Skip to main content
sharethis
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 52 ที่ผ่านมา สภาเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยในสมัชชาคนจนร่วมกับกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกได้เข้าพบผู้อำนวยการกองทุนเงินทดแทน คุณสุรัสวดี จันทรัตน์ และผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม ที่ห้องประชุมชั้น 9 ของกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อประชุมเรื่องข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนที่ยื่นต่อรัฐบาล
ในการเจรจาข้อเรียกร้องในครั้งนี้มีคุณสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยฯ และคุณบุญยืน สุขใหม่ ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ได้มีการเจรจาข้อเรียกร้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินทดแทนและสำนักงานประกันสังคมก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมกับรัฐบาลในวันนี้ (28 ตุลาคม 2552) และมีผลการเจรจาในครั้งนี้จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติต่อไป มีผลการเจรจาดังนี้
 
 
 
โดยการเจรจาในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องของสภาเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยในสมัชชาคนจนเท่านั้น ยังมีข้อเรียกร้องอีกหลายข้อและเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงที่จะต้องมีการเจรจากันต่อไป รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ของสมาชิกสมัชชาคนจนในข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล เขื่อนราศีไศล และเขื่อนหัวนา ซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานมากว่า 15 ปี และยังมีอีกหลายกรรีปัญหาที่รอรับการแก้ไขจากรัฐบาล เพราะปัญหาของสมัชชาคนจนเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการเหลียวแลและแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลอย่างจริงจังจากทุกรัฐบาลที่ผ่านมา การเจรจาในครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นเห็นหัวคนจนแค่ไหน

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net