เปิดหนังสือร้องเรียน-ขอให้ระงับและตรวจสอบการก่อสร้างขนาดใหญ่บริเวณซอยวัดอุโมงค์

65/27 หมู่ 14 หมู่บ้านพุทธธรรม ซอยวัดอุโมงค์


ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


 


วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2550


เรื่อง ขอให้ระงับและตรวจสอบการก่อสร้างขนาดใหญ่บริเวณซอยวัดอุโมงค์ และแก้ไขข้อกำหนดการใช้ที่ดิน


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายนามประชาชนผู้ร้องเรียน 2.สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นย่านซอยวัดอุโมงค์


 


ด้วย อบต.สุเทพ ได้อนุมัติการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 4 ชั้นหลายหลัง และมีอาคารที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างอีกเรื่อยๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนที่อาศัยใน ต.สุเทพ ซอยวัดอุโมงค์ โดยเฉพาะหมู่ 14, หมู่ 8 และหมู่ 10 ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารสูงเกิน 4 ชั้น และอาคารขนาดใหญ่ที่เป็นทั้งหอพัก คอนโดมิเนียม และโรงแรม ดังนี้


 


1.น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลน้อยกว่าที่เคย เพราะถูกแย่งน้ำไปใช้ในโครงการที่เกิดใหม่


2.รถติดเนื่องจากมีรถเข้า-ออกในซอยมากขึ้น และมีรถบัสขนาดใหญ่เข้ามาในซอยซึ่งกว้างเพียง <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />6 เมตร แต่เดิมก็แทบจะสวนกันไม่ได้อยู่แล้ว เมื่อขบวนรถบัสเหล่านั้นเข้ามาในซอยทำให้รถติด ประชาชนเสียเวลาเดินทางนานขึ้น สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เกิดเสียงดังจากการจราจร เจ้าของบ้านไม่สามารถเลี้ยวรถเข้าบ้านได้ตามปกติ และเกิดอากาศเสียเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้เดินทางและผู้อาศัยอยู่ริมถนน


3.ถนนถูกใช้เป็นที่จอดรถเพราะอาคารใหม่ๆ ไม่เตรียมที่จอดรถให้เพียงพอ ซึ่งผิด พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ.2535


4.ไม่มีการถอยร่นอาคาร (Set back) ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ.2535


5.มีการต่อเติมอาคารบางหลังสูงกว่าเดิม อาจก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียทั้งแก่ผู้พักในอาคารและอาคารเล็กข้างเคียง โดยเฉพาะกรณีแผ่นดินไหว


6.ไม่มีการจัดเตรียมหัวฉีดน้ำ (Fire hydrant) ตามริมถนนสำหรับดับเพลิงไว้เลย หากเกิดไฟไหม้จะไม่สามารถหาน้ำดับเพลิงได้ ยิ่งถนนแคบและมีรถติดอยู่ตลอดเวลาจะทำให้รถดับเพลิงเข้าไปดับไฟไม่ได้ จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นวงกว้าง


7.อาคารบางหลังมีการใช้สีฉูดฉาดซึ่งเป็นสีร้อน ทำให้ประชาชนที่พบเห็นเกิดความหงุดหงิด บั่นทอนสุขภาพจิตและทำลายสภาพความเป็นอยู่แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่น่าอยู่


8.รถบัสขนาดใหญ่สร้างความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ ได้แก่ถนนและฝาท่อระบายน้ำซึ่งแตกหักเสียหาย รถวิ่งผ่านไปไม่ได้ และอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง


9.การสร้างอาคารหลังใหม่ๆ ก่อมลพิษทางอากาศ เกิดฝุ่นละอองจำนวนมากจากการก่อสร้าง การขนวัสดุ และการเผาวัสดุของคนงานก่อสร้าง และมีเสียงดัง


10.อาคารสูงจำนวนมากบริเวณเชิงดอยสุเทพปิดกั้นการไหลเวียนของลมภูเขา-ลมหุบเขา ทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มลพิษทางอากาศในเมืองเชียงใหม่จึงอยู่ในภาวะวิกฤติยิ่งขึ้น


11.เกิดความพลุกพล่าน แออัด สร้างความหงุดหงิด บั่นทอนสุขภาพ และทำลายความสงบสุขของชุมชนที่เคยน่าอยู่ ทำลายสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณ


12.ไม่มีระบบระบายน้ำเสียรองรับ คนจำนวนมากที่เข้ามาอยู่ใหม่จะเพิ่มปริมาณน้ำทิ้ง และจะมีการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ถนนและบริเวณข้างเคียงโดยไม่บำบัด ส่งกลิ่นเหม็น และทำให้บ่อน้ำตื้นของบ้านข้างเคียงเน่าเสีย


13.เดิมย่านนี้เป็นย่านพักอาศัยหนาแน่นบางเบาแบบบ้านเดี่ยว การที่ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่กำหนดให้ย่านนี้เป็นพื้นที่สีส้มความหนาแน่นปานกลางเป็นการกำหนดที่ไม่เหมาะสม เพราะสภาพโครงสร้างพื้นฐานเดิมไม่เอื้ออำนวย เกิดความพลุกพล่านแออัด เป็นการทำลายย่านพักอาศัยที่ดีที่สุดย่านหนึ่งของเมืองเชียงใหม่


 


ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจึงขอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาสั่งการดังนี้


 


1.ขอให้มีการสั่งการยุติการก่อสร้างอาคารหอพักขนาดใหญ่สูงเกิน 2 ชั้น ตั้งแต่บัดนี้ และตรวจสอบอาคารที่สร้างไปแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมายผังเมืองและ พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือไม่ มีที่จอดรถรองรับเพียงพอหรือไม่


2.ขอให้มีการระงับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้น และให้ผู้เชี่ยวชาญไจก้าที่กำลังมาช่วยงานที่สำนักงาน แนะนำการจัดทำ "ข้อตกลงการก่อสร้าง" ระหว่างเจ้าของที่ดินผู้อาศัยอยู่เดิมอย่างสงบสุข กับผู้ประกอบการต่างถิ่นที่เข้ามาลงทุน หากคนในพื้นที่ไม่ยินยอม อาคารสูงเกิน 2 ชั้น และไม่ใช่อาคารพักอาศัยไม่ควรได้รับอนุมัติให้สร้าง


3.ขอให้ออกกฎห้ามนำรถบัสขนาดใหญ่เข้ามาในซอยวัดอุโมงค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีนี้ชาวบ้านซอยวัดอุโมงค์ได้เคยร้องเรียนมาตั้งแต่ พ.ศ.2542 และผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ในสมัยนั้นได้เคยสั่งการห้ามไม่ให้รถบัสขนาดใหญ่เข้าในซอยนี้ไปแล้ว


4.ขอให้มีการซ่อมฝาท่อระบายน้ำปากซอยวัดอุโมงค์ที่ชำรุดโดยด่วน มีการทำระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ทำทางเดินเท้าเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเท้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ นักศึกษา และนักท่องเที่ยว


5.ขอให้มีการควบคุมให้มีการคลุมอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างทั้งหมดเพื่อลดมลพิษทางอากาศ และป้องกันเศษวัสดุตกหล่นสร้างความเสียหาย


6.ขอให้เปิดเผยโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติก่อสร้างไปแล้ว และที่กำลังอยู่ในระหว่างขออนุมัติให้สาธารณชนได้ทราบ


7.ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ให้พื้นที่หมู่ 14, หมู่ 8 และหมู่ 10 อบต.สุเทพ เป็นพื้นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นบางเบา และเป็นบ้านพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว ไม่ใช่ธุรกิจโรงแรม หอพัก และคอนโดมิเนียม


 


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และกรุณาแจ้งความคืบหน้าให้พวกเราทราบด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


 


 


ขอแสดงความนับถือ


ประชาชน อบต. สุเทพ


ผู้ได้รับความเดือดร้อนตามรายชื่อแนบท้าย