Skip to main content
sharethis

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2554 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ได้มีการจัดประชุมสรุปงานประจำปี 2553 และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมที่มีนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย เป็นประธานได้หมดวาระลงโดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวนกว่า 70 คน จากองค์กรสมาชิก 30 กว่าองค์กร
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยชุดใหม่ ประกอบด้วย
1. นายชาลี ลอยสูง เป็นประธานฯ
2. นายสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธาน
3. นายชัยสิทธิ์ สูขสมบูรณ์ รองประธาน
4. นายบุญสม ทาวิจิตร เลขาธิการ
5. นายยงยุทธ เม่นตะเภา กรรมการอำนวยการ
6. นางสุจิน รุ่งสว่าง กรรมการอำนวยการ
7.นางสาวธนพร วิจันทร์ กรรมการอำนวยการ

ทั้งนี้ ยังมีกรรมการที่มาจากองค์กรสมาชิกร่วมเป็นกรรมการบริหารด้วย นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยคนใหม่ได้กล่าวถึงการทำงานว่า การทำงานของ คสรท.ทำงานมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหา เสนอนโยบาย และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐมาโดยตลอด รูปแบบการทำงานได้ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบ คิดว่าการทำงานของตนคงยังทำงานตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ และทีมคณะทำงานก็ยังคงต้องช่วยกันทำงานเช่นเดิมเน้นการทำงานเป็นทีม ประธานคนเก่าก็ยังนั่งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำงาน เพื่อเรียนรู้ทำงานร่วมกัน ในช่วงที่รับตำแหน่งจะทำงานอย่างเต็มที่

คสรท. ต้องทำงานร่วมกันกับองค์กรแรงงานอื่นๆ ช่วงที่มีปัญหาทางการเมืองที่มีสมาชิกแรงงานบางกลุ่มที่ขาดการเข้ามาร่วมทำกิจกรรม ตนคิดว่าภายใต้การทำงานของตนจะเปิดเวทีเข้าไปเยี่ยมเยือนเพื่อไถ่ถามดึงสมาชิกกลับมาร่วมกันทำงาน รวมถึงองค์กรที่เป็นพี่น้องแรงงานกลุ่มอื่นๆ ที่ทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ในการทำงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยก็จะเข้าไปพูดคุย หาแนวทางการทำงานร่วมโดยอย่างไร ยังคงแนวทางเดิมขององค์กรคือความเป็นอิสระ ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม

ประเด็นเร่งด่วนขณะนี้คือ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ... ที่ได้ผ่านวาระ 1 สภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีการต้อง 2 ผู้นำแรงงาน คือคุณวิไลวรรณ แซ่เตีย คุณชัยสิทธิ สุขสมบูรณ์ เป็นกรรมาธิการวิสามัญ ร่างกฎหมาย อันนี้ก็ต้องจับตาดู พร้อมกับหนุนช่วยกัน เพื่อให้กฎหมายออกมาแล้วตรงตามเจตนารมณ์ กรณีการรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ98 เรื่องการคุ้มครองสิทธิการจัดตั้งองค์กร และเจรจาต่อรอง ซึงได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเรียบร้อย จ่อเข้าสู่สภาซึ่งก็มีการร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....(ฉบับขบวนการแรงงาน) ให้พร้อมเข้าสู่สภาเพื่อประกบกับของกระทรวงแรงงาน ก็เป็นประเด็นเร่งด่วน ยังมีเรื่องกฎหมายความปลอดภัย เรื่องการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ฯลฯ และประเด็นปัญหาเร่งด่วนเช่นวันนี้ คนงานที่เป็นสมาชิกในส่วนของกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกที่ถูกนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงาน กรณีคนงานแม็กซิสที่นายจ้างปิดงาน ยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงานเพื่อของเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างใหม่ คนงานฟูจิสึ ที่ถูกนายจ้างปิดงาน และขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง เช่นกัน รวมทั้งกรณีพีซีบีที่โรงงานไฟไหม้ ประกาศปิดงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 วันนี้ประกาศเลิกจ้าง ไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการเปิดประเด็นปลายปี 2553 จนปี 2554 ที่รัฐเองยังแก้ปัญหาให้คนงานได้รับสิทธิสวัสดิการที่เป็นธรรมไม่ได้ปล่อยให้คนงานถูกกระทำ ถูกละเมิดสิทธิปิดงาน ไกล่เกลี่ยภายใต้สถานการณ์ที่กดดันคนงานตลอด ซึ่งวันที่ 30 มกราคม 2554 คนงานได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจาก คสรท.เพื่อให้ช่วยกันระดมแนวทางช่วยเหลือ เพราะคนงานได้กำหนดร่วมกันเรื่องเดินทางนำปัญหามาให้นายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเริ่มเดินในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 หลังการเจรจาวันที่ 31 มกราคมนี้ไม่ยุติ โดยมีคนงานฟูจิสึ คนงานพีซีบี ในส่วนของคสรท.ได้ระดมทุนช่วยเหลือในนามองค์กรแม่คงต้องช่วยเต็มที่ นายชาลีกล่าว


ประธานคนเก่ามอบงานย้ำทำงานเคียงข้างไม่ทิ้งคนงาน

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย อดีตประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า แสดงความยินดีกับประธานคนใหม่และยินดีทำงานร่วมในตำแหน่งรงประธาน พร้อมบอกว่าการทำงานต้องไม่ยึดติดตำแหน่ง ทำงานได้ทุกหน้าที่ หากประธานต้องการให้ช่วยทำอะไรก็ยินดี

ประเด็นการทำงานตนก็อยู่ในตำแหน่งประธานมาแล้วถึง 2 วาระ งานขับเคลื่อนทั้งนโยบาย การแก้ไขกฎหมาย การคุ้มครองแรงงาน การตรวจสอบการบริหารงานของรัฐ และกระทรวงแรงงาน เช่นประกันสังคม ความหลากหลายของปัญหาทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบ ข้ามชาติ กรณีการละเมิดสิทธิแรงงาน ก็คงต้องช่วยกันทำงานแก้ปัญหา ทำงานเชิงรุกด้วยรวมถึงการทำงานสร้างแนวร่วม ร่างกฎหมายแรงงานที่อยู่ในสภามีหลายฉบับ ซึ่งเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วม เพราะหากออกมาไม่ดีพอก็จะเป็นปัญหาเกิดผลกระทบกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมทุกประเด็นทางสังคม คือบทบาทของเราในฐานะองค์กรแรงงาน

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net