Skip to main content
sharethis

สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ออกแถลงการณ์หลังยึดค่ายทหารพม่ากองพัน 275 ระบุว่ายังคงปฏิบัติการทางทหารเพื่อสกัดกองทัพพม่าเสริมกำลังบุกตีเมียวดี และเมื่อเมียวดีอยู่ในภาวะปลอดภัยแล้ว จะดำเนินการทางด้านการปกครองรวมทั้งการขจัดการค้ามนุษย์ สิ่งผิดกฎหมาย และพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายรวมทั้งรัฐบาลไทย ชุมชน และนานาชาติ เพื่อทำให้เกิดสันติภาพตามแนวชายแดน

สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง เผยแพร่ภาพอาวุธและเครื่องกระสุนที่ยึดได้จากทหารพม่าค่ายกองพันทหารราบที่ 275 ภาพเผยแพร่เมื่อ 11 เม.ย. 2567 ที่มา: Facebook: KNU

(ซ้าย) ทหารพม่า จากกองพันทหารราบที่ 275 ตั้งหลักอยู่ที่อาคารคลังสินค้า ใกล้เชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 ฝั่งเมียวดี ภาพเผยแพร่ในช่วงเช้าวันนี้ (11 เม.ย.) (ขวา) แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารคลังสินค้า ใกล้เชิงสะพานมิตรภาพฯ ที่มา: Karen Information Center/Google Maps

แผนที่แสดงที่ตั้งค่ายติงกานญีนอง ได้แก่ กองพันทหารราบที่ 355, 356 และ 357 ซึ่งถูกบุกยึดแล้ว และที่ตั้งค่ายกองพันทหารราบที่ 275 เมืองเมียวดี ซึ่งทหารพม่าถอนกำลัง หลังทหารกะเหรี่ยง KNLA บุกยึดได้ (ที่มา: Google Maps)

13 เม.ย. 2567 สถานการณ์หลังจากกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA และฝ่ายต่อต้านฯ สนธิกำลังบุกยึดค่ายทหารพม่า กองพันทหารราบที่ 275 ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพพม่าแห่งสุดท้ายในเมืองเมียวดี มาตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. และกำลังพลทหารพม่าที่เหลือซึ่งยังไม่ปลดอาวุธ เคลื่อนกำลังไปรวมกันอยู่ที่อาคารคลังสินค้า เชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 2 ฝั่งเมียวดี โดยยังไม่ยอมแพ้มอบตัวต่อฝ่ายทหารกะเหรี่ยง หรือข้ามมาปลดอาวุธมอบตัวที่ฝั่งไทยนั้น

ทั้งนี้สถานการณ์ในวันที่ 12 เม.ย. มีรายงานในเพจ The Reporter ว่ากองทัพพม่าบินทิ้งระเบิดที่ค่ายกองพันทหารราบที่ 275 เวลา 17.00 น. โดยต่อมาในเวลา 18.25 น. ฝ่ายต่อต้านใช้โดรนมาทิ้งระเบิด 2 ลูก บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ฝั่งเมียวดี ซึ่งเป็นจุดที่มีทหารพม่าจากกองพันทหารราบที่ 275 มาทัพพักอยู่ โดยยังไม่ทราบความสูญเสีย

เหตุโจมตีล่าสุดดังกล่าว เกิดขึ้นวันเดียวกับที่ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางมาตรวจสถานการณ์ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยตอนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหากทหารพม่าที่ถอยทัพมาบริเวณชายแดนไทยติดต่อมอบตัวว่า “ยังไม่มีการร้องขอเข้ามาอย่างเป็นทางการ โดยหลักการปฏิบัติในกรณีทหารขอข้ามแดนมาเพราะเกิดอันตราย ไทยมีขั้นตอนชัดเจน ทหารเหล่านั้นต้องปลดอาวุธ แต่งตัวเป็นพลเรือน ถึงจะอนญาตให้เข้ามาตามหลักมนุษยธรรม กรณีที่เข้ามาจริง แล้วเราต้องดูแลโดยหลักมนุษยธรรม ต้องไม่ส่งกลับไปในที่ที่อันตราย ตามหลักกฏหมายระหว่างประเทศ เราไม่มีนโยบายส่งกลับไปในที่อันตรายอยู่แล้ว เป็นหลักปฏิบัติที่เรายึดถือและยังไม่เกิดขึ้น"

ขณะเดียวกัน ยังมีรายงานว่าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. กองกำลังทหารกะเหรี่ยงและแนวร่วมฝ่ายต่อต้านฯ สกัดการเสริมกำลังอยู่ที่ถนนสายเอเชีย AH1 ช่วงบ้านจงโดและเมืองกอกะเรก โดยจุดดังกล่าวห่างจากเมียวดีประมาณ 65 กิโลเมตร

สถานการณ์ที่ทหารกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA และฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าสนธิกำลังตีค่ายทหารพม่ารอบเมืองเมียวดี เริ่มมาตั้งแต่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยยึดค่ายติงกานญีนองที่ตั้งของทหารพม่ากองพันทหารราบที่ 355 และสถานีตำรวจติงกานญีนองได้เมื่อ 9 มี.ค. และต่อมาเมื่อวันที่ 5 เม.ย. ทหารกะเหรี่ยง KNLA และแนวร่วมยึดค่ายติงกานญีนองที่เหลือ คือกองพันทหารราบที่ 356 และ 357 โดยมีผู้มอบตัว 600 กว่าราย ในจำนวนนี้เป็นทหาร 410 ราย และหลังจากนั้นทหารกะเหรี่ยง KNLA และแนวร่วม พยายามจะบุกยึดฐานที่มั่นของกองพันทหารราบที่ 275 ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเมียวดี ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. และยึดได้ในวันที่ 11 เม.ย. ดังกล่าว

สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงระบุยังคงมีปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาเมืองเมียวดี

แถลงการณ์สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ว่าด้วยเสถียรภาพ สันติภาพ และความปลอดภัยของสาธารณะ ในเมืองเมียวดีและชายแดนไทย-พม่า ที่มา: Facebook/สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU

อนึ่ง เวลา 18.39 น. เมื่อวันที่ 12 เม.ย. สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNUได้ออกแถลงการณ์ว่าด้วยเสถียรภาพ สันติภาพ และความปลอดภัยของสาธารณะ ในเมืองเมียวดีและชายแดนไทย-พม่า

โดยระบุว่า สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ได้นำกองกำลังฝ่ายต่อต้าน ประกอบด้วยกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA องค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง KNDO และกองกำลังพิทักษ์ประชาชน PDFs ยึดฐานบัญชาการยุทธวิธีติงกานญีนองเมื่อ 4 เม.ย. 2024 และต่อมา 10 เม.ย. 2024 ก็ยึดที่ตั้งกองพันราบที่ 275 ที่ประจำการอยู่ในเมืองเมียวดี อย่างไรก็ตาม ทหารบางส่วนจากกองพันทหารราบที่ 275 ได้ล่าถอยไปยังสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ซึ่งได้ประจำการและหลบภัยอยู่ใกล้สะพาน

นับตั้งแต่ยึดฐานได้ กองกำลังพันธมิตรของ KNU กำลังปฏิบัติการทางทหารเพื่อสกัดกั้น และขัดขวางการเสริมกำลังของสภาบริหารแห่งรัฐ SAC และเพื่อไม่ให้สูญเสียเมืองเมียวดี มีภารกิจบางประการที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เมืองเมียวดีปลอดภัย ทาง KNU จึงแจ้งประชาชนให้อยู่อาศัยและเดินทางโดยปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย

และเมื่อเมียวดีอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยแล้ว สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU โดยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นจะจัดตั้งระเบียบวิธีการบริหาร การป้องกันธุรกิจผิดกฎหมาย การค้าสิ่งผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ และจะดำเนินการด้านความมั่นคง การบังคับใช้กฎหมาย การบริการสาธารณะที่จำเป็น และอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและบริการในเมียวดีจากสถานะที่ดำเนินการได้ แม้จะมีความยากลำบากก็ตาม โดยทางสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ระบุจุดยืน 4 ประการได้เแก่ 

1. KNU กังวลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนไทย-พม่าทั้งสองฝั่ง ความมั่นคงของชายแดน และการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และจะพยายามทำอย่างเต็มที่ในประเด็นนี้

2. KNU มีพันธะที่จะก่อตั้งและรักษาความั่นคงและเสถียรภาพข้ามพรมแดน เรากำลังเตรียมการที่จำเป็นเพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรมข้ามพรมแดนบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

3. เพื่อก่อตั้งสันติภาพและความมั่นคงของประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งชายแดนไทย-พม่า KNU กำลังทำงานเพื่อให้บรรลุความร่วมมือที่มีความหมายกับรัฐบาลแห่งราชณาจักรไทย องค์กรพันธมิตรระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ รวมถึงองค์กร สมาคมของชาวกะเหรี่ยงตามแนวชายแดน และติดต่อประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

4. เราเคารพและให้ยกย่องสหายทุกคน ผู้ซึ่งสละชีวิต เลือด และหยาดเหงื่อเพื่อกำจัดเผด็จการทุกรูปแบบ รวมถึงเผด็จการทหาร และสถาปนาสหพันธรัฐประชาธิปไตยแห่งใหม่ที่ปกครองโดยพลเรือน เคารพความหลากหลายและนับรวมคนทุกกลุ่ม สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU จะยังคงต่อสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายของเราร่วมกับองค์กรปฏิวัติชาติพันธุ์ (EROs) และพันธมิตรประชาธิปไตย และเราขอเรียกร้องให้ประชาชนชาวกอทูเลทั้งมวล และพม่า/เมียนมา มีส่วนร่วมและต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้ง ลงนาม คณะกรรมการกลางบริหาร สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net