ขยายเวลารับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ - ถึง13กย62 นี้

คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กันยายน นี้

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ มีหน้าที่สานพลังทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโนยบายสาธารณะ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะหรือนำเสนอนโยบายด้านสุขภาพให้กับรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ผลักดันการทำงานทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ซึ่งสัดส่วนของกรรมการมาจาก 3 ส่วน คือ ภาคราชการ ภาควิชาการวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ และภาคประชาสังคมหรือองค์กรภาคเอกชน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระการทำงานในวันที่ 6 ธันวาคม 2562  สำหรับกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรภาคเอกชนนั้นมาจากกระบวนการเลือกกันเองเป็นกรรมการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ ในปี 2562 นี้

เพื่อให้การเปิดรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1-13 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • v ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ (1)กลุ่มธุรกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์, (2)กลุ่มสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ(3)กลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  โดยให้ยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
  • v ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในทุกจังหวัดทั้ง ๑๓ เขต โดยให้ยื่นแบบขอขึ้นทะเบียนองค์กร และยื่นใบสมัครผู้แทนองค์กรภาคเอกชน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

ผู้สนใจสมัครเป็น กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทั้งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน สามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์ https://nhc.nationalhealth.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-832-9023-4 หรืออีเมล nhcvote@nationalhealth.or.th

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai