คำถามเรื่องการต่อสู้นอกระบบกฎหมายเพื่อเอาอำนาจรัฐคืนจาก \สมคิด เลิศไพฑูรย์\""

อธิการบดีธรรมศาสตร์ตั้งโจทย์ ถ้านาย ก. ทำรัฐประหารได้อำนาจรัฐมา เราจะต่อสู้นอกระบบกฎหมายเอาอำนาจรัฐคืนหรือไม่ และถ้านาย ข. ได้อำนาจรัฐมาโดยถูกต้อง แต่ต่อมาเป็นเผด็จการ ไม่มีหนทางตามกฎหมายจะเอานาย ข. ออกจากตำแหน่งได้ เราจะต่อสู้นอกระบบกฎหมายเพื่อเอาอำนาจรัฐกลับคืนมาได้หรือไม่ เมื่อวานนี้ (28 ก.ย.) ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้แสดงความคิดเห็นทางเฟสบุ๊ค โดยตั้งคำถามว่า \คำถาม 1 ถ้านาย ก.ทำรัฐประหารและได้อำนาจรัฐมา. เราจะต่อสู้นอกระบบกฏหมายเพื่อเอาอำนาจรัฐกลับคืนมาได้หรือไม่ 2. ถ้านาย ข. ได้อำนาจรัฐมาโดยถูกต้อง แต่ต่อมานาย ข.เป็นเผด็จการ ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ไม่มีหนทางตามกฏหมายจะเอานาย ข. ออกจากตำแหน่งได้ เราจะต่อสู้นอกระบบกฏหมายเพื่อเอาอำนาจรัฐกลับคืนมาได้หรือไม่\""