Skip to main content
sharethis

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รายงาน สถานที่ที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมเป็นศูนย์อพยพ โดยระบุว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้สั่งการให้สำนักงานเขตฝั่งตะวันออกและ 13 เขตที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ทำการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยล่าสุดได้มีการรวบรวมชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งสิ้น 191 ชุมชน จำนวน 78 ศูนย์อพยพ ใน 4 เขตฝั่งตะวันออกของกทม. ได้แก่ 1.เขตมีนบุรี จำนวน 31 ชุมชน มีสถานที่รองรับผู้ได้รับผลกระทบ 10 ศูนย์อพยพ ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบึงขวาง(มหาดไทยอุปถัมภ์) 2.โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่) 3.โรงเรียนคลองสาม 4.โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 5.โรงเรียนศาลาคู้ 6.โรงเรียนบ้านเกาะ 7.โรงเรียนบ้านเกาะ 8.วัดใหม่ลำนกแควก 9.โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น และ 10.โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นางเฉลิมศรี เฉียงอุทิศ เจ้าหน้าที่เขตมีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 087-980-3681 2.เขตหนองจอก จำนวน 73 ชุมชน มีสถานที่รองรับผู้ได้รับผลกระทบ 32 ศูนย์อพยพ ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดแสนเกษม 2.โรงเรียนวัดใหม่เจริษราษฎร์ 3.โรงเรียนวัดพระยาปลา 4.โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) 5.โรงเรียนสามแยกท่าไข่ 6.โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์ 7.โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง 8.โรงเรียนหลวงแพ่ง 9.โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา 10.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ 11.โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย 12.โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 13.โรงเรียนวัดสามง่าม 14.โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า 15.โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ 16.โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด 17.โรงเรียนลำบุหรี่พวง 18.โรงเรียนวัดสีชมพู 19.โรงเรียนอิสลามลำไพร 20.โรงเรียนบ้านเจียรดับ 21.โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 22.โรงเรียนสุเหร่านาดับ 23.โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง 24.โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร 25.โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม 26.โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 27.โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ 28.โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ 29.โรงเรียนลำบุหรี่พวง 30.โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 31.โรงเรียนสิริวังวิทยาคาร และ 32.โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นายดำรงค์ รื่นสุข เจ้าหน้าที่เขตหนองจอก เบอร์โทรศัพท์ 081-648-5557 3.เขตลาดกระบัง จำนวน 32 ชุมชน มีสถานที่รองรับผู้ได้รับผลกระทบ 16 ศูนย์อพยพ ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดบึงบัว 2.โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 3.โรงเรียนลำพะอง 4.โรงเรียนวัดทิพพาวาส 5.โรงเรียนวัดบึงบัว 6.โรงเรียนวัดลาดกระบัง 7.โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 8.โรงเรียนวัดบำรุงรื่น 9.โรงเรียนวัดราชโกษา 10.โรงเรียนประสานสามัคคี 11.โรงเรียนวัดพลมานีย์ 12.โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 13.โรงเรียนแสงหิรัญ 14.โรงเรียนตำบลขุมทอง 15.โรงเรียนตำบลขุมทอง และ16.โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นายโฆษิต ธรรมโฆษิต เจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง เบอร์โทรศัพท์ 086-9801-6439 4.เขตคลองสามวา จำนวน 55 ชุมชน มีสถานที่รองรับผู้ได้รับผลกระทบ 20 ศูนย์อพยพ ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบัวแก้วสุเหร่าคลองหนึ่ง 1.โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์สุเหร่าคลอง1 2.โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง 3.โรงเรียนสุเหร่าสามวา 4.โรงเรียนวัดสุขใจ 5.โรงเรียนวัดศรีสุก 6.โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ 7.โรงเรียนวัดลำกระดาน 8.โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด 9.โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ 10.โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด 11.โรงเรียนบ้านแบนชะโด 12.โรงเรียนวัดแป้นทอง 13.โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ 14.โรงเรียนวัดบัวแก้ว 15.โรงเรียนวัดบัวแก้ว วัดสุขใจ วัดสุทธิสะอาด 16.โรงเรียนสุเหร่าแสบแสบ 17.โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร 18.โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร 19.โรงเรียนวัดบัวแก้ว และ 20.โรงเรียนบ้านแบนชะโด ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นายชลอ เฉียงอุทิศ เจ้าหน้าที่เขตคลองสามวา เบอร์โทรศัพท์ 087-017-0111 ส่วน 13 เขตที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำที่ กทม.สำรวจได้แก่ 1.เขตบางซื่อ ได้แก่ ชุมชนพระราม 6 (ฝั่งติดแม่น้ำ) และชุมชนปากคลองบางเขนใหม่ 2.เขตดุสิต ได้แก่ ชุมชนเขียวไข่กา ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ (เชิงสะพานกรุงธน) ชุมชนซอยสีคาม (ซอยสามเสน 19) ชุมชนปลายซอยมิตรคาม (ซอยสามเสน 13) และชุมชนวัดเทวราชกุญชร (ถนนศรีอยุธยา) 3.เขตพระนคร ได้แก่ ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าช้าง และชุมชนท่าเตียน 4.เขตสัมพันธวงศ์ ได้แก่ ชุมชนวัดปทุมคงคา (ท่าน้ำสวัสดี) และชุมชนตลาดน้อย5.เขตบางคอแหลม ได้แก่ ชุมชนวัดบางโคล่นอก ชุมชนหน้าวัดอินทร์บรรจง ชุมชนซอยมาตานุสรณ์ และชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 6.เขตยานนาวา ได้แก่ ชุมชนโรงสี (ถนนพระราม 3) 7.เขตคลองเตย ได้แก่ ชุมชนสวนไทรริมคลองพระโขนง 8.เขตบางพลัด ได้แก่ ชุมชนวัดฉัตรแก้ว 9.เขตบางกอกน้อย ได้แก่ ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ชุมชนปากคลองน้ำตาล-คลองพิณพาทย์ ชุมชนตรอกวังหลัง และชุมชนดุสิต-นิมิตรใหม่ 10.เขตธนบุรี ได้แก่ ชุมชนปากคลองบางกอกใหญ่ 11.เขตคลองสาน ได้แก่ ชุมชนเจริญนครซอย 29/2 12.เขตราษฎร์บูรณะ ได้แก่ ชุมชนดาวคะนอง และ 13.เขตทวีวัฒนา ได้แก่ ชุมชนวัดปรุณาวาส ทั้งนี้ กทม.ได้เตรียมศูนย์อพยพจำนวน 23 ศูนย์อพยพ พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์คอยดูแล ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดสร้อยทอง ประสานได้ที่ นายนพดล วรวิชา เบอร์โทรศัพท์ 083-425-8944 2.โรงเรียนมัชฌันติการาม 3.โรงเรียนวัดจันทรสโมสร ประสานได้ที่ ว่าที่ ร.อ.ตรีทรงศร กัลยาสุนทร เบอร์โทรศัพท์ 086-060-2211 4.โรงเรียนวัดราชผาติการาม 5.โรงเรียนวัดเทวราชกุญธร 6.วัดอินทรวิหาร ประสานได้ที่ นายถวิล ทวีวัน เบอร์โทรศัพท์ 081-929-8622 7.วัดมหาธาตุ 8.โรงเรียนวัดพระเชตุพน 9.วัดปทุมคงคา ประสานได้ที่ นายสมบัติ พหุรวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 089-992-6329 10.โรงเรียนวัดจันทร์ใน ประสานได้ที่ นางพรพิมล ม่วงศรีจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ 081-925-0383 11.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 12.โรงเรียนวัดบางโคล่นอก 13.โรงเรียนวัดจันทร์นอก 14.โรงเรียนวัดช่องลม ประสานได้ที่ นายมานะชัย กฤตอำไพ เบอร์โทรศัพท์ 086-335-9584 15.วัดสะพาน 16.โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี ประสานได้ที่ นางฤทธิพร ชัยสุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ 086-765-7889 17.โรงเรียนวัดดุสิต ประสานได้ที่ นางอริษา แสวงผล เบอร์โทรศัพท์ 081-643-2775 18.โรงเรียนมัธยมวัดดุสิต 19.โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 20.โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร ประสานได้ที่ นายยงยุทธ ศรัทธาธรรมกุล เบอร์โทรศัพท์ 081-820-8886 21.วัดเศวตฉัตร ประสานได้ที่ นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 081-823-5534 22.โรงเรียนวัดบางปะกอก ประสานได้ที่ นายสมนึก การีมี เบอร์โทรศัพท์ 089-789-8390 และ 23.โรงเรียนวัดปุรณาวาส ประสานได้ที่ นายวิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 081-700-6968 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รายงานด้วยว่า ในวันที่ 11 ต.ค. เวลา 10.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. เตรียมเดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก ที่ ศาลาประชาคม เขตมีนบุรี จากนั้นเวลา 14.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เดินทางไปตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย ที่ชุมชน เมืองเอก จ.ปทุมธานี ..................... ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net