เสวนา 'ความจริงในม่านฝุ่น': การพัฒนาทางเลือกกระแสหลัก

Comments

ยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบา

ยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของคำว่า เอ็นจีโอ มากคะเมื่อก่อนมีความรู้สึกว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือทำงานเพื่อคนจนและด้อยโอกาส เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชน เป็นองค์กรการกุศล แต่หลังๆมาก็มองบทบาทไม่ชัดเจน เหมือนองค์กรสิทธิมนุษย์ชน ที่กลับทำงานตรงข้ามกับชื่อ ถ้าเป็นแบบนี้ยกเลิกไปดีกว่าให้ชาวบ้านดูแลกันเองจะได้ผลดีกว่า

เอนจีโอ คิดเอง

เอนจีโอ คิดเอง แล้วก็บอกว่าประชาชนควรต้องการเช่นนี้ เป็นการคิดแทน ชาวบ้าน แต่เวลา บอกรํฐบาลก็บอกว่าเป็นความคิดของประชาชน เป็นการเคลื่อนไหว ภาคประชาชน แต่เวลาชาวบ้านรวมตัวกันเอง เคลื่อนไหว เช่นเสื้อแดง ก็บอกเป็นการเคลือนไหว ข้างถนน
เอนจีโอ ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชน ทำงานขัดแย้งกับรัฐที่มาจากการเลือกตั้ง จึ่งเป็นแนวร่วมของอำมาตย์ หรือเป็นอำมาตย์เสียเอง ส่งเสริมองค์กรอิสระแล้วพวกตัวเองก็ไปนั่งในองค์กร อิสระ รับผลประโยชน์มากมาย
การทำงานของเอนจีโอ มีอำนาจแต่ไม่ต้องรับผิดชอบ เสนอนั่นเสนอนี้ เช่น โฉนดชุมชนและอื่นๆ แต่สิ่งที่ทำถ้าเป็นผลเสีย
หรือเสียงบได้ผลไม่คุ้ม ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ พูดง่ายๆ ทำงานรับเงินแต่ไม่ต้องรับผิดชอบ

สิ่งที่ควรทำก็คือ ยุบเอนจีโอไปเสีย บรรดาเอนจีโอ ควรเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นนักวิชาการของพรรคการเมือง
เข้าหามวลชนไปกับพรรคการเมืองเสนอแนวทาง ความคิดของตนในพรรคการเมือง ให้เป็นนโยบายพรรค แล้วเข้าร่วมเป็นผู้ปฎิบัติในนโยบายที่ตนผลักดัน