Skip to main content
sharethis

8 ม.ค. 53 ชาวบ้านในเขตผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานกว่า 600 คน เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ที่ หอประชุมใหญ่มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน โดยชาวบ้านต่างแสดงความคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นถึงศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่เป็นหลัก โดยเฉพาะในเขตที่มีการจัดผังเมืองในครั้งนี้ควรมีการพัฒนาในด้านเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารของชุมชนและของชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักของชุมชนจากการส่งขายสินค้าการเกษตรต่างๆ รวมถึงควรมีการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่าการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

นายวิฑูรย์  บัวโรย ประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง  กล่าวว่า ผังเมืองฉบับแรกปี พ.ศ. 2546 การที่กว่า 80 % ของตำบลแม่รำพึงกลายเป็นพื้นที่สีม่วง (เขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า) เป็นต้นตอของการรุกที่สาธารณะ ที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกลุ่มทุนเป็นจำนวนมาก และยังเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่อำเภอบางสะพานอีกด้วย ดังนั้นในการจัดทำผังเมืองในครั้งใหม่นี้ผมจึงอยากให้คณะปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องนำความจริงและศักยภาพของพื้นที่ไปเป็นตัวตัดสินใจในการจัดทำและกำหนดสีผังเมืองเสียใหม่ โดยเฉพาะในขณะนี้พื้นที่สีเขียวที่เป็นเสมือนไข่แดงเนื่องจากถูกผังเมืองสีม่วงล้อมรอบอยู่นั้น ได้รับการยกระดับให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติตามมติ ครม. วันที่ 3 พ.ย. 52 ที่ผ่านมา และหากการทำผังใหม่ยังคงให้พื้นที่สีม่วงล้อมรอบเช่นเดิมจะเป็นการทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำที่ความสำคัญอย่างแน่นอน

นายสุพจน์  ส่งเสียง ราษฎรหมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง กล่าวว่า การจัดทำผังเมืองควรคำนึงถึงระบบนิเวศน์มากกว่าคำนึงถึงแต่โครงการอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม เพราะระบบนิเวศน์นั้นหากถูกทำลายเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดก็จะเท่ากับเป็นการทำลายกลไกระบบนิเวศน์ของพื้นที่ที่เกี่ยวพันกับความสมบูรณ์ของอ่าวโดยเฉพาะเป็นการทำลายแหล่งอาหารที่สำคัญของประเทศ

นายดนัย  ยุคะลัง ตัวแทนที่ปรึกษา  บริษัท ทรีดอท ดีไซด์ จำกัด  กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมให้ความเห็นทุกท่าน เนื่องจากการจัดทำผังเมืองจะต้องพิจารณาจากนโยบายของรัฐ กฎกระทรวงเดิม ข้อเท็จจริงของพื้นที่ และที่สำคัญคือความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นการเติมเต็มเหตุผลในการจัดทำและเปลี่ยนแปลงผังเมือง ซึ่งทาง บริษัท ทรีดอท จะนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงและจัดทำผังเมืองในครั้งนี้ให้ดีที่สุด
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net