‘แท่งอัปลักษณ์’ แสดงสถิติคดีหมิ่นฯ กลางถนนราชดำเนิน

17 ต.ค.54  ที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย มีการจัดงานแสดงศิลปะกลางแจ้ง “แท่งอัปลักษณ์” แสดงสถิติคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือความผิดตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่ปี 2548-2553 โดยจัดทำเป็นแท่งสูงทำด้วยกล่องกระดาษบริเวณลานอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตยหันหน้าไปทางด้านสนามหลวง มีการกล่าวปราศรัย อ่านแถลงการณ์ แสดงดนตรี และเปิดให้ประชาชนร่วมเขียนแสดงความเห็น พ่นข้อความรณรงค์ต่างๆ บนกล่องเปล่ารูป 112 และอากง โดยมีประชาชนผู้สนใจทยอยเข้าร่วมงานตลอดค่ำที่ผ่านมา

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่มเราคืออากง สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) กลุ่มอาสากู้ภัยน้ำตื้น กลุ่ม article 112 โดยนำข้อมูลสถิติกระทงในคดีหมิ่นฯ จากสำนักงานศาลยุติธรรม มาจัดแสดงเปรียบเทียบผ่านการตั้งกล่องกระดาษเป็นแนวตั้ง โดยในปี 2548 มี 33 กระทง, ปี 2549 มี 30  กระทง, ปี 2550 มี 126 กระทง, ปี 2551 มี 77 กระทง, ปี 2552 มี 164 กระทง, ปี 2553 มี 478 กระทง  และในโปสเตอร์จัดงานนิยามงานนี้ไว้ว่า “ถ้าศิลปะคือความงาม นี่ไม่ใช่ศิลปะ ถ้าศิลปะคือความซาบซึ้ง นี่ไม่ใช่ศิลปะ ถ้าศิลปะเปลือยให้เห็นความอัปลักษณ์ นี่ (อาจจะ) เป็นศิลปะ”

ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการนิตยสารฟ้าเดียวกัน หนึ่งในผู้ร่วมจัดงานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า หลังจากมีการพูดกันมากเกี่ยวกับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ก็อยากหาช่องทางในการนำเสนอให้ประชาชนเห็นความรุนแรงของสถานการณ์จากการสถิติที่มีออกมาแสดงให้เป็นรูปธรรม

ขวัญระวี วังอุดม จากลุ่ม article 112 กล่าวว่า หลังจากนี้กลุ่มกิจกรรมที่ทำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา 112 และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551 จะร่วมกันตั้งคณะทำงานเพื่อรณรงค์ล่ารายชื่อเพื่อแก้ไขมาตรา 112 โดยจะใช้ร่างกฎหมายที่คณะนิติราษฎร์ได้เคยนำเสนอไว้เป็นตัวตั้ง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น เรื่องโทษที่จะไม่มีโทษขั้นต่ำ และปรับลดโทษขั้นสูง, การฟ้องร้องจะให้สำนักราชเลขาธิการเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้องร้องโดยตรงแทนการร้องทุกข์กล่าวโทษแทนใครก็ได้ เป็นต้น

ขวัญระวีกล่าวอีกว่า การเสนอรูปธรรมโดยการแก้ไขกฎหมายยังมีความมุ่งหมายอีกประการว่า หากมีการผลักดันเข้าสู่รัฐสภา ประเด็นนี้ก็จะเป็นที่ถกเถียงในทางสาธารณะ ถือเป็นการให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและเปิดการถกเถียงสาธารณะอย่างเป็นทางการ

กลุ่มผู้จัดกิจกรรมยังได้ออกแถลงการณ์ด้วย ดังนี้

 

แถลงการณ์งานประติมากรรมกลางแจ้ง “แท่งอัปลักษณ์”

17 ธันวาคม 2554 โดยกลุ่ม “เราคืออากง”

เราต่างปฏิเสธไม่ได้ว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองหลายปีที่ผ่านมา การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นประเด็นหนึ่งที่ ถูกหยิบยกมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากที่สุด มีการกล่าวหาฝ่ายต่าง ๆ ว่ามีเจตนาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ จนกระทั่งนำมาเป็นเงื่อนไขหนึ่งของคณะปฏิรูปการปกครองฯ ในการทำรัฐประหารขับไล่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในปี 2549

ความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นั้นเกิดทั้งจากตัวกฎหมายเอง รวมถึงอุดมการณ์และวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว อาทิ

1. ตัวบทกฎหมายที่มีนิยามคลุมเครือ โดยเฉพาะการดูหมิ่น ทำให้การใช้และตีความกฎหมายเป็นไปในลักษณะที่กว้างขวาง

2. อัตราโทษที่กำหนดสูงเกินไป และไม่มีความได้สัดส่วนกับหลักประชาธิปไตย

3. การตีความกฎหมายอาญามาตรา 112 ให้เกี่ยวกับความมั่นคง ส่งผลให้กระบวนการพิจารณาคดีมักเป็นไปโดยลับ ทำให้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการ (due process) ได้ นอกจากนั้นผู้ต้องหามักไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเป็นสิทธิของผู้ถูกดำเนินคดีทางอาญาที่มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา และให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถสู้คดีได้อย่างเต็มที่

4. การบังคับใช้กฎหมายซึ่งสามารถให้ใครฟ้องร้องใครก็ได้ ส่งผลให้กฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

5. อุดมการณ์ราชาราชนิยมซึ่งรายล้อมกฎหมายได้ครอบงำทัศนคติของบุคคล ในกระบวนการยุติธรรม ทำให้การพิสูจน์ว่าคำพูดหรือข้อความนั้นเป็นจริงหรือเท็จดังปรากฏในกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปไม่ถูกนำมาปฏิบัติ ดังเห็นได้จากคำพิพากษาในหลายกรณีที่ตัดสินจากความจงรักภักดีซึ่งเป็นมโนสำนึกภายในที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้

นอกจากนี้ ด้วยเหตุว่าสภาพทางสังคมการเมืองที่ผ่านมาหลังรัฐประหารจนปัจจุบัน ล้วนขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ยิ่งสร้างหรือเสริมให้เกิดรอยร้าวลึกระหว่างผู้คนในสังคมและบดบังปัญหาที่แท้จริงอันรายล้อมรอบตัวกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเอง

…จึงไม่แปลกที่รายงานงบประมาณแผ่นดิน ปีล่าสุด (ซึ่งบังคับใช้เดือนตุลาคม 2553) มีการทุ่มเงินงบประมาณจำนวนถึง 242,998,800 บาท หรือคิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างค่านิยมในการ “ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์”

…จึงไม่แปลกที่จะเห็นการโหมกระหน่ำผลิตซ้ำวาทกรรม “ไม่รักเจ้า ไม่ใช่คนไทย” ที่ผลักไสให้คนที่คิดต่างไปอยู่ขั้วตรงข้าม ตลอดจนการเกิดขึ้นของกลุ่ม “ล่าแม่มด” ตามโลกออนไลน์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

…และไม่แปลกที่จะเห็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารและมาจากการเลือกตั้งในปัจจุบันพากันทำแต้มแสดงความจงรักภักดีผ่านการใช้กฎหมายหมิ่นฯ จับกุมลงโทษอย่างเมามัน

ข้อมูลสถิติจากสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดเผยให้เห็นความรุนแรงจากกฎหมายหมิ่นฯที่เข้าสู่ชั้นศาลมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยก่อนรัฐประหารมีคดีหมิ่นฯที่เข้า สู่ศาลชั้นต้นปีละไม่ถึง 5 คดี แต่ก่อนเกิดรัฐประหารในปี 2549 ไม่นาน จำนวนคดีหมิ่นฯ นับตามจำนวนกระทงความผิดค่อย ๆ ไต่ระดับเพิ่มสูงขึ้นจาก 33 กระทงในปี 2548 มาสู่ 478 กระทงในปี 2553 ยังไม่นับรวมผู้ที่ถูกกล่าวหาและตกเป็นจำเลยทางสังคมก่อนถูกศาลพิพากษา

สิ่งเหล่านี้ทำให้สังคมไทยตกอยู่ในความหวาดกลัวต่อการแสดงความคิดเห็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สาธารณะ ทั้งที่เป็นสิทธิ เสรีภาพโดยชอบของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ที่จะแสดงความเห็นในเรื่องการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ บทบาท และสถานะของสถาบันกษัตริย์ให้เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 
ดังนั้นเราจึงเห็นว่า ความอัปลักษณ์จากการใช้กฎหมายหมิ่นฯไม่ควรที่จะเก็บไว้ได้พรมแห่งความจงรักภักดีอีกต่อไป แต่ควรออกนำมาแสดงอย่างเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงประเด็นต่อไป

ปัญหาเกิดจากพวก ultra

ปัญหาเกิดจากพวก ultra royalist
ที่สำคัญพวกที่ดึง หรือ อ้างอิงแอบสถาบัน และ พวกที่สรรเสริญเยินยอ จนเกินความจริง ต้องโดนด้วย
สมควรที่จะมีการปฏิรูป หรือยกเลิกไปเลย แล้วมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องให้สถาบันเป็นของคนไทยตลอดไป

เรามีเพียงกฏหมายหมิ่น

เรามีเพียงกฏหมายหมิ่น เพียงข้อเดียว
ก็ดูแลทุกคนได้ ทั่วราชอาณาจักรไทย

ยกเลิกไปเถิดเจ้า

ยกเลิกไปเถิดเจ้า มันมิใช่ประชาธิปไตยอย่าอ้างจารีตประเพณี เพื่อนฉันบอกว่าถ้ายังมีมาตรา๑๑๒ และมาตรา๘ ในรัฐธรรมนูญ ก็ให้มีการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และให้ปกคองด้วยระบบเผด็จการทหารดีกว่่า มันขายขี้หน้าไปทั่วโลก พะ ยะ เจ้า

แสงดาว ศรัทธามั่น

[quote=แสงดาว ศรัทธามั่น]ยกเลิกไปเถิดเจ้า มันมิใช่ประชาธิปไตยอย่าอ้างจารีตประเพณี เพื่อนฉันบอกว่าถ้ายังมีมาตรา๑๑๒ และมาตรา๘ ในรัฐธรรมนูญ ก็ให้มีการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และให้ปกคองด้วยระบบเผด็จการทหารดีกว่่า มันขายขี้หน้าไปทั่วโลก พะ ยะ เจ้า[/quote]

คุณกำลังบอกว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มันขายขี้หน้า ขายขี้หน้าตรงไหน ผมเองก็เห็นประเทศ สหรัฐอาหรับอีมิเรต์เอย ซาอุดิอารเบียเอย และอีกหลายประเทศออกจะยืนได้อย่างสง่าผ่าเผยในโลกนี้ ชนิดที่ว่าเมกาหรือยุโรปต่างหากที่ต้องคอยหงอ ไอ้ระบอบเผด็จการทหารนี่สิมันออกจะขายขี้หน้า แต่เผด็จการโดยทหารก็ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราช แต่จะว่าไปตอนนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องเผด็จการนะครับ เช่น จีน เป็นต้น ใครบ้างในโลกนี้ไม่หงอจีน ขนาดเมกายังต้องยอมเลย

ขายหน้าอย่างไร wrote:แสงดาว

[quote=ขายหน้าอย่างไร][quote=แสงดาว ศรัทธามั่น]ยกเลิกไปเถิดเจ้า มันมิใช่ประชาธิปไตยอย่าอ้างจารีตประเพณี เพื่อนฉันบอกว่าถ้ายังมีมาตรา๑๑๒ และมาตรา๘ ในรัฐธรรมนูญ ก็ให้มีการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และให้ปกคองด้วยระบบเผด็จการทหารดีกว่่า มันขายขี้หน้าไปทั่วโลก พะ ยะ เจ้า[/quote]

คุณกำลังบอกว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มันขายขี้หน้า ขายขี้หน้าตรงไหน ผมเองก็เห็นประเทศ สหรัฐอาหรับอีมิเรต์เอย ซาอุดิอารเบียเอย และอีกหลายประเทศออกจะยืนได้อย่างสง่าผ่าเผยในโลกนี้ ชนิดที่ว่าเมกาหรือยุโรปต่างหากที่ต้องคอยหงอ ไอ้ระบอบเผด็จการทหารนี่สิมันออกจะขายขี้หน้า แต่เผด็จการโดยทหารก็ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราช แต่จะว่าไปตอนนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องเผด็จการนะครับ เช่น จีน เป็นต้น ใครบ้างในโลกนี้ไม่หงอจีน ขนาดเมกายังต้องยอมเลย[/quote]

ฉั น จึ ง ม า ห า ค ว า ม ห ง อ ย

ฉันเฒ่า ฉันเหงา ฉันเฟื่อง

ลืมเรื่อง อดีต ผกผัน

ลืมจารุพงศ์ ถูกลง พรหมทัณฑ์

อยู่กะมัน อมาตยา ดีกว่าเอย.

เราขอต่อต้าน

เราขอต่อต้าน "ยาเสพติด"

"อำนาจ" เป็นยาเสพติดที่ร้ายแรงที่สุด ที่เคยมีอยู่ในมวลมนุษยชาติ
การวางก้ามใส่กัน การข่มเหงกัน การดูถูกเหยียดหยามกัน
ล้วนเป็นผลจากการเสพอำนาจ ให้เคลิบเคลิ้ม ให้ผยอง ให้ฮึกเหิม
สังคมของบ้านเราถูกฝึก ถูกหล่อหลอม ถูกมอมเมาด้วยอำนาจ
ฝึกกันมาตั้งแต่เด็กๆ จากอนุบาล ประถม มัธยม ไปจนถึงอุดมศึกษา

มีกุศโลบายมากมาย มีการโฆษณาชวนเชื่อ มีการบังคับ
มีการให้รางวัล มีการลงโทษ มีการส่งเสริม มีการปกป้อง

อำนาจยิ่งเสพยิ่งเมามาย ยิ่งเสพยิ่งเคลิบเคลิ้ม
ยิ่งเสพยิ่งถลำลึก ยิ่งเสพยิ่งไม่เคยจะพอสักที

ยาเสพติดไม่ได้มีแต่ในรูปของสารเคมีเท่านั้น
ยาเสพติดยังมีรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าสารเคมี
ยาเสพติดที่มาในรูปแบบของการเรียนการสอน
ยาเสพติดที่มาในรูปของการโฆษณาชวนเชื่อซ้ำซาก
การบอกซ้ำๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหมือนการสะกดจิตหมู่
ยาเสพติดที่ชอนไชเข้าไปรบกวนสำนึกของความเป็นคน
ยาเสพติดที่ควบคุมความคิด ควบคุมจิตวิญญาณของผู้ได้สัมผัส

ยาเสพติดที่ทำให้คนเราลืมเสียสิ้น ลืมว่าตัวเองก็เป็นคนเหมือนคนอื่นๆ

ขายหน้าอย่างไร wrote:แสงดาว

[quote=ขายหน้าอย่างไร][quote=แสงดาว ศรัทธามั่น]ยกเลิกไปเถิดเจ้า มันมิใช่ประชาธิปไตยอย่าอ้างจารีตประเพณี เพื่อนฉันบอกว่าถ้ายังมีมาตรา๑๑๒ และมาตรา๘ ในรัฐธรรมนูญ ก็ให้มีการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และให้ปกคองด้วยระบบเผด็จการทหารดีกว่่า มันขายขี้หน้าไปทั่วโลก พะ ยะ เจ้า[/quote]

คุณกำลังบอกว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มันขายขี้หน้า ขายขี้หน้าตรงไหน ผมเองก็เห็นประเทศ สหรัฐอาหรับอีมิเรต์เอย ซาอุดิอารเบียเอย และอีกหลายประเทศออกจะยืนได้อย่างสง่าผ่าเผยในโลกนี้ ชนิดที่ว่าเมกาหรือยุโรปต่างหากที่ต้องคอยหงอ ไอ้ระบอบเผด็จการทหารนี่สิมันออกจะขายขี้หน้า แต่เผด็จการโดยทหารก็ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราช แต่จะว่าไปตอนนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องเผด็จการนะครับ เช่น จีน เป็นต้น ใครบ้างในโลกนี้ไม่หงอจีน ขนาดเมกายังต้องยอมเลย[/quote]

ชอบอันนี้ ครับ

"....คนทั้งโลกมองเห็นเป็นสีดำ
แต่เจ้ากรรมมองเห็นเป็นสีขาว
ความเป็นไทยคล้ายมนุษย์ต่างดาว
ไม่เหมือนชาวโลกนี้ที่เป็นคน...."

สุจิตต์ วงษ์เทศ

มันอายตรงนี้ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เข้าใจไหม
(รู้น่าว่าแกล้งไม่เข้าใจกัน)

หละอ่อนเมาหญ้า

[quote=หละอ่อนเมาหญ้า]เราขอต่อต้าน "ยาเสพติด"

"อำนาจ" เป็นยาเสพติดที่ร้ายแรงที่สุด ที่เคยมีอยู่ในมวลมนุษยชาติ
การวางก้ามใส่กัน การข่มเหงกัน การดูถูกเหยียดหยามกัน
ล้วนเป็นผลจากการเสพอำนาจ ให้เคลิบเคลิ้ม ให้ผยอง ให้ฮึกเหิม
สังคมของบ้านเราถูกฝึก ถูกหล่อหลอม ถูกมอมเมาด้วยอำนาจ
ฝึกกันมาตั้งแต่เด็กๆ จากอนุบาล ประถม มัธยม ไปจนถึงอุดมศึกษา

มีกุศโลบายมากมาย มีการโฆษณาชวนเชื่อ มีการบังคับ
มีการให้รางวัล มีการลงโทษ มีการส่งเสริม มีการปกป้อง

อำนาจยิ่งเสพยิ่งเมามาย ยิ่งเสพยิ่งเคลิบเคลิ้ม
ยิ่งเสพยิ่งถลำลึก ยิ่งเสพยิ่งไม่เคยจะพอสักที

ยาเสพติดไม่ได้มีแต่ในรูปของสารเคมีเท่านั้น
ยาเสพติดยังมีรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าสารเคมี
ยาเสพติดที่มาในรูปแบบของการเรียนการสอน
ยาเสพติดที่มาในรูปของการโฆษณาชวนเชื่อซ้ำซาก
การบอกซ้ำๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหมือนการสะกดจิตหมู่
ยาเสพติดที่ชอนไชเข้าไปรบกวนสำนึกของความเป็นคน
ยาเสพติดที่ควบคุมความคิด ควบคุมจิตวิญญาณของผู้ได้สัมผัส

ยาเสพติดที่ทำให้คนเราลืมเสียสิ้น ลืมว่าตัวเองก็เป็นคนเหมือนคนอื่นๆ[/quote]
สรุปไม่มีอะไรดีเลยเนอะ ใครคิดต่างและทำต่างจากข้าติดยาเสพติดหมด
ถ้าพวกที่เขียนcomment ด่าคนอื่นคิดว่าตัวเองจิตใจเป็นประชาธิปไตย
เต็มที่ไม่มีใครเที่ยบเท่า ก็น่าจะยอมรับคนอื่นที่เขาคิดต่างจากตัวเองได้นะ
ไม่น่าใจแคบแบบเด็กๆที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ ดูถูกคนอื่นไปทั่ว ยัดเยียดจะให้
ทุกคนคิดเหมือนกัน ความคิดและคำพูดไม่ต่างอะไรจากเผด็จการที่คุณ
กำลังประณามเลย

ไม่เห็นจะอยากเลยก็พวกที่บอกว่

ไม่เห็นจะอยากเลยก็พวกที่บอกว่าหนักอกหนักใจเหลือกันกับการมีกฏหมาย มาตรา 112 เพราะตัวเองกลัวการวิจารณ์สถาบันและจะติดคุกแล้วก็มาอ้างประชาธิปไตยบ้างล่ะ หลักนิติรัฐบ้างล่ะ ก็สถานบันอยู่มาเป็นร้อยๆปี ไม่มีใครวิจารณ์ท่านก็ยังอยู่มาได้ ไม่เห็นมีใครตาย แต่มาเดี๋ยวนี้มีคนบางพวกอยากจะหมิ่นสถาบันแล้วยังมาอังหลักประชาธิปไตย( ทั้งๆก็เกิดหลักประชาธิปไตยทั้งนั้น) แค่พวกอยากจะวิจารณ์สถาบันแล้วไม่อยากติดคุกมาเรียกร้องเท่านั้นเอง จำไว้นะครับ สถาบัน ก็คงเป็นสถาบัน ทำไมคุณไม่วิจาีรณ์พ่อ แม่พวกคุณบ้างล่ะครับ ที่จริงทางแก้สำหรับพวกคุณง่ายนิดเดียวก้แค่ยก โคตร เง่า พวกคุร ไปอยู่ที่ประเทศอะไรก้ได้ที่มีมีการปกครองแบบนี้ อยากจะบอกไว้นะประเทศที่ปกครองระบบนี้ถือว่ามีเกีรติสูงสุดแล้ว คนทั้งโลกยังอิจฉาเลย อย่าลืมนะย้าย โคตร ตระกูลไปเลย ไม่ต้องแก้กำหมายให้ยุ่งยาก และไม่ต้องมาตอบโต้กลับนะครับ เพราะผมไม่ฟัง คนที่ไม่รู้จักประชาธิปไตยจริงแล้วมาพูด เพราะประชาธิปไตยสิทธิอะไรก้แล้วแต่มีขอบเขตไม่ใช่ฉันจะทำอะไรก็ได้แล้วอ้างว่านี่ คือ ประชาธิปไตย เพราะ ประชาธิปไตย ในแบบของพวกคุณมันก้ คือ เผด็จการเสียงข้างมาก ดีๆนี้เอง จบป่ะ

ขายหน้าอย่างไร wrote:แสงดาว

[quote=ขายหน้าอย่างไร][quote=แสงดาว ศรัทธามั่น]ยกเลิกไปเถิดเจ้า มันมิใช่ประชาธิปไตยอย่าอ้างจารีตประเพณี เพื่อนฉันบอกว่าถ้ายังมีมาตรา๑๑๒ และมาตรา๘ ในรัฐธรรมนูญ ก็ให้มีการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และให้ปกคองด้วยระบบเผด็จการทหารดีกว่่า มันขายขี้หน้าไปทั่วโลก พะ ยะ เจ้า[/quote]

คุณกำลังบอกว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มันขายขี้หน้า ขายขี้หน้าตรงไหน ผมเองก็เห็นประเทศ สหรัฐอาหรับอีมิเรต์เอย ซาอุดิอารเบียเอย และอีกหลายประเทศออกจะยืนได้อย่างสง่าผ่าเผยในโลกนี้ ชนิดที่ว่าเมกาหรือยุโรปต่างหากที่ต้องคอยหงอ ไอ้ระบอบเผด็จการทหารนี่สิมันออกจะขายขี้หน้า แต่เผด็จการโดยทหารก็ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราช แต่จะว่าไปตอนนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องเผด็จการนะครับ เช่น จีน เป็นต้น ใครบ้างในโลกนี้ไม่หงอจีน ขนาดเมกายังต้องยอมเลย[/quote]

oop+ อิฉันเห็นด้วยและชอบมากที่คุณเสนอให้ประเทศไทยปกครองแบบเผด็จการ และสมบูรณา ชอบมากๆ โดยมีเหตุผลดังนี้
1. อิฉันเป็นคนชอบ คิดว่าตัวเองอ่อนด้อย ต้องมีคนอื่นปกป้อง และแถมยังไร้สมอง ต้องมีคนคอยชี้นิ้วสั่ง เรียกข้ากับเจ้า อิฉันยังเรียกตัวเองว่าไพร่อยู่เลย ฮุฮุ
2. อิฉันชอบจริงๆ ที่เงินของดิฉันนอกจากให้นักการเมืองที่กิน เขมือบ บ้านเมืองอยู่ในขณะนี้ หลั่งไหลไปอยู่กับเจ้า อิฉันชอบ ดูข่าวในพระราชสำนัก ที่เดินทางไปนู่นมานี่ เเหม ก็มันสวยเนะ เห็นไปประเทศนู้นทีประเทศนี้ที สวยอิฉันชอบ
3. อิฉันชอบสุดๆ ที่โปรยกันเข้าไปเวลาไปดูหนังเเล้วยืนตรงเหมือนยุคจอมพล เผด็จการทั้งหลายที่ผ่านมา (อันนี้อิฉันเห็นท่านปู่ท่านย่าเล่าให้ฟัง) เริ้ดมาก เวลาเดินไปตามถนนมีงานทีนึง เห็นไฟเเวปวาว สวยมากๆค่ะ ถลุงเงินเล่น แทนนักการเมือง เปิดไปทีรอบราชดำเนินหมดไปหลายตังแต่ไม่เป็นไร เงินของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศนี่ ชั่งเถอะ อิฉันชอบมันสวย นึกเล่น " นี่แค่วันเกิดนะ ยังขนาดนี้ ถ้าวันตายนี่คง ได้ดูจอขาวดำกัน100วันหรือ 1000วันเเน่นอน อาลัยอย่างหนัก แต่อิฉันชอบ ฮุฮุ
4. อิฉันชอบเเบบเวอร์คะ ทำอะไรเวอร์ นี่ถ้าเอาพวกนั้นไปเทียบกับ พระพุทธเจ้า ได้คงทำไปแล้ว รูปบางรูป กลายเป็นประติมานเชื่อมโยงกับเทพเจ้า เต็มไปหมด แถมยังทำได้ทุกอย่างตั่งแต่สากเบือยันเรือรรบ เก่งเวอร์อัจฉริยะ
ความจริงยังมีอีกหลายอย่างที่อิฉันชอบ มันเยอะจนบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้

Being alive is so much

Being alive is so much enjoyable.

http://www.youtube.com/watch?v=6UVPXZV9HBc&feature=related

-ก็บอกแล้วว่าพวกสลิ่มเหลืองอำ

-ก็บอกแล้วว่าพวกสลิ่มเหลืองอำมาตย์อย่าเอาสถาบันมาหากินทางการเมือง สุดท้ายกลายเป็นผลเสียกับสถาบันเอง ส่วนพวกสลิ่มเหลืองอำมาตย์ก็ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไป แล้วพวกสลิ่มเหลืองก็หันมาโทษรัฐบาลและหาเรื่องโค่นล้มรัฐบาลอีกทีข้อหาจาบจ้วงสถาบันเชยเลย ทั้งๆที่ปัญหาต่างๆเกิดจากสลิ่มเหลืองอำมาตย์เองแท้ๆ นี้ล่ะคือสิ่งที่พวกนี้ต้องการจากการดึงสถาบันลงมาเล่นการเมือง

ปัญหา ไม่ได้อยู่ที่ ม.๑๑๒

ปัญหา ไม่ได้อยู่ที่ ม.๑๑๒ ต่อให้กำหนดโทษที่ ๑๐๐ ปี แต่ปัญหาอยู่ที่ผู้สั่งใช้กฎหมายนี้
รัฐบาลประชาธิปัตย์ ผู้เป็นยิ่งกว่า ราชา แบบที่นักวิชาการทั้งหลายเรียก ต่างหาก
ใช้กฎหมายนี้เพื่อทำลายนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้าม มิใช่เพราะเดือดร้อนเรื่องการหมิ่นฯ
และมีผู้แสดงวาจารุนแรงออกมามาก ในสมัยพวกเขาเป็นรัฐบาล เหมือนเป็นรัฐบาล เทพอุ้มสม
คนไม่พอใจ แต่ถ้าเป็นเพื่อไทย ประชาชนจะไม่ออกมาแสดงถ้อยคำออกอย่างรุนแรง
จำนวนคนจำพวกนี้จะลดลง แต่ว่าก็ยังมีพวกปฎิเสธอยู่ แต่จะไม่รุนแรงเท่า
แต่แก้ไข ป้องกันไว้ก่อน วันดีคืนดี อาจมีคนอยากนำรถถังออกมาวิ่งเพ่นพ่าน
ประชาชนนั้นแหละ จะตกที่นั่งลำบาก สงสารรัฐบาลชุดนี้จัง เราเลือกเขามานะ ทำงานก็หนัก
สงสารคนไทยด้วย ไม่มีความพอดี

น่าสงสารจัดกิจกรรม

น่าสงสารจัดกิจกรรม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีใครเขาสนใจ

ก็คนส่วนใหญ่ไม่ใช่เหรอที่เขาชี้ช่องให้จับพวกมัน มรึงนึกว่าแค่ตำรวจทำคดีคนเดียวหรือไง จะบอกให้เอาบุญ ที่โดนซิวคอตกเข้าคุก ส่วนใหญ่ก็มาจากประชาชนนี่แหละที่เห็นแล้วรับไม่ได้ เลยส่งทั้งเบาะแส ทั้งหลักฐานไปให้เจ้าหน้าที่ บางคนเดินทางไปแจ้งความเองเลยก็มี แล้วไม่ใช่แค่มีธรรมดา มีเยอะซะด้วย

ก็ประชาชนเขาไปชี้ให้จับเอง แล้วใครมันจะมาสนใจ ไปเห่าหอนเรียกร้องความสนใจจากคนที่ไปชี้ให้ตำรวจจับมัน บ้าหรือเปล่าวะ น่าขันปนสมเพชกะไอ้พวกนี้จริงๆ

กิจกรรมไร้สาระของพวกขยะสังคมก

กิจกรรมไร้สาระของพวกขยะสังคมกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนยุคใหม่
ถ้าพวกเมริงไม่พอใจนัก ก็เชิญไปอยู่มอนเตรกับพ่อแม้วของพวกเมริงนู่น จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับ ม.112 อีก เอาให้พอ

อิฉันรักพ่ออยู่หัว (บรมโกศ)

[quote=อิฉันรักพ่ออยู่หัว (บรมโกศ)][quote=ขายหน้าอย่างไร][quote=แสงดาว ศรัทธามั่น]ยกเลิกไปเถิดเจ้า มันมิใช่ประชาธิปไตยอย่าอ้างจารีตประเพณี เพื่อนฉันบอกว่าถ้ายังมีมาตรา๑๑๒ และมาตรา๘ ในรัฐธรรมนูญ ก็ให้มีการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และให้ปกคองด้วยระบบเผด็จการทหารดีกว่่า มันขายขี้หน้าไปทั่วโลก พะ ยะ เจ้า[/quote]

คุณกำลังบอกว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มันขายขี้หน้า ขายขี้หน้าตรงไหน ผมเองก็เห็นประเทศ สหรัฐอาหรับอีมิเรต์เอย ซาอุดิอารเบียเอย และอีกหลายประเทศออกจะยืนได้อย่างสง่าผ่าเผยในโลกนี้ ชนิดที่ว่าเมกาหรือยุโรปต่างหากที่ต้องคอยหงอ ไอ้ระบอบเผด็จการทหารนี่สิมันออกจะขายขี้หน้า แต่เผด็จการโดยทหารก็ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราช แต่จะว่าไปตอนนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องเผด็จการนะครับ เช่น จีน เป็นต้น ใครบ้างในโลกนี้ไม่หงอจีน ขนาดเมกายังต้องยอมเลย[/quote]

oop+ อิฉันเห็นด้วยและชอบมากที่คุณเสนอให้ประเทศไทยปกครองแบบเผด็จการ และสมบูรณา ชอบมากๆ โดยมีเหตุผลดังนี้
1. อิฉันเป็นคนชอบ คิดว่าตัวเองอ่อนด้อย ต้องมีคนอื่นปกป้อง และแถมยังไร้สมอง ต้องมีคนคอยชี้นิ้วสั่ง เรียกข้ากับเจ้า อิฉันยังเรียกตัวเองว่าไพร่อยู่เลย ฮุฮุ
2. อิฉันชอบจริงๆ ที่เงินของดิฉันนอกจากให้นักการเมืองที่กิน เขมือบ บ้านเมืองอยู่ในขณะนี้ หลั่งไหลไปอยู่กับเจ้า อิฉันชอบ ดูข่าวในพระราชสำนัก ที่เดินทางไปนู่นมานี่ เเหม ก็มันสวยเนะ เห็นไปประเทศนู้นทีประเทศนี้ที สวยอิฉันชอบ
3. อิฉันชอบสุดๆ ที่โปรยกันเข้าไปเวลาไปดูหนังเเล้วยืนตรงเหมือนยุคจอมพล เผด็จการทั้งหลายที่ผ่านมา (อันนี้อิฉันเห็นท่านปู่ท่านย่าเล่าให้ฟัง) เริ้ดมาก เวลาเดินไปตามถนนมีงานทีนึง เห็นไฟเเวปวาว สวยมากๆค่ะ ถลุงเงินเล่น แทนนักการเมือง เปิดไปทีรอบราชดำเนินหมดไปหลายตังแต่ไม่เป็นไร เงินของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศนี่ ชั่งเถอะ อิฉันชอบมันสวย นึกเล่น " นี่แค่วันเกิดนะ ยังขนาดนี้ ถ้าวันตายนี่คง ได้ดูจอขาวดำกัน100วันหรือ 1000วันเเน่นอน อาลัยอย่างหนัก แต่อิฉันชอบ ฮุฮุ
4. อิฉันชอบเเบบเวอร์คะ ทำอะไรเวอร์ นี่ถ้าเอาพวกนั้นไปเทียบกับ พระพุทธเจ้า ได้คงทำไปแล้ว รูปบางรูป กลายเป็นประติมานเชื่อมโยงกับเทพเจ้า เต็มไปหมด แถมยังทำได้ทุกอย่างตั่งแต่สากเบือยันเรือรรบ เก่งเวอร์อัจฉริยะ
ความจริงยังมีอีกหลายอย่างที่อิฉันชอบ มันเยอะจนบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้[/quote]

คิดได้ไงนี่ เลี่ยงบาลีได้ดีมาก ชอบทั้งหมด 55555555

เองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอก

เองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอก
แต่อย่าออกนอกทางให้เสียผล
อย่าไปกินสินบาทคาดสินบน
เราเป็นชนชั้นปัญญาตุลาการ

นี่คือปณิธานศาลในอดีต
สุจริตยุติธรรมจำกล่าวขาน
ปัจจุบันศาลพิทักษ์อำมาตย์มาร
จิตวิญญาณขายกินสิ้นราคา

อนิจจา ศาลเอยศาลเจ้า
ฉลาดแต่ขลาดเขลานักหนา
จุดยืนอุดมการณ์ร่ำเรียนมา
ทิ้งตำราทำเป็นเล่นละคร

พ่อข้าชื่อนเรศวรมหาราช
กรมหลวงราชบุรีคือครูสอน
ความยุติธรรมคือสิ่งข้าวิงวอน
การลิดรอนสิทธิคือศัตรู

หนึ่งล้มเจ้าสองคำก็ล้มเจ้า พั

หนึ่งล้มเจ้าสองคำก็ล้มเจ้า
พันธมิตรงี่เง่า ดึงฟ้าให้ต่ำ
อย่าแอบอ้างย้ำคิดย้ำทำ
จะชี้นำผลักใสให้ฟ้าพัง

หยุดเถิดอย่าอ้างสถาบัน
มาลงสนามสู้กันเลือกตั้ง
อย่าเก่งแต่ปากไม่อยากฟัง
ซึ้งหรือยังโหวตโน โถ่ของปลอม

ดา ตอร์ปิโดหมิ่น ๑๕

ดา ตอร์ปิโดหมิ่น ๑๕ ปี........ เห็นด้วย
เจ๊กลิ้มหมิ่นซ้ำศาลช่วย ...... เลื่อนสืบ
สามปี ศาลอม _วย.....พิจารณา... ไม่เสร็จ
คิดแล้วน่ากระทืบ......พวกปากคาบคัมภีร์

ศาลเจ้า สิ้นแล้ว เสาหลัก
เสาปัก หลักเลน เหลวไหล
เสาหลัก ปักเลน ศาลใคร
ศาลสั่ง เฉไฉ เฉานาน

ไว้อาลัย ให้ตุลา การภิวัฒน์
สร้างประวัติศาลไทยให้นึกขำ
จากนี้ไป จึงยุติ ความเป็นธรรม
ขอประณามศาลหม-ๆ..... ว่าสุดเลว

กฏหมายอาญามีวัตถุประสงค์ที่จะ

กฏหมายอาญามีวัตถุประสงค์ที่จะลงโทษ ผู้ที่เป็นอาชญากร เช่น ฆ่าคนตาย ปล้น ข่มขืน ให้เข็ดหลาบจะได้ไม่ก่อกรรมทำเข็ญอีก การหมิ่นเป็นการกระทำผิดด้วยคำพูดซึ่งกฏหมายบัญญัติให้มีความผิด โดยที่ผู้กระทำผิดไม่ได้เป็นอาชญากร ดังนั้นจึงควรทบทวนบทลงโทษให้สมเหตุสมผล เพียงเพราะการกระทำผิดด้วยคำพูดแต่มีโทษหรือถูกลงโทษหนักกว่าฆ่าคนตาย เหมาะสมหรือไม่

สหรัฐอาหรับอีมิเรต์

สหรัฐอาหรับอีมิเรต์ หรือซาอุ.. เขาประกาศตัวเองว่า เขาจะปกครองแบบนั้น ซึ่งก็ไม่ได้ขัดแย้งกับการกระทำ และจารีตประเพณีของเขา ... ส่วนเรา ปากอ้างว่าประชาธิปไตย แต่การกระทำมันมิใช่ ตรงกันข้ามมันเลวร้ายยิ่งกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเสียด้วยซ้ำ

รบกวนคุณ "ขายหน้าอย่างไร" ช่วยไปขวนขวาย หาหนังสืออ่าน เปิดตาดูโลกให้มีความรู้เพิ่มขึ้นซักนิด นะครับ อย่าหลับหูหลับตา คอยแสงให้มันส่องผ่านกะลาเข้ามา แล้วก็มาโพสต์โชว์ระดับสติปัญญาของตัวเอง ..เพราะมันจะ "ขายหน้าอย่างนี้แหละ" หึหึ

Jackies

[quote=Jackies]สหรัฐอาหรับอีมิเรต์ หรือซาอุ.. เขาประกาศตัวเองว่า เขาจะปกครองแบบนั้น ซึ่งก็ไม่ได้ขัดแย้งกับการกระทำ และจารีตประเพณีของเขา ... ส่วนเรา ปากอ้างว่าประชาธิปไตย แต่การกระทำมันมิใช่ ตรงกันข้ามมันเลวร้ายยิ่งกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเสียด้วยซ้ำ

รบกวนคุณ "ขายหน้าอย่างไร" ช่วยไปขวนขวาย หาหนังสืออ่าน เปิดตาดูโลกให้มีความรู้เพิ่มขึ้นซักนิด นะครับ อย่าหลับหูหลับตา คอยแสงให้มันส่องผ่านกะลาเข้ามา แล้วก็มาโพสต์โชว์ระดับสติปัญญาของตัวเอง ..เพราะมันจะ "ขายหน้าอย่างนี้แหละ" หึหึ[/quote]

ณ วันนี้... ผมยังเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลิศอาจจะเลวร้ายมากกว่า ระบอบสมบูรณาญาสิทธิืราชย์ ด้วยซ้ำ ในเมื่อกล่าวกันว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิืราชย์มันน่าขายหน้า เลยยิ่งไม่เข้าใจว่าขายหน้าอย่างไร ผมว่ามันอาจจะดีกว่าที่เราใช้อยู่ทุกวันก็ได้ อย่างน้อยผมก็ยังรู้สึกว่าในหลวงท่าน สามารถนำพาประเทศได้ดีกว่านายกฯ ที่เลือกกันมาและไม่เลือกกันมากี่ยุคกี่สมัย

จะว่าผมเป็นพวก Royalist ก็ได้แต่... ในวันนี้ผมยิ่งได้เปิดตาดูโลกมากขึ้น ยิ่งรู้สึกว่าระบอบประชาธิปไตยมันเลวที่สุดแล้วจริงหรือ ยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่ามันเลวมากขึ้นไปเรื่อยๆ ไปดูอินเดียมาก็ยิ่งหดหู่สลดใจในระบอบประชาธิปไตย ดูอเมริกายิ่งไปกันใหญ่ นักการเมืองทุกคนล้วนแล้วแต่ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้โดนด่า หรือโดนด่าน้อยที่สุดเพื่อให้รักษาเก้าอี้ตัวเองให้นานที่สุด แต่สิ่งเหล่านั้นมันดีกับประเทศหรือประชาชนในระยะยาวรึเปล่าหล่ะ หรือเป็นเพียงแค่เอาขนมหวานป้อนประชาชนให้อิ่มมีความสุขแบบสั้นๆ และพร้อมจะป่วยเป็นเบาหวานในอนาคต

แต่ก็อย่างว่า... ทุกอย่างมีเกิด มีดับ ครั้งหนึ่งทั่วโลกนิยมใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และมันก็จางหายไป บางประเทศนิยมคอมมิวนิสต์ และมันก็แตกดับไป ฤาคราวนี้จะเป็นการเปลี่ืยนแปลงในระบอบประชาธิปไตยบ้าง ทั่วโลกอาจจะยอมรับระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในแบบของไทยก็ได้ ใครจะรู้...

ยิ่งมีคดีมาก ก็ต้องจับมาก บปร

ยิ่งมีคดีมาก

ก็ต้องจับมาก

บประมาณก็จะมาก

ผลงานก็ยิ่งมาก

คนคุกก็ยิ่งมาก

ปี 2552 167คดี

ปี 2553 476 คดี

แล้วที่ยังยับไม่ได้อีกเป็นหมื่นเป็นแสน

กรุงรัตนโกสิ้น

มีแต่คนร้ายเป็นหมื่นเป็นแสนคน

เห็นรูปที่ถ่ายออกมาแล้ว

ไม่แฮปสักคน

จะอวดอ้างว่าเป็น ปันยาชน

จะอวดอ้างว่าเป็น ปันยาชน (พิมพ์ไม่ผิดหรอก อ่านๆ ไปเด๋วรู้เอง) (ฮา)

แต่...ท่ดนะ...สอ ใส่ เกิบ (ภาษาบ้านข้อยเอิ้นเกิบ แปลว่า รองต๊ะ แล่ดแปร๊ด) (กร๊ากกกกก) คิดเลขง่ายๆ ก็ผิด

ดั่งนี้ นายเฮย

[quote=โดยตัวบทควา (ย) ม เอง]…จึงไม่แปลกที่รายงานงบประมาณแผ่นดิน ปีล่าสุด (ซึ่งบังคับใช้เดือนตุลาคม 2553) มีการทุ่มเงินงบประมาณจำนวนถึง 242,998,800 บาท หรือคิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างค่านิยมในการ “ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์”[/quote]

เห็นแล้วน้า!!!!!

ไอ้ตัวคนเขียนมาเพ้อเจ้อว่า งบประมาณแผ่นดิน มีการใช้เงิน 2 ร้อย สี่สิบ กว่าล้าน ซึ่งคิดเป็น 12 % ของงบประมาณทั้งหมด

เอ้า! มาดูกัน งบประมาณแผ่นดินปีล่าสุด อยู่ที่เกือบ 2 Trillion (เห็นคิดเลขผิดเป็นวาแบบนี้ รู้จักมะ Trillion น่ะท่าวววววว...หร่ายยยยยยย) (ฮา)

ถ้า 12% ของเกือบ 2 Trillion ก็เท่ากับ ประมาณ 0.24 Trillion ซึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็เท่ากับ ประมาณ 2 แสน 4 หมื่น ล้าน ว่ะ ไอ้โง่

(ส่วนใครจะเป็นไอ้โง่ก็คือคนที่ไม่รู้จุดนี้น่ะแหละ รับปายยยยยยย) (กร๊ากกกกกกก)

ส่วน 2 โร้ย เส่เสียบ ล้าน น่ะเทียบกับ 2 Trillion กิงกิงแล้ว เท่ากับ 0.012 % เท่านั้น บักด่อน เอ๊ย!

(เนี่ย! แล้วเวลาคนเขาเรียก ควายแดง ควายแดง ก็ไปโกรธเขา ก็ไม่ดูเงาเขาบนหัวตัวเองนี่น้า) (ฮา)

เอ! ตกเลขกันขนาดนี้ มาชวนคน 'เปลี่ยนแปลง' เนี่ยะ! มันจะไหวเร้อ

ระดับหัวขบวยอย่างสากหงอกก็แปลภาษาปะกิด Have Been Banned For Life ไม่ออก

(สงสัย สากหงอก มันจะแปล Have Been Banned For Life เป็น มีถั่วได้ใช้แบน (ฟอร์เหม็น) (ฮา) ตลอดชีวิต ลา ม้างงงงง!) (กร๊ากกกกกก)

ระดับกากๆ ของขบวยกังก็ตกเลขไปสามจุดทศนิยม (ฮา)

ตกลงแล้วผมนาย I Pad คิดว่า

"เอ้อ....ถ้าขบวยกังพวกนี้มีแต่พวกแบบนี้ ผมว่าปล่อยๆ พวกมันเดินหน้าไปเถอะครับ โง่ๆ เซ่อๆ ยกขบวนแบบนี้เดินๆ ไปเด๋วมันก็สะดุดขาหน้าทิ่มถนน หรือ เดินชนเสาตอม่อรถไฟฟ้า (มาหานะเธอ) ตายกันหมดเองหละครับ!"

หมายเหตุ.- ต้องทำเสียงทุ้มๆ นุ่มๆ แบบน้าต๋อยเซ็มเบ้ตอน แอ๊บหล่อ โตยกา (กร๊ากกกกกกก)

หมายเหตุ.- (อีกที) นี่คิดว่าเงินแค่ 2 ร้อย กว่า ล้าน เป็น สิบก่า เปอเซ็ง ของงบประมาณชาติ เนี่ย!

นี่คิดดูเถิกชาติตัวเองขนาดนี้หรือ นี่เมืองไทยนะ ไม่ใช่เขมรนะ (อิอิอิ)

ัีyu

[quote=ัีyu]ไม่เห็นจะอยากเลยก็พวกที่บอกว่าหนักอกหนักใจเหลือกันกับการมีกฏหมาย มาตรา 112 เพราะตัวเองกลัวการวิจารณ์สถาบันและจะติดคุกแล้วก็มาอ้างประชาธิปไตยบ้างล่ะ หลักนิติรัฐบ้างล่ะ ก็สถานบันอยู่มาเป็นร้อยๆปี ไม่มีใครวิจารณ์ท่านก็ยังอยู่มาได้ ไม่เห็นมีใครตาย แต่มาเดี๋ยวนี้มีคนบางพวกอยากจะหมิ่นสถาบันแล้วยังมาอังหลักประชาธิปไตย( ทั้งๆก็เกิดหลักประชาธิปไตยทั้งนั้น) แค่พวกอยากจะวิจารณ์สถาบันแล้วไม่อยากติดคุกมาเรียกร้องเท่านั้นเอง จำไว้นะครับ สถาบัน ก็คงเป็นสถาบัน ทำไมคุณไม่วิจาีรณ์พ่อ แม่พวกคุณบ้างล่ะครับ ที่จริงทางแก้สำหรับพวกคุณง่ายนิดเดียวก้แค่ยก โคตร เง่า พวกคุร ไปอยู่ที่ประเทศอะไรก้ได้ที่มีมีการปกครองแบบนี้ อยากจะบอกไว้นะประเทศที่ปกครองระบบนี้ถือว่ามีเกีรติสูงสุดแล้ว คนทั้งโลกยังอิจฉาเลย อย่าลืมนะย้าย โคตร ตระกูลไปเลย ไม่ต้องแก้กำหมายให้ยุ่งยาก และไม่ต้องมาตอบโต้กลับนะครับ เพราะผมไม่ฟัง คนที่ไม่รู้จักประชาธิปไตยจริงแล้วมาพูด เพราะประชาธิปไตยสิทธิอะไรก้แล้วแต่มีขอบเขตไม่ใช่ฉันจะทำอะไรก็ได้แล้วอ้างว่านี่ คือ ประชาธิปไตย เพราะ ประชาธิปไตย ในแบบของพวกคุณมันก้ คือ เผด็จการเสียงข้างมาก ดีๆนี้เอง จบป่ะ[/quote]

พูดเหมือนประยุทธ์ จันทร์โอชา จังเลย ว่าจาสามหาว สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสันดานชาติเชื้อ ที่คุณพูดมา ส่อถึงสกุลรุนชาติ อันแท้จริงของคุณเอง

ใครไม่อยากมีพระมหากษัตริ์เป็น

ใครไม่อยากมีพระมหากษัตริ์เป็นประมุขก็ไปอยู่เขมรรึพม่าซิจะได้สบายใจไม่คิดมากอย่างนี้ ประเทศไทยมีพระมหากษัตริ์เป็นประมุขมาหลายร้อยปีแล้วก็จะมีพระมหากษัตริ์เป็นประมุขตรอดไป

แสงดาว ศรัทธามั่น

[quote=แสงดาว ศรัทธามั่น]ยกเลิกไปเถิดเจ้า มันมิใช่ประชาธิปไตยอย่าอ้างจารีตประเพณี เพื่อนฉันบอกว่าถ้ายังมีมาตรา๑๑๒ และมาตรา๘ ในรัฐธรรมนูญ ก็ให้มีการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และให้ปกคองด้วยระบบเผด็จการทหารดีกว่่า มันขายขี้หน้าไปทั่วโลก พะ ยะ เจ้า[/quote]
ถ้าอยากปกครองด้วยระบบเผด็จการทหาร ก็ไปอยู่พม่าซิ ไป ไป ไป

ผมไม่สนหรอกว่า ตอนนี้ระบอบ

ผมไม่สนหรอกว่า ตอนนี้ระบอบ อะไร ประชาธิปไตย หรืออะไร จะพื่อนใครมาว่าถ้ามีระบบนี้เป็นระบบอื่น
ผม่ไม่รู้ แต่ตอบมานะ ก่อนจะมีพวกคุณในวันนี้ ใครสร้างแผ่นดินให้พวกคุณอยู่ ใครปกครองแผ่นดินที่เรียกว่าสยามให้พวกคุณมาโพสแบบนี้ แผ่นดินนี้ก็ของท่าน ต้นตระกูลท่านสร้างมา ท่านแบ่งให้พวกคุณได้ยืนอยู่ก็ดีแล้ว จะมีหน้ามาเอานั่นเอานี้ เลวจิงพวกเมรง คอมมิวนิส และต่อให้ประชาธิปไตยดีมากมายยังไง ถ้าได้อยู่โดยมีท่านคอยดูแลพวกเรา จะระบอบอะไร ก็เอาทั้งนั้นและไม่ใช่เพราะประชาธิปไตยหรอที่ทำให้พกวคุณมาเผาบ้านเมือง มาทะเลากันอยู่ อย่าเอาความคิดฝรั่งที่จบการศึกษาสุงกันเกิน 70 % มาวัดกับประเทศที่ระดับการศึกษาสูงมีไม่ถึง 20 % และที่ยกการศึกษาเพระามันบอกถึงระดับการคิดวิเคราห์ข้อมูล เถียงมาสิ ชาวนา ชาวไร รู้ข้อมูลทุกด้าน ไม่ใช่จากใครไม่รู้เอาเงินมาให้แล้วก็บอกว่า ดี นี่และประชาธิปไตยไปถามสิ
เืลือกตั้งใครไม่ได้เงินบ้างแต่ต้องตอบแบบจิงจังไม่ใช่โกหก การเอาเงินให้คนอื่นมาเลือกตัวเองเป็นนักการเมืองเป็นประชาธิปไตยหรอคับ

คนสยามประเทศ

[quote=คนสยามประเทศ]ผมไม่สนหรอกว่า ตอนนี้ระบอบ อะไร ประชาธิปไตย หรืออะไร จะพื่อนใครมาว่าถ้ามีระบบนี้เป็นระบบอื่น
ผม่ไม่รู้ แต่ตอบมานะ ก่อนจะมีพวกคุณในวันนี้ ใครสร้างแผ่นดินให้พวกคุณอยู่ ใครปกครองแผ่นดินที่เรียกว่าสยามให้พวกคุณมาโพสแบบนี้ แผ่นดินนี้ก็ของท่าน ต้นตระกูลท่านสร้างมา ท่านแบ่งให้พวกคุณได้ยืนอยู่ก็ดีแล้ว จะมีหน้ามาเอานั่นเอานี้ เลวจิงพวกเมรง คอมมิวนิส และต่อให้ประชาธิปไตยดีมากมายยังไง ถ้าได้อยู่โดยมีท่านคอยดูแลพวกเรา จะระบอบอะไร ก็เอาทั้งนั้นและไม่ใช่เพราะประชาธิปไตยหรอที่ทำให้พกวคุณมาเผาบ้านเมือง มาทะเลากันอยู่ อย่าเอาความคิดฝรั่งที่จบการศึกษาสุงกันเกิน 70 % มาวัดกับประเทศที่ระดับการศึกษาสูงมีไม่ถึง 20 % และที่ยกการศึกษาเพระามันบอกถึงระดับการคิดวิเคราห์ข้อมูล เถียงมาสิ ชาวนา ชาวไร รู้ข้อมูลทุกด้าน ไม่ใช่จากใครไม่รู้เอาเงินมาให้แล้วก็บอกว่า ดี นี่และประชาธิปไตยไปถามสิ
เืลือกตั้งใครไม่ได้เงินบ้างแต่ต้องตอบแบบจิงจังไม่ใช่โกหก การเอาเงินให้คนอื่นมาเลือกตัวเองเป็นนักการเมืองเป็นประชาธิปไตยหรอคับ[/quote]
-นี้ก็บ้าไปคนเดียวอีกแล้วแผ่นดินนี้ท่านไม่คิดว่าถ้าประชาชนไม่ช่วยกันแย่งมาจากชนชาติอื่นจะมีแผ่นดินให้ท่านได้อยู่จนถึงทุกวันนี้หรือเปล่า ท่านจะชอบหรือไม่ชอบประชาธิปไตยแต่ท่านหน้าจะเกรงใจบรรพบุรุษของตาสีตาสายายอินยายมาและบรรพบุรุษของคนไทยทุกคนที่ปกป้องแผ่นดินนี้รวมกันมาบ้าง ลำพังสถาบันอย่างเดียวไม่สามารถปกครองและปกป้องแผ่นดินได้หรอกนะท่าน
-ถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ เป็นสมบูรณาญสิทธิราชแบบเดิม ท่านคิดว่าท่านจะมาโพสต์ด่าคนนั้นคนี้แบบนี้ได้หรือ ที่ท่านมาโพสต์ขอความด่าคนนั้นคนนี้ได้เพราะประเทศนี้ยังมีประชาธิปไตยอยู่บ้างแม้จะไม่เต็มใบแต่ประชาชนส่วนใหญ่เขาก็พยายามเรียกร้องและทำให้เต็มใบแบบรัฐธรรมนูญปี2540อยู่
-เรื่องเผาบ้านเผาเมืองใครเผาล่ะท่าน แล้วสาเหตุที่ท่านว่าเผาบ้านเผาเมืองมาจากสาเหตุอะไร แล้วรัฐบาลชุดนั้นได้เป็นรัฐบาลเพราะสาเหตุอะไรและเหตุการรุนแรงทั้งหมดเริ่มมาจากอะไร ท่านคงไม่กล้าตอบ เพราะสาเหตุมาจากพวกที่ไม่ยอมรับกติกาประชาธิปไตยแบบท่านทั้งนั้น
-มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครอยู่คั้มฟ้าหรอกท่าน ความคิดแบบนี้ของท่านแสดงว่าเป็นคนมีปัญหาตั้งแต่เด็ก และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือที่เขาเรียกว่าพวกลูกแหง่นะท่าน
-แสดงว่าท่านยกหางพวกฝรั่งมากเกินไปแถมดูถูกประชาชนในประเทศตัวเองอีกต่างหากและดูถูกชาวไร่ชาวนาว่าโง่โดนหลอกง่ายๆ แล้วเลือกตั้งที่ผ่านมาพวกท่านมีทั้งเงินทั้งอำนาจรัฐและอำนาจอำมาตย์และทหารหนุนหลัง ทำไมพรรคของพวกท่านยังแพ้พรรคการเมืองของประชาชนชาวไร่ชาวนาล่ะท่าน ท่านอย่าดูถูกประชาชนคนในประเทศมากนะท่านมันไม่เป็นผลดีพวกสลิ่มเหลืองหรือRoyalistของพวกท่านเอง
-เรื่องรับเงินนั้นท่านไปถามพรรคการเมืองที่ท่านเลือกชิว่าเขาชื้้อเสียงหรือเปล่าและถ้าถามท่านว่าท่านขายเสียงหรือเปล่า ท่านคงตอบว่าไม่ได้ขายเสียงใช่หือไม ถ้าท่านตอบว่าใช่ท่านมีสิทธิ์นอนคุกยาวแน่ๆและท่านไม่ต้องไปโทษประชาธิปไตยหรอกเพราะประเทศไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยเต็มใบสักครั้งเดียวและที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะการที่ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบต่างหาก ใช่หรือไม่ใช่

เอาเป็นว่าพวกลูกกาฝากอพยพทั้ง

เอาเป็นว่าพวกลูกกาฝากอพยพทั้งหลาย รวมถึงไอ้เหลี่ยมทักษิณด้วย ไม่มีสิทธิ์จะมาพูดเรื่องนี้

ถ้าไม่เอากษัตริย์ ก็กลับไปอยู่ที่กำพืดต้นเหง้าคุณก่อนที่จะอพยพมาจะดีกว่า จีนตอนนี้ไม่มีกษัตริย์ ชอบแบบนั้นย้ายไปได้ เวียดนามก็ไม่น่าจะมี ดังนั้นสายพันธุ์แกวไม่เอาเจ้าทั้งหลาย ย้ายกลับไปได้ ก็ไหนว่าดีไง แล้วทำไมไม่ย้ายไปซักที

ประเทศนี้เขามีกษัตริย์มาตั้งแต่ก่อนโคตรพ่อโคตรแม่คุณจะย้ายเข้ามาอยู่นะั ก่อนที่พวกมันเลือกตัดสินใจที่จะย้ายมา มันต้องรู้หรือควรรู้มาก่อนแล้วว่าที่นี่ปกครองโดยกษัตริย์ แต่เลือกที่เข้ามาเอง ไม่มีใครบังคับ ดังนั้นถ้าไม่พอใจ ไม่ต้องให้บอกนะว่าควรทำยังไง

เบื่อพวกอีแอบที่เอาแต่สร้างกร

เบื่อพวกอีแอบที่เอาแต่สร้างกระแสมาตรา 112 โดยการไปชุมนุมกะปากดีหลังคีย์บอร์ดไปวันๆจังว่ะ

ถ้าพวกเอ็งอยากแก้ไขมาตรา 112 กันขนาดนั้นล่ะก็เสนอชื่อมาซัก 10,000 คนก็เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายให้แก้ไขมาตรา 112 ต่อสภาได้แล้ว แต่นี่อะไร พอจะให้แสดงตัวดันไม่กล้าซักคน ไอ้พวกป๊อดเอ๊ย 55+

คุณ dukedick

คุณ dukedick (ชื่อหวาดเสวดีจัง) (ฮา)

เรื่องของเรื่องไม่ใช่ไม่มีใครกล้าลงชื่อถึงหมื่น

ปัญหาอยู่ที่ว่า! พวกมันมีจริงๆ ไม่ถึงหมื่นต่างหาก

กร๊ากกกกกกกกก

หมายเหตุ.- ดูง่ายๆ อย่างทิดพศ ยังพยายามปั่นกระทู้ด้วยการใช้ 2 ชื่อ ในการเขียนบทความใน ป่าช้าฟาย เลยครับ ถ้าจริงใจจริงๆ ทำไมต้องใช้หลายชื่อให้ดูเหมือนมีพวกตัวเองเยอะ (แล้วมันก็ปิดมาตลอดนะว่าตัวมันคือนักปัดยาขอบกระด้ง (ฮิฮิ) จนโดนหมายเรียกถึงมาเฉลย)

อีกประเด็นแต่นานมาแล้ว ตอนผมมาเล่นที่นี่ใหม่ๆ Server เขาโชว์ IP Adress ด้วย ซึ่งพวกกาฝากในเว็บบอร์ดที่นี่โง่ไม่เข้าใจว่าเลข IP Address คืออะไรเลยโชว์โง่ขนาดตั้งชื่อหลายๆ ชื่อมาด่าผมแล้วตอบกันเองไปมา

พอผมชี้ให้มันดูว่า ชื่อ นาย ก. นาย ข. นาย ค. แต่ เลข IP Address เดียวกันคือคนเดียวกัน เท่านั้นแหละ! หายจ้อยไปเลย (ฮา)

ดูความงั่งของขบวนการควายแดงเอาละกัน

ยิ่งมาเด๋วนี้ปิด IP Address ไม่รู้ว่าปั่นกระทู้กันกี่ตัว