กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียตั้งคำถาม กรณีวิทยุชุมชนอ่างทองถูกตัดสินว่ามีความผิด

ประชาไท—9 ก.พ. 2549 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (AHRC) ออกแถลงการณ์ตั้งคำถามถึงภาคบังคับของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ไม่อาจคุ้มครองผู้จัดรายการวิทยุชุมชนกรณีของนาย เสถียร จันทร ผู้จัดรายการวิทยุชุมชน จ.อ่างทอง ซึ่งถูกศาลชั้นต้น จ. อ่างทอง พิพากษาว่ามีความผิดตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และผิด กฎหมายอาญามาตรา 91


 

แถลงการณ์ดังกล่าวอ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งระบุคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้หลายมาตรา ซึ่งมาตราที่เกี่ยวกับกรณีการกระจายเสียงของวิทยุชุมชนได้แก่ มาตรา 40 ซึ่งระบุเรื่องคลื่นความถี่มีใจความดังนี้

  

"คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุ โทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

   

 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  

การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม"

 

มาตรา 39 ระบุว่า

"บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น..."

 

แถลงการณ์ของ AHRC ระบุว่าในขณะที่รัฐธรรมนูญได้ให้เสรีภาพในการพูด อันสอดคล้องกับมาตรฐานสากล แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีเครื่องมือที่สนับสนุนให้หลักการนี้เป็นจริง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยถูกจำกัดมาเป็นเวลานานแล้ว ภายใต้วัฒนธรรมของการไม่แสดงออก บุคคลเช่นนายเสถียร ถือว่าเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้ผู้คนในสังคมไทย มีความกล้ามากขึ้นต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

 

" ผู้ที่ผิดต่อกรณีวิทยุชุมชนนั้นคือรัฐบาลไทยต่างหาก ไม่ใช่นายเสถียรที่มีความผิด นายเสถียรต่อสู้เพื่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่รัฐเป็นกลไกชะลอการใช้งานของรัฐธรรมนูญ เสถียรควรได้รับความชื่นชม จากการทำงานเพื่อชุมชนและสังคม และรัฐบาลควรรับผิดชอบต่อความล่าช้าที่รัฐธรรมนูญไม่สามารถนำมาใช้ปกป้องสิทธิของประชาชน และทั้งหมดนี้ ประชาชนไทยควรตั้งคำถามว่า รัฐธรรมนูญนั้น แท้จริงแล้วเกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตของตนบ้าง และเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อรัฐธรรมนูญของเรา หาไม่แล้ว กรณีเช่นเสถียร ก็จะยังคงเกิดขึ้นท้าทายปัญหาหลักนิติธรรมและเสรีภาพทางการพูดของไทยต่อไป"

 

อนึ่ง กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย หรือ AHRC เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในระดับภูมิภาค ที่ทำงานด้านการตรวจสอบและรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย AHRC ก่อตั้งปี 2527 และมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศฮ่องกง

 

-------------------------------------------------------------------------

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิทยุชุมชนวิกฤติ ศาลชั้นต้นพิพากษา ผิด พรบ.วิทยุคมนาคม 2498

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=2472&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์