กรรมการสิทธิฯ ออกแถลงการณ์ รับน้องต้องเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ห่วงกิจกรรมรับน้อง แนะสถาบันการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบการทำกิจกรรม ชี้หากมีการละเมิดสิทธิ-ทำผิดกฎหมาย ต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด

(6 มิ.ย.56) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์เรื่อง การรับน้องต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ระบุ สถาบันการศึกษาควรให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ของนักศึกษาในสถาบัน โดยจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมกับสโมสรนักศึกษาและนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติหรือข้อที่ไม่ควรปฏิบัติในการจัดกิจกรรม พิจารณารายละเอียดกิจกรรมก่อนการอนุญาตให้จัด โดยแต่ละกิจกรรมควรมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด  และสถาบันการศึกษาควรมีการตรวจสอบและติดตามการทำกิจกรรมดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้เกิดมีการละเมิดสิทธิของนักศึกษาที่เข้าร่วม หากปรากฏมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของนักศึกษา หรือการกระทำผิดกฎหมาย สถาบันการศึกษาต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดต่อไป

-------------

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การรับน้องต้องเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้วยในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ของสถาบันการศึกษาหลายสถาบันว่า กิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์มีผลกระทบต่อสภาพร่างกาย และจิตใจ ของนักศึกษาน้องใหม่  แม้กิจกรรมดังกล่าวจะไม่ได้มีการบังคับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยนักศึกษาต้องสมัครใจในการเข้าร่วม แต่นักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่เกรงว่าตัวเองจะไม่ได้รับการยอมรับ หรือเป็นแกะดำในคณะหรือในรุ่น จึงยอมเข้าร่วมกิจกรรมการรับน้องทั้งที่ตนไม่เต็มใจ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องในลักษณะนี้เป็นระยะๆ และได้เคยเชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่ถูกร้องเรียนเข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไปบ้างแล้ว  และมีความเห็นร่วมกันว่าสถาบันการศึกษา ควรให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ของนักศึกษาในสถาบัน จำเป็นต้องจัดให้มีการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจกับสโมสรนักศึกษาและนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติหรือข้อที่ไม่ควรปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ พร้อมทั้งชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสถาบันการศึกษาและตัวนักศึกษาเอง  ในการพิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ สถาบันควรพิจารณาในรายละเอียดของกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่สถาบันการศึกษาต้องการจริงหรือไม่ และในการจัดกิจกรรมทุกครั้งต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถตัดสินใจในเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดหรือไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และสถาบันการศึกษาควรมีการตรวจสอบและติดตามการทำกิจกรรมดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้เกิดมีการละเมิดสิทธิของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการรับน้อง หากปรากฏมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของนักศึกษา หรือการกระทำผิดกฎหมาย สถาบันการศึกษาต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
6 มิถุนายน 2556

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์