เปิดรับสมัครคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 39 คน มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคประชาสังคม เอกชน มีส่วนร่วมดำเนินงานอย่างเท่าเทียม โดยมีวาระการทำงาน 4 ปี

ขณะนี้ คณะกรรมการชุดปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดวาระ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจ ดังนี้

กรรมการจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

1.      ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

2.      มีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการการพัฒนาด้านต่างๆ มาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.      เลือกสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่

(1)    กลุ่มบริหาร นโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์

(2)    กลุ่มธุรกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

(3)    กลุ่มการศึกษา การจัดการความรู้

(4)    กลุ่มสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

(5)    กลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

(6)    กลุ่มพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่

ผู้สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ เว็บไซต์ “การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์” https://nhc.nationalhealth.or.th ระหว่างวันที่ 1-30 ส.ค. 2562

กรรมการจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีที่ตั้งองค์กรและดำเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี จะเป็นองค์กรนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ โดยต้องแจ้งขอขึ้นทะเบียนองค์กรในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้

1.        กลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิก

2.        กลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

3.        กลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัคร จิตอาสา หรือรณรงค์เผยแพร่

4.        กลุ่มองค์กรชุมชนที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน

5.        กลุ่มองค์กรชุมชนที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน สังคม นโยบายสาธารณะ การศึกษา ศาสนา พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ ในเชิงประเด็น

องค์กรภาคเอกชนที่สนใจ ขึ้นทะเบียนองค์กรและส่งผู้แทนสมัครออนไลน์ที่ เว็บไซต์ “การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์” https://nhc.nationalhealth.or.thระหว่างวันที่ 1-30 ส.ค. 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

โทร 02-832-9023-4 | อีเมล nhcvote@nationalhealth.or.th

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai