ครม.ไฟเขียวแผนจัดที่ดินแก้จน โอนเกษตรกรไว้ในกำมือบริษัท

ประชาไท - 4 ต.ค.48 ครม.รับแผนแก้จนกระทรวงเกษตรฯ เปิดช่องเกษตรกรเช่าดินส.ป.ก. พร้อมเปิดทางบริษัทเกษตรยักษ์ใหญ่ทำคอนแทรกค์ฟาร์มมิ่ง (contract farming) เปลี่ยนเกษตรกรเป็นแรงงาน อ้างประกันคุณภาพ-ราคา

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแผนการแก้ไขปัญหาความยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการจัดให้มี "นิคมเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งจะจัดหาที่ดินของ ส.ป.ก.ที่ยังไม่มีการออกโฉนด ให้เกษตรกรที่รวมกลุ่มกันในรูปสหกรณ์เช่าทำกินถาวร และสามารถใช้สัญญาเช่าในการค้ำประกันเงินกู้ได้เพื่อหาทุนมาดำเนินการ

 

ทั้งนี้ มีการกำหนดรูปแบบการผลิตเป็นคลัสเตอร์ (Cluster) โดยสมาชิกแบ่งงานกันทำตามความถนัด ทั้งการผลิต  การแปรรูป  บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานกระบวนการผลิตที่ดี (GAP) สำหรับการส่งออก ภายใต้ยี่ห้อ (Branding) ของนิคม และทำการผลิตในลักษณะเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพื่อให้ผลผลิตได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

 

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (โรงเรียนแก้จน) โดยจัดหาที่ดินว่างเปล่าที่เป็นที่ดินของทางราชการ   ที่ดินสาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของเอกชนที่ยินยอมให้ใช้ประโยชน์  เพื่อจัดทำเป็นแปลงหมุนเวียนทำกินชั่วคราว  และเป็นศูนย์ข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตของเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายตั้งโรงเรียนแก้จนให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศภายในปี 2551 

 

อย่างไรก็ดี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงแนวทางของแผนดังกล่าวว่า ทางกระทรวงจะกำหนดระบบการเกษตรแบบแปลงขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป และจะจัดโซนนิ่งการเพาะปลูกพืช หรือทำปศุสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด โดยดึงบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เข้าร่วมทำ "Contract Farming" กับเกษตรกรบางพื้นที่

 

ขณะที่นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ เลขาฯ ส.ป.ก.ย้ำว่า ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนำมาจากการขึ้นทะเบียนคนจน ส่วนภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมทำโครงการ จะไม่ให้ผูกขาดบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่ต้องเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และให้ผลตอบแทนต่อเกษตรกรสูงสุด เช่น ใน จ.บุรีรัมย์ทาง ส.ป.ก.จังหวัดแจ้งว่าพื้นที่มีความเหมาะสมกับการทำฟาร์มไก่ และบริษัทในกลุ่มซี.พี.ก็มีความพร้อมเข้าร่วมลงทุน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์