“สยามประชาภิวัฒน์” เตือนถ้าไม่หยุดทุนผูกขาดแก้ รธน. จะเหลือทางแก้เดียวคือรัฐประหาร

เสวนา “วิกฤตประเทศไทย ใครคือตัวการ?” “บรรเจิด” ชี้ชาติยุโรปไม่เข้าใจประเทศไทย เพราะ 1 ครอบครัวเป็น 3 นายกรัฐมนตรี คล้าย “เกาหลีเหนือ” “สุวินัย” ชี้ยิ่งลักษณ์จะนำประเทศไปสู่หายนะ เพราะกำลังจะกู้เงินต่างชาติ ส่วน “คมสัน โพธิ์คง” ชี้ระบบการเมืองไทยอยู่ภายใต้เผด็จการทุนผูกขาดโดยพรรคการเมืองอย่างสมบูรณ์ ถ้ามีการแก้ไข รธน. ได้ก็จะกลายเป็นเผด็จการพรรคการเมืองทุนนิยมผูกขาดอย่างสมบูรณ์แบบ และแก้ไขไม่ได้ นอกจากรัฐประหารเพียงอย่างเดียว เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา มีการเสวนา “วิกฤตประเทศไทย ใครคือตัวการ” โดยนักวิชาการกลุ่ม “สยามประชาภิวัฒน์” วิทยากรประกอบไปด้วย ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อดีตผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ นายคมสัน โพธิ์คง สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี ผศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา “จรัส สุวรณมาลา” เสนอห้ามนักการเมืองคุมฝ่ายบริหาร-แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ศ.ดร.จรัส กล่าวว่า สภาพสังคมไทยในตอนนี้อยู่ในรูปแบบการแย่งชิงและหักหลัง เป็นสภาพที่ทุกๆ คนในประเทศเอาภาษีไปรวมกันและก็อยากที่จะเอาเงินกองกลางเข้าสู่กระเป๋าตัวเอง ทั้งนี้ ยังมีทฤษฎีการหักหลัง ซึ่งก็มีจากการให้ของประชาชนที่ให้ตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศแทน แต่คนเหล่านั้นก็กลับหักหลังประชาชน หรือเรียกง่ายๆ ก็คือ การฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยนักการเมืองจะสร้างภาพลวงตาขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นว่าทำเพื่อประชาชน แต่แท้จริงแล้วต้องการเข้าถึงแหล่งทุนมากกว่า ดังนั้น ประชาชนจะต้องออกมาแฉความจริง สังคมไทยปัจจุบันแทนที่จะคุยกันในเรื่องการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ เราควรที่จะคุยกันในเรื่องปฏิรูปทางการเมืองมากกว่า ว่า จะมีการออกจากระบบการผูกขาดอำนาจและมีการกระจายอำนาจให้คนในพื้นที่ปกครองกันเองได้อย่างไร ส่วนตัวตนไม่ปฏิเสธการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เท่าที่ตนทราบผู้ที่ต้องการแก้ไขไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา แต่ต้องการยกระดับการโกงกินให้มากขึ้น ในตอนท้าย ตนอยากจะเสนอหลักการปฏิรูปเบื้องต้น ประชาชนต้องมีอำนาจและการออกมาเปิดเผยความจริง โดยไม่ผิดกฎหมาย และไม่ให้นักการเมืองเข้าไปควบคุมตำแหน่งของฝ่ายบริหาร หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการ บรรเจิดชี้ยุโรปไม่เข้าใจประเทศไทยหนึ่งครอบครัวมี 3 นายกรัฐมนตรี คล้ายเกาหลีเหนือ รศ.ดร.บรรเจิด กล่าวว่า วันที่ 21 ส.ค.2544 เป็นวันที่มีการอ่านคำวินิจฉัยคดีซุกหุ้นของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีขณะนั้น ที่เป็นส่วนที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญของไทยถูกหักยอด เพราะมีคนๆ หนึ่งที่ใหญ่กว่าศาล จนกระทั่งเข้าสู่การรัฐประหาร 19 ก.ย.2549 ซึ่งในวันนี้ระบบเดิมๆ ก็กำลังย้อนกลับมาสู่วังวนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ การผูกขาดอำนาจทางการเมืองต้องถูกเรียกว่า บริษัททางการเมือง เนื่องจากกฎหมายของไทยระบุเอาไว้ว่า ผู้ใดที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมือง โดยที่พรรคการเมืองก็เป็นสมบัติส่วนบุคคลไปคุมระบบนิติบัญญัติ และบริหาร ซึ่งเป็นการควบคุมทั้งสองอย่างอยู่ที่คนๆ เดียว และตอบสนองให้คนที่เป็นเจ้าของพรรคการเมือง โดยที่ประเทศในยุโรปไม่มีทางเข้าใจประเทศไทย เห็นได้จากคงไม่มีประเทศไหนที่ 1 ครอบครัว มี 3 นายกรัฐมนตรี โดยตนไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร แต่คงไม่แปลกหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีเหนือ แต่สำหรับประเทศไทยปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การมีเสื้อคลุมประชาธิปไตยอยู่บนบ่า แต่เนื้อในเป็นเผด็จการ สุวินัยชี้ยิ่งลักษณ์จะนำประเทศไปสู่หายนะ เพราะกำลังจะกู้เงินต่างชาติ ขณะที่ รศ.ดร.สุวินัย กล่าวว่า ระบบความคิดของทักษิณ หรือ ทักษิโณมิกส์ ที่ถูกถ่ายทอดมายัง รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเครือข่ายต่างๆ จะนำภาประเทศไปในทิศทางใด แต่ถ้าให้ตนสรุปตอนนี้ ก็คือ การนำพาประเทศไปสู่ความหายนะ ที่ทำให้สถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ไม่มีเม็ดเงินสดอยู่ในกำมือที่จะนำไปบริหารประเทศเลย แต่กลับต้องพยายามกู้เงินจากต่างชาติ และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่าง ปตท.ให้เป็นบริษัทเอกชน เพื่อก่อให้เกิดการผู้ขาดอำนาจของประเทศ และมีการหลวงลวง ปกปิด และการทำลายความน่าเชื่อถือของการคลัง ประเทศไทยในอนาคตจะมีสภาพไม่แตกต่างจากประเทศอาร์เจนตินา หรือกรีซ ที่คนบริหารประเทศพยายามที่จะซุกหนี้ของประเทศ และการพยายามสร้างอัตราการเจริญเติบโตของประเทศที่เป็นเท็จ โดยขณะนี้ความหายนะกำลังเกิดขึ้นแล้ว หลังจากที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศ คมสันเชื่อหากไม่มีใครหยุดได้ จะต้องมีรัฐประหารอีกครั้ง ส่วนนายคมสัน กล่าวว่า ธุรกิจที่สร้างเงินได้มากที่สุด ก็คือ ธุรกิจการเมือง ที่หากินกับประชาชน ประเทศไทยไม่ได้มีปัญหากับคนสามคนในตระกูลใดๆ ก็ตาม แต่ตนคิดว่าคนทั้งสามคนต่างหาที่มีปัญหากับประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงกระบวนการทางกฎหมาย รวมไปถึงการกระทำชำเรากฎหมายรัฐธรรมนูญ ในขณะนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความแตกแยกของประชาชนในชาติ และปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นก็มาจากการดำเนินการต่างๆ ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอาญา มาตรา 112 การขายหุ้นของ ปตท.และการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่กลุ่มที่เผาบ้านเผาเมืองที่อ้างว่าเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งระบบผูกขาดในประเทศตอนนี้ หากไม่มีใครตั้งใจที่จะหยุดปัญหาตรงนี้ สุดท้ายก็ต้องมีการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตนก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลานั้นจะยังมีกองทัพหรือไม่ “ทั้งหมดจะเห็นได้ว่า เป็นการทำมาหากินของทุนผูกขาดระดับชาติและระดับโลกทั้งสิ้น ผมคิดว่าเราคงต้องตื่นรู้และทันว่า ระบบการเมืองไทยขณะนี้เราอยู่ภายใต้เผด็จการทุนผูกขาดโดยพรรคการเมืองอย่าง สมบูรณ์ ถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ วันที่ 9 ที่มีการเสนอ สำคัญกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรับข้อเสนอเข้าไป เมืองไทยจะเป็นเผด็จการโดยพรรคการเมืองทุนนิยมผูกขาดอย่างสมบูรณ์แบบ และแก้ไขใดๆ ไม่ได้เลยในอนาคต นอกจากรัฐประหารเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนั้นกองทัพจะเหลือไหมที่จะให้รัฐประหาร ผมว่าคงไม่มีแล้ว เพราะว่าภายใต้เงื่อนไขนั้น กองทัพต้องอยู่ภายใต้พรรคการเมือง ผมไม่ได้พูดให้รัฐประหาร แต่กำลังจะบอกว่า ข้อเสนอที่วิปริตแบบนี้มันสร้างวิกฤตประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น ตอนนี้เราต้องตื่นรู้ กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ ชูธงนำ ข้อ 1.คือต่อสู้เผด็จการพรรคการเมือง ทุนผูกขาด เราจะให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นในสภาพสังคมปัจจุบัน ทุกคนติดตามประเด็นการเคลื่อนไหว ตอนนี้กลุ่มหนึ่งบอก ไม่เอาข้อเสนอบางอันเรื่องแก้ มาตรา 112 แต่อีกกลุ่มบอกว่า แก้รัฐธรรมนูญเอา แล้วเอาข้อเสนอนั้นด้วย สับขาหลอกซ้ายทีขวาที เต้นไปข้างหน้าทีถอยหลังที เราก็งงไม่รู้เต้นทางไหนไล่จับไม่ทัน แต่จุดสุดท้ายเราต้องกลับไปดูภาพรวมที่สำคัญ คือ เป็นการเคลื่อนไหวของทุนผูกขาด ที่พยายามจะมีอำนาจเพื่อผูกขาดการเมืองนำไปสู่การได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และใช้การเมืองเป็นเครื่องมืออำนาจ สุดท้ายวงจรอุบาทว์ไม่ใช่แบบเดิม วงจรอุบาทว์ปัจจุบันคือ ทุนผูกขาด ได้อำนาจผ่านการเลือกตั้ง และอำนาจเอื้อทุน ทุนกลับไปสู่เรื่องการผูกขาด เอาเงินกลับมาใหม่ นี่คือ วงจรอุบาทว์การเมืองไทยในปัจจุบัน” ที่มา: เรียบเรียงจากเอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์

“สยามประชาภิวัฒน์”

“สยามประชาภิวัฒน์” เตือนถ้าไม่หยุดทุนผูกขาดแก้ รธน.
จะเหลือทางแก้เดียวคือรัฐประหาร

แค่นี้ก็เป็นบทสรุปได้ว่าพวกนี้น่าจะเป็นตัวแทน
ของพวก "นิยมการใช้กำลัง"ทำให้คิดไปได้ว่า
เป็นการกลับมาเกิดของ"นวพล"และ"กระทิงแดง"
การเดินซ้ำร่องรอยเดิม..มันอาจเข้าร่องเดิมได้
แต่ยากที่จะทับรอยเดิม..หนทางที่ชนะ....อย่าเพ้อ
ประชาชนนี่แหล่ะ..สุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ..จำเอาไว้

ทุกคนมีสิทธิเท่ากันคือหนึ่งเส

ทุกคนมีสิทธิเท่ากันคือหนึ่งเสียงและมีหน้าที่ปฎิบัติตามกฎหมาย การปรังปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่การปฎิวัติเป็นการทำผิดอย่างแน่นอน เป็นการทำลายชาติและสถาบันที่ชัดเจนที่สุด
เหตุผลง่ายๆถ้าการปฎิวัติเป็นสิ่งที่ดี ก็มาแก้กฎหมายให้มีการปฎิวัติได้แค่นั้นเอง

น่าสงสารประเทศไทย

น่าสงสารประเทศไทย ที่ยังต้องมาเถียงกันว่า
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หรือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร อย่างไหนดีกว่ากัน

เราลองมาให้ความรู้เรื่องกระบวนการรัฐประหารกับประชาชนเลยดีมั้ย
1. เตรียมการ
2. ดำเนินการ
3. หลังยึดอำนาจสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ
4. กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ (ถอดบทเรียนจาก 19 กย 49)

ผลดี-ผลเสีย แต่จะกลายเป็นเข้าทางอีกฝ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้แฮะ

เอาประวัติรัฐประหาร เรื่องอื้อฉาวในอดีตมาเสนอให้ความรู้ทั้งหมด
แปลกจริงๆ รัฐประหารเรื่องสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ กลับไม่เคยเห็นสื่อนำเสนอเรื่องนี้แบบจริงจัง
รัฐบาลให้ทุนทำ Documentary ดีๆ ระดับโลก สักเดือนไปเลย คนทั่วไปจะได้เข้าใจรัฐประหารกันสักที
เบื้องหน้าเบื้องหลัง การปูนบำเหน็จ ผลประโยชน์

เรื่องเกี่ยวกับ เสรีไทย

เรื่องเกี่ยวกับ เสรีไทย การต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ ไม่เคยโผล่ในหน้าสื่อแบบจริงจัง

รู้จักแต่ โกโบริกับอังสุมาลิน พับผ่าดิ

แล้วก็แปลกประเทศไทยชอบยกย่องคนต่างชาติแฮะ

แบบบุเรงนองเงี้ย โกโบริ(ญี่ปุ่น)

ลองดูญี่ปุ่น หรือเกาหลี ดิ ว่า เขาเคยทำหนังดูถูกชาิตตัวเองหรือเปล่า

บ้าจริงๆ สับสนกับคนไทยจริงๆ แต่กับ เขมร ลาว งี้ ด่ากระจาย

ทุกวันนี้ถึงไม่เป็นเสรีทางความคิด ความภูมิใจในชาติ ตัวเองซะที

หรือว่ายังนิยามคำชาติกันยังไม่ได้ว่ะ ประเทศนี้ ฮ่าส์ๆ

แถมๆ อีกเรื่อง

แถมๆ อีกเรื่อง ถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอน คงไม่เที่ยวมาเรียกร้องให้รัฐประหารเขาไปทั่วนะ

สงสารนักเรียน นักศึกษา สมัยนี้จริงๆ

ขอตอบเหมือนกระทู้ที่แล้ว

ขอตอบเหมือนกระทู้ที่แล้ว ท่านไม่เอาเผด็จการทุนนิยม เพราะมันเป็นเผด็จการใช่มั้น รัฐประหารมันก็เผด็จการอยู่ดี ท่านก็บอกเองว่าตอนนี้ไม่เหลือกองทัพให้รัฐประหาร แล้วจะบอกว่าเหลือทางรอดเดียวคือรัฐประหารได้อย่างไร หรือว่าท่านกำลังเสนอเป็นนัยยะถึงความรุนแรงที่มากกว่ารัฐประหารโดยทหาร แต่หมายถึงรัฐประหารโดยประชาชน ประชนชนจัดตั้ง ประชาชนถืออาวุธ 555 ขอบอกว่าเข้าท่านะ ผมชอบ

ถูกครอบงำทางความคิดมานาน

ถูกครอบงำทางความคิดมานาน รับข้อมูลทางเดียวมาตลอดชีวิต ความคิดเลยผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปหมดแล้ว นี่แหละหนาประเทศไทย

ในยุโรปไม่มีทางเข้าใจประเทศไท

ในยุโรปไม่มีทางเข้าใจประเทศไทยตรงที่
"ทำไมมีรัฐประหารซ้ำซากตะหาก"

ทั้งที่ปาวๆๆขอความร่วมมือไปทั่วโลก
ในนามประเทศประชาธิปไตยฯ

อาจารย์บรรเจิดมาเรียนกฏหมายที่ยุโรปก็จริง
แต่จบไปด้วยครอสภาษาอังกฤษก็เข้าใจเธอ

อาจไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกคนทางยุโรปได้
เท่าชาวบ้านที่อยู่ร่วมสังคมที่นี่กันนานๆ คารวะคะ/

sent wrote:“สยามประชาภิวัฒน์”

[quote=sent]“สยามประชาภิวัฒน์” เตือนถ้าไม่หยุดทุนผูกขาดแก้ รธน.
จะเหลือทางแก้เดียวคือรัฐประหาร

แค่นี้ก็เป็นบทสรุปได้ว่าพวกนี้น่าจะเป็นตัวแทน
ของพวก "นิยมการใช้กำลัง"ทำให้คิดไปได้ว่า
เป็นการกลับมาเกิดของ"นวพล"และ"กระทิงแดง"
การเดินซ้ำร่องรอยเดิม..มันอาจเข้าร่องเดิมได้
แต่ยากที่จะทับรอยเดิม..หนทางที่ชนะ....อย่าเพ้อ
ประชาชนนี่แหล่ะ..สุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ..จำเอาไว้[/quote]

“สยามประชาภิวัฒน์” ต้องเปลี่ยนเป็น "สยามประชาพิบัติ"

นี่หรือ ปัญญาชนที่จะมาต่อกรกับนิติราษฎร์ ที่แท้ก็เป็นพวกการ์ดเจ้าพ่อ
ซ่อนมีดซ่อนปืนไว้ในสูทอย่างในหนังฝรั่ง

วิกฤติประเทศไทยเกิดจาก

วิกฤติประเทศไทยเกิดจาก กลุ่มอำมาตย์ ทหารเผด็จการ กลุ่มผู้สูญเสียประโยชน์จากการบริหารงานตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย นักวิชาการที่ขายจิตวิญญาณ สื่อมวลชนที่ขาดจรรยาบรรณ ตุลาการที่ละทิ้งคำปฎิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง และบรรดาลูกสมุนที่ไร้สมองและเป็นทาสคอยรับใช้บุคคลกลุ่มนี้ ขอให้พวกอัปมงคลท้้งหลายเหล่านี้จงตื่นจากภวังค์เสียทีเถิดประเทศไทยจะได้เจริญก้าวหน้ากว่านี้

-ห้ามฝ่ายการเมืองที่มาจากประช

-ห้ามฝ่ายการเมืองที่มาจากประชาชนแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแต่ให้อำนาจพิเศษและอำมาตย์แต่งตั้งคนของตัวเองได้แล้วแบบนี้จะบริหารประเทศได้อย่างไรล่ะท่าน รัฐบาลสั่งข้าราชการไม่ทำตามนโยบายแล้วนโยบายต่างของรัฐบาลมันจะสำเร็จหรือ รัฐบาลจะปลดจะย้ายก็ไม่ได้รัฐบาลให้คุณให้โทษข้าราชการไม่ได้แต่อำมาตย์ให้คุณให้โทษข้าราชการได้แบบนี้ ข้าราชการมันก็ต้องฟังคำสั่งพวกอำมาตย์และอำนาจพิเศษนะชิท่าน สรุปข้อนี้ประชาชนที่เลือกรัฐบาลก็ต้องเสียอำนาจทางการเมืองให้พวกอำมาตย์และอำนาจพิเศษอีกตามเคย
-ที่ว่ายุโรปไม่เข้าใจการเมืองไทยคิดผิดแล้วล่ะท่าน ท่านต่างหากที่ไม่ยอมเข้าใจครรอบครัวหนึ่งจะมี3หรือ4หรือ10นายกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกท่านตามหลักประชาธิปไตยแม้ในเมืองไทยจะเป็นประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ก็ตาม ถ้าประชาชนเข้าต้องการให้ตระกูลชินวัตรบริหารประเทศและเขามาถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยของมวลชนและถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่เขาไว้ว่างใจเขาก็มีความชอบธรรม ถ้าประชาชนเขาเบื่อหรือเห็นว่ามีกลุ่มการเมืองอื่นที่ดีกว่าประชาชนเขาก็พร้อมที่จะเปลียนแปลงเองล่ะท่าน ที่ผ่านมาพวกอำมาตย์อย่างพวกท่านทนไม่ได้ก็เลยไล่ทักษิณออกนอกประเทศ เขาก็ต้องส่งตัวแทนเขามาให้ประชาชนได้เลือก ถ้าประชาชนไม่เลือกฝ่ายทักษิณก็จบ แต่นี้ประชาชนเขาเลือกมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชน
-มาคราวนี้ก็อ้างเกาหลีเหนืออีกหลังจากที่ออกมาปลุกประเด็นฮิตเลอร์แล้วกระแสไม่ติด พวกอำมาตย์เอ๋ยเห็นชื่อประชาชนเขาก็รู้ว่าเป็นเครื่อข่ายอำมาตย์เจ้าเก่า
-เรื่องกู้เงินรัฐบาลที่แล้วของพวกอำมาตย์ไม่ได้หาเงินไว้ให้มันหาให้แต่พวกที่อุ้มมันขึ้นมาอย่างทหารและเครื่อข่ายอำมาตย์ของท่าน รัฐบาลนี้ไม่มีเงินมาช่วยเหลือประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำของพวกอำมาตย์อย่างคุณ มันก็สมควรแล้วที่เขาจะต้องกู้ เรื่องหายนะมันหายนะตั้งแต่ตอนที่ธนาคารของอำมาตย์อย่างพวกคุณล้มละลายตั้งแต่ปี40แล้วต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปอุ้มจนประเทศต้องอุ้มหนี้ไว้แทนพวกอำมาตย์ตั้ง1.14ล้าน(กองทุนเฟื้อนฟู)
-สรุปมันก็แค่จัดรายการด่าทักษิณและเครื่อข่ายแล้วยกหางพวกเครื่อข่ายอำมาตย์ของตัวเองนั้นล่ะ

กระบวนการคนดี

[quote=กระบวนการคนดี]น่าสงสารประเทศไทย ที่ยังต้องมาเถียงกันว่า
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หรือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร อย่างไหนดีกว่ากัน

เราลองมาให้ความรู้เรื่องกระบวนการรัฐประหารกับประชาชนเลยดีมั้ย
1. เตรียมการ
2. ดำเนินการ
3. หลังยึดอำนาจสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ
4. กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ (ถอดบทเรียนจาก 19 กย 49)

ผลดี-ผลเสีย แต่จะกลายเป็นเข้าทางอีกฝ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้แฮะ

เอาประวัติรัฐประหาร เรื่องอื้อฉาวในอดีตมาเสนอให้ความรู้ทั้งหมด
แปลกจริงๆ รัฐประหารเรื่องสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ กลับไม่เคยเห็นสื่อนำเสนอเรื่องนี้แบบจริงจัง
รัฐบาลให้ทุนทำ Documentary ดีๆ ระดับโลก สักเดือนไปเลย คนทั่วไปจะได้เข้าใจรัฐประหารกันสักที
เบื้องหน้าเบื้องหลัง การปูนบำเหน็จ ผลประโยชน์[/quote]

จริงครับ ดีเลยครับ
ที่ผ่านมาเราได้แต่ตั้งข้อตำหนิ อ้างอิงข้อเท็จจริงประกอบนิดหน่อย

เหมือนกับเราแค่ชี้ไปที่กองขี้ บอกว่าเหม็น สกปรก แล้วจบที่ตรงนั้น

น่าจะมีคนทำยิ่งกว่านั้น
เอาให้เห็นเลยว่า ใครมีพื้นเพจากไหน มีพื้นฐานจิตใจมาอย่างไร
มันถึงได้จัญไรได้ใจขนาดนั้น มีคลิปวิดิโอ ประกอบให้เห็นเลยว่า
ไอ้นี่ ไอ้นั่น อีนู่น นั่นเอง แอบเข้ามาถ่ายทุกข์ในที่ไม่ควรมาถ่าย
มันมากันยังไง นั่งถ่ายตรงไหนบ้าง สีหน้าท่าทางตอนนั้นมันเป็นยังไง

เอาให้มันเห็นกันล่อนจ้อนไปเลย

ตีความกันเยอะแยะ

ตีความกันเยอะแยะ มั่วกันไปหมดหลายก๊กหลายสถาบัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มองดูง่ายๆก็คือ เราไม่เคยเป็นประชาธิปไตยกันอย่างแท้จริงเพราะเรากลัวอำนาจทหารเผด็จการซึ่งร่วมมือกับกลุ่มศักดินากลุ่มนายทุน ปกครองประเทศเราอยู่ แค่นี้เอง.

สมมุติว่า ถ้าประเทศไทยมี

สมมุติว่า ถ้าประเทศไทยมี ตัวเลือกแค่นี้ ไม่มีตัวเลือกอื่นแล้ว คุณจะเอาอะไร
A: อำนาจเผด็จการ ที่มีมาจากทหาร และปลายกระบอกปืน
B: อำนาจเผด็จการ ทีได้มาจากการเลือกตั้งของชนส่วนมาก.

ระหว่าง A: B อะไรเอย ที่ด่าได้ ตำหนิได้ โดยไม่ต้องติดคุก หรือ กระสุนปืน.
ระหว่าง A: B อะไรเอย ตรวจสอบได้ เลือกใหม่ได้ทุก ๔ ปี

ใช้โวหารเพื่อวิเคราะห์สภาพการ

ใช้โวหารเพื่อวิเคราะห์สภาพการเมืองไทย โดยไม่มีข้อเท็จจริงอะไรอยู่เลย

สรุปคือ ไม่ต้องการทุนนิยมผูกขาด แต่ต้องการระบอบทุนนิยมศักดืนาอุปถัมป์ใช้หรือไม่

ปูนใหญ่นี่ เป็น ทุนนิยมศักดินาล้าหลังและผูกขาดด้วยใช้หรือไม่

สรุปคือ คนพวกนี้ไม่ได้ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้เคารพอำนาจของประชาชน เพราะคนพวกนี้คิดว่า มีอำนาจที่ดีกว่า
หรือเหนือกว่าอำนาจของประชาชน (ก็ไม่พ้นพวกขุนนาง กษัตริย์ กลุ่มคนชั้นนำ) ซึ่งก็เป็นการกีดกันกันทางชนชั้นนั่นเอง

ซึ่งหากสู้กันด้วยแนวคิดนี้คงไม่พ้นต้องมีการปฎิวัติประชาชนกำจัดอำนาจที่ต้องการครอบงำ ครอบครองประชาชนแต่ฝ่ายเดียวนี้เสีย

ไม่ว่าข้ออ้างอย่างไร อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน ย่อมรับใช้ชนชั้น และผลประโยชน์ของชนชั้นของตนอยู่ดี

ไม่คิดว่าในศตวรรรษที่ 21 จะมีคนที่มีความคิดทางการเมืองล้าหลังพวกนี้หลงเหลืออยู่อีก เรื่องที่ต่อสู้กันมันเป็นเรื่องืที่สู้กันในยุโรป
เมื่อ 300 ปีที่แล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร

หากไม่ต้องการทุนนิยม ก็มีทางเดียวคือ "มุ่งไปสู่สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์" ไม่ใช่ย้อนหลังไปสู่ระบบศักดินา หรือ อำมาตยาธิปไตย
กล้าที่จะกระโดดข้ามหรือไม่ ไม่ใช่เสนอวาระทางการเมืองที่ล้าหลังกว่า

ไม่นึกว่าจะได้ฟังทัศนะทางการเมืองที่ล้าหลังเช่นนี้

"ไม่หยุดทุนผูกขาดแก้ รธน.

"ไม่หยุดทุนผูกขาดแก้ รธน. จะเหลือทางแก้เดียวคือรัฐประหาร" แปลเป็นไทยง่ายๆ คือ "พวกมึงไม่เอาตามพวกกู พวกมึงตายสถานเดียว"

คนหลงยุคจริงๆ!

ระบบให้ทางเลือก แก้ไขที่อารยะกว่าอีกเยอะแยะ รัฐประหารคือการแสดงออกของความใจร้อน

Pain in the ass !!!

Pain in the ass !!!

in this case the right word

in this case the right word is

Pathetic !

สยามประชาภิวัฒ์ให้ใช้ธรรมศาสต

สยามประชาภิวัฒ์ให้ใช้ธรรมศาสตร์
นิติราษฎร์นอกคอกห้ามใช้
กลเกมส์ลับลวงพรางอำมาตย์ไทย
สับขาหลอกพวกไพร่ใช้กลลวง

ตุลาการวางกับดักสังหาร
พันธมารโห่ร้องก้องสนามหลวง
คำนวยหัวตูนทะลุทะลวง
สว.แต่งตั้งล้วงลากไส้ออกมา

นี่หรือคือประชาธิปไตย
ปชป.ม้าไช้เสนอหน้า
อาจส้มหล่นจัดตั้งรัฐนาวา
อนิจจา เดรัจฉานพล่านเมือง

สยามประชาภิวัฒน์ดุจดั่งกระทิงแดง
ตามพิฆาตรุนแรงหาเรื่อง
โรคกลัวน้ำระบาดทั่วเมือง
ใช้คนดีสิ้นเปลือง...คือเมืองไทย

0000000000000

[quote=0000000000000]-ห้ามฝ่ายการเมืองที่มาจากประชาชนแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแต่ให้อำนาจพิเศษและอำมาตย์แต่งตั้งคนของตัวเองได้แล้วแบบนี้จะบริหารประเทศได้อย่างไรล่ะท่าน รัฐบาลสั่งข้าราชการไม่ทำตามนโยบายแล้วนโยบายต่างของรัฐบาลมันจะสำเร็จหรือ รัฐบาลจะปลดจะย้ายก็ไม่ได้รัฐบาลให้คุณให้โทษข้าราชการไม่ได้แต่อำมาตย์ให้คุณให้โทษข้าราชการได้แบบนี้ ข้าราชการมันก็ต้องฟังคำสั่งพวกอำมาตย์และอำนาจพิเศษนะชิท่าน สรุปข้อนี้ประชาชนที่เลือกรัฐบาลก็ต้องเสียอำนาจทางการเมืองให้พวกอำมาตย์และอำนาจพิเศษอีกตามเคย
-ที่ว่ายุโรปไม่เข้าใจการเมืองไทยคิดผิดแล้วล่ะท่าน ท่านต่างหากที่ไม่ยอมเข้าใจครรอบครัวหนึ่งจะมี3หรือ4หรือ10นายกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกท่านตามหลักประชาธิปไตยแม้ในเมืองไทยจะเป็นประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ก็ตาม ถ้าประชาชนเข้าต้องการให้ตระกูลชินวัตรบริหารประเทศและเขามาถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยของมวลชนและถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่เขาไว้ว่างใจเขาก็มีความชอบธรรม ถ้าประชาชนเขาเบื่อหรือเห็นว่ามีกลุ่มการเมืองอื่นที่ดีกว่าประชาชนเขาก็พร้อมที่จะเปลียนแปลงเองล่ะท่าน ที่ผ่านมาพวกอำมาตย์อย่างพวกท่านทนไม่ได้ก็เลยไล่ทักษิณออกนอกประเทศ เขาก็ต้องส่งตัวแทนเขามาให้ประชาชนได้เลือก ถ้าประชาชนไม่เลือกฝ่ายทักษิณก็จบ แต่นี้ประชาชนเขาเลือกมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชน
-มาคราวนี้ก็อ้างเกาหลีเหนืออีกหลังจากที่ออกมาปลุกประเด็นฮิตเลอร์แล้วกระแสไม่ติด พวกอำมาตย์เอ๋ยเห็นชื่อประชาชนเขาก็รู้ว่าเป็นเครื่อข่ายอำมาตย์เจ้าเก่า
-เรื่องกู้เงินรัฐบาลที่แล้วของพวกอำมาตย์ไม่ได้หาเงินไว้ให้มันหาให้แต่พวกที่อุ้มมันขึ้นมาอย่างทหารและเครื่อข่ายอำมาตย์ของท่าน รัฐบาลนี้ไม่มีเงินมาช่วยเหลือประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำของพวกอำมาตย์อย่างคุณ มันก็สมควรแล้วที่เขาจะต้องกู้ เรื่องหายนะมันหายนะตั้งแต่ตอนที่ธนาคารของอำมาตย์อย่างพวกคุณล้มละลายตั้งแต่ปี40แล้วต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปอุ้มจนประเทศต้องอุ้มหนี้ไว้แทนพวกอำมาตย์ตั้ง1.14ล้าน(กองทุนเฟื้อนฟู)
-สรุปมันก็แค่จัดรายการด่าทักษิณและเครื่อข่ายแล้วยกหางพวกเครื่อข่ายอำมาตย์ของตัวเองนั้นล่ะ[/quote]

เลอะเทอะมั้ยนี่
1. อำมาตย์บ้าบอที่ใหน นักการเมืองออกนโยบาย ข้าราชการชงเรื่อง นักธุรกิจทำ เงินก็แบ่งกันมันก็เท่านี้ อำมาตย์เหรอ โน่นกลายเป็นมูลนิธิไปเกือบหมดแล้ว

2. เรื่องตีความเผด็จการ มันก็ไม่ยากถ้าทางฝ่ายอ้างประชาธิปไตย เสนอทางแก้ไขปัญหาเผด็จการทุนผูกขาดให้อีกฝ่าย ก็จบ

3.ผมจำได้วิกฤติปี 40 ผมเริ่มทำงานใหม่ๆ รัฐบาลก็พวกหน้าเดิมในเพื่อไทยทุกวันนี้แหละ บริหารประเทศอยู่ แทรกนิดนึงวีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธานแบงค์ BBC ที่นักการเมืองกลุ่ม 16 เข้าถลุงจนล้ม ประชาธิปัตย์ ผิดตรงที่เปิดเสรีทางการเงิน โดยที่กฏหมายกระบวนการรองรับยังไม่ได้ทำ แล้วพอเข้าแก้ปัญหาดันทำตามตำรา กับ คำสั่งIMF เด๊ะ ทำให้ฉิบหายไปทั่ว แถมเน้นประหยัด จนแพ้เลือกตั้ง แต่ก็มีเงินเก็บเยอะพอให้รัฐบาลทักษิณเอาไปใช้หนี้ IMF เรื่องมันก็จบ คุณ 000ฯ ก็พิจารณาข้อเท็จจริงหน่อย

จะว่าไปไอ้เรื่องบ้าตำราฝรั่งมันเป็นทุกฝ่าย แต่พวกอนุรักษ์นิยมมันทำฉิบหายก่อน ก็เลยเสื่อมศรัทธาไม่ค่อยเชื่อตำราฝรั่งเท่าไหร่แล้ว แต่พวกก้าวหน้านี่สิ น่าเป็นห่วง

อ.บรรเจิด " ...

อ.บรรเจิด " ... ประเทศในยุโรปไม่มีทางเข้าใจประเทศไทย เห็นได้จากคงไม่มีประเทศไหนที่ 1 ครอบครัว มี 3 นายกรัฐมนตรี โดยตนไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร ... "

อเมริกา มีเคนนาดี้

อเมริกา มีบุท

ถึงเวลา ก็ไป ถ้าทำไม่ดี ก็ไม่มีคนเลือก

ไม่แปลก เลย

ก็เอาซิคร๊าบ

ก็เอาซิคร๊าบ ในเมื่อคุณเสนอเช่นนี้ ทางออกทางเดียวของประชาชนอย่างผมก็จะรัฐประหาร "เอาเลย"

นวนคร wrote:0000000000000

[quote=นวนคร][quote=0000000000000]ะ[/quote]
ฯลฯ
2. เรื่องตีความเผด็จการ มันก็ไม่ยากถ้าทางฝ่ายอ้างประชาธิปไตย เสนอทางแก้ไขปัญหาเผด็จการทุนผูกขาดให้อีกฝ่าย ก็จบ[/quote]

ช่างประดิษฐ์ประดอยคำพูดกันดีเหลือเกิน " ทักษิโนมิก " เอย " ระบอบทักษิณ" บ้าง "เผด็จการทางรัฐสภา" บ้าง "ขบวนการล้มเจ้า" บ้าง

แล้ว คำว่า" เผด็จการทุนผูกขาด " เอามาจากตำราไหน
ธีระยุทธ บุญมี ก็มาแบบเดียวกันนี้แหละครับ

หมาป่าหาว่าลูกแกะทำน้ำให้ขุ่น ทั้งที่หมาป่าอยู่เหนือน้ำ
พอเอาเรื่องนี้ไม่ได้ก็หาว่าพ่อของลูกแกะ ทำน้ำให้ขุ่น

เคยชื่นชมคุณนะครับ แต่วันนี้ผมเปลี่ยนใจ

ขอท้าทายไปยังอำมาตย์ แม่ทัพนายกอง จะเอายังไงก็เชิญ ครับ ตามสบาย

ก็ติดใจอยู่ตรงคมสันนี้แหละ

ก็ติดใจอยู่ตรงคมสันนี้แหละ สมองท่านคิดได้แค่นี้เอง น่าเสียดาย สมองท่านจัง ผมพยายามรับข้อคิดเห็นจากท่านนะ เพื่อจะลองนำไปคิดตามและคิดต่างดู แต่พอบอกจะมีปฏิวัติอีก ผมเห็นท่านเป็นสวะสังคมไปเลย

....สงสัยมันจะเป็น

....สงสัยมันจะเป็น สยามจะพาวิบัติ อิอิอิ+5555 แค่นี้แหละ

โง่งี่เง่าชนิดนายบรรเจิดและพว

โง่งี่เง่าชนิดนายบรรเจิดและพวกคิดได้แค่นั้นแหละ สมัยก่อนที่ ทรท มาเป็นรบปททเป็นงัยคนจนไทยทั้งในและนอกเมืองมีความเป็นอยู่อย่างไรนึกออกไหมบรรเจิดและพวกสแยะประชาวิบัติทั้งหลาย ก่อนนั้นมีไหมองค์กรไหนเป็นที่พึ่งได้บ้าง และเคยมีกองทุนให้คนจนได้พึ่งพาไหม คนจนทั้งปทพึ่งพาใครไม่ได้เลย เวลาพวกคนจนเจ็บไข้ได้ป่วย เข้าโรงพยาบาลเขาจะเอาพวกคนไข้คนจนไปกองกันอยู่ในห้องผู้ป่วยอนาถา ทั้งปททุกโรงพยาบาลจะมีห้องผู้ป่วยอนาถาทั้งนั้น ทั้งพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลสมัยนั้น พูดจากับผู้ป่วยอนาถา ทั้งกิริยาคำพูดจาทนฟังไม่ได้ เหมือนผู้ป่วยอนาถาไม่ใช่คน ไอ้พวกสแยะประชาวิบัติ พวกเองเห็นแก่ตัวและพวกพวงที่มีอยู่มีกินกันดีอยู่แล้วเท่านั้น ไอ้พวกหนักโลก

ถ้านักการเมืองไม่สามารถ

ถ้านักการเมืองไม่สามารถ คุมการบริหารได้ ต้องให้บิดามารดาท่านเข้ามาเป็น โดนจิกหัวด่าเช้าด่าเย็น ดูสิจะทนได้กี่น้ำ
นายกเมืองไทย มาจาก รัฐธรรมนวยฉบับหัวคูณ ที่พวกท่านเขียนขึ้น ย่อมแตกต่าง จากผู้นำเกาหลีเหนือแน่ๆ ถ้าไม่ใช้ส้นเท้าคิด คงมองเห็นความแตกต่างที่ว่า
ถ้ายึดอำนาจ แล้วยัดเยียด นายวยหัวครกให้ประชาชน ต้องเกิดการต่อต้านจากทุกสารทิศ สุดท้ายความพินาศย่อยยับก็จะเกิดกับประเทศไทยอีกแน่
สรุปแล้ว ข้อเสนอของประชาภิวัฒน์ ก็จะนำสู่ประชาวิบัติ พาประชาชนไทยกลับหัวเดินถอยหลังลงรูในก้นเหว เท่ากับไม่มีความสำคัญอะไรเลย นอกจากเพ้อฝันถึงวันวาน ที่นำพาความพินาศย่อยยับมาสู่ประเทศไทยแล้ว ทำไมไม่รู้จักจำ

มอนสเตอร์

มอนสเตอร์ -มนุษย์โบราณ
สุวินัย - นักเขียนสำนวนนิยายเวิ่นเว้อไม่รู้เรื่องภาษาคน นิยม ก๊อปปี้..
คนอื่นๆ--ไร้ราคา ค่างวด

ความจริงพูดเรื่องโจรห้าร้อยยึ

ความจริงพูดเรื่องโจรห้าร้อยยึดอำนาจรัฐ ( ป้าไม่มีวันใช้คำว่า รัฐประหาร ให้เกียรติโจรจันไรพวกนั้นมากไป) ความจริงในสังคมประชาธิปไตย ถ้าคนถืออาวุธพูดเรื่องปล้นอำนาจรัฐ อยากทำนะ ระวังจะเกิดนะ ถ้าพูดแบบนี้ืถือว่าไม่มีจิตใจสนับสนุนประชาธิไตย ถ้าเป็นลูกจากรัฐการ ก็ปลดออกไล่ออก หรือลงโทษตามกฏระเบียบที่มี แต่ถ้าเป็นชาวบ้านพูด เขาอาจจะพูดหยาบ ๆ ทำนองว่า พูดเเบบนี้ เอาตรีนยัดปากซะเลยจะดีไหม นี่มันเป็นอารมณ์ชาวบ้านนะ ป้า ก็ว่า โห...หมอนี้ เเร้งสสสส์..ซ่า

รัฐบาลบริหารโดยเสียงข้างมากก็

รัฐบาลบริหารโดยเสียงข้างมากก็บอกว่าเป็นพรรคการเมืองทุนผูกขาด ซ้ำร้ายยังเสนอไม่ให้ย้ายข้าราชการประจำอีก ถ้าปฏิเสธการเลือกตั้ง ปฏิเสธเสียงข้างมากในสภา กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ควรจะเสนอความเห็นเลยว่าแล้วประเทศไทยควรจะบริหารในรูปแบบใด ดูเหมือนว่าอาจารย์กลุ่มนี้ชอบรัฐประหารมากกว่าการเลือกตั้ง

มีกองไฟ...อยู่สองกอง บังคับว่

มีกองไฟ...อยู่สองกอง
บังคับว่า...ต้องเลือกกองใดกองหนึ่ง

กองไฟที่หนึ่งโชติช่วงชัชวาล
เชื้อเพลิงมีมหาศาล...ไม่มีวันดับ

กองไฟที่สองดับและลุกใหม่
ทุกสี่ปี...เปลี่ยนเชื้อเพลิงได้

เอ...แล้วจะเลือกกองไฟไหนดีนะ?

ไอ้พวกเ-ิ้ยรับประโยชน์จากอำมา

ไอ้พวกเ-ิ้ยรับประโยชน์จากอำมาตย์ มันสลัดยางอายทิ้งหมดแล้ว
นี่แหละเขาถึงว่า ทุนนิยมอะไรไม่ต่ำทรามเท่า ทุนนิยมอำมาตย์สามนย์.....มันผูกขาด มันครอบงำ มันปิดหูปิดตาประชาชน เอาเปรียบสังคมจนถึงที่สุด

ลิ่วล้อรอบตัวอำมาตย์มันดิ้นออกมาประจานตัวเองกัน ก็คงถือเป็นเฮือกสุดท้ายของพวกมันจริงๆ
คงรู้สินะ คนไทย+คนทั้งโลกน่ะ เขาเกลียดพวกมหาเศรษฐีไฮโซ ใจชั่วใจอำมหิตอย่างพวกมรึง ไอ้เ-ิ้ย

นวนคร wrote:0000000000000

[quote=นวนคร][quote=0000000000000]-ห้ามฝ่ายการเมืองที่มาจากประชาชนแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแต่ให้อำนาจพิเศษและอำมาตย์แต่งตั้งคนของตัวเองได้แล้วแบบนี้จะบริหารประเทศได้อย่างไรล่ะท่าน รัฐบาลสั่งข้าราชการไม่ทำตามนโยบายแล้วนโยบายต่างของรัฐบาลมันจะสำเร็จหรือ รัฐบาลจะปลดจะย้ายก็ไม่ได้รัฐบาลให้คุณให้โทษข้าราชการไม่ได้แต่อำมาตย์ให้คุณให้โทษข้าราชการได้แบบนี้ ข้าราชการมันก็ต้องฟังคำสั่งพวกอำมาตย์และอำนาจพิเศษนะชิท่าน สรุปข้อนี้ประชาชนที่เลือกรัฐบาลก็ต้องเสียอำนาจทางการเมืองให้พวกอำมาตย์และอำนาจพิเศษอีกตามเคย
-ที่ว่ายุโรปไม่เข้าใจการเมืองไทยคิดผิดแล้วล่ะท่าน ท่านต่างหากที่ไม่ยอมเข้าใจครรอบครัวหนึ่งจะมี3หรือ4หรือ10นายกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกท่านตามหลักประชาธิปไตยแม้ในเมืองไทยจะเป็นประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ก็ตาม ถ้าประชาชนเข้าต้องการให้ตระกูลชินวัตรบริหารประเทศและเขามาถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยของมวลชนและถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่เขาไว้ว่างใจเขาก็มีความชอบธรรม ถ้าประชาชนเขาเบื่อหรือเห็นว่ามีกลุ่มการเมืองอื่นที่ดีกว่าประชาชนเขาก็พร้อมที่จะเปลียนแปลงเองล่ะท่าน ที่ผ่านมาพวกอำมาตย์อย่างพวกท่านทนไม่ได้ก็เลยไล่ทักษิณออกนอกประเทศ เขาก็ต้องส่งตัวแทนเขามาให้ประชาชนได้เลือก ถ้าประชาชนไม่เลือกฝ่ายทักษิณก็จบ แต่นี้ประชาชนเขาเลือกมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชน
-มาคราวนี้ก็อ้างเกาหลีเหนืออีกหลังจากที่ออกมาปลุกประเด็นฮิตเลอร์แล้วกระแสไม่ติด พวกอำมาตย์เอ๋ยเห็นชื่อประชาชนเขาก็รู้ว่าเป็นเครื่อข่ายอำมาตย์เจ้าเก่า
-เรื่องกู้เงินรัฐบาลที่แล้วของพวกอำมาตย์ไม่ได้หาเงินไว้ให้มันหาให้แต่พวกที่อุ้มมันขึ้นมาอย่างทหารและเครื่อข่ายอำมาตย์ของท่าน รัฐบาลนี้ไม่มีเงินมาช่วยเหลือประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำของพวกอำมาตย์อย่างคุณ มันก็สมควรแล้วที่เขาจะต้องกู้ เรื่องหายนะมันหายนะตั้งแต่ตอนที่ธนาคารของอำมาตย์อย่างพวกคุณล้มละลายตั้งแต่ปี40แล้วต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปอุ้มจนประเทศต้องอุ้มหนี้ไว้แทนพวกอำมาตย์ตั้ง1.14ล้าน(กองทุนเฟื้อนฟู)
-สรุปมันก็แค่จัดรายการด่าทักษิณและเครื่อข่ายแล้วยกหางพวกเครื่อข่ายอำมาตย์ของตัวเองนั้นล่ะ[/quote]

เลอะเทอะมั้ยนี่
1. อำมาตย์บ้าบอที่ใหน นักการเมืองออกนโยบาย ข้าราชการชงเรื่อง นักธุรกิจทำ เงินก็แบ่งกันมันก็เท่านี้ อำมาตย์เหรอ โน่นกลายเป็นมูลนิธิไปเกือบหมดแล้ว

2. เรื่องตีความเผด็จการ มันก็ไม่ยากถ้าทางฝ่ายอ้างประชาธิปไตย เสนอทางแก้ไขปัญหาเผด็จการทุนผูกขาดให้อีกฝ่าย ก็จบ

3.ผมจำได้วิกฤติปี 40 ผมเริ่มทำงานใหม่ๆ รัฐบาลก็พวกหน้าเดิมในเพื่อไทยทุกวันนี้แหละ บริหารประเทศอยู่ แทรกนิดนึงวีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธานแบงค์ BBC ที่นักการเมืองกลุ่ม 16 เข้าถลุงจนล้ม ประชาธิปัตย์ ผิดตรงที่เปิดเสรีทางการเงิน โดยที่กฏหมายกระบวนการรองรับยังไม่ได้ทำ แล้วพอเข้าแก้ปัญหาดันทำตามตำรา กับ คำสั่งIMF เด๊ะ ทำให้ฉิบหายไปทั่ว แถมเน้นประหยัด จนแพ้เลือกตั้ง แต่ก็มีเงินเก็บเยอะพอให้รัฐบาลทักษิณเอาไปใช้หนี้ IMF เรื่องมันก็จบ คุณ 000ฯ ก็พิจารณาข้อเท็จจริงหน่อย

จะว่าไปไอ้เรื่องบ้าตำราฝรั่งมันเป็นทุกฝ่าย แต่พวกอนุรักษ์นิยมมันทำฉิบหายก่อน ก็เลยเสื่อมศรัทธาไม่ค่อยเชื่อตำราฝรั่งเท่าไหร่แล้ว แต่พวกก้าวหน้านี่สิ น่าเป็นห่วง[/quote]

* ก็ประชาชนเลือผู้ที่เขาคิดว่าจะดูแล แบ่งปันทรัพยากรของประเทศให้เขา ให้โอกาสเขาได้เข้าถึง
ในด้านต่าง ๆ เพื่อความเป็นอยู่เขาดีขึ้น การศึกษาเขาสูงขึ้น มีบ้านอยู่พอประมาณ เครื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตมีใช้บ้าง เขาต้องเลือกผู้นำเขาสิ หากผู้ที่เขาเลือกไปแล้วไม่ได้ดังที่เขาหวังไว้ ต่ิอๆไป เขาก็ไม่เลือกเข้ามาอีก เขาต้องเลือกพวกคุณถ้าพวกคุณมีแนวทางที่จะให้ชีวิตเขาดีขึ้น
ข้อสังเกตุ : แสดงว่าพวกคุณดูถูกประชาชน ไม่เคยคิดว่าประชาชน เพียงแต่ไม่บอกตรง ๆ เลยหลบเลี่ยงไปด่าตัวแทนของเขา
คำถาม : พวกคุณทั้งที่การศึกษาก็สูง ความรู้มาก คิดอยากจะเป็นเจ้าของประเทศแล้วประชาชนเป็นทาษ ใช่ไหม
ความเห็น : พวกท่านน่าจะเสนอแนวความคิดที่ประชาชนรู้และเข้าใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเป็นความรู้ (ที่พวกคุณคิดว่าด้อยปัญญา) แทนที่พวกคุณจะสร้างองค์ความรู้ หรือเสนอวิธีสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน พวกคุณใช้วิธีเหมือนละครตอนค่ำทางโทรทัศน์ช่องหลัก เลย พวกคุณก็เสนอสิว่า แก้รัฐธรรมนูญ แก้ ม.112 มันเลวร้ายอย่างไร พวกคุณก็เสนอเหตุผลที่ดีกว่าซิ ข้าฯ และประชาชนจะได้พิเคราะห์ว่า อะไรดีและไม่ดี อย่างไร นี่เที่ยวยัดเยียดความคิดที่ไร้เหตุผล โดยอาศัยสิ่งที่พวกคุณสร้างไว้ (สื่อสารมวลชน สถาบันการศึกษา) โดยเฉพาะสถาบันพระมหากาษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกคุณอ้างถึงและกำจัดความเห็นต่างพวกคุณ และสถาบันนี้แหละควรจะปรับตัวเข้ากับสังคมโลก ปัจจุบัน เพื่อความดำรงอยู่ของสถาบันเอง ทุกคนเขารู้เขาซาบซึ้งและอาจจะหวงแหนกว่าพวกคุณเสียอีก ไปดูสิบ้านทุกหลังเขาติดรูปองค์พระมหากษัตริย์ และรัชทายาท ไว้เพื่อกราบไหว้เคารพบูชา บ้านของคุณหละมีไว้เหมือนชาวบ้านเขาไหม มิใช่เที่ยวไปซื้อรูปวาด ตามงานจัดแสดง ประมูลในราคาที่ชาวบ้านเขาใช้ได้ตลอดชีวิตเลยหรือ ก็บุคคลที่พวกท่านกลัวและเกลียดชังนั่น ประชา่ชนเขาศรัทธาในความสามารถ ที่ทำให้เขาลืมตาอ้าปากได้ พวกคุณเลยอิจฉา (เพราะข้าฯเป็น ดร. ) เพราะประชาชนเขาไม่เลือกพรรคที่พวกท่านสนับสนุน พรรคการเมืองที่พวกท่านชอบ มีกลุ่มทุนสนับสนุนหรือ ก็ประชาขนเขารู้อยู่นี่ ก็มีทั้งกลุ่มธนาคาร กลุ่มน้ำ.....(พวกคุณว่าบาป) มีแต่ทุนยิ่งใหญ่ระดับต้น ๆ ของประเทศนี่ กล่าวอ้างไปได้นะ ท่านครับ เป็นอาจารย์นะ ช่วยแนะความรู้ ส่งเสริมให้นิสิตสร้างองค์ความรู้ได้บ้างนะ อย่าสร้างละครน้ำเน่าให้นิสิตดู ประเทศไทยจะได้ตามพม่าทัน

แล้ว กฟผ.

แล้ว กฟผ. และการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นอะไร ท่ีไม่ใช่ทุนนิยมผูกขาดตลอดกาล

ซ้ำเป็นฐานอำนาจของอีกฝ่ายหนึ่ง ท่ีไม่พอใจอะไรก็ ขู่ตัดน้ำตัดไฟ หยูดเดินรถ

ประชาชนมือเปล่าจะเอาอะไรมาสู้

พอล้อมปราบเสร็จแล้ว ก็เอาปืนมายัด ประช่าวิบัติกันใหญ่

ชาติ รัฐ

ชาติ รัฐ ดำรงอยู่ได้ด้วยประชาชน ไม่ใช่สิ่งอื่น
สิ่งอื่นขาดหายไปชาติยังดำรงอยู่ได้
ต่อให้เกิดสงครามสุดท้ายถ้าประชาชนยังอยู่ ก็ก่อสร้างรัฐชาติขึ้นมาใหม่ได้
แต่ถ้าขาดประชาชน ชาติรัฐ ไม่มีทางอยู่ได้
มีพื้นที่มีดินแดน ขั้วโลกเหนือใต้ ไม่มีชาติไม่มีรัฐ
พวกดูถูกประชาชนควรจะรู้ว่าผู้ดำรงความเป็นรัฐและชาตคือประชาชนเท่านั้น
สิ่งอื่นแค่ส่วนประกอบที่แอบอ้าง

นี่แหละเป็น

นี่แหละเป็น องค์กรจัดตั้งหนึ่ง ที่ร่วมทำหน้าที่ในการโค่นล้มรัฐบาล เรียกร้องหารัฐประหาร น่าเสียดาย ดูลักษณะเหมือนเป็นพวกมีความรู้ แต่ไม่น่าจะโง่ แม้ชาวบ้านธรรมดา ยังรู้เท่าทันพฤติกรรมของพวกนี้ เป็นหน้าที่เฉพาะกิจ เพื่อรองรับความชอบธรรมของการรัฐประหาร
รัฐบาลที่แล้ว ทำนโยบายเกือบทุกอย่างเหมือนสมัยนี้ แต่ไม่เป็นไร มันปิดปากเงียบ รัฐบาลที่แล้วกู้เงินด้วยเหตุผลเพียงนิดเดียว มันไม่ว่าอะไร แต่พอรัฐบาลนี้จะทำอะไรนิดหน่อย มันช่วยกันโวยวาย ขานรับกันเป็นขบวน พวกนี้ร่วมกับสื่อประโคม แต่น่าเสียดายที่เขาดูถูกประชาชนเกินไป คิดว่าประชาชนโง่ ทั้งที่ประชาชนเขาได้คาดการณ์ล่วงหน้าไว้แล้ว ว่าจะมีกลุ่มใหนออกมาบ้าง ออกมาอ้างด้วยเหตุผลข้อใด เหมือนกับที่มันเคยทำกับรัฐบาลทักษิน รัฐบาลสมัคร และรัฐบาลสมชาย นี่แหละพวกสร้างความแตกแยกตัวจริง ประชาชนเขาไม่ยอมอีกแล้ว

พูดออกมาแต่ละคำแต่ละประโยค

พูดออกมาแต่ละคำแต่ละประโยค ช่างน่าสมเพชสิ้นดี

นี่มันยุคไหนแล้ว ยังมีพวกหลงยุค คิดว่าจะสร้างภาพหลอกชาวบ้านได้อีกหรือนี่

เผด็จการพรรคการเมืองทุนนิยม เขียนให้ซะน่ากลัว ที่ออกมาพูดก็รักษาผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้น

พวกตัวเองทำอะไรไม่เป็น ถ้าไม่ได้อภิสิทธิ์จากระบบข้าราชการ ระบบอำมาตย์ เลยต้องออกมาต่อต้านอะไรๆที่มันจะมาพัฒนาให้เหมือนประเทศอื่นเค้า

สรุป คือ อยากให้ประเทศมันย่ำอยู่กับที่แบบเดิม เพราะ พวกตนได้ประโยชน์

เอารัฐประหารมาขู่ รีบๆทำหน่อยน๊ะ อะไรๆมันจะได้เปลี่ยนเร็วขึ้น

พอเพียงน่ะ สอนชาวบ้านเค้าน่ะ ตัวเองเอามาทำมั่ง อย่าบ้าอำนาจวาสนาเกินพอเพียงน่ะ

ปล.
ไม่เอา112 ว่ะ สยามตอแหลภิวัฒน์
ไม่เอา112 ว่ะ สยามตอแหลภิวัฒน์
ไม่เอา112 ว่ะ สยามตอแหลภิวัฒน์
ไม่เอา112 ว่ะ สยามตอแหลภิวัฒน์

ไม่เอา112 ว่ะ สยามตอแหลภิวัฒน์

ไม่เอา112 ว่ะ สยามตอแหลภิวัฒน์

ไม่เอา112 ว่ะ สยามตอแหลภิวัฒน์

ไม่เอา112 ว่ะ สยามตอแหลภิวัฒน์

จะมีการศึกษาสูง ระดับ Ph.D

จะมีการศึกษาสูง ระดับ Ph.D หรือต่ำไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ปูมหลัง ความเชื่อ ค่านิยม การปลูกฝัง การเลี้ยงดู ประสบการณ์ ผลประโยชน์ส่วนตน จึงทำให้แต่ละคนมีความเชื่อและแนวคิดเป็นแนวทางของตนเอง มนุษย์ก็เหมือนสัตว์ทั่วไปต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเพื่อตนเองและปกป้องกลุ่มของตน และจะต้องมีวิวัฒนาการ ไม่มีใครฝืนสัจจธรรมนี้ได้ สรรพสิ่งทั้งมวลย่อมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ช้าก็เร็ว

ตรรกะ ที่สยามภิวัฒน์

ตรรกะ ที่สยามภิวัฒน์ กล่าวออกมา

นับว่า เป็นตรรกะ ที่ไม่ใช่ตรรกะ
ทำไมคนตระกูลเดียวเป็น นรม. 3 คน

ก็แล้วทำไมตระกูลเดียวเป็น........ได้ตลอดกาล

ก็เพราะประชาชนยอมรับ ประชาชนให้โอกกาสเขาทำงาน
และแน่นอน ประชาชนก็พอใจในแนววิธีคิด และผลจากการทำงานของเขาเหล่านั้น

ตรรกะที่สำคัญก็คือ การปกครองจะตั้งมั่นอยู่ได้โดยปกติ เรียบร้อย ก็โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่
เชื่อใจ วางใจ ในผู้ปกครอง
ที่มาของผู้ปกครองกล่าวโดยพื้นฐานนับเนื่องจากโบราณกาล
มาจากการยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ของแผ่นดิน
ไม่ได้มาจากปลายดาบและกระบอกปืน ซึ่งนั่นมีไว้สำหรับการปกป้องประชาชนจากการรุกรานของรัฐอื่น
ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ใช้ปราบปรามประชาชน

ฟังความเห็นต่างไม่ได้

ฟังความเห็นต่างไม่ได้ ก็ไร้อารยะ ประเทศนี้ไม่ได้มีแค่กลุ่มนิติราษฏร์นะจ๊ะ

wut

[quote=wut]แล้วพวกบริษัทในตลาดหุ้นอย่าง SCC SCB TIC MINT APRINT SINGER UOBAPF SAMCO ใช่ทุนนิยมผูกขาดหรือเปล่าครับ ??[/quote]

ผิดแล้วครับ... บริษัทในตลาดหุ้นที่ค่อนข้างจะผูกขาดก็มี ADVANC (แข่งกันแค่ 3 เจ้า) THCOM (ผูกขาดแน่นอน) TRUE (ขนาดคู่แข่งน้อยแล้ว สถานะทางการเงินยังร่อแร่อีก) PTT (อันนี้ไม่ผูกขาดก็แปลก แถมยังอยากจะผลักดันให้เป็นเอกชนผูกขาด เป็นรัฐวิสาหกิจในตลาดทุนแล้วผูกขาดยังพอทำใจว่าอย่างไรก็ของรัฐ) GRAMMY (รู้สึกว่าจะพยายามผูกขาดบอลต่างประเทศนะครับ บ้านใช้จานเหลืองจะอดป่าวเนี่ยะ) CPALL (อันนี้ผูกขาด 7-11 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย) MAKRO (อันนี้เริ่มจะผูกขาดค้าส่งซะละ) BTS (ผูกขาดรถไฟลอยฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย) BMCL (อันนี้เน้นมุดดิน ยังไม่มีใครกล้ามาแข่ง) ITD, STEC, CK, UNIQ (เท่าที่นึกออก อาจจะมีตกหล่นไปบ้าง แต่ก็ได้ยินชื่อพวกนี้ในการผูกขาดงานก่อสร้างภาครัฐบ่อยๆ ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็เห็นแต่ชื่อเหล่านี้)

SCB ผูกขาดอย่างไร... ธนาคารมีเป็นสิบในประเทศ อีกหน่อยมีเปิดเสรีแบงก์นอกอีก
SCC ประเทศไทยมีโรงงานปูนซีเมนต์เยอะนะครับ กระดาษก็เพียบ ปิโตรเคมีไม่อยากพูด... ยิ่งกว่าเสรีอีก นำเข้ามาก็ได้
TIC ประกันภัยมีกันเยอะแยะ
SAMCO ถ้าสัมมากรผูกขาด SC, LH, AP, etc หล่ะครับ
MINT อันนี้ก็ไม่ผูกขาด ว่าแต่ราคาหุ้นไม่ไปไหนเลย แย่จริง แต่ก็ยอมรับว่าสู้กับร้านพิซซ่าฝรั่งได้ไม่ธรรมดาเลย
APRINT โรงพิมพ์มีเต็มประเทศ อาจจะผูกขาดกับนักเขียนบ้าง
SINGER อันนี้ไม่รู้... แต่ที่บ้านใช้ ELNA ไม่ได้ใช้จักร SINGER ตู้เย็นก็โตชิบ้า

เราไม่ได้กินหญ้าน่ะ

เราไม่ได้กินหญ้าน่ะ บางทีก็เบื่อฟังความคิดเห็นต่าง ที่ไม่เข้าท่า คิดเข้าข้างตนเอง
ยิ่งฟัง ยิ่งรับรู้ ยิ่งขำ และ เหลือเชื่อ กับความเห็นนั้น
ง่ายที่สุด ชอบใครก็เลือก และให้เขาทำงานเต็มที่ ไม่ใช่พอเริ่มไม่พอใจก็รัฐประหาร
เลือกใหม่ ก็ได้คนเดิม ยัดเยียดรัฐบาลให้ ก็ทำอะไรไม่เป็น ไม่มีผลงานที่ดี
คุณนั้นแหละ ควรรู้จักยอมรับความจริงว่า.. ถ้าเป็นฉันนะ..
1. สงสัยเรามีข้อมูลอะไรที่ผิดเพี้ยน ถึงคิดต่างคนอื่นๆมาก แถม post เข้ามานี้โดนหัวเราะอีก
ทั้งที่เราเป็นนักวิชาการ ทำไมความเห็นเราเริ่มไม่สัมฤทธิผล แต่ถ้าคุณจะคิดว่าฉันถูกซื้ออะไรก็ตามแต่
ไม่ว่ากัน แต่ความจริงก็รอให้มาซื้ออยู่
2. เกิดอะไรขึ้นกับ my ideas อาจคิดผิด ข้อมูลไม่จริง และลองคิดต่างไปจากเดิม กลับข้างเลย ลงไปหาข้อมูลจากชาวบ้านชาวช่อง ดีกว่าฟังสนทนาจากคนในก๊วนเดียวกัน อาจพบคำตอบ
3. ย้อนกลับไปดู ข้อ 1

ขอให้โชคดีมีชัย มอ..มอ.. เอ้ย..

จะปฏิวัติ เหรอ .

จะปฏิวัติ เหรอ . คงไม่ง่ายเหมือนฆ่าคนมือเปล่ากลางกรุงฯ ( ผ่านฟ้า-ราชประสงค์ ๒๕๕๓) ..นึกหรือว่าพวกกู จะกลัว ..ครวย.?

คุณบรรเจิด

คุณบรรเจิด ช่วยกรุณาบอกคนยุโรปด้วยว่าสาเหตุที่เรา(ประเทศไทย) มีคนจากตระกูลเดียวได้เป็นนายกรัฐมนตรีถึง 2 คน(ไม่ใช้ 3 คนเพราะคุณสมชาย นามสกุล วงสวัสดิ์ ไม่ใช่นามสกุลชินวัตร)ก็เพราะการยึดอำนาจเมื่อปี 2549 หากไม่มีการยึดอำนาจปี 2549 ผมไม่คิดว่านายกปูจะลงมาเล่นการเมือง ผมก็รู้จักคนยุโรปเป็นจำนวนมากและรู้ว่าคนพวกนี้ไม่โง่บางคนอยู่เมืองไทยในช่วงเวลาที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งซึ่งก็ยังแสดงความยินดีอย่างออกนอกหน้าที่พรรคเพื่อไทยชนะ คนยุโรปเขาไม่โง่บรรไลอย่างที่บรรเจิดคิดหรอกเขารู้ว่านายกทักษิณ นายกสมชาย และ นายกยิ่งลักษณ์มาจากการเลือกตั้งครับและได้รับเลือกจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับชัยชนะทั้งๆที่การเลือกตั้งไม่อยู่ในสภาวะที่เอื้ออำนวย บางครั้งอยู่ในสภาวะที่มีการประกาศกฏอัยการศึก บางครั้งอยู่ในสภาพเป็นฝ่ายค้าน แต่ก็เอาชนะมาได้ทุกครั้ง บรรเจิดคงต้องเอาไปหลอกเด็กซะมากกว่าว่าคนยุโรปเขาเอาการเลือกตั้งของไทยไปเปรียบเทียบกับการสืบทอดอำนาจของเกาหลีเหนือ หรืออาจมีรศ.ดร.โง่ๆ เซ่อๆ บ้าๆ บางคนที่ไปให้ข้อมูลเขาผิดๆ ทำให้คนยุโรปบางคนเข้าใจผิด

ถ้าเก่งจริงดีจริงขอแนะนำให้ไป

ถ้าเก่งจริงดีจริงขอแนะนำให้ไปตั้งพรรคการเมืองลงเลือกตั้งเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน
และนำเสนอนโยบายว่าเป็นคนดีอย่างไรจะทำอะไรให้ประชาชนจะพัฒนาประเทศชาติอย่างไร
ดีกว่าเป็นนักวิชากูบนโพเดี่ยมคนอื่นเลวหมดยกเว้นตัวกูเพราะพวกกูกูเป็นอะไรก็ได้เพราะกูเป็นคนดี
ไอ้พวกนักวิชาการดีแตก รอรับส้มหล่นตอนปล้นอำนาจทั้งนั้น โง่กว่าประชาชนส่วนใหญ่
แล้วเสือกออกมาสอนประชาชนส่วนใหญ่ใส้กี่ขดๆ เขาเห็นหมดแล้วพ่นน้ำลายบูดๆอยู่ได้
เหม็นวะ ใครอย่าให้ลูกให้หลานไปเรียนกับพวกอาจารย์ขายตัวพวกนี้เลยวะไปเรียนโรงเรียน
วัดกับพระ ป. 4 ดีกว่า

ไม่แดง

ไม่แดง ไม่เหลือง
ผมเห็นว่าในฟอรั่มนี้ มีแต่คนตอบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการรัฐประหารอย่างเดียว
แต่ไม่พูดถึงเรื่องปฏิรูปการเมืองเลยนะ
เรื่อง การเลือกตั้ง มันก็เป็น ปชต อยู่แล้ว ส่วนเรื่องรัฐประหาร มันไม่เป็น ปชต
แต่พวกคุณๆ อย่าพูดแบบจะเอาใจนักการเมืองให้ไปแสวงผลประโยชน์สิครับ ให้ช่วยกันพูดว่า จะทำอย่างไร ให้การเลือกตั้งสุจริตยุติธรรม ขจัดทุนผูกขาดจากนักการเมือง ที่โดยส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกพรรคผูกโยงอยู่กับเจ้าของทุนพรรคทั้งนั้น แล้วอย่างงี้ จะเป็นอิสระตรงไหน

เป็นหนึ่งครอบครัวที่ประชาชนส่

เป็นหนึ่งครอบครัวที่ประชาชนส่วนใหญ่รักและเลือกก็แล้วกัน ดีกว่าหนึ่งครอบครัวที่อยู่ได้มีอำนาจได้เพราะกองกำลังทหาร และหนึ่งครอบครัวที่ว่าก็มีผลงานที่ประชาชนไม่เคยได้รับ ขอให้พวกเราประชาชนรวมตัวกันให้เข้มแข็งอย่าให้กลุ่มอันธพาลการเมืองพวกนี้มาล้มอำนาจประชาชนได้
สุวินัย ภรณวลัย ยังมีหน้ากล้าออกมาเสนอความคิด ใครเชื่อบ้างว่าเปรตมีตัวตน กลับไปกราบตีนอาจารย์กู้ต่อเหอะ พวกสิบแปดมงกุฎ
คมสัน นี่หน้าด้านพูดเนอะ สมัยพรรคปชป เป็นรัฐบาล ก็มีเสียงข้างมาก อภิปรายไม่ไว้วางใจเปิดโปงว่ากู้มาโกงโครงการไทยเข้มแข็ง หรือผ่านงบประมาณเป็นแสนล้าน ก็สะดวกโยธินเพราะมีเสียงข้างมาก ไม่เห็นเห่าบ้างว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา รับจ้างสอนหนังสือมาได้อย่างไร แถกันหน้าด้านๆ สมมติว่าถ้าเลือกตั้งคราวที่แล้ว ปชป ได้265เสียง เพื่อไทยได้ 156 เสียง รับรองได้พวกสยามภิวัฒนื จะเงียบคอยเทียบเชิญทำมาหากินกับพรรคปชป และจะไม่พูดเลยว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา เพราะพรรคอำมาตย์ที่เขาชอบและเชียร์ได้อำนาจ
ประเทศไทยไม่หายนะเพราะรัฐบาลปู แต่้กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ทั้งหมดต้องหายนะเพราะความชั่ว ความริษยา นั่นเอง

1man1vote

[quote=1man1vote]เป็นหนึ่งครอบครัวที่ประชาชนส่วนใหญ่รักและเลือกก็แล้วกัน ดีกว่าหนึ่งครอบครัวที่อยู่ได้มีอำนาจได้เพราะกองกำลังทหาร และหนึ่งครอบครัวที่ว่าก็มีผลงานที่ประชาชนไม่เคยได้รับ ขอให้พวกเราประชาชนรวมตัวกันให้เข้มแข็งอย่าให้กลุ่มอันธพาลการเมืองพวกนี้มาล้มอำนาจประชาชนได้
สุวินัย ภรณวลัย ยังมีหน้ากล้าออกมาเสนอความคิด ใครเชื่อบ้างว่าเปรตมีตัวตน กลับไปกราบตีนอาจารย์กู้ต่อเหอะ พวกสิบแปดมงกุฎ
คมสัน นี่หน้าด้านพูดเนอะ สมัยพรรคปชป เป็นรัฐบาล ก็มีเสียงข้างมาก อภิปรายไม่ไว้วางใจเปิดโปงว่ากู้มาโกงโครงการไทยเข้มแข็ง หรือผ่านงบประมาณเป็นแสนล้าน ก็สะดวกโยธินเพราะมีเสียงข้างมาก ไม่เห็นเห่าบ้างว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา รับจ้างสอนหนังสือมาได้อย่างไร แถกันหน้าด้านๆ สมมติว่าถ้าเลือกตั้งคราวที่แล้ว ปชป ได้265เสียง เพื่อไทยได้ 156 เสียง รับรองได้พวกสยามภิวัฒนื จะเงียบคอยเทียบเชิญทำมาหากินกับพรรคปชป และจะไม่พูดเลยว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา เพราะพรรคอำมาตย์ที่เขาชอบและเชียร์ได้อำนาจ
ประเทศไทยไม่หายนะเพราะรัฐบาลปู แต่้กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ทั้งหมดต้องหายนะเพราะความชั่ว ความริษยา นั่นเอง[/quote]

จากความเห็นนี้ ผมยอมรับว่า ท่านเป็นผู้รู้ลึก ผู้หนึ่งครับ สวัสดี.

MI6

[quote=MI6]ฟังความเห็นต่างไม่ได้ ก็ไร้อารยะ ประเทศนี้ไม่ได้มีแค่กลุ่มนิติราษฏร์นะจ๊ะ[/quote]
และไม่ได้มีแต่พวกแอนตี้นิติราษฎร์เหมือนกัน
*ฟังความเห็นต่างไม่ได้ ก็ไร้อารยะ* เอาคำพูดของตัวเองที่จำขี้ปากคนอื่นเขามาน่ะ ย้อนกลับพูดให้ตัวเองฟังซะมั่งนะ พูดหน้ากระจกด้วยยิ่งดี เอ็มไอหกเอ๋ย

หรือถ้าพูดเท่าไหร่ๆ ก็ไม่ซึมเข้าหัว ก็กลับอังกฤษไปซะไป ไป๊ ไปไป๊ คนไทยเขาจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของประเทศที่เป็นของพวกเขา บ้านเมืองที่พวกเขาเป็นเจ้าของ ตามที่เขาควรจะมีสิทธิ์ เอ็มไอขี้หกไม่เกี่ยว

ตราบใดที่พวกหนักแผ่นดิน

ตราบใดที่พวกหนักแผ่นดิน พวกรกโลกทั้งหลาย พวกนี้ ยังใหญ่คับฟ้า อยู่เหนือกฏหมาย ทำอะไร ก็ไม่ผิด หรือไม่มีใครเอาผิดได้

เพราะมีนักกฏหมายและตุลาการบางคน ผู้หาความยุติธรรมในหัวใจไม่ได้

ผู้มีส่วนได้จากระบอบเผด็จการ หรือมีใจฝักใฝ่ในระบอบเผด็จการ ยังลำเอียงเข้าข้างถือหางพวกนี้อยู่

ตราบนั้น พวกสยามประชาธิปัตย์ รกโลกหนักแผ่นดินนี้ ก็จะก่อความวุ่นวายให้กับประเทศไทยนี้ ไม่มีวันสิ้นสุด

ผมวิเคราะห์ว่า

ที่พวกชั่วๆ พวกนี้ ไม่ยอมยุติเรื่องทักษิณ ไม่ใช่อะไร เพราะใส่ร้ายทำลายทักษิณอย่างอยุติธรรมไว้มากมาย กลัวทักษิณจะกลับมาใหญ่ จะกลับมาเอาคืน

คนชั่วๆ พวกนี้ มักจะมองผู้อื่นว่า คิดชั่วๆเหมือนที่พวกตัวคิด

แต่ทักษิณ ไม่ใช่เช่นนั้นครับ ถ้าทักษิณ มัวแต่คิดชั่วๆ แบบพวกนี้

ก็คงจะไม่ได้หัวใจประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศจนชนะการเลือกตั้งมาไม่ต่ำกว่า 5 สมัย ชนะติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

ขนาดถูกใส่ร้ายป้ายสี ถูกสกัด ถูกกลั่นแกล้ง ถูกโกง จนถึงถูกปล้น ก็ยังชนะครับ

คนที่มีจิตใจดีอย่างทักษิณนี้ หากยากมากครับ สำหรับประเทศไทย

หลายๆเวที ทักษิณยังคอยพูดให้สติเพื่อนๆว่า

ถ้าจะสู้ ขอให้สู้อย่างสันติ สู้เพื่อระบอบ สู้เพื่อความยุติธรรม สู้เพื่อลูกหลานในอนาคต เพราะธรรมะต้องชนะอธรรม

ราตรีทีมืด ผ่านมายาวนาน ใกล้ถึงอรุณรุ่งสาง เมื่อฟ้าสว่าง คนดีๆ ทุกชนชั้น จะมีความสุข

ผมฟังทักษิณปราศรัยในทำนองนี้มาหลายครั้งหลายครา จึงรู้ดี รู้ชัดว่า เพราะเหตุนี้ จึงมีคนทุ่มเทใจให้ความรักกับทักษิณมากมาย

ทักษิณใจดี ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใคร มีแต่คิดทำงานให้ประเทศชาติและประชาชนคนยากไร้ซึ่งเป็นฐานรากของชาติ

จึงประกาศสงครามกับความยากจน ประกาศให้คนจนลืมตาอ้าปากได้ภายใน 4 ปี
แต่ถูกปล้นอำนาจที่ได้มาอย่างถูกต้องชอบธรรมไปก่อนที่จะทำงานสำเร็จสมดังเจตจำนง

ทักษิณมีแนวคิดว่า ถ้าฐานรากของชาติมั่นคง ก็จะส่งเสริมให้ฐานกลางและฐานสูงมั่นคงไปด้วย ฯลฯ

ผมสลดใจและอนาถใจกับพวกงมงายหลงใหลในแก๊งนรก รกโลก หนักแผ่นดินไทย แก๊งสยามประชาธิปัตย์นี้จริงๆ ครับ เพื่อนๆครับ สวัสดี.

ปล. แก๊งนี้ สังกัดฝ่ายการเมืองไหน สีใด ผมมองรู้ ดูออก และวันนี้ ผมมั่นใจว่า คนไทยและคนค่อนโลก มองเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับผม

มองเห็นได้ชัดว่า เป็นเกมล้มรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย มาจากเสียงประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ ตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตย

คนชั่วๆพวกนี้ ที่สุด ก็เผยธาตุแท้ออกมา หวังปั่นกระแส ลากระบอบเผด็จการ กลุ่มทหารทั่วๆ บางกลุ่ม ที่ลุ่มหลง กระหาย ใคร่อยากได้อำนาจจากรถถังและปืน ออกมาอีก

ก็เท่ากับว่า พวกสารพัดชั่วช้าพวกนี้ ปฏิเสธระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ถ้าล้มรัฐบาลไม่ได้ ก็คิดว่า อย่างน้อย ได้สร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย เตะสกัด ปัดแข้งปัดขารัฐบาล ให้ทำงานได้ไม่สะดวกใจ วุ่นวายใจ ไร้สมาธิ ฯลฯ

เมื่อรัฐบาล ทำงานช้า ไม่ทันใจ ประชาชนคนทั้งหลาย ก็จะหมดศรัทธา

ผมว่า คิดผิดครับ คนเขารู้ครับว่า ที่รัฐบาลทำงานได้ยากทุกวันนี้ ก็มีสาเหตุมาจากแก๊งนรกพวกนี้แหละครับ

แก๊งเล่นไม่เลิก เล่นทั้งใต้ดิน บนดิน เล่นทั้งในที่ลับ ทั้งในที่แจ้ง เล่นทั้งในสภา ทั้งนอกสภา หาเรื่องเล่น หาเรื่องป่วนได้ทุกวัน

ผมอยากทราบว่า ใครจ้างแก๊งนี้มาเหมือนกันครับ

ใครไปส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มแก๊งชั่วๆ พวกนี้

ขอให้เพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทั้งหลาย จำเอาไว้ อย่าได้ไปคบค้าสมาคมด้วย อย่าไปสนใจ อย่าไปให้ราคา

เพราะว่า ไม่มีราคาแล้วครับ สำหรับแก๊งนรก รกโลก หนักแผ่นดินไทย แก๊งนี้ ครับ.

ที่พยายามใช้วาทะกรรมต่างๆมาอธ

ที่พยายามใช้วาทะกรรมต่างๆมาอธิบายอย่างคลุมเครือ โจมตีรัฐบาลจากการเลือกตั้งมาทั้งหมดนั้น สุดท้ายก็เผยโฉมออกมาว่ากลุ่มก๊วนนี้นิยมเผด็จการทั้งนั้น

คนอีสาน wrote:ไม่แดง

[quote=คนอีสาน]ไม่แดง ไม่เหลือง
ผมเห็นว่าในฟอรั่มนี้ มีแต่คนตอบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการรัฐประหารอย่างเดียว
แต่ไม่พูดถึงเรื่องปฏิรูปการเมืองเลยนะ
เรื่อง การเลือกตั้ง มันก็เป็น ปชต อยู่แล้ว ส่วนเรื่องรัฐประหาร มันไม่เป็น ปชต
แต่พวกคุณๆ อย่าพูดแบบจะเอาใจนักการเมืองให้ไปแสวงผลประโยชน์สิครับ ให้ช่วยกันพูดว่า จะทำอย่างไร ให้การเลือกตั้งสุจริตยุติธรรม ขจัดทุนผูกขาดจากนักการเมือง ที่โดยส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกพรรคผูกโยงอยู่กับเจ้าของทุนพรรคทั้งนั้น แล้วอย่างงี้ จะเป็นอิสระตรงไหน[/quote]
เข้าเค้าครับ
เรื่องนั้นก็น่าจะหารือหรือถกแถลงเสวนากันได้ต่อไป แต่ที่คนส่วนใหญ่ในเว็บนี้เขาทนไม่ได้ ก็เพราะว่าเขาเห็นว่ามีนักวิชาการเพ้อพล่ามบางตน แกล้งชี้ความไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องของนักการเมือง ก็เพื่อแอบอ้างในเป็นเครื่องมือหรือข้ออ้างในการเปิดทางให้กับการรัฐประหารล้มระบอบประชาธํิปไตย ราวกับว่านั่นเป็นเพียงคำตอบเดียวน่ะสิครับ เขาก็เลยของขึ้นกัน (ผมก็ด้วย)
และว่าด้วยความร้ายแรง ระดับมันผิดกันนะครับ

เมืองไทยของพวกเรา บ้านของพวกเรา (ใช่ นี่บ้านอั๊วโว้ย พงศ์พัฒน์วชิรบรรจงจะว่ายังไงก็แล้วแต่) มีระบอบประชาธิปไตยอยู่ ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ แต่เป็นระบอบที่พวกเราส่วนหนึ่งเชื่อมั่นว่าเลวน้อยที่สุดโดยเปรียบเทียบ ในระบอบที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างนี้ การปฏิรูปหาหนทางปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนข้อบกพร่องให้มันดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ นั้น เป็นเรื่องที่น่าทำแน่นอนครับ แต่กับคนที่เสนอให้แก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่บ้างของระบอบนี้ด้วยการใช้กำลังล้มมันทิ้งทั้งระบอบนั้น คนที่เขาเชื่อในประชาธิปไตยเรารับไม่ได้หรอกครับ เขาก็ต้องคัดค้านหรือด่าไอ้คนที่คิดยังงั้นก่อน เพราะมันร้ายแรงผิดกัน ประชาธิปไตยลุ่มๆดอนๆ กับเผด็จการทรราชย์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลย ถ้าจะให้เลือก จะให้เลือกอย่างไหนละครับ

ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 113

ประมวลกฏหมายอาญา
มาตรา 113 ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ
(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ
(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

เอาล่ะ ขอให้มีการบังคับใช้กม. ม. 113 ให้เข้มข้นเหมือน ม. 112 สักหน่อยเหอะ ใครขู่จะทำรัฐประหารด้วยกำลัง ติดคุกตลอดชีวิตนะเฟ้ยครับ อาจารย์รัดถะสาดทั้งหลาย ดร. งี่เง่าทั้งหลาย
ใน ม. 113 นี้ไม่เห็นมีข้อยกว้นว่า "ถ้าทำรัฐประหารชนะแล้วไม่เป็นไร" ซักกะหน่อยเลย แต่นายพลทั้งหลายพอก่อกบฎเสร็จแล้วก็เขียนกฏหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเองหน้าตาเฉย ทู้กที

pasaworn wrote:ตรรกะ

[quote=pasaworn]ตรรกะ ที่สยามภิวัฒน์ กล่าวออกมา

นับว่า เป็นตรรกะ ที่ไม่ใช่ตรรกะ
ทำไมคนตระกูลเดียวเป็น นรม. 3 คน

ก็แล้วทำไมตระกูลเดียวเป็น........ได้ตลอดกาล

ก็เพราะประชาชนยอมรับ ประชาชนให้โอกกาสเขาทำงาน
และแน่นอน ประชาชนก็พอใจในแนววิธีคิด และผลจากการทำงานของเขาเหล่านั้น

ตรรกะที่สำคัญก็คือ การปกครองจะตั้งมั่นอยู่ได้โดยปกติ เรียบร้อย ก็โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่
เชื่อใจ วางใจ ในผู้ปกครอง
ที่มาของผู้ปกครองกล่าวโดยพื้นฐานนับเนื่องจากโบราณกาล
มาจากการยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ของแผ่นดิน
ไม่ได้มาจากปลายดาบและกระบอกปืน ซึ่งนั่นมีไว้สำหรับการปกป้องประชาชนจากการรุกรานของรัฐอื่น
ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ใช้ปราบปรามประชาชน[/quote]

***** ก็ประชาชนยอมรับ เขาถึงได้อำนาจในการปกครอง และเขาก็มีกลุ่มคนที่ประชาชนเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนทั่ว ๆ ไป (มิใช่ ต. ก. เดียว........... และพวกพ้องอำ..............) ถ้าพาประเทศวิบัติ ก็ดีสิพวก สมัยต่อไปพวกข้าฯ จะได้เลือกกลุ่มพวกท่าน ที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่เป็นคนดี(สมมุติ) มีความรู้ มีปัญญา มีความสามารถบริหารประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
***** ก็ให้การเมืองมันดำเนินไป เรื่อยๆ ในความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมิได้หรือ มันก็จะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาการของมันเองนะ ถ้ามันเปลี่ยนไปตามสภาพการที่สังคมส่วนใหญ่เขาต้องการก็น่าจะพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น เพราะประชาชนเขาก็รับรู้จากสังคมโลกเหมือนกัน ข่าวสารจากทั่วโลกก็มีเสพตามสื่อต่าง ๆ และยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกให้ประชาชนรู้อยู่เนือง ๆ โดยไม่ได้เข้าไปฟังจากความคิดพวกท่านเลย นี่หละมั้ง ...ที่ทำให้ประชาชนเขาตัดสินใจทางการเมืองของเขาได้ แต่พวกคุณกลับคิดว่าโดนซื้อเสียง เป็นสิ่งที่พวกเราชาวบ้านตาดำๆ ขมขื่นมาก จากความคิดของผู้รู้(จอมปลอม) เหล่านั้น ก็โลกมันเปิดกว้างแล้ว บางที่ลูกหลานเขาก็นั่งเครื่องบิน อาจจะลำเดียวกับพวกท่าน) ไปศึกษาหาความรู้ ส่งข่าวสารต่าง ๆ มาให้ญาติพี่น้องเขาทราบ ก็นี่แหละจะว่าแต่เขาถูกซื้อได้ไง ก็พรรคการเมืองที่พวกท่านสนับสนุนนั่นแหละตัวดี (ช่วงเลือกตั้งมานอนกับผมนะจะพาตระเวนสังเกตุการณ์ดูว่าใครซื้อกันแน่) อย่าดูหมิ่นภูมิปัญญาของชาวบ้านนัก เขาเคยอยู่อย่างพี่อย่างน้อง ผองเพื่อน ช่วยเหลือกัน เกื้อกูลกัน มากด้วยธรรม แต่พวกคุณกลับใช้ตรรกะ อิโหน่ อีเหน่ ว่าชาวบ้านโง่ ขอให้เขาได้ใช้สิทธิ อันพึงมีพึงได้หน่อย ก็เขาเชื่อว่า ผู้บริหารประเทศ(ที่พวกเขาเลือก) จะพาพวกเขาลืมตาอ้าปากได้ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มคนบางกลุ่ม ขอเถอะใช้ความรู้ ความสามารถพวกคุณ คอยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เติมโตมา เข้าใจเจ้าของประเทศ(ส่วนมาก)นี้บ้าง

ไม่ชอบล่าแม่มด wrote:คนอีสาน

[quote=ไม่ชอบล่าแม่มด][quote=คนอีสาน]ไม่แดง ไม่เหลือง
ผมเห็นว่าในฟอรั่มนี้ มีแต่คนตอบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการรัฐประหารอย่างเดียว
แต่ไม่พูดถึงเรื่องปฏิรูปการเมืองเลยนะ
เรื่อง การเลือกตั้ง มันก็เป็น ปชต อยู่แล้ว ส่วนเรื่องรัฐประหาร มันไม่เป็น ปชต
แต่พวกคุณๆ อย่าพูดแบบจะเอาใจนักการเมืองให้ไปแสวงผลประโยชน์สิครับ ให้ช่วยกันพูดว่า จะทำอย่างไร ให้การเลือกตั้งสุจริตยุติธรรม ขจัดทุนผูกขาดจากนักการเมือง ที่โดยส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกพรรคผูกโยงอยู่กับเจ้าของทุนพรรคทั้งนั้น แล้วอย่างงี้ จะเป็นอิสระตรงไหน[/quote]
เข้าเค้าครับ
เรื่องนั้นก็น่าจะหารือหรือถกแถลงเสวนากันได้ต่อไป แต่ที่คนส่วนใหญ่ในเว็บนี้เขาทนไม่ได้ ก็เพราะว่าเขาเห็นว่ามีนักวิชาการเพ้อพล่ามบางตน แกล้งชี้ความไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องของนักการเมือง ก็เพื่อแอบอ้างในเป็นเครื่องมือหรือข้ออ้างในการเปิดทางให้กับการรัฐประหารล้มระบอบประชาธํิปไตย ราวกับว่านั่นเป็นเพียงคำตอบเดียวน่ะสิครับ เขาก็เลยของขึ้นกัน (ผมก็ด้วย)
และว่าด้วยความร้ายแรง ระดับมันผิดกันนะครับ

เมืองไทยของพวกเรา บ้านของพวกเรา (ใช่ นี่บ้านอั๊วโว้ย พงศ์พัฒน์วชิรบรรจงจะว่ายังไงก็แล้วแต่) มีระบอบประชาธิปไตยอยู่ ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ แต่เป็นระบอบที่พวกเราส่วนหนึ่งเชื่อมั่นว่าเลวน้อยที่สุดโดยเปรียบเทียบ ในระบอบที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างนี้ การปฏิรูปหาหนทางปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนข้อบกพร่องให้มันดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ นั้น เป็นเรื่องที่น่าทำแน่นอนครับ แต่กับคนที่เสนอให้แก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่บ้างของระบอบนี้ด้วยการใช้กำลังล้มมันทิ้งทั้งระบอบนั้น คนที่เขาเชื่อในประชาธิปไตยเรารับไม่ได้หรอกครับ เขาก็ต้องคัดค้านหรือด่าไอ้คนที่คิดยังงั้นก่อน เพราะมันร้ายแรงผิดกัน ประชาธิปไตยลุ่มๆดอนๆ กับเผด็จการทรราชย์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลย ถ้าจะให้เลือก จะให้เลือกอย่างไหนละครับ[/quote]

การเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ, การเสนอขอแก้กฎหมายอาญา ๑๑๒ มันคือ คำตอบของการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองของประเทศอย่างเป็นระบบที่สุด

ทุกอย่างก็มีช่องทางแก้ไขอย่าง

ทุกอย่างก็มีช่องทางแก้ไขอย่างสันติวิธี หากเราจะแก้ด้วยการปฎิวัติ รัฐประหาร ก็คงจะอยู่กันอย่างเกาหลีเหนือ คนเก่งประเทศไทยมีเยอะ สำคัญว่าผลประโยชน์ลงตัวไหมเท่านั้นแหละ

ถ้าปฏิวัติแล้ว ภายใน 3

ถ้าปฏิวัติแล้ว ภายใน 3 ชั่วโมง อีอ้อ กับลูกของมัน คนใดคนหนึ่งในสี่คนนี้ไม่มีใครตาย ถือว่าไม่จริงใจ ถ้างั้นขอใช้สิทธิ์ออกมาไล่แล้วกัน

นักลงทุนและประชาชนไม่เคยผูกขา

นักลงทุนและประชาชนไม่เคยผูกขาด...กรุณาอย่าไส่ร้าย...รัฐบาลเท่านั่นที่มีสิทธิผูกขาด..เสาไฟฟ้าทุกต้น..ถนนทุกสายในประเทศไทย...ผลิตภันษ์และผลผลิต..ที่สยามประชาภิวัฒน์ทั้งครอบครัวได้ใช้..ได้เสพสุขทุกวันนี่...มาจากนักลงทุนและประชาชนที่ทำงานหนักไห้พวกคุณได้กินได้ใช้อย่างมีความสุข...พวกคุณกินเงินเดือนใครอยู่...นั้นแหล่ะเงินประชาชนทั้งนั้น..พวกคุณมีผลผลิตอะไรไห้เขาบ้าง...คงไม่ใช่ผลผลิตแห่งความตายและหายนะของประชาชนที่คุณกำลังเรียกร้องไห้ทำรัฐประหารน่ะ...

ประเทศประชาธิปัตไตรไม่เคยมีใครผูกขาดทางการค้าได้...ใครใคร่ค้า...ค้า..สยามประชาภิวัฒน์...ถ้ามีเงิน..หรือร่วมตัวกันลงทุนอะไรก็ได้ไม่มีใครห้าม...อยากจะทำโทรศัพมือถือก็ได้...อยากจะต้มเหล้าต้มเบียร์ขายก็ได้...ดีกว่ามานั้งสร้างปัญหาไห้คนอื่น..ชวนกันทำรัฐประหาร...พวกคุณเป็นนักวิชาการ..หรือโจรห้าร้อย...ที่ไปคิดกันแบบนั้น...ลองเอาเงินส่วนตัวพวกคุณไปลงทุนดูซิจะได้รู้ว่า...มันยากแสนสาหัสขนาดไหน..ขาดทุนมาเขาก็รับผิดชอบด้วยตัวเอง...แล้วพวกคุณรับผิดชอบอะไร...

นักการเมืองแต่ละคนมาจากประชาชนเป็นหมื่นเป็นแสน..เป็นล้าน..เขาตรวจสอบกันมาแล้ว...แต่ละคนใช้เวลาเป็นสิบปีทำความรู้จักกับประชาชน...พวกสยามประชาภิวัฒน์มีใครรู้จักบ้าง...ร้อยพ่อพันแม่มาจากไหน..ไม่มีใครรู้จัก...มาได้ยินอีกที..ทุนผูกขาดต้องปฎิวัติ...แต่ละคนศาสดาจานด๊อกเตอร์..มันคิดได้แค่ช่างกลไล่ตีกัน...ถ้ามันคิดได้แค่นี้ใครก็เป็นศาสดาจานด๊อกเตอร์ได้เหมือนกันหมด..ไม่ต้องไปเรียนไห้เสียเวลา...เอาช่างกลมาไห้หมดไห้ประกาศเกียรติคุณศาสดาจานด๊อกเตอร์ไห้หมด..ไห้รู้แล้วรู้รอดไปเลย...

ขอไห้ขยันออกมาแสดงความเห็นหน่อยน่ะท่าน...พวกเราก็อยากจะวิจานณ์ศาสดาจานดอกเตอร์เหมือนกัน...ว่ามันมีความรู้แค่ไหน...

วันนี่ลงมติไห้...สยามประชาภิวัฒน์....มีความรู้แค่หางอึ่ง...

เป็นพวกตัวเกลียดมนุษย์หรือเปล่า...จะ๊

ท่านผู้เจริญ

ท่านผู้เจริญ ปัญญาชนสมองพิการเหล่านี้มันแกล้งโง่ อันที่จริงพวกเขารู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี เหมือนคนอื่นหรือดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ ที่พวกเขาแสดงความคิดเห็นแบบนี้เพื่อทำคะแนน ซึ่งทุกคนจะต้องรีบทำ และทำให้เด่นกว่าคนอื่น จะได้ถูกใจผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ ชีวิตราชการของท่านจะรุ่งเรือง ได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ในโอกาศอันสมควร เพราะพวกเขารู้ว่าจะให้ประชาชนเลือกนั้น มันยากแสนยากจึงอาศัยการเรียนลัด ประจบสอพรอไปวันๆ.

ไทสยาม wrote:ท่านผู้เจริญ

[quote=ไทสยาม]ท่านผู้เจริญ ปัญญาชนสมองพิการเหล่านี้มันแกล้งโง่ อันที่จริงพวกเขารู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี เหมือนคนอื่นหรือดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ ที่พวกเขาแสดงความคิดเห็นแบบนี้เพื่อทำคะแนน ซึ่งทุกคนจะต้องรีบทำ และทำให้เด่นกว่าคนอื่น จะได้ถูกใจผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ ชีวิตราชการของท่านจะรุ่งเรือง ได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ในโอกาศอันสมควร เพราะพวกเขารู้ว่าจะให้ประชาชนเลือกนั้น มันยากแสนยากจึงอาศัยการเรียนลัด ประจบสอพรอไปวันๆ.[/quote]

เบื่อพวกนี้จริงๆ

เบื่อพวกนี้จริงๆ ไม่รู้เป็นอาจารย์ได้อย่างไร ความคิดคับแคบ ล้าหลัง เห็นกลุ่มนิติราษฎรเป็นอาจารย์เด็กๆออกมามีบทบาท ก็อิจฉาเขา หาทางตั้งกลุ่มขึ้นมาแข่ง มาด่าเขา แล้วยังออกมาข่มขู่อีก

พวกนี้มักง่าย

พวกนี้มักง่าย เอะอะอะไรแก้ปัญหาอย่างที่ใจตัวเองต้องการไม่ได้ ต้องรีบเรียกหานักเลงโต ช่างไม่รู้จักโต

สรุปว่า..ทุกอย่างเกิดจากทักษิ

สรุปว่า..ทุกอย่างเกิดจากทักษิณว่างั้นเถอะ...........ตกลงต้องเลือกประชาธิปัตย์ประเทศจะดีขึ้น....ถามหน่อยเถอะ..ทุนผูกขาดคืออะไร...อย่าแค่สันดานนักวิชาการชอบประดิษฐ์คำหรูที่เป็นแค่นามธรรม ชาวบ้านไม่รู้เรื่องหรอก...แล้วอำนาจนอกระบบ..อำนาจปืน..และอำมาตย์ ศักดินา มันไม่มีทุนหนุนหลังหรอกหรือ...นี่คือสันดานของพวกพรรคแมลงสาบ....เห็นคนเขารักทักษิณแล้วจะเป็นจะตาย...อยากได้ชวนได้อภิสิทธิ์ก็ได้มาแล้ว..ก็ไม่เห็นว่าอะไรดีขึ้น...(ผลการเลือกตั้งบอกทุกครั้ง).....อย่าสำคัญตัวเองผิดคิดว่าเป็นอาจารย์สถาบันดังแล้วจะน่าเชื่อถือ...ทุเรศ เดี๋ยวนี้ข่าวสารมันกว้างไกล...ประชาชนไม่ได้กินแกลบ....(เอาไว้ให้นักวิชาการกินกัน)......คิดได้แค่ "ทักษิณๆๆๆๆๆ"...ไม่อายชาวบ้านก็อายสุนัขบ้าง..ก็ชาวบ้านชอบ..เขาบอกว่าดีกว่าปฏิวัติรัฐประหาร และการปล้นอำนาจประชาชน....ปัญญามีแค่ บรรเจิด คมสันต์ จรัส ฯลฯ...(กล้าตอบมั๊ยล่ะว่าที่เลือกตั้งที่ผ่านมาเลือกแมลงสาบเต็มๆ........โถ..ควายนี่หว่า !!!

เท่าที่ผ่านมานี้...กลุ่มเดียว

เท่าที่ผ่านมานี้...กลุ่มเดียวที่ผูกขาดอำนาจอธิปไตย ของประเทศนี้ ก็คือ กองกำลังติดอาวุธและพวกที่โหยหิวความสำคัญ เกาะเกี่ยวร่วมกลุ่ม ปล้นเอาอำนาจ ผ่านการทำรัฐประหาร แล้วแบ่งปันผลโยชน์กัน อันซึ่งควรเป็นของประชาชน ต่อหน้าต่อตา ที่เห็นอยู่ตอนนี้ ผ่านมาไม่กี่ปี หิวอีกแล้วหรือ รัฐประหาร แสดงว่า กระบวนการนี้ ไม่เคยอิ่ม และไม่เคยพอ แม้ทุกครั้งจะอ้างว่าทำเพื่อให้มันดีขึ้น 18 ครั้งแล้วอะไรดีขึ้นเพราะรัฐประหารบ้าง ... บอกมาสิ

ภูไท ณ ภูพาน

[quote=ภูไท ณ ภูพาน ]สยามประชาภิวัฒ์ให้ใช้ธรรมศาสตร์
นิติราษฎร์นอกคอกห้ามใช้
กลเกมส์ลับลวงพรางอำมาตย์ไทย
สับขาหลอกพวกไพร่ใช้กลลวง

ตุลาการวางกับดักสังหาร
พันธมารโห่ร้องก้องสนามหลวง
คำนวยหัวตูนทะลุทะลวง
สว.แต่งตั้งล้วงลากไส้ออกมา

นี่หรือคือประชาธิปไตย
ปชป.ม้าไช้เสนอหน้า
อาจส้มหล่นจัดตั้งรัฐนาวา
อนิจจา เดรัจฉานพล่านเมือง

สยามประชาภิวัฒน์ดุจดั่งกระทิงแดง
ตามพิฆาตรุนแรงหาเรื่อง
โรคกลัวน้ำระบาดทั่วเมือง
ใช้คนดีสิ้นเปลือง...คือเมืองไทย[/quote]
กด ไรท์..ให้เลยครับ เป็นบทกลอนที่มองเห็นภาพดี อยากให้คนไทย มองภาพที่เป็นกลาง อย่างนี้มาก ปัจจุบันนี้เรา อินเลิฟ กับค่ายยักใหญ่ สองค่าย เหมือนค่ายเพลง จนลืมมองข้อเสียของค่ายตัวเอง ข้อดีมากๆ ของอีกค่าย ถอยออกมาห่าง แล้วมองประเทศในมุมกว้าง เราจะเห็น มุมทีดีๆที่เรามองข้ามไปจากใจที่มีแต่จะเอาชนะกัน

อาจารย์กลุ่มนี้เรียพรรคที่ประ

อาจารย์กลุ่มนี้เรียพรรคที่ประชาชนที่เลือกมา ไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยรักไทย,พลังประชาชน,เพื่อไทยว่า "เผด็จการทุนผูกขาด" อย่างนั้นนะหรือ

ประชาชนเลือกเพราะศรัทธาผลงานของทักษิณ ชินวัตร หาใช่เพราะเงินไม่ ที่เอาคำอย่างนี้มาใช้ เป็นเพียงการสร้างวาทกรรมที่จะสร้างความชอบธรรมในการทำลายเสียงของประชาชน

ต่อให้ทักษิณจนเท่านายชวนแต่มีผลงานด้านการบริหารเป็นที่ประจักษ์ คนไทยก็จะเลือกต่อไปจนกว่าพรรคแมลงสาบที่อาจารย์ชอบจะปรับปรุงพฤติกรรมทางการเมืองใหม่

แล้วแมลงสาบก็มีทุนผูกขาดเช่นกัน รวมแล้วผู้สนับสนุนเงินก็หนาไม่แตกต่างกัน เพราะเป็นพวกเดียวกันจึงไม่เรียกว่า "เผด็จการทุนผูกขาด"

ต้องให้แมลงสาบได้บริหารบ้านเมืองต่อไปเรื่อยๆ จึงจะพอใจใช่ไหมท่านอาจารย์นิติ-อมาตย์

kueng

[quote=kueng]สรุปว่า..ทุกอย่างเกิดจากทักษิณว่างั้นเถอะ...........ตกลงต้องเลือกประชาธิปัตย์ประเทศจะดีขึ้น....ถามหน่อยเถอะ..ทุนผูกขาดคืออะไร...อย่าแค่สันดานนักวิชาการชอบประดิษฐ์คำหรูที่เป็นแค่นามธรรม ชาวบ้านไม่รู้เรื่องหรอก...แล้วอำนาจนอกระบบ..อำนาจปืน..และอำมาตย์ ศักดินา มันไม่มีทุนหนุนหลังหรอกหรือ...นี่คือสันดานของพวกพรรคแมลงสาบ....เห็นคนเขารักทักษิณแล้วจะเป็นจะตาย...อยากได้ชวนได้อภิสิทธิ์ก็ได้มาแล้ว..ก็ไม่เห็นว่าอะไรดีขึ้น...(ผลการเลือกตั้งบอกทุกครั้ง).....อย่าสำคัญตัวเองผิดคิดว่าเป็นอาจารย์สถาบันดังแล้วจะน่าเชื่อถือ...ทุเรศ เดี๋ยวนี้ข่าวสารมันกว้างไกล...ประชาชนไม่ได้กินแกลบ....(เอาไว้ให้นักวิชาการกินกัน)......คิดได้แค่ "ทักษิณๆๆๆๆๆ"...ไม่อายชาวบ้านก็อายสุนัขบ้าง..ก็ชาวบ้านชอบ..เขาบอกว่าดีกว่าปฏิวัติรัฐประหาร และการปล้นอำนาจประชาชน....ปัญญามีแค่ บรรเจิด คมสันต์ จรัส ฯลฯ...(กล้าตอบมั๊ยล่ะว่าที่เลือกตั้งที่ผ่านมาเลือกแมลงสาบเต็มๆ........โถ..ควายนี่หว่า !!![/quote]

ความเห็นในแนวลูกทุ่ง แต่บรรจงด้วยจิตวิญญาณประชาธิปไตย มีเหตุผลควรค่าแก่การยกย่อง
ขอสดุดี ครับผม

เพือสังคม wrote:สมมุติว่า

[quote=เพือสังคม]สมมุติว่า ถ้าประเทศไทยมี ตัวเลือกแค่นี้ ไม่มีตัวเลือกอื่นแล้ว คุณจะเอาอะไร
A: อำนาจเผด็จการ ที่มีมาจากทหาร และปลายกระบอกปืน
B: อำนาจเผด็จการ ทีได้มาจากการเลือกตั้งของชนส่วนมาก.
ระหว่าง A: B อะไรเอย ที่ด่าได้ ตำหนิได้ โดยไม่ต้องติดคุก หรือ กระสุนปืน.
ระหว่าง A: B อะไรเอย ตรวจสอบได้ เลือกใหม่ได้ทุก ๔ ปี[/quote]

คุณจุดประกายได้ชัดเจน ตรงเป้ามากที่สุด โดนใจจริงๆครับ
คุณคือ แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ จริงๆ
ขอคารวะครับ

จะว่าไป...หลังจาก19-9-49

จะว่าไป...หลังจาก19-9-49 มีการรัฐประหารเงียบไปกี่ครั้งแล้ว...

เอาทหารไปคุมการอ่านคำตัดสินหลังการยึดรันเวย์ แล้วไปสุมหัวกันในราบร้อยเอ็ด... นั่นหนึ่งละ

มหกรรมปาหี่เผารถเมล์รถแก๊สปี52 รัฐประหารตัวเอง...อีกหนึ่ง

อภินันทนาการด้วยสไนเปอร์+เผาโรงลิเกลิโด้ลวงโลกปี53 นี่ก็รัฐประหารตัวเองดาบสอง...อีกหนึ่ง

แต่ถ้าจะทำอีกป๋มว่าเปลืองตัวมากมายเลยนะ ที่ผ่านมาก็เห็นๆอยู่ว่าเสียแม่ทัพนายกองไปไม่รู้เท่าไหร่?
บรรดาหัวหมู่ทะลวงดรากทั้งหลาย กลายเป็นโมฆบุรุษกันไปโหมดด
ตาฉว่างกันทั้งปท.ว่าไอ้หมอนั่นหมอนี่ มันรับงานมาจากครายย...

แหมคิดๆไปก็...น่าเสียดายแทน...ถ้าตกผลึกเร็วกว่านี้ซัก5-6ปีนะ
เอาชามอ่างยักษ์ที่ตัวเองคุมอยู่ ปล่อยให้แม่มท่วมหนักๆซักสองรอบ
และค่อยออกมาตีกินเนียนๆ ป่านนี้แม้วและพวกคงสยบใต้ตีนไปแล้นน...

ไม่เปลืองแม่ทัพนายกองด้วย แล้วตัวเองก็ไม่ต้องลงทุนแก้ผ้าเล่นลิเกด้วย.

นวนคร wrote:0000000000000

[quote=นวนคร][quote=0000000000000]-ห้ามฝ่ายการเมืองที่มาจากประชาชนแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแต่ให้อำนาจพิเศษและอำมาตย์แต่งตั้งคนของตัวเองได้แล้วแบบนี้จะบริหารประเทศได้อย่างไรล่ะท่าน รัฐบาลสั่งข้าราชการไม่ทำตามนโยบายแล้วนโยบายต่างของรัฐบาลมันจะสำเร็จหรือ รัฐบาลจะปลดจะย้ายก็ไม่ได้รัฐบาลให้คุณให้โทษข้าราชการไม่ได้แต่อำมาตย์ให้คุณให้โทษข้าราชการได้แบบนี้ ข้าราชการมันก็ต้องฟังคำสั่งพวกอำมาตย์และอำนาจพิเศษนะชิท่าน สรุปข้อนี้ประชาชนที่เลือกรัฐบาลก็ต้องเสียอำนาจทางการเมืองให้พวกอำมาตย์และอำนาจพิเศษอีกตามเคย
-ที่ว่ายุโรปไม่เข้าใจการเมืองไทยคิดผิดแล้วล่ะท่าน ท่านต่างหากที่ไม่ยอมเข้าใจครรอบครัวหนึ่งจะมี3หรือ4หรือ10นายกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกท่านตามหลักประชาธิปไตยแม้ในเมืองไทยจะเป็นประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ก็ตาม ถ้าประชาชนเข้าต้องการให้ตระกูลชินวัตรบริหารประเทศและเขามาถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยของมวลชนและถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่เขาไว้ว่างใจเขาก็มีความชอบธรรม ถ้าประชาชนเขาเบื่อหรือเห็นว่ามีกลุ่มการเมืองอื่นที่ดีกว่าประชาชนเขาก็พร้อมที่จะเปลียนแปลงเองล่ะท่าน ที่ผ่านมาพวกอำมาตย์อย่างพวกท่านทนไม่ได้ก็เลยไล่ทักษิณออกนอกประเทศ เขาก็ต้องส่งตัวแทนเขามาให้ประชาชนได้เลือก ถ้าประชาชนไม่เลือกฝ่ายทักษิณก็จบ แต่นี้ประชาชนเขาเลือกมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชน
-มาคราวนี้ก็อ้างเกาหลีเหนืออีกหลังจากที่ออกมาปลุกประเด็นฮิตเลอร์แล้วกระแสไม่ติด พวกอำมาตย์เอ๋ยเห็นชื่อประชาชนเขาก็รู้ว่าเป็นเครื่อข่ายอำมาตย์เจ้าเก่า
-เรื่องกู้เงินรัฐบาลที่แล้วของพวกอำมาตย์ไม่ได้หาเงินไว้ให้มันหาให้แต่พวกที่อุ้มมันขึ้นมาอย่างทหารและเครื่อข่ายอำมาตย์ของท่าน รัฐบาลนี้ไม่มีเงินมาช่วยเหลือประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำของพวกอำมาตย์อย่างคุณ มันก็สมควรแล้วที่เขาจะต้องกู้ เรื่องหายนะมันหายนะตั้งแต่ตอนที่ธนาคารของอำมาตย์อย่างพวกคุณล้มละลายตั้งแต่ปี40แล้วต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปอุ้มจนประเทศต้องอุ้มหนี้ไว้แทนพวกอำมาตย์ตั้ง1.14ล้าน(กองทุนเฟื้อนฟู)
-สรุปมันก็แค่จัดรายการด่าทักษิณและเครื่อข่ายแล้วยกหางพวกเครื่อข่ายอำมาตย์ของตัวเองนั้นล่ะ[/quote]

เลอะเทอะมั้ยนี่
1. อำมาตย์บ้าบอที่ใหน นักการเมืองออกนโยบาย ข้าราชการชงเรื่อง นักธุรกิจทำ เงินก็แบ่งกันมันก็เท่านี้ อำมาตย์เหรอ โน่นกลายเป็นมูลนิธิไปเกือบหมดแล้ว

2. เรื่องตีความเผด็จการ มันก็ไม่ยากถ้าทางฝ่ายอ้างประชาธิปไตย เสนอทางแก้ไขปัญหาเผด็จการทุนผูกขาดให้อีกฝ่าย ก็จบ

3.ผมจำได้วิกฤติปี 40 ผมเริ่มทำงานใหม่ๆ รัฐบาลก็พวกหน้าเดิมในเพื่อไทยทุกวันนี้แหละ บริหารประเทศอยู่ แทรกนิดนึงวีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธานแบงค์ BBC ที่นักการเมืองกลุ่ม 16 เข้าถลุงจนล้ม ประชาธิปัตย์ ผิดตรงที่เปิดเสรีทางการเงิน โดยที่กฏหมายกระบวนการรองรับยังไม่ได้ทำ แล้วพอเข้าแก้ปัญหาดันทำตามตำรา กับ คำสั่งIMF เด๊ะ ทำให้ฉิบหายไปทั่ว แถมเน้นประหยัด จนแพ้เลือกตั้ง แต่ก็มีเงินเก็บเยอะพอให้รัฐบาลทักษิณเอาไปใช้หนี้ IMF เรื่องมันก็จบ คุณ 000ฯ ก็พิจารณาข้อเท็จจริงหน่อย

จะว่าไปไอ้เรื่องบ้าตำราฝรั่งมันเป็นทุกฝ่าย แต่พวกอนุรักษ์นิยมมันทำฉิบหายก่อน ก็เลยเสื่อมศรัทธาไม่ค่อยเชื่อตำราฝรั่งเท่าไหร่แล้ว แต่พวกก้าวหน้านี่สิ น่าเป็นห่วง[/quote]
-1ไม่ไปดูล่ะว่ากลุ่มทุนไหนเป็นกลุ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สนงทรัพย์สินฯใช่หรือไม่ใช่ ตรวจสอบไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ ส่วนเรื่องที่ว่ากลายเป็นมูลนิธิผมว่าเพือเรียงภาษีมากกว่ามั่งคุณนวนคร แถมบอกว่าให้ทุนเพือสงเคราะห์ผู้อยากไร้ แต่กลับมาอ้างบุญอ้างคุณกับประชาชนและนักศึกษาผู้รับทุน นี้หรือนิสัยพวกอำมาตย์สลิ่มเหลือง
-2เรื่องเผด็จการทุนผูกขาดมันก็เป็นพวกเดียวกับคุณนวนครไม่ใช่หรือ ส่วนเรื่องประชาธิปไตยเขาไม่มีหรอกครับทุนผูกขาด ประชาธิปไตยเขามีแต่ทุนเสรีนิยม อย่าเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศประชาธิปไตยจริงๆแบบประเทศอื่นๆของโลกชิครับคุณนวนคร ของเรามันไม่เคยมีประชาธิปไตยจริงๆมีแต่ประชาธิปไตยจอมปลอม ประชาชนเลือกรัฐบาลเขามาแต่พวกอำมาตย์เป็นคนไล่รัฐบาลของประชาชนเพราะไปขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจผูกขาดของอำมาตย์ใหญ่เป็นแบบนี้มาตลอด55ปีที่ผ่านมา
-3ที่ระบบการเงินของพวกอำมาตย์มันล้มละลายก็เพราะพวกอำมาตย์เองนั้นล่ะคุณนวนครให้รัฐบาลประชาธิปัติย์เปิดเสรีทางการเงินตอนเป็นรัฐบาลชวนสมัยแรกแล้วให้ธนาคารและบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ของพวกอำมาตย์ไปกู้เงินต่างประเทศดอกเบี้ยต่ำๆเอามาปล่อยให้ประชาชนและนักลงทุนกู้ในดอกเบี้ยสูงๆ พวกอำมาตย์และเครื่อข่ายใช้เงินอย่างเกินตัว พอเศรฐกิจไทยตกต่ำการเมืองในประเทศไม่นิ่งต่างชาติไม่มั่นใจเขาก็ต้องเรียกเก็บเงินที่เขาปล่อยให้สถาบันการเงินต่างๆของพวกอำมาตย์กู้ไปคืนพร้อมดอกเบี้ย แต่เสือกไม่มีเงินคืนเพราะลูกหนี้ในประเทศก็ไม่มีเงินจ่ายจนเป็นเหตุให้สถาบันการเงินของพวกอำมาตย์ล้มละลายในสมัยชวลิตแล้วปิดกิจการถาวรสมัยชวน2และเป็นที่มาของกองทุนฟื้นฟู1.14ล้านๆที่รัฐบาลสมัยชวน2ต้องไปกู้เงินเพือมาอุ้มสถาบันการเงินของพวกอำมาตย์โดยที่รัฐบาลต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้หนี้แทนพวกอำมาตย์และเครื่อข่ายจนถึงทุกวันนี้ มันก็เป็นเพราะทุนผูกขาดของพวกอำมาตย์และเครื่อข่ายใช่หรือไม่ใช่ เรื่องที่ต้องทำตามIMFนั้นในเมือรัฐบาลพรรคปชปไปเขาโครงการฟื้นฟูของเขา รัฐบาลพรรคปชปก็ต้องทำตามเขาชิครับทำเจ้งมาทั้งแต่สมัยแรกมาสมัย2ก็ต้องรับผิดชอบไป
-เรื่องเงินนั้นก็ดูตอนส่งมอบอำนาจการบริหารก็รู้ว่ารัฐบาลชวน2เหลือเงินให้รัฐบาลทักษิณสมัยแรกเท่าไหรแหล่ไปก็เปล่าประโยชน์คุณนวนคร
-ไม่ต้องไปดูตำราฝรั่งหรอกดูประเทศไทยนี้ล่ะเป็นตำราที่ดีที่สุด ชัดเจนแจ่มแจ้ง

MI6

[quote=MI6]ฟังความเห็นต่างไม่ได้ ก็ไร้อารยะ ประเทศนี้ไม่ได้มีแค่กลุ่มนิติราษฏร์นะจ๊ะ[/quote]
-เขาก็รับฟังแล้วนี้และมันก็แล้วแต่ความคิดของแต่ล่ะคนเขาจะวิพากวิจารณ์อย่างไรถ้าหัวสมัยใหม่หัวก้าวหน้าเขาก็ด่ากลับแต่ถ้าหัวโบราณแบบคุณM16พออ่านก็ชอบ แต่ว่าคนที่เขาด่ากลับกลุ่มสยามประชาภิวัตน์จะมากกว่าแสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่เริ่มมีแนวความคิดหัวก้าวหน้ามากขึ้น พวกหัวโบราณที่น้อยอยู่แล้วยิ่งน้อยลงอีก

แล้วรูปดวงแก้วที่ถ่ายติดนะ

แล้วรูปดวงแก้วที่ถ่ายติดนะ อัศจรรย์มากเลยหรือครับ วิสัยทัศน์แคบไปหน่อยหรือเปล่า ที่บ้านผมถ่ายเด็กเล่นว่าวยังมีดวงแก้วเลย ฮิ.ฮิ

คือ

คือ ความอ่อนแอทางปัญญาของสังคม

ศักดินา

ศักดินา บ้าเลือดมันก็เป็นแบบนี้ จากพ่อแม่โคตระเง่าซึ่งแต่ก่อนก็เป็นชาวนาชาวสวน และเมื่อประเทศนี้เปลี่ยนการปกครอง คิดอะไรหาทางออกไม่ได้ก็ท่องแต่ปฏิวัติ บทสรุปง่ายมาก เวลาว่างก็สุมหัวกันหาวิธีมาขูดรีดผู้ยากไร้ แสดงอำนาจ บาทใหญ่ ฉ้อราษฏร์บังหลวง คุกคามผู้ที่มีวุฒิภาวะที่ด้อยกว่า แล้วมาก่นด่านักการเมือง เพราะถ้าพูดมากไปพวกตนเองก็เสียรังวัด คนทั่วไปจะมองเห็นว่าในพุงพวกมันมีขี้อยู่กี่ก้อน เดี๋ยวนี้ยิ่งไปกันใหญ่ เจอข้าราชการระดับสูงก็จะเรียกเจ้านาย เรียก บอส--เห็นแล้วไม่เข้าใจ เป็นงง??

ไม่ชอบล่าแม่มด wrote:คนอีสาน

[quote=ไม่ชอบล่าแม่มด][quote=คนอีสาน]ไม่แดง ไม่เหลือง
ผมเห็นว่าในฟอรั่มนี้ มีแต่คนตอบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการรัฐประหารอย่างเดียว
แต่ไม่พูดถึงเรื่องปฏิรูปการเมืองเลยนะ
เรื่อง การเลือกตั้ง มันก็เป็น ปชต อยู่แล้ว ส่วนเรื่องรัฐประหาร มันไม่เป็น ปชต
แต่พวกคุณๆ อย่าพูดแบบจะเอาใจนักการเมืองให้ไปแสวงผลประโยชน์สิครับ ให้ช่วยกันพูดว่า จะทำอย่างไร ให้การเลือกตั้งสุจริตยุติธรรม ขจัดทุนผูกขาดจากนักการเมือง ที่โดยส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกพรรคผูกโยงอยู่กับเจ้าของทุนพรรคทั้งนั้น แล้วอย่างงี้ จะเป็นอิสระตรงไหน[/quote]
เข้าเค้าครับ
เรื่องนั้นก็น่าจะหารือหรือถกแถลงเสวนากันได้ต่อไป แต่ที่คนส่วนใหญ่ในเว็บนี้เขาทนไม่ได้ ก็เพราะว่าเขาเห็นว่ามีนักวิชาการเพ้อพล่ามบางตน แกล้งชี้ความไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องของนักการเมือง ก็เพื่อแอบอ้างในเป็นเครื่องมือหรือข้ออ้างในการเปิดทางให้กับการรัฐประหารล้มระบอบประชาธํิปไตย ราวกับว่านั่นเป็นเพียงคำตอบเดียวน่ะสิครับ เขาก็เลยของขึ้นกัน (ผมก็ด้วย)
และว่าด้วยความร้ายแรง ระดับมันผิดกันนะครับ

เมืองไทยของพวกเรา บ้านของพวกเรา (ใช่ นี่บ้านอั๊วโว้ย พงศ์พัฒน์วชิรบรรจงจะว่ายังไงก็แล้วแต่) มีระบอบประชาธิปไตยอยู่ ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ แต่เป็นระบอบที่พวกเราส่วนหนึ่งเชื่อมั่นว่าเลวน้อยที่สุดโดยเปรียบเทียบ ในระบอบที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่
บ้างนี้ การปฏิรูปหาหนทางปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนข้อบกพร่องให้มันดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ นั้น เป็นเรื่องที่น่าทำแน่นอนครับ แต่กัค
นที่เสนอให้แก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่บ้างของระบอบนี้ด้วยการใช้กำลังล้มมันทิ้งทั้งระบอบนั้น คนที่เขาเชื่อในประชาธิปไตยเรา
รับไม่ได้หรอกครับ เขาก็ต้องคัดค้านหรือด่าไอ้คนที่คิดยังงั้นก่อน เพราะมันร้ายแรงผิดกัน ประชาธิปไตยลุ่มๆดอนๆ กับ
เผด็จการทรราชย์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลย ถ้าจะให้เลือก จะให้เลือกอย่างไหนละครับ[/quote]

สาเหตุที่ทุกคนลุกขึ้นมาพูด เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการทำหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยคือให้พวกคุณตระหนักเพื่อเลือกคนดีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน อย่าเลือกประเภทที่ลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างอำนาจ แต่ทำไมพวกคุณถึงไม่เข้าใจแบบลึกซึ้ง ทุกคนทำเพื่อปกป้องประเทศชาติ พวกคุณทำไมไม่ปกป้องผลประโยชน์ของพวกคุณ พวกคุณยิ่งต้องลุกขึ้นพูดเพราะพวกคุณเลือกเค้ามา พวกเราเคยต่อสู้เพื่อให้คุณได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนของพวกคุณ โดยไม่เคยหวังอำนาจตอบแทน ดั้งนั้นพวกคุณต้องใช้สิทธิให้เป็น เลือกคนดีมาปกป้องผลประโยชน์ของพวกคุณ ไม่ใช่มาเป็นบันไดอำนาจให้คนเหล่านั้น ก็เพราะพวกคุณคิดแบบนี้ใช้สิทธิแบบนี้ คนที่เคยต่อสู้มาตลอดก็ต้องเหนื่อยไปอีกนาน ครั้งหนึ่งเราต้องต่อสู้กับการปฎิวัติรัฐประหาร แต่ตอนนี้ต้องมาต่อสู้กับคนที่ใช้เงินสร้างอำนาจใม่ใช้ความซี่อสัตย์ความดีการเป็นตัวแทนที่ดีรักษาผลประโยชน์ของพวกคุณและประเทศชาติ พวกเราเป็นปัญญาชน มีความคิด มีสตางค์ แต่ทำไมต้องมาเหนื่อยกับพวกคุณ ไม่รู้ต้องใช้เวลาอีกเท่าไรพวกคุณจึงจะเข้าใจ คงจะไม่ทันยุคพวกเราหรอก เหนื่อยฟรีจริงๆ พวกที่ต่อสู้มาตลอดบางคนก็เสียสละชีวิตเพื่อประชาธิปไตย คงตายเปล่า พัฒนาช้าเกินไป ขาดความเข้าใจอย่างสิ้นเชิง น่าจะเริ่มสอนตั้งแต่ป 1 เลย ไม่น่ามาสอนตอนชั้นเรียนสูงๆเลย