สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา

(Scroll down for English)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสารวิชาการ "วารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา (Conflict and Peace Studies Journal)" เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และแนวคิด สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สิทธิมนุษยชน และจิตตปัญญา ในรูปแบบของบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม) เปิดรับตลอดปี

กองบรรณาธิการวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ ส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารความขัดแย้งและสันติศึกษา

สมัครและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://so07.tci-thaijo.org/index.php/cpsj_psu

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 097 319 6988, 074 28 9450 หรือ E-mail: lalittapat.t@psu.ac.th

Announcement

We welcome the submission of academic articles or research papers to be published in our IPS journal. CPSJ is scheduled to be published 2 issues per year: 1st issue: January - June, 2nd issue: July - December

Applicants can submit articles all year round to the Conflict and Peace Studies Journal (CPSJ), Institute for Peace Studies (IPS). 

If interested, please see details from the following sites: https://so07.tci-thaijo.org/index.php/cpsj_psu

Conflict and Peace Studies Journal Editorial Board Institute for Peace Studies (IPS), Prince of Songkla University

Tel. 097-3196988, 074-289450 or Email: lalittapat.t@psu.ac.th

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท