ทัพภาค4รุกดึงประชาชนร่วมดับไฟใต้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 48 ที่ห้องโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส มีการเสวนาเรื่องประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพล.ต.พิเชษฐ์ วิสัยจร รองแม่ทัพภาคที่ 4 นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายปราโมทย์ จินประสาท ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส นายกวี กาเยาะมาตร กำนันตำบลกาเยาะมาตี อ.บาเจาะ นายอาซิบ อูเซ็ง หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล สำนักงานจังหวัดนราธิวาส และนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายทหารแปล สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้ร่วมเสวนา มีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก


พ.อ.ธเนศ กาลพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือน กล่าวในการเสวนาว่า การครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาใต้ รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการมีส่วนร่วมต่อการบริหารบ้านเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย พุทธศักราช 2540 นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ทั้งการคิด การทำ การแก้ไขและการตรวจสอบ


พล.ต.พิเชษฐ์ กล่าวในการเสวนาว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีส่วนร่วมแก้ปัญหาความไม่สงบ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2540 ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยอาศัยกิจกรรมที่กองทัพบกดำเนินการมาแล้วในส่วนกลาง มาเป็นสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ส่วนรูปแบบการเสวนา เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและรับทราบความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแนวปฏิบัติของทหารต่อไป

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์