‘ตานฉ่วย’ ใช้โควตา 25% ตาม รธน. ตั้งนายทหารระดับล่าง 338 นาย นั่งผู้แทนสภา

พล.อ.อาวุโส ตานฉ่วย ผู้นำพม่า ในนามผู้บัญชาการกองทัพพม่าลงนามแต่งตั้งนายทหารซึ่งส่วนใหญ่ติดยศร้อยเอกและพันตรี เป็นสมาชิกรัฐสภาและสภาท้องถิ่น ตามที่ รธน. กำหนดให้ผู้แทน 1 ใน 4 ของสภามาจากกองทัพ ขณะที่พม่าจะมีการเปิดประชุมสภาครั้งแรกในรอบ 22 ปี วันที่ 31 ม.ค. นี้

ประกาศฉบับที่ 1/2011 ลงวันที่ 20 ม.ค. 54 เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลในกองทัพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนประชาชน (Announcement of Defence Services Personnel Pyithu Hluttaw representatives) โดยเป็นการแต่งตั้งนายทหารจำนวน 110 คน ประกาศนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิวไลท์ออฟเมียนมาร์ ฉบับวันที่ 21 ม.ค. 54 หน้า 7

 

ประกาศฉบับที่ 2/2011 ลงวันที่ 20 ม.ค. 54 เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลในกองทัพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแห่งชาติ (Announcement of Defence Services Personnel Amyotha Hluttaw representatives) โดยเป็นการแต่งตั้งนายทหารจำนวน 56 คน ประกาศนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิวไลท์ออฟเมียนมาร์ ฉบับวันที่ 21 ม.ค. 54 หน้า 8

 

  

ประกาศฉบับที่ 3/2011 ลงวันที่ 20 ม.ค. 54 เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลในกองทัพเป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐและภูมิภาค (Announcement of Defence Services Personnel Region or State Hluttaw representatives) เป็นการแต่งตั้งนายทหารจำนวน 222 คน สำหรับสภาท้องถิ่นใน 7 ภาค และ 7 รัฐชนกลุ่มน้อย ประกาศนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิวไลท์ออฟเมียนมาร์ ฉบับวันที่ 21 ม.ค. 54 หน้า 8 และ 9

 

ตานฉ่วย’ ตั้งนายทหารระดับล่าง 388 นาย นั่งสภา

(22 ม.ค. 54) มีรายงานว่า พล.อ.อาวุโส ตานฉ่วย (Than Shwe) ผู้นำรัฐบาลทหารพม่า ในนามผู้บัญชาการกองทัพพม่าได้ลงนามแต่งตั้ง นายทหารระดับล่างจำนวน 388 นาย ดำรงตำแหน่งในรัฐสภาแล้ว

ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญพม่าปี 2551 ที่ระบุว่า สัดส่วนร้อยละ 25 ของที่นั่งทั้งหมดในสภาทั้งสาม ต้องจัดไว้ให้กับกองทัพพม่า โดยผู้แต่งตั้งคือผู้บัญชาการกองทัพพม่า โดยสภาทั้งสามได้แก่ สภาผู้แทนประชาชน (Pyithu Hluttaw) หรือสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนแห่งชาติ (Amyotha Hluttaw) หรือวุฒิสภา และสภาแห่งรัฐและภูมิภาค ซึ่งเป็นสภาบริหารท้องถิ่นในพื้นที่ 7 ภาคและ 7 รัฐชนกลุ่มน้อยของพม่า

โดยหนังสือพิมพ์นิวไลท์ออฟเมียนมาร์ ของรัฐบาลทหารพม่า ฉบับเมื่อวานนี้ (21 ม.ค.) เผยแพร่ประกาศของคณะกรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ 3 ฉบับ โดยทั้งหมดลงนามท้ายคำสั่งโดยนายเถ่ง ซอว์ (Thein Soe) ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

โดยประกาศฉบับที่ 1/2011 ลงวันที่ 20 ม.ค. 54 เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลในกองทัพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนประชาชน (Announcement of Defence Services Personnel Pyithu Hluttaw representatives) โดยเป็นการแต่งตั้งนายทหารจำนวน 110 คน

ประกาศฉบับที่ 2/2011 ลงวันที่ 20 ม.ค. 54 เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลในกองทัพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแห่งชาติ (Announcement of Defence Services Personnel Amyotha Hluttaw representatives) โดยเป็นการแต่งตั้งนายทหารจำนวน 56 คน

และประกาศฉบับที่ 3/2011 ลงวันที่ 20 ม.ค. 54 เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลในกองทัพเป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐและภูมิภาค (Announcement of Defence Services Personnel Region or State Hluttaw representatives) เป็นการแต่งตั้งนายทหารจำนวน 222 คน สำหรับสภาท้องถิ่นใน 7 ภาค และ 7 รัฐ

ในประกาศดังกล่าว ส่วนใหญ่ของนายทหารที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นนายทหารยศพันตรี หรือร้อยเอก มีเพียงทหารยศพันเอกเพียง 19 นาย และนายทหารยศที่สูงสุดคือ พลจัตวา ซอว์ มิน (Brig.Gen Zaw Min) เป็นทางยศนายพลเพียง 1 นาย จากจำนวนที่แต่งตั้งทั้งหมด 388 นาย โดย พลจัตวา ซอว์ มิน ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งรัฐกะเหรี่ยง

การประกาศนี้ เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมสภาในวันที่ 31 ม.ค. ที่จะถึงนี้ นับเป็นการเปิดประชุมสภาครั้งแรกในรอบ 22 ปีของสหภาพพม่า ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีผลให้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2551 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันดังกล่าว

 

อิระวดี’ วิเคราะห์โควตาทหาร 1 ใน 4 กันแก้ รธน. แถมเอื้อทหารคุมสภาเบ็ดเสร็จ

ในเว็บไซต์อิระวดี ซึ่งเป็นนิตยสารข่าวรายเดือน ภาคภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยสื่อมวลชนพลัดถิ่นของพม่า อธิบายว่า การที่รัฐธรรมนูญพม่าออกแบบให้กันโควตาในสภาร้อยละ 25 สำหรับทหาร เป็นไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จะต้องใช้เสียงในสภาผู้แทนประชาชน และสภาผู้แทนแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จึงจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2551 ของพม่าได้

นอกจากนี้ โควตาร้อยละ 25 ของทหาร ยังทำให้ทหารพม่าสามารถเสนอแก้ไขกฎหมายได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาที่มาจากพลเรือน ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญพม่า กำหนดให้การเสนอแก้ไขกฎหมายในสภาใช้เสียงอย่างน้อยร้อยละ 20 ในสภา

และผลจากการแต่งตั้งทหารเข้าไปในสภาดังกล่าว จะเสริมให้ฝ่ายสนับสนุนกองทัพพม่า ครองเสียงในรัฐสภาได้เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ มีพรรคการเมืองที่สนับสนุนโดยรัฐบาลทหารพม่า คือ พรรคสหภาพเพื่อความสามัคคีและการพัฒนา (Union Solidarity and Development Party - USDP) ได้รับการเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 77 จากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งจากพรรค USDP ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีพม่าคนปัจจุบันคือ เตงเส่ง ผู้นำพม่าอันดับสามได้แก่ ฉ่วย มาน (Shwe Mann) และ ผู้นำพม่าอันดับสี่คือ ติน อ่อง มิน อู (Tin Aung Myint Oo)

ทั้งนี้ จะมีการประชุมรัฐสภาวันที่ 31 ม.ค. ที่เมืองเนปยิดอว์ เพื่อเลือกประธานสภา 1 ราย และรองประธานรัฐสภาอีก 2 ราย และเลือกรองประธานาธิบดีในวันเดียวกัน และในวันเดียวกันนี้ จะมีการประชุมสภาแห่งรัฐ 7 รัฐชนกลุ่มน้อย และสภาภูมิภาค 7 ภาค ทั่วสหภาพพม่าด้วย

ทั้งนี้ กองทัพจะแต่งตั้งรองประธานาธิบดี 1 คน ขณะที่รองประธานาธิบดีอีก 2 คน จะเลือกโดยใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนประชาชน และสภาผู้แทนแห่งชาติ

ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญกำหนดว่า ในบรรดารองประธานาธิบดีทั้งสามคน จะมีผู้หนึ่งซึ่งมี “ความเชี่ยวชาญทางการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ และกิจการทางทหาร” ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี โดยในรัฐธรรมนูญพม่าไม่ได้กำหนดว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีจะต้องเป็นสมาชิกสภา โดยมีกำหนดดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี ไม่เกิน 2 วาระ

ทั้งนี้ เว็บไซต์อิระวดี อ้างอิงจากรายงานซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันว่า พลเอกอาวุโสตานฉ่วย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีสำหรับรัฐบาลใหม่แล้ว

 

ที่มา: เรียบเรียงจาก

THE NEW LIGHT OF MYANMAR, Friday, 21 January, 2011 p.7-9

Low-ranking Military Officers Appointed to Parliament, Irrawaddy, By BA KAUNG. Friday, January 21, 2011 http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=20579

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท