Classifieds

ประกาศโฆษณา Classifieds วันที่
กิจกรรมอบรมทำหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด โดย TK park
อุทยานการเรียนรู้ TK park  เปิดอบรมอาสาสมัครในการสร้างหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีๆ มีประโยชน์...
2015/10/08
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น...
คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ...
2015/10/01
iLaw รับสมัครเพื่อนร่วมงาน...
iLaw หรือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก ทำงานรณรงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยปัจจุบัน iLaw...
2015/09/21
กสม. เปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กสม. จำนวน 2...
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ...
2015/08/25
เชิญนักศึกษาร่วมทำสื่อผ่าน Smrt Phone หัวข้อ...
Group of Comrade เชิญนักศึกษาร่วมทำสื่อผ่าน Smrt Phone หัวข้อ 'งานในฝันของฉัน' รณรงค์การทำงานที่มีคุณค่า  ...
2015/08/24
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย...
 เนื่องด้วยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยซึ่งทำงานสื่อสารสาธารณะกับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป  จึงได้จัดประกวดเพื่อมอบ “...
2015/08/20
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย...
 เนื่องด้วยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยซึ่งทำงานสื่อสารสาธารณะกับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป  จึงได้จัดประกวดเพื่อมอบ “...
2015/08/20
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ‘...
สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับกองทุนศรีบูรพา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวาระครบรอบชาตกาล 110 ปี “ศรีบูรพา” (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ในโครงการ ‘...
2015/07/24
กิจกรรมศิลปะบำบัด "LBTI: เรื่องราว ตัวตน...
โรงน้ำชา TEA group เชิญมาทำศิลปะกัน พี่น้องเลสเบียน ทอม ดี้ ทรานส์!โรงน้ำชาร่วมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนักศิลปะบำบัดแห่งประเทศไทย (IPATT)...
2015/07/11
Alibaba จัดสัมมนาเชิงลึกฟรี “ส่งออกแล้วรวยด้วย...
Alibaba.com เว็บไซต์ขายส่งอันดับหนึ่งของโลก ร่วมกับ บริษัท เว็บเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทน Alibaba.com ...
2015/06/15
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 3C4TEEN...
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสาร จำนวน 1 ตำแหน่ง พื้นที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 1 มิถุนายน–31 ธันวาคม 2558 โครงการ “พลังเยาวชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ (...
2015/06/14
สกว.เชิญคนรุ่นใหม่ร่วมโครงการสร้างสรรค์สื่อใหม่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญชวนนิสิต-นักศึกษาทั่วประเทศร่วม “โครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว....
2015/06/09
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส. )...
โอกาสสำหรับผู้อยากทำงานอาสามาถึงแล้ว! มอส.เปิดรับคนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ที่ประสงค์อยากมาเป็น “อาสาสมัครนักสิทธินุษยชนรุ่นที่ 10″...
2015/06/04
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย...
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย ขอเชิญเจ้าของหนังสั้นส่งผลงานหนังสั้นไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหา...
2015/05/21
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน...
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  รับสมัครอาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา วศ.บ. วศ.ม....
2015/05/21
เปิดรับสมัคร ป.โท สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
MASTER PROGRAM (THAI PROGRAM) หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (ภาคปกติ) ..........
2015/05/13
[1-30 พ.ค.]...
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ค.58...
2015/05/07
โรงเรียนภาคฤดูร้อน 2015 หัวข้อ สตรี เพศสถานะ...
"เรียน Queer เรียน ฟรี เรียน สตรีศึกษา" โรงเรียนภาคฤดูร้อน 2015 หัวข้อ สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 หมดเขตรับสมัคร 8 พ.ค. นี้...
2015/04/16
คปก.เปิดรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)...
2015/03/17
โครงการอบรม'ประชาธิปไตย...
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย...
2015/03/16