการแสดงที่หลากหลาย * ดูหนังเพื่อนบ้าน "อาเซียนกลางแปลง" ภาพยนตร์จากเพื่อนสมาชิกอาเซียน

นอกจากนี้ดร.ทัศนัย กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า นิทรรศการครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสามารถเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ในวันอังคาร- วันศุกร์ โดยมี 4 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนใจให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้แก่ รู้จัก....เข้าใจ อาเซียน ASEAN WALL ,กินเที่ยวช้อป...ผ่านภาษาอาเซียน ,สนุกเรียนรู้กับโดมิโนอาเซียน และ สื่อทำมือ...อาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้นิทรรศการดังกล่าว สามารถเข้าถึงเด็ก เยาวชนและประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม- 9 มิถุนายน 25556 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดูรายละเอียดกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ได้ที่ ที่ www.tkpark.or.th สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่โทร. 02-257-4300 ต่อ 300

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai