มธ. เชิญร่วมส่งรายชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัล “สันติประชาธรรม”

ธรรมศาสตร์จัดพิธีมอบรางวัลสันติประชาธรรมประจ าปี 2562 รางวัลอันทรงเกียรติ ส าหรับ บุคคลทรงคุณค่าที่ดำเนินงานตามแนวทาง ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกโดย UNESCO องค์การสหประชาชาติ

“สันติประชาธรรม” เป็นหลักการที่ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้นำเสนอให้เป็นหลักคิดสำหรับการ เกิดสันติ และความเป็นธรรมในแวดวงต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งด้วยสันติวิธี นอกจากนี้ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ยัง ถือเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ความกล้าหาญ ความเรียบง่ายสมถะ ความเด็ดเดี่ยว ความยึดมั่นในระบอบ ประชาธิปไตยของท่าน ยังปรากฏชัดเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนเสมอมา จนได้ชื่อว่าเป็น “คนตรงในประเทศคต”

รางวัลสันติประชาธรรม จึงเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นเพื่อสืบสานปณิธาน ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และยัง เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลอันทรงคุณค่าโดยการเปิดกว้าง ไม่จ ำกัดคุณวุฒิ และวัยวุฒิ หากแต่เป็นผู้ที่ทำงาน อุทิศตนเพื่อสังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่การงาน และต่อประชาชน ไม่ว่าจะมาจากแวดวงใดก็ตาม ไม่ จำกัดสาขาอาชีพ รับรางวัล ให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป

องค์กร หน่วยงาน และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้ สมควรได้รับรางวัล ได้ที่ https://www.psds.tu.ac.th/santiprachatham2562 สอบถาม หรือ โทร 02-564-4440 - 79 ต่อ 1044 อีเมล์ puey.prachatham@gmail.com

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai