'เครือมติชน' ลาออกจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เครือมติชน ประกอบด้วย นสพ.มติชน ข่าวสด และประชาชาติธุรกิจ แจ้งลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ หวังเกิดการตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่จะนำสภาการฯ กลับสู่มาตรฐานของเจตนารมณ์ครั้งก่อตั้ง 

7 ก.ย. 2554 เว็บไซต์มติชนออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือจำนวน 2 ฉบับ ให้แก่ ประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยเป็นหนังสือ "แจ้งลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ" และ "ชี้แจงข้อเท็จจริง อ้างถึง หนังสือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ สนช.129/13/2554 วันที่ 19 สิงหาคม 2554" ตามลำดับ ซึ่งมีเนื้อหาโดยละเอียด ดังนี้ 
 
 
7 กันยายน 2554
 
เรียน ประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 
เรื่อง แจ้งลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือชี้แจงสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
    
ในฐานะภาคีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และให้ความร่วมมือกับการทำหน้าที่และกิจกรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติด้วยดีตลอดมา
    
กระผม ในฐานะตัวแทนของภาคีสมาชิกอันประกอบด้วยหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ขอแจ้งต่อคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่า หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับขอลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2554 
    
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์เพื่อเป็นองค์กรควบคุมกันเอง และส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในกรณีล่าสุดกับภาคีสมาชิกอย่างหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ข่าวสด สะท้อนว่าหลักการข้างต้นมิได้รับการธำรงรักษา ซ้ำยังถูกบิดเบือนด้วยอิทธิพลการเมืองจากภายนอก
   
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่ามีอิทธิพลการเมืองภายนอกเข้าแทรกแซง และมีภาคีสมาชิกตกเป็นเหยื่อของการต่อสู้ทางการเมืองนั้น คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติยังมิได้แสดงความกระตือรือล้นจะจัดการแก้ไข รวมไปถึงดำเนินการระงับความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบ ที่เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีไปแล้วดังที่ควรปฏิบัติ กลับแสดงท่าทีเหมือนเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม
    
ตลอดเวลากว่า 30 ปี เครือมติชนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความหนักแน่นมั่นคงในวิชาชีพ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประชาชน ด้วยความเป็นมืออาชีพและวัตรปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียด้านจรรยาบรรณ  จนกระทั่งประสบกับข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยไร้สาระเช่นนี้
   
ด้วยเหตุนี้ กระผมในฐานะตัวแทนของภาคีสมาชิกทั้ง 3 จึงขอเรียนย้ำอีกครั้งว่า หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ขอลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยหวังว่าการแสดงออกเช่นนี้จะทำให้เกิดการตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่จะนำสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติกลับไปสู่มาตรฐานของเจตนารมณ์เมื่อครั้งก่อตั้งได้
    
หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ขอยืนยันว่า แม้จะมิได้เป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้ว แต่หนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับไปจนถึงกิจการอื่นๆในเครือ จะยังคงธำรงรักษาซึ่งมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังเช่นที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะถือกำเนิด พร้อมจะให้สังคมตรวจสอบความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงานได้ทุกเวลา และพร้อมให้ความร่วมมือกระทำการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนส่วนใหญ่ ไปจนถึงการการทบทวนสถานภาพและท่าที หากเจตนาและมาตรฐานเมื่อครั้งก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้รับการฟื้นฟูกลับมาสู่ความเป็นปกติดังเดิม
 
จึงเรียนมาด้วยความเคารพ
 
ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
 
----------
 
7 กันยายน 2554
 
เรียน คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 
เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง
 
อ้างถึง หนังสือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ สนช.129/13/2554 วันที่ 19 สิงหาคม 2554
    
หนังสือพิมพ์มติชนและข่าวสด ซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอเรียนชี้แจงคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติว่า ตามที่ คณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ให้ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีข่าวอีเมลที่อ้างว่าเป็นของบุคคลในพรรคเพื่อไทยระบุว่ามีการจ่ายสินบนให้กับสื่อมวลชน และแถลงผลการสอบสวนไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554
    
หนังสือพิมพ์มติชน-ข่าวสด ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ เพื่อชี้ให้เห็นความผิดปกติและความไม่ชอบมาพากลของการสอบสวนดังกล่าว ว่า
    
1.ดำเนินการไปโดยผิดหลักการ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งหัวข้อสอบสวนตามชอบใจ เมื่อบุคคลไม่ผิดก็ขยายไปที่องค์กร ไปจนถึงการสอบสวนลับหลังโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
    
2.วิธีการสอบสวนและการสรุปผลสอบสวน ขาดตรรกะและความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์
    
3.พฤติกรรมแห่งการสอบสวนและผู้สอบสวนมีเจตนาน่าเคลือบแคลง โดยเฉพาะความพยายามในการใช้ผลการสอบสวนนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของคนบางกลุ่ม
    
หนังสือพิมพ์มติชน-ข่าวสดเรียนย้ำว่าจะไม่ขอใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพราะยืนยันมาแต่ต้นแล้วว่าไม่ยอมรับผลการสอบสวนที่ผิดปกติของคณะอนุกรรมการได้  แต่การชี้แจงครั้งนี้เนื่องจากการสอบสวนพาดพิงถึงองค์กรหนังสือพิมพ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมิได้เปิดโอกาสให้ได้แสดงข้อเท็จจริงมาก่อน
    
ในฐานะภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ หนังสือพิมพ์มติชน-ข่าวสดขอยืนยันว่า ทั้งองค์กรและผู้ปฏิบัติงานของหนังสือพิมพ์ทั้งสอง ได้ประพฤติปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและข้อบังคับด้านจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอย่างซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด
    
หนังสือพิมพ์มติชน-ข่าวสดหวังว่าคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติที่ประกอบไปด้วยผู้อาวุโสในวิชาชีพสื่อมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิจากวิชาชีพอื่นๆ จะพิจารณาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นธรรม และแก้ไขความเสียหายให้กับภาคีสมาชิกที่ได้รับความเสื่อมเสียทั้งที่มิได้ประพฤติตามที่ถูกกล่าวหา
 
จึงเรียนมาด้วยความเคารพ
 
ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
 

ชอบสุจิตต์ วงศ์เทศ มากมาย

ชอบสุจิตต์ วงศ์เทศ มากมาย ออกก็ดีแล้ว ให้เขาอยู่กันไป พวก ๆ กันทั้งนั้น ประชาชนเปลี่ยน สื่อยังงมโข่งอยู่นั่นแหละ แหวะจัง

ในฐานะแฟนประจำมติชนสุดสัปดาห์

ในฐานะแฟนประจำมติชนสุดสัปดาห์ เคารพการตัดสินใจของคุณค่ะ

เพราะดังที่ทราบมาว่า สื่อมวลชนยุคนี้มีเครือข่ายโยงใยผูกมิตรกัน

ใครไม่เป็นพวก ใครเป็นพวก พร้อมที่จะปิดตาข้างหนึ่งเสมอ

ผลจึงออกมาหลายมาตรฐานอย่างที่เห็น

ในฐานะจุดยืนสื่อที่เลือกข้างประชาชน หากท่านจะถอยออกมาก็ถือว่าถอยด้วยศักดิ์ศรี
ไม่ได้ยอมค้อมต่ำให้องค์กรสื่อ(ที่บังหน้า)แต่จิตใจไร้อุดมการณ์พร้อมที่ปฏิบัติหลายมาตรฐานแบบนี้

การที่วิม

การที่วิม ได้รางวัลเป็นตำแหน่งตอบแทนการทำงานให้กับพรรค
ก็น่าจะเป็นคำตอบได้ในระดับหนึ่งว่า ทำงานบางประการบรรลุผล
ส่วนเครือมติขน จะมีนอกในหรือปล่าว รู้อยู่แก่ใจ
แต่การออกอาการเหวี่ยง แบบนี้ก็เหมือนกับคนบางคนที่กลัวการตรวจสอบ
ที่ผ่านมาองค์กรเล็กใหญ่ สังคมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ
แต่พอโดนตรวจสอบเข้าจริง ก็ทิ้งหลักการ เชิดใส่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เข้าใจได้ว่า ยุคเสื่อมแห่งการตรวจสอบกลับมาอีกครั้ง
คราวนี้ติดเขื้อแรงพาหนะเพิ่งเริ่มมา ก็ติดเชื้อกันเป็นแถว ลามถึงสื่อใหญ่ซะด้วย
เอากันให้สนุกก็แล้วกัน

ถุย...มติชน

ถุย...มติชน เข้าช้างประชาชนพูดมาได้ แล้วหนังสือพิมพ์อีกเป้นสิบฉบับเขายืนตรงข้ามกับประชาชนรึไง ถ้าทำเช่นนั้นเขาคงไม่มีคนอ่าน เขาแค่ยืนตรงข้ามกับพวกมึง ไอ้พวกที่ชอบอ้างว่าประชาชน

เอี้ยก้วย wrote:ถุย...มติชน

[quote=เอี้ยก้วย]ถุย...มติชน เข้าช้างประชาชนพูดมาได้ แล้วหนังสือพิมพ์อีกเป้นสิบฉบับเขายืนตรงข้ามกับประชาชนรึไง ถ้าทำเช่นนั้นเขาคงไม่มีคนอ่าน เขาแค่ยืนตรงข้ามกับพวกมึง ไอ้พวกที่ชอบอ้างว่าประชาชน[/quote]
นั่นซิเนอะ ...อย่างคมชัดลึก เนฃั่น ฯลฯ พวกนี้ เป็นสื่อที่ดีอย่างมากเลย ไม่เคยเอียง อยู่เคียงข้างประชาชน จึงไม่ต้องถูกตรวจสอบ แต่ทำไมคนอ่านน้อยจังก็ไม่รู้ สงสัยประชาชนส่วนใหญ่คงกินข้าวเป็นอาหารมั้ง.....ไม่เหมือนบางคนที่ยังกินหญ้าอยู่ 555555+

ขอแสดงความยินดีด้วยกับเครือมต

ขอแสดงความยินดีด้วยกับเครือมติชนที่ได้ลาออกจากสภาการนสพ.แห่งชาติ..ไม่ต้องตกเป็นทาษไอ้มือที่มองไม่เห็น....คงตาสว่าง..แล้วนะ

ดีใจด้วยคะ ไม่ต้องเป็นภาคี

ดีใจด้วยคะ ไม่ต้องเป็นภาคี ก็ไม่เดือดร้อน คนเสื้อแดง สนับสนุน นสพ. มติชน กับ ข่าวสด อยู่แล้ว ถ้ามันคิดว่าจะเอากฏเกณฑ์ มาบีบ ออกมา อยากทำอะไร ก็ทำได้อิสระ ชิวๆ อิอิ

เอี้ยก้วย wrote:ถุย...มติชน

[quote=เอี้ยก้วย]ถุย...มติชน เข้าช้างประชาชนพูดมาได้ แล้วหนังสือพิมพ์อีกเป้นสิบฉบับเขายืนตรงข้ามกับประชาชนรึไง ถ้าทำเช่นนั้นเขาคงไม่มีคนอ่าน เขาแค่ยืนตรงข้ามกับพวกมึง ไอ้พวกที่ชอบอ้างว่าประชาชน[/quote]

ถุย รดหน้าตัวเอง ก่อนดีมะ อีเวรร ไปมุดรูไหน สื่อเนชั่ว หมาเนเจอร์ โกหกตอแหล พอๆ กับ พรรค ปชช พวกกูเสื้อแดง นี่แหละ สนับสนุน มติชน กับ ข่าวสด

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7vqDIuDNknc#!

ถ้าพันธุ์เดียวกัน ระยำเพียงไหน

ดีทั้งน้าน

หากแทงหวยคงจะถูกรางวัล

หากแทงหวยคงจะถูกรางวัล เพราะเดาอยู่แล้วว่าจะจบแบบนี้ เราเองก็คงขอลาออกจากผู้อ่านมากว่า 30 ปีสักทีเหมือนกัน ไม่ใช่เพราะรังเกียจแดง-เหลือง แต่รังเกียจพฤติกรรมการเงิน-การค้าขึ้นสมอง งกเงิน ทุกวันนี้อุดมการณ์เพื่อสังคมอยู่ตรงไหนมองไม่เห็น ผลงานข่าวเจาะเพื่อประโยชน์สังคมอยู่ตรงไหน หลังเกิดเรื่องมา เขียนยอตัวเองจนเกินงาม(เกินจริง)ไปหน่อย

พิสูจน์ด้วยผลงานข่าวเจาะลึกให้ดูหน่อย แล้วจะยกนิ้วให้

[quote=เอี้ยก้วย]ถุย...มติชน

[quote=เอี้ยก้วย]ถุย...มติชน เข้าช้างประชาชนพูดมาได้ แล้วหนังสือพิมพ์อีกเป้นสิบฉบับเขายืนตรงข้ามกับประชาชนรึไง ถ้าทำเช่นนั้นเขาคงไม่มีคนอ่าน เขาแค่ยืนตรงข้ามกับพวกมึง ไอ้พวกที่ชอบอ้างว่าประชาชน[/q
เอี้ยก้วยมาแล้วพวกเราช่วยสมนาคุณมันหน่อย

ประชาชนล้ำหน้าไปหลายก้าวแล้ว

ประชาชนล้ำหน้าไปหลายก้าวแล้ว ด้วยการแสดงออกถึงกึ๋นที่มีอยู่ รวมฝ่าเท้าถีบหัวส่งสมุนกากเดนเผด็จการ ....มาถึงวันนี้ การที่องค์กรใดๆจะเริ่มแสดงออก ถึงการปฏิเสธการสมสู่กับกากเดน ย่อมทำให้สังคมสูงส่ง มติชนเดินมาถูกทางแล้ว

จุดเปลี่ยนของการฟื้นคืนจริยธร

จุดเปลี่ยนของการฟื้นคืนจริยธรรมสื่อ

จริยธรรมสื่อ
สัมภาษณ์ อ.สุกัญญา สุดบรรทัด
http://www.thaipost.net/tabloid/260409/3694

อาจารย์นิเทศจุฬา-วารสาร มธ. จงไปตายซะ

แมงเหม็น

[quote=แมงเหม็น]ขอแสดงความยินดีด้วยกับเครือมติชนที่ได้ลาออกจากสภาการนสพ.แห่งชาติ..ไม่ต้องตกเป็นทาษไอ้มือที่มองไม่เห็น....คงตาสว่าง..แล้วนะ[/quote]
ชอบครับ สื่อควรเป็นอิสระไม่ไปตกเป็นเครื่องมือของอำนาจนอกระบบที่ไปครอบงำองค์กรต่างๆๆ ประชาชนจะอ่านข่าวไม่อ่านข่าวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาการนสพ.แห่งชาติจอมปลอมนั้นมันขึ้นอยู่กับเนื้อหาข่าวว่าเป็นความจริงหรือข่าวจอมปลอม

ผมไม่อ่านนสพ.รายวันเเต่อ่านมต

ผมไม่อ่านนสพ.รายวันเเต่อ่านมติชนรายสัปดาห์ ต้องจองนะไม่งั้นไม่ได้อ่านหมดก่อน ไปบอกทางร้านหนังสือเขาเก็บไว้ให้ คนที่เข้ามาด่ามติชนน่ะผมว่าลงคิดดูนะ ถ้าทำไมเขามียอดขายดีกว่าฉบับอื่น โดยไม่ต้องโฆษณาตัวเอง เเต่คนอ่านต่างหากเป็นตัวตัดสินใจว่าฉบับไหนเป็นอย่างไร ทำไมเนชั่นยอดขายไม่ดีพอๆกับ "คมชัดลึก"ขานั้นวิ่งไล่เเจกคนยังไม่อยากอ่านเลยมันเลือกข้างชัดเจน นี่ยังดีนะที่มันไม่โปรโมตซื้อเหล้าเเถมนสพ.คมชัดลึก ผมยืนยันว่าจะอ่านมติชนรายสัปดาห์ต่อไปจนกว่าจะเลิกผลิต ผมเป็นเเฟนประจำของคุณคำ ผกา คุณสกล เเละอีกหลายๆคน เเม้เเต่นักเขียนหลายคนจะอยู่ข้างพันธมิตรเเต่ผมก็ยังอ่านนะ ขอถามย้ำอีกครั้ง ผู้จัดการ เนชั่น คมชัดลึกทำไมยอดขายน้อย เพราะอะไรคนไม่ค่อยอ่าน ให้คนที่ด่ามติชนตอบหน่อยครับ

อ่านมติชนมา20 กว่าปี

อ่านมติชนมา20 กว่าปี ตั้งแต่ปี35 มติชนยืนข้างปชชมาตลอด ลาออกดีแล้ว ยอดขายไม่ลดลงหรอก สภาการพิมพิ์ขี้ข้าอำมาตย์ด้วยหรือ ขอให้กำลังใจมติชน เดินหน้าไปพร้อมปชช ปชชจงเจริญ

เอี้ยก้วย wrote:ถุย...มติชน

[quote=เอี้ยก้วย]ถุย...มติชน เข้าช้างประชาชนพูดมาได้ แล้วหนังสือพิมพ์อีกเป้นสิบฉบับเขายืนตรงข้ามกับประชาชนรึไง ถ้าทำเช่นนั้นเขาคงไม่มีคนอ่าน เขาแค่ยืนตรงข้ามกับพวกมึง ไอ้พวกที่ชอบอ้างว่าประชาชน[/quote]

ไม่อยากถุย.....ถ้าเจอพวกหนังสือพิมพ์ ควาย.ชัด.ลึก ไืทยโพสต์ ผู้จัดกวน(ตีน) โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ เนชั่ว เดลี่นิวส์ ถุยแล้วเสียดายน้ำลาย เก็บไว้แก้คอแห้งยังดีกว่า ใครว่าหนังสือพิมพ์พวกนี้เขาซื้ออ่านกัน เขา้เอาไว้เวลาเจอหมา ขี้เลอะเทอะข้างถนนจะได้เอาปิดกองขี้หมากันคนเหยียบมากกว่า ถ้าเผลอเหยียบหนังสือพิมพ์พวกนี้ช่างซับ หรือเช็ดขี้หมาได้เยี่ยมจริงๆ ไม่เชื่อลองดูซิ....ฮา55555

สื่อต้องมีความเป็นตัวของคุณเอ

สื่อต้องมีความเป็นตัวของคุณเอง ถูกต้อง สื่อไม่จำเป็นต้องตามใคร สื่อต้องเลือกที่จะวิเคราะห์เพื่อคนเสพ มิใช่ทำเพื่อเป็นโฆษณาให้ใคร เลือกที่จะทำแบบสื่อต่างประเทศ ที่เขาขุดทุกอย่างเพื่อให้คนซื้อได้เสพดีกว่า เต็มที่ก็แค่โดนฟ้องร้องจิ๊บๆแต่ได้ใจ ออกตัวแทนแม่ผมเพราะท่านชอบอ่านข่าวสด เอาซะมั่งมีหือ มี อือ หน่อย ดูบอลไทยสิชนะโอมานตั้งสามศูนย์ เปลี่ยนแปลงกันหน่อยเดี๋ยวกองเชียร์ง่วง

สื่อต้องมีความเป็นตัวของคุณเอ

สื่อต้องมีความเป็นตัวของคุณเอง ถูกต้อง สื่อไม่จำเป็นต้องตามใคร สื่อต้องเลือกที่จะวิเคราะห์เพื่อคนเสพ มิใช่ทำเพื่อเป็นโฆษณาให้ใคร เลือกที่จะทำแบบสื่อต่างประเทศ ที่เขาขุดทุกอย่างเพื่อให้คนซื้อได้เสพดีกว่า เต็มที่ก็แค่โดนฟ้องร้องจิ๊บๆแต่ได้ใจ ออกตัวแทนแม่ผมเพราะท่านชอบอ่านข่าวสด เอาซะมั่งมีหือ มี อือ หน่อย ดูบอลไทยสิชนะโอมานตั้งสามศูนย์ เปลี่ยนแปลงกันหน่อยเดี๋ยวกองเชียร์ง่วง

มันเป็นความชัดเจนมานานแล้วครั

มันเป็นความชัดเจนมานานแล้วครับว่า ในสภาการหนังสือพิมพ์ กลุ่มมิจฉาทิษฐิมีมากจนอยู่ในสถานะครอบงำ พวกนั้นเป็นมือตืนให้กับ " คนทำธุรกิจหนังสือพิมพ์" มันไม่ใช่พวกหนังสือพิมพ์ที่มี " วิญญาณหนังสือพิมพ์"อย่างที่จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ให้คำจำกัดความไว้ แต่ เครือมติชน ยังคงเส้นคงวาเช่นเดิม ยังเป็นกลุ่มหนังสือพิมพ์ที่ยังมีวิญญาณอย่างที่จิตร ภูมิศักดิ์ เคยว่าไว้ อย่างที่ฐากูร บุนปาน เขียนไว้ว่า หากไม่เห็นใจคนถูกรังแก ก็ไม่รู้จะทำหนังสือพิมพ์ไปทำไม
การไม่ร่วมสังฆกรรมกับพวกมิจฉาทิษฐิ จึงเป็นเรื่องถูกต้องอย่างยิ่ง ควรแก่การอนุโมทนา

ขอยกย่องที่ท่านได้จุดยืนในบทบ

ขอยกย่องที่ท่านได้จุดยืนในบทบาทฐานันดรที่ 4 ที่ชัดเจน

สร้างขวัญและกำลังใจในกับประชาชนคนที่ถูกสังคมชนชั้นกระหน่ำกดขี่มาอย่างต่อเนื่อง....และยาว..นาน....

นิดนึง บทสัมภาษณ์ อ.สุกัญญา

นิดนึง
บทสัมภาษณ์ อ.สุกัญญา สัมภาษณ์เมื่อ2ปีก่อน
ลงใน'แทบลอยด์ ไทยโพสต์'ฉบับ26เมษายน2552

…..เมื่อ 3

…..เมื่อ 3 ปีเศษมาแล้ว…นสพ.แพร่ข่าว ฉบับ 20 มิ.ย.2551 ผม(นายศิริศักดิ์ ศิริทิชากร) เคยเขียนจวกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่เสือกวุ่นวายกับการรับจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยขี้นหัวเรื่องว่า“สภาการหนังสือพิมพ์เพี้ยนแน่”…และตอนนี้เป็นไงทั้ง นสพ.มติชน และ นสพ.ข่าวสด ได้ลาออกจากสมาชิกของสภาการฯที่ว่านี้แล้ว…เพราะดันแส่ไปจุ้นว่าทั้งสองฉบับนี้เสนอข่าวเลือกตั้งเอียงข้างฝ่ายพรรคเพื่อไทย.

เครือมติชน

เครือมติชน ในมุมมองของผมเป็นหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวอย่างเป็นกลางที่สุดแล้ว เครืออื่นๆนั้นเขาเลือกที่เข้าข้างอย่างออกนอกหน้า บิดเบือนข้อเท็จจริง จะเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ตาสว่างได้ก็ในเครือมติชน ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจนอกระบบเข้าไปครอบงำสภาทั้งหลาย อยากให้สังคายนาหัวสภาทั้งหมดในประเทศไทยเสียใหม่ ให้มีแนวร่วมภาคประชาชนร่วมกันทำงานด้วย ไม่ใช่แต่งตั้งเข้ามาตะบี้ตะบัน ลองตีแผ่ประวัติของนายกสภาและผู้บริหารว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ให้ประชาชนได้รับรู้ อย่างน้อยกก็รู้กำพืดว่าแต่ละคนสวยงามหรือไม่ฝัก ใฝ่ประชาชนหรือไม่

การออกมาเพราะไม่ชอบอุดมการณ์ไ

การออกมาเพราะไม่ชอบอุดมการณ์ไม่ตรงกันก็ถูกแล้ว แม้ว่าจะทำให้อีกฝ่ายครอบงำได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมี นสพ อีกส่วนหนึ่งที่ใหญ่โตมีคนอ่านมากที่สุดยังคงอยู่ คอยเป็นปากเสียงให้ชาวบ้าน ไม่น่าเชื่อหัวสีบางฉบับกลับทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้ นสพ อุดมการณ์ และมีผลต่อประเทศชาติ แม้ว่าเพื่อขายของ ขายโฆษณา หรือ เพื่ออะไรก็ตาม แต่เชื่อว่าคอลัมนิสต์ที่เห็นใจประชาชน เข้าข้างคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็มีอยู่ใน นสพ แทบบลอยด์พวกนั้นด้วยเหมือนกัน น่าปรบมือให้ดัง ๆ

…..คำว่าความเป็นกลางไม่มีในโล

…..คำว่าความเป็นกลางไม่มีในโลกหรอกครับจะมีก็คือ“ความถูกต้อง”เท่านั้น…เช่นกรณีที่ศาลตัดสินคดีศาลจะเอาความถูกต้องมาตัดสิน หากศาลเป็นกลางต้องไม่ชี้ผิดชี้ถูกและบอกว่าศาลขอเป็นกลางจึงไม่ชี้ว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูก”อะไรทำนองนี้…
…..สื่อบางค่าย-บางฉบับในกรุงเทพฯโอ่ตัวเองว่าข้าน้อยเป็นกลางล้วนแต่มดเท็จและฝืนความจริงทั้งนั้น…ขอชื่นชม“มติชน” และ“ข่าวสด”ที่เอาความถูกต้องให้ประชาชนหายโง่และตาสว่างจากสื่อบัดซบบางค่าย

เอี้ยก้วย wrote:ถุย...มติชน

[quote=เอี้ยก้วย]ถุย...มติชน เข้าช้างประชาชนพูดมาได้ แล้วหนังสือพิมพ์อีกเป้นสิบฉบับเขายืนตรงข้ามกับประชาชนรึไง ถ้าทำเช่นนั้นเขาคงไม่มีคนอ่าน เขาแค่ยืนตรงข้ามกับพวกมึง ไอ้พวกที่ชอบอ้างว่าประชาชน[/quote]
you asshole!
you think that all newspapers must be like : the nation, kom-chad-leuk, or the evil "manager".
you asshole (again!)

ปีศาจแดงดำ

[quote=ปีศาจแดงดำ]ผมไม่อ่านนสพ.รายวันเเต่อ่านมติชนรายสัปดาห์ ต้องจองนะไม่งั้นไม่ได้อ่านหมดก่อน ไปบอกทางร้านหนังสือเขาเก็บไว้ให้ คนที่เข้ามาด่ามติชนน่ะผมว่าลงคิดดูนะ ถ้าทำไมเขามียอดขายดีกว่าฉบับอื่น โดยไม่ต้องโฆษณาตัวเอง เเต่คนอ่านต่างหากเป็นตัวตัดสินใจว่าฉบับไหนเป็นอย่างไร ทำไมเนชั่นยอดขายไม่ดีพอๆกับ "คมชัดลึก"ขานั้นวิ่งไล่เเจกคนยังไม่อยากอ่านเลยมันเลือกข้างชัดเจน นี่ยังดีนะที่มันไม่โปรโมตซื้อเหล้าเเถมนสพ.คมชัดลึก ผมยืนยันว่าจะอ่านมติชนรายสัปดาห์ต่อไปจนกว่าจะเลิกผลิต ผมเป็นเเฟนประจำของคุณคำ ผกา คุณสกล เเละอีกหลายๆคน เเม้เเต่นักเขียนหลายคนจะอยู่ข้างพันธมิตรเเต่ผมก็ยังอ่านนะ ขอถามย้ำอีกครั้ง ผู้จัดการ เนชั่น คมชัดลึกทำไมยอดขายน้อย เพราะอะไรคนไม่ค่อยอ่าน ให้คนที่ด่ามติชนตอบหน่อยครับ[/quote]
i am the same like you, khun ปีศาจแดงดำ. we in the family all are addicted to the weekly matichon : me, my wife, my brother in law, my ..... everone! we read to every page and every line, from first page to the last!

i never buy the nation weekly. i dont know why. i just feel that this paper are not on the side of people but always at the own interest of the management!

ชนชั้นส่วนใหญ่

[quote=ชนชั้นส่วนใหญ่][quote=เอี้ยก้วย]ถุย...มติชน เข้าช้างประชาชนพูดมาได้ แล้วหนังสือพิมพ์อีกเป้นสิบฉบับเขายืนตรงข้ามกับประชาชนรึไง ถ้าทำเช่นนั้นเขาคงไม่มีคนอ่าน เขาแค่ยืนตรงข้ามกับพวกมึง ไอ้พวกที่ชอบอ้างว่าประชาชน[/quote]

ไม่อยากถุย.....ถ้าเจอพวกหนังสือพิมพ์ ควาย.ชัด.ลึก ไืทยโพสต์ ผู้จัดกวน(ตีน) โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ เนชั่ว เดลี่นิวส์ ถุยแล้วเสียดายน้ำลาย เก็บไว้แก้คอแห้งยังดีกว่า ใครว่าหนังสือพิมพ์พวกนี้เขาซื้ออ่านกัน เขา้เอาไว้เวลาเจอหมา ขี้เลอะเทอะข้างถนนจะได้เอาปิดกองขี้หมากันคนเหยียบมากกว่า ถ้าเผลอเหยียบหนังสือพิมพ์พวกนี้ช่างซับ หรือเช็ดขี้หมาได้เยี่ยมจริงๆ ไม่เชื่อลองดูซิ....ฮา55555[/quote]
ha ha...
i like your post, khun ชนชั้นส่วนใหญ่!

เครือมติชน

เครือมติชน ในมุมมองของผมเป็นหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวอย่างเป็นกลางที่สุดแล้ว เครืออื่นๆนั้นเขาเลือกที่เข้าข้างอย่างออกนอกหน้า บิดเบือนข้อเท็จจริง จะเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ตาสว่างได้ก็ในเครือมติชน ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจนอกระบบเข้าไปครอบงำสภาทั้งหลาย อยากให้สังคายนาหัวสภาทั้งหมดในประเทศไทยเสียใหม่ ให้มีแนวร่วมภาคประชาชนร่วมกันทำงานด้วย ไม่ใช่แต่งตั้งเข้ามาตะบี้ตะบัน ลองตีแผ่ประวัติของนายกสภาและผู้บริหารว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ให้ประชาชนได้รับรู้ อย่างน้อยกก็รู้กำพืดว่าแต่ละคนสวยงามหรือไม่ฝัก ใฝ่ประชาชนหรือไม่

great!

ตั้งแต่ประเทศเกิดวิกฤติการเมื

ตั้งแต่ประเทศเกิดวิกฤติการเมืองหลังปฏิวัติ 2549 เป็นต้นมาก็เริ่มเห็นชัดว่าสื่อไหนยืนอยู่เคียงข้างความถูกต้อง เครือมติชนเป็นสื่อที่มีหลักการตั้งแต่หัวหนังสือเป็นขาว-ดำ และไม่เอนเอียงแม้สื่อกระแสหลักจะไม่ยืนอยู่บนความถูกต้องแต่สื่อในเครือมติชนก็ทวนกระแสหลักและยืนหยัดบนความจริงเสมอมาเป็นเพียงสื่อเครือเดียวเท่านั้น ที่ให้กำลังใจประชาชนที่ถูกกระทำอย่างโหดร้าย ส่งผลให้ยอดจำหน่ายของหนังสือพิมพ์ในเครือขายดี ขอเป็นกำลังใจและเชื่อความจริงจะยั่งยืนตลอดไป

ทองแท้ไม่กลัวไฟอยู่แล้ว

ทองแท้ไม่กลัวไฟอยู่แล้ว ติดตามมติชนมานาน สามารถกล่าวได้ว่า"ยังมีความเป็นคน" มีความเป็นมืออาชีพอยู่ ไม่สามานย์ชั่วช้าอย่างเครือผู้จัดการกับเครือเนชั่น สองเครือนี้เขาปั้นข่าวเท็จ หมกเม็ดข่าวจริง แอบอิงเผด็จการอำมาตย์
เป็นกำลังใจให้มติชนให้เจริญก้าวหน้า เพื่อ"เอียง" ข้างประชาชน ดีกว่า "เอียง" เพื่อเผด็จการ

Mivakoe wrote:เอี้ยก้วย

[quote=Mivakoe][quote=เอี้ยก้วย]ถุย...มติชน เข้าช้างประชาชนพูดมาได้ แล้วหนังสือพิมพ์อีกเป้นสิบฉบับเขายืนตรงข้ามกับประชาชนรึไง ถ้าทำเช่นนั้นเขาคงไม่มีคนอ่าน เขาแค่ยืนตรงข้ามกับพวกมึง ไอ้พวกที่ชอบอ้างว่าประชาชน[/quote]

ถุย รดหน้าตัวเอง ก่อนดีมะ อีเวรร ไปมุดรูไหน สื่อเนชั่ว หมาเนเจอร์ โกหกตอแหล พอๆ กับ พรรค ปชช พวกกูเสื้อแดง นี่แหละ สนับสนุน มติชน กับ ข่าวสด[/quote]

เห็นเหลือบานเลยแถวแผงหมอชิตใหม่ เข้าใจว่าได้เงินจากบางพรรคไปยัดเยียดให้วางบนแผงขายได้ไม่ได้ไม่เป้นไรเราจ่ายเต็ม อีกหน่อยก็คงแจกฟรีเอาให้ให้เผด็จการชวนเชื่อประชาชน มติชนเคยโดนคนไปปิดล้อมแบบเนชั่นไหม เคยโดนเอาไฟไปสุมใต้ตึกแบบช่องสามรึป่าว เคยเจอเอ็ม79 แบบผู้จัดการมั้ย คำตอบคือไม่ เพราะมึงอยู่ฝั่งคนทำ คนฝั่งตรงข้ามกับพวกมึงเขาดีพอที่จะแยกเยะได้ว่าไม่ไปกดดันการทำงานของสื่อมวลชน

ปีศาจแดงดำ

[quote=ปีศาจแดงดำ]ผมไม่อ่านนสพ.รายวันเเต่อ่านมติชนรายสัปดาห์ ต้องจองนะไม่งั้นไม่ได้อ่านหมดก่อน ไปบอกทางร้านหนังสือเขาเก็บไว้ให้ คนที่เข้ามาด่ามติชนน่ะผมว่าลงคิดดูนะ ถ้าทำไมเขามียอดขายดีกว่าฉบับอื่น โดยไม่ต้องโฆษณาตัวเอง เเต่คนอ่านต่างหากเป็นตัวตัดสินใจว่าฉบับไหนเป็นอย่างไร ทำไมเนชั่นยอดขายไม่ดีพอๆกับ "คมชัดลึก"ขานั้นวิ่งไล่เเจกคนยังไม่อยากอ่านเลยมันเลือกข้างชัดเจน นี่ยังดีนะที่มันไม่โปรโมตซื้อเหล้าเเถมนสพ.คมชัดลึก ผมยืนยันว่าจะอ่านมติชนรายสัปดาห์ต่อไปจนกว่าจะเลิกผลิต ผมเป็นเเฟนประจำของคุณคำ ผกา คุณสกล เเละอีกหลายๆคน เเม้เเต่นักเขียนหลายคนจะอยู่ข้างพันธมิตรเเต่ผมก็ยังอ่านนะ ขอถามย้ำอีกครั้ง ผู้จัดการ เนชั่น คมชัดลึกทำไมยอดขายน้อย เพราะอะไรคนไม่ค่อยอ่าน ให้คนที่ด่ามติชนตอบหน่อยครับ[/quote]
เขาก็อ่านกันในเว๊ปไงเล่า มีแต่มติชนเท่านั้นแหละที่มันงก ไม้นำลงในเว๊ป แต่เอาไว้หลอกเอาเงินพวกคอการเมืองคลั่งๆ

ชนชั้นส่วนใหญ่

[quote=ชนชั้นส่วนใหญ่][quote=เอี้ยก้วย]ถุย...มติชน เข้าช้างประชาชนพูดมาได้ แล้วหนังสือพิมพ์อีกเป้นสิบฉบับเขายืนตรงข้ามกับประชาชนรึไง ถ้าทำเช่นนั้นเขาคงไม่มีคนอ่าน เขาแค่ยืนตรงข้ามกับพวกมึง ไอ้พวกที่ชอบอ้างว่าประชาชน[/quote]

ไม่อยากถุย.....ถ้าเจอพวกหนังสือพิมพ์ ควาย.ชัด.ลึก ไืทยโพสต์ ผู้จัดกวน(ตีน) โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ เนชั่ว เดลี่นิวส์ ถุยแล้วเสียดายน้ำลาย เก็บไว้แก้คอแห้งยังดีกว่า ใครว่าหนังสือพิมพ์พวกนี้เขาซื้ออ่านกัน เขา้เอาไว้เวลาเจอหมา ขี้เลอะเทอะข้างถนนจะได้เอาปิดกองขี้หมากันคนเหยียบมากกว่า ถ้าเผลอเหยียบหนังสือพิมพ์พวกนี้ช่างซับ หรือเช็ดขี้หมาได้เยี่ยมจริงๆ ไม่เชื่อลองดูซิ....ฮา55555[/quote]
หรอ แถวบ้านเขาเอามติชนห่อโกแต๊กว่ะ

pPp wrote:เอี้ยก้วย

[quote=pPp][quote=เอี้ยก้วย]ถุย...มติชน เข้าช้างประชาชนพูดมาได้ แล้วหนังสือพิมพ์อีกเป้นสิบฉบับเขายืนตรงข้ามกับประชาชนรึไง ถ้าทำเช่นนั้นเขาคงไม่มีคนอ่าน เขาแค่ยืนตรงข้ามกับพวกมึง ไอ้พวกที่ชอบอ้างว่าประชาชน[/quote]
you asshole!
you think that all newspapers must be like : the nation, kom-chad-leuk, or the evil "manager".
you asshole (again!)[/quote]
อุ้ยกระแดะฝรั่ง

ประกาศ..ต้องสนับสนุน..นสพ..ที

ประกาศ..ต้องสนับสนุน..นสพ..ที่ยืนเคียงข้างกับประชาชน..ส่วนไอ้.นสพ.ที่รับใช้ไอ้พวกอำมาตย์เผด็จการ..ต้องปล่อยให้มันเจ๊ง..ไปเลยพี่น้อง..ต้องเปลี่ยนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผมรู้เเล้วคนประเภทไหนที่อ่าน

ผมรู้เเล้วคนประเภทไหนที่อ่าน เนชั่น คมชัดลึก เเละได้คำตอบละว่าทำไมยอดขายมันต่ำ เเสดงว่าคนประเภทสุดขั้วบ้านเรามีไม่เยอะ ผมไม่รู้นะเเผงไหนจะเหลือ ผมเคยอยู่เเถวบางปู สมุทรปราการ ถ้าไม่สั่งเขาไว้ก็อดอ่าน ต้องเข้ามาดูในตัวเมืองพอมีเหลือ หรือผมกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดภาคเหนือ ก็ต้องสั่งที่ร้านในตัวอำเภอให้เขาเก็บไว้ให้ ผมมาอยู่ต่างประเทศ ก็ต้องสั่งร้านขายของไทยเก็บไว้ให้ ตอนที่ทักษิณคุมเเมนซิฯ เเม่งชนะเเมนยูฯเกือบทุกนัด มติชนไม่ได้อ่านเลยมีคนจองเยอะ

ขณะรอ รถ ที่สถานี บขส เด็กขาย

ขณะรอ รถ ที่สถานี บขส

เด็กขาย นสพ-ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ คร๊าบ

ชายขี้สงสัย- คม ชัด ลึก ล่ะ

เด็กขาย นสพ-ไม่มีครับ

ชายขี้สงสัย-หมดแล้วหรือ

เด็กขาย นสพ-เปล่า ขายไม่ออก เลยไม่เอามาขาย

มติชนรายสัปดาห์นี่นะเหรอเป็นก

มติชนรายสัปดาห์นี่นะเหรอเป็นกลาง อิอิ เอาไว้หลอกพวกที่คิดว่าตัวเองเป็นปัญญาชน ตกลงทักสินไม่โกงเลยใช่มั๊ย ทักสินเก่งเหรอ แล้วที่เป็นหนี้ 500กว่าล้าน แล้วไอ้ปิ๊ดช่วยให้ได้สัมปทานมือถือ โป้งเดียวรวยเลย อย่างนี้หรือถือว่าเก่ง สุดท้ายก็อยู่เบื้องหลังการซื้อหัวนี้ หลอกให้พวกงมงายเกลียดศักดินาเพื่อไม่ให้เกลียดนายทุนด่าแต่อำมาตย์ อะไรๆก็อำมาตย์ขี้เยี่ยวไม่ออกก็อำมาตย์เป็นคนทำ เสื้อแดงยึดราชประสงค์เสียหายเป็นหมื่นล้าน ไม่เคยว่าสักคำแถมขึ้นปกยกย่องให้เป็นวิรบุรุษ นี่นะหรือไม่เอียง จตุพร นัฐวุฒินี่นะเหรอคนดีของเอ็ง ผมว่าพวกแดงบ้าน่าจะใช้สมองตรองดูซะบ้างแล้วจะตาสว่าง
จะบอกให้อำมาตย์ที่พวกเอ็งด่าอยู่ตลอด ดีกว่าพ่อทักสินของพวกเอ็งหลายร้อยเท่า มืดบอดตามัวเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ความดีที่เขาทำเสือกมองไม่เห็น เอาสิ่งเล็กๆน้อยๆมาขยายให้เกิดความเกลียดชัง
หมู่บ้านเสื้อแดงทำให้เกิดการแตกแยกของคนในชาติ พวกมรึงก็ไม่ว่าอะไร หนังสือพวกนี้พวกหัวอ่อนอ่านไปเถอะ แล้วจะเสียใจภายหลัง เหลืองทำไม่ดีอะไรไว้มรึงก็อย่าไปทำตามซิโว้ย หนังสือที่เป็นกลางต้องไม่เชียร์สีใดสีหนึ่ง มติชนรายสัปดาห์นี่เห็นชัดเจนแล้วอย่างนี้หมายควายว่าไงฟะ

tann

[quote=tann]มติชนรายสัปดาห์นี่นะเหรอเป็นกลาง อิอิ เอาไว้หลอกพวกที่คิดว่าตัวเองเป็นปัญญาชน ตกลงทักสินไม่โกงเลยใช่มั๊ย ทักสินเก่งเหรอ แล้วที่เป็นหนี้ 500กว่าล้าน แล้วไอ้ปิ๊ดช่วยให้ได้สัมปทานมือถือ โป้งเดียวรวยเลย อย่างนี้หรือถือว่าเก่ง สุดท้ายก็อยู่เบื้องหลังการซื้อหัวนี้ หลอกให้พวกงมงายเกลียดศักดินาเพื่อไม่ให้เกลียดนายทุนด่าแต่อำมาตย์ อะไรๆก็อำมาตย์ขี้เยี่ยวไม่ออกก็อำมาตย์เป็นคนทำ เสื้อแดงยึดราชประสงค์เสียหายเป็นหมื่นล้าน ไม่เคยว่าสักคำแถมขึ้นปกยกย่องให้เป็นวิรบุรุษ นี่นะหรือไม่เอียง จตุพร นัฐวุฒินี่นะเหรอคนดีของเอ็ง ผมว่าพวกแดงบ้าน่าจะใช้สมองตรองดูซะบ้างแล้วจะตาสว่าง
จะบอกให้อำมาตย์ที่พวกเอ็งด่าอยู่ตลอด ดีกว่าพ่อทักสินของพวกเอ็งหลายร้อยเท่า มืดบอดตามัวเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ความดีที่เขาทำเสือกมองไม่เห็น เอาสิ่งเล็กๆน้อยๆมาขยายให้เกิดความเกลียดชัง
หมู่บ้านเสื้อแดงทำให้เกิดการแตกแยกของคนในชาติ พวกมรึงก็ไม่ว่าอะไร หนังสือพวกนี้พวกหัวอ่อนอ่านไปเถอะ แล้วจะเสียใจภายหลัง เหลืองทำไม่ดีอะไรไว้มรึงก็อย่าไปทำตามซิโว้ย หนังสือที่เป็นกลางต้องไม่เชียร์สีใดสีหนึ่ง มติชนรายสัปดาห์นี่เห็นชัดเจนแล้วอย่างนี้หมายควายว่าไงฟะ[/quote]
พวกทาสอำมาตส์เหลืองขี้อย่างพวกมึงยึดสนามบินยึดธรรมเนียบยึดถนนยึดสะพานทำให้นักเรียนเดือดร้อนทำร้ายร่างกายประชาชนและข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับพวกเหลืองขี้อย่างมึงประเทศชาติเสียหายเป็นแสนล้าน แม่งเสือกมาเห่าว่าคนอืนๆๆมติชนพวกกูอ่าน มึงก็ไปอ่านสื่อเหลืองขี้ของพวกมึงชิควายเหลืองฉลาดชิปหายพวกมึงควายจริงๆๆ

สนับสนุนการปลดโซ่ตรวนของมติชน

สนับสนุนการปลดโซ่ตรวนของมติชนในคร้งนี้
ออกมาอยู่นอกคุก มองกลับไปดูคนอยู่คุกกัดกันดีว่า..ทำถูกแล้วครับ
เห็นคนไหนทำไม่ถูกไม่ดี เอามาตีแพร่กันให้เป็นกันจะ จะ
ประชาชนตาสว่างจะคอยเป็นพนังทองแดงกำแพงเหล็กให้
อย่าไปเกรงกลัวอะไรน่ะครับ "สองกุมารสยาม"
ยินดีต้อนรับน้องใหม่ในโลกเสรีชน