บรูไนจัด "อาเซียนภาคประชาชน 2013" อินโดนีเซียงดร่วม

สภาสตรีบรูไนจัดอาเซียนภาคประชาชน 2013 ภายใต้หัวข้อ "อาเซียน: อนาคตของเราร่วมกัน" รมต.กระทรวงวัฒนธรรมย้ำรัฐบาลร่วมมือกับประชาสังคมใกล้ชิดเพื่อขยายโอกาสทางสังคม-เศรษฐกิจ ขณะที่ผู้แทนจากอินโดนีเซียประกาศถอนตัวจากการประชุม หลังเจ้าภาพกำหนดหัวข้อประชุมเอง และงดถกประเด็นประชาธิปไตยและเรื่องละเอียดอ่อน

ฮาซาร์ อับดุลลาห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา ได้กล่าวเปิดการประชุม มภาคประชาสังคมอาเซียน หรืออาเซียนภาคประชาชน 2013 (ACSC/APF 2013) ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-8 เม.ย. ที่บรูไน ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนวันที่ 24-25 เม.ย. นี้ (ที่มา: ประชาไท)

ผู้เข้าร่วมการประชุมภาคประชาสังคมอาเซียน หรืออาเซียนภาคประชาชน 2013 (ACSC/APF 2013) ที่กรุงบันดา เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 6 เม.ย. (ที่มา: ประชาไท)

พิธีเปิดโดยนายฮาซาร์ อับดุลลาห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา

บันดาร์ เสรี เบกาวัน - เมื่อวานนี้ (6 เม.ย.) ที่ประเทศบรูไน มีการจัดการประชุมภาคประชาสังคมอาเซียน หรืออาเซียนภาคประชาชน 2013 (ACSC/APF 2013) ภายใต้หัวข้อ "อาเซียน: อนาคตของเราร่วมกัน" (ASEAN: Our Future Together) โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-8 เม.ย. ที่โรงแรมแอลอาร์ อัสมา ถ.เจรูตัน ประเทศบรูไน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันในหมู่ประชาชนของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน และสร้างความสามัคคี ความเป็นเอกภาพ และความร่วมมือในหมู่ประชาชนในอาเซียน

สำหรับเจ้าภาพประชุมดังกล่าวคือ สภาสตรีแห่งบรูไนดารุสซาลาม (CWBD) และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทางสังคมในบรูไน โดยเป็นการจัดขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ที่กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ในวันที่ 24-25 เม.ย.

โดยการเน้นหนักของเวที ACSC/APF 2013 ของบรูไนในปีนี้อยู่ที่เรื่องการพัฒนา เศรษฐกิจแบบยั่งยืน สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิทธิสตรีและเยาวชน การทำความเข้าใจประเทศบรูไน

 

รมต.บรูไนย้ำรัฐบาลส่งเสริมสวัสดิการสังคมเพื่อความเท่าเทียม

ในพิธีเปิด นายฮาซาร์ อับดุลลาห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา ได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมาองค์กรประชาคม และองค์กรพัฒนาเอกชนในบรูไน ได้สนับสนุนความพยายามของเราในการสร้างหลักประกันที่ว่า ความมั่งคั่งของชาติ และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐบาลได้สนับสนุนสวัสดิการสังคม และความเท่าเทียมกันทางสังคม โดยวิธีการให้ความสนับสนุนในหลายประเด็นสำคัญ เราแข็งขันในการสร้างความตระหนักต่อผู้พิการ ความก้าวหน้าทางสังคม-เศรษฐกิจของสตรี ศักยภาพของเยาวชน พวกเรายังสนับสนุนความเป็นเลิศทางกีฬา ความตระหนักรับรู้ต่อโรคเอชไอวีและเรื่องยาเสพย์ติด รวมไปถึงเรื่องการพัฒนามนุษย์โดยการพัฒนาทักษะของบุคคล

"รัฐบาลภายใต้สุลต่านบรูไน ดารุสซาลาม ทำงานใกล้ชิดกับองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ และผู้ที่ทำประเด็นสตรี เด็ก ผู้พิการ ฯลฯ  ความร่วมมือเช่นนี้มีความจำเป็นต้องขยายโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ และสนับสนุนสิ่งที่ประชาชนเห็นว่าจำเป็น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการอุทิศต่อสังคม" นายฮาซาร์ อับดุลลาห์กล่าวตอนหนึ่งของพิธีเปิด

ทั้งนี้นางมัสนี โมฮัมหมัด อาลี รองประธานสภาสตรีแห่งบรูไน ได้กล่าวระหว่างแถลงข่าวว่าผู้แทนจากบรูไนจะร่วมนำเสนอในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสามเสาหลักของอาเซียน คือในประเด็นเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้นางมัสนียังกล่าวว่าประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนก็จะเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยในระหว่างการประชุม ACSC/APF 2013 ด้วย โดยสมาชิกองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะสภาสวัสดิการชุมชนของบรูไน หรือ CWC และองค์กรที่รณรงค์เรื่องเอชไอวีในบรูไนจะนำเสนองานวิจัยด้วย

"หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมความหวังและเสียงของประชาชนในอาเซียนผ่านผู้แทน รัฐบาล และผู้นำของพวกเขา" นางมัสนี กล่าว

 

เรียกร้องประเทศอาเซียนเลิกเกรงใจ พูดถึงปัญหาตรงๆ พร้อมถามหา "สมบัติ สมพอน "

ด้านนางเด็บบี สโตธาร์ด ชาวมาเลเซีย จากกลุ่ม ALTSEAN Burma กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นวิทยากรหัวข้อ "อาเซียน: อนาคตของเราร่วมกัน" (ASEAN: Our Future Together) ว่าประเทศในอาเซียนต่างมีวัฒนธรรม "ความเกรงใจ" ซึ่งทำให้ไม่ยอมพูดถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ภาคประชาสังคมตระหนักต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรัฐอาระกันของพม่า การที่นักกิจกรรมและบล็อกเกอร์เวียดนามถูกจับตัว การหายตัวไปของนักสิทธิมนุษยชนอย่างนายสมบัติ สมพอน นักพัฒนาใน สปป.ลาว หรือการหายตัวไปของนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนชาวไทย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของคนทั้งสอง

 

อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์งดเข้าร่วม - ด้านประเด็นการเมือง-LGBT ถูกเจ้าภาพปัดตก

อนึ่ง ในการประชุมภาคประชาสังคมอาเซียนที่บรูไนเป็นเจ้าภาพปีนี้ ผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซียได้ประกาศไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เนื่องจากการประชุมในปีนี้เจ้าภาพบรูไนไม่ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการจัดหัวข้อการประชุม โดยเจ้าภาพเป็นฝ่ายกำหนดเอง ซึ่งผิดหลักการจัดประชุมภาคประชาสังคมอาเซียนก่อนหน้านี้ที่ผู้แทนแต่ละประเทศจะตัดสินใจร่วมกันในการจัดหัวข้อการประชุม นอกจากนี้เจ้าภาพยังไม่นำประเด็นทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาพูดคุยในการประชุม เช่น ไม่มีหัวข้อความหลากหลายทางเพศ ไม่มีการพูดเรื่องประชาธิปไตย และปัญหาความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะกรณีพิพาทชายแดนโดยเฉพาะกรณีทะเลจีนใต้ และปัญหาของขบวนการเรียกร้องเอกราชในพื้นที่ต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีการหายตัวนายสมบัติ สมพอน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศลาว เป็นต้น

นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศหลายกลุ่มในอาเซียน ไม่ได้มาเข้าร่วม รวมทั้งร่วมอภิปราย ในการประชุมภาคประชาสังคมอาเซียน (ACSC/APF 2013) ที่บรูไนเช่นกัน เนื่องจากผู้จัดงานไม่กำหนดให้มีการพูดคุยในประเด็นความหลากหลายทางเพศ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท