Skip to main content
sharethis

สืบเนื่องจากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากวิธีการเหมาจ่าย  เป็นการจ่ายแบบผสมผสานระหว่างค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามพื้นที่และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือที่เรียกกันว่า พีฟอร์พี (Pay for performance: P4P) และมีการคัดค้านจากกลุ่มแพทย์ชนบท ซึ่งรวมตัวกันออกมาชุมนุมขับไล่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รวมถึงมีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนใส่ปลอกแขนดำ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ดังกล่าว 

ล่าสุด (4 เม.ย.56) เครือข่ายแพทย์ดีเด่น ศิริราชพยาบาล ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เรื่องระบบสาธารณสุขไทยจะตกเหว ถ้ามีหมอประดิษฐ เป็น รมว. มีรายละเอียดดังนี้ 

กระทรวงสาธารณสุขมีพัฒนาการและผลงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากการทุ่มเทแรงกายและใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ในจังหวัดและในกระทรวง นำโดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม และยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และได้สร้างระบบบริการสุขภาพ สร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสร้างหน่วยงานหลากหลายเพื่อช่วยกันพัฒนา ปฏิรูประบบสุขภาพไทย รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายตรวจสอบป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบของผู้มีอำนาจ จนเป็นตัวอย่าง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แต่ขณะนี้ภายใต้การครอบงำของกลุ่มธุรกิจการเมือง มีหมอนักธุรกิจที่ไม่เป็นที่ยอมรับของหมอ ไม่เคยออกไปใช้ทุนยังต่างจังหวัด ไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารภาครัฐ ไม่รู้จักปัญหาสาธารณสุขความทุกข์ของประชาชนในชนบท ไม่เคยเข้าพื้นที่จริงของสามจังหวัดภาคใต้ แต่ใช้ความใกล้ชิดจากที่เคยทำธุรกิจร่วมกับผู้นำรัฐบาล รับจ๊อบทางการเมืองเข้าแยกสลาย สร้างความแตกร้าวในแวดวงสาธารณสุข ด้วยการส่งนักการเมืองของพรรค นักวิชาการพวกพ้อง และนักธุรกิจเข้ายึดครองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักวิจัยระบบสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ เพื่อออกนโยบายแยกสลายให้หน่วยงานต่างๆอ่อนแอลง วางแผนล้มระบบหลักประกันสุขภาพทำให้เป็นระบบอนาถาสงเคราะห์ผู้ยากไร้ แอบสั่ง รพ.ใหญ่ในเมืองให้จัดม๊อบ รพ.ละไม่น้อยกว่าหนึ่งคันรถบัสทิ้งผู้ป่วยเพื่อหนุนอำนาจของตนเอง และใช้ม๊อบของ รพ.ใหญ่ในเมืองชนการเคลื่อนไหวของ รพ.ในชนบท ปลุกพยาบาลให้ขัดแย้งกับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ทำงานในชนบท ทำให้ระบบบริการผู้ป่วยในพื้นที่ปั่นป่วนขัดแย้งอย่างรุนแรงไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ผู้ป่วยใน รพ.ชุมชนไม่สามารถส่งต่อไปยัง รพ.ใหญ่ในเมืองได้ ออกระเบียบทางการเงินที่บีบบังคับให้แพทย์และบุคลากรอื่นทิ้ง รพ.ชุมชน เข้าเมืองเพื่อทดแทนกำลังคนของ รพ.ใหญ่ในเมืองที่จะขาดแคลนจากการย้ายไป รพ.เอกชนรองรับการเปิดตลาด Medical Hub ที่กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์และการเมืองได้เข้ายึดกุมตลาดไว้ล่วงหน้าแล้ว และท้ายที่สุดอาศัยอำนาจรัฐมนตรี ปลุกกระแสสร้างความเสียหาย ให้ข่าวอันเป็นเท็จ ทำลายภาพพจน์ขององค์การเภสัชกรรมของรัฐให้อ่อนเปลี้ยไม่สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ เปิดทางเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจยาข้ามชาติเข้ายึดครองตลาดยาไทยนับแสนล้านบาท ทั้งหมดนี้เพราะ รมว.หมอนักธุรกิจที่รับจ๊อบทางการเมืองมาทำลายองค์กร ทำลายระบบ และทำลายเครือข่ายตรวจสอบการทุจริตทั้งทางตรงและทุจริตเชิงนโยบายให้อ่อนแอลง เพื่อเปิดทางให้ออกนโยบายและจัดระบบที่เอื้อกับธุรกิจทางการเมืองและเอกชนได้ง่ายขึ้นในอนาคต

สถานการณ์ความเสี่ยงตกเหวของระบบสาธารณสุขไทยในขณะนี้ เกิดขึ้นจากความอ่อนแอของหน่วยงานสาธารณสุขที่ถูกแยกสลายและยึดครองจากผู้มีอำนาจทางการเมือง และเกิดจากการใช้อำนาจของ รมว.หมอนักธุรกิจที่รับจ๊อบทางการเมืองเพื่อเอื้อธุรกิจเอกชนและทุนข้ามชาติ ร่วมกับฝ่ายประจำบางคนที่สนองการเมืองโดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นขอเพียงให้ตนเองมีตำแหน่ง และอยู่ในตำแหน่งได้ก็พอ

พวกเรา หมอที่ทำงานอยู่ในชนบท มีความเป็นห่วงและรับไม่ได้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ จึงต้องรวมตัวเป็นเครือข่าย เพื่อฟ้องต่อสังคม เรียกร้องต่อชาวสาธารณสุขให้เป็นเอกภาพ ลุกขึ้นปกป้องระบบ ปกป้องประโยชน์และสุขภาพของประชาชน และเรียกร้องให้รัฐมนตรีสาธารณสุข ที่รับจ๊อบทางการเมืองมาทำลายระบบสาธารณสุข ให้ออกไป

นพ.อภิสิทธ์  ธำรงวรางกูล  รพ.อุบลรัตน์  ขอนแก่น ปี 2538
นพ.อดิสร  วัฒนวงษ์สิงห์  รพ.พนมไพร ร้อยเอ็ด ปี2539
นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ รพ.อุ้มผาง  ตาก ปี2541
นพ.รอซาลี  ปัตยบุตร  รพ.รามัน ยะลา ปี2543
นพ.อารักษ์  วงศ์วรชาติ  รพ.สิชล นครศรีธรรมราช ปี2544
นพ.เฉิดพันธ์  ภัทรพงศ์สินธุ์  รพ.หนองบัวระเหว ปี 2545
นพ.สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ รพ.สมเด็จนาทวี สงขลา ปี 2548
นพ.วิชัย อัศวภาคย์ รพ.น้ำพอง ขอนแก่น ปี 2549
นพ.แสงชัย  พงษ์พิชญ์พิทักษ์     รพ.สูงเม่น แพร่ ปี2550
นพ.ภักดี  สืบนุการณ์  รพร.ด่านซ้าย เลย ปี 2553
นพ.สมศักดิ์  โสฬลลิขิต  รพ.หนองม่วงไข่ แพร่ 2554

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net