สลัม 4 ภาค หนุน สปป. เสนอทุกพรรคลงสัตยาบันก่อนเลือกตั้ง ร่วมแก้ รธน.-แก้ปัญหาโครงสร้างสังคม

 
12 ธ.ค.2556 เครือข่ายสลัม 4 ภาค ออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืนทางการเมือง สนับสนุนข้อเสนอของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป) เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย โดยระบุว่า จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบันนับเป็นวิกฤตของประเทศไทยอีกครั้ง โดยมีหลากฝ่าย หลายความคิด และไม่มีท่าทีของการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดข้อยุติของความขัดแย้ง อีกทั้งมีข้อเสนอจากหลายๆ ฝ่าย ให้มีการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศไทย แต่การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป ต้องอยู่ภายใต้ในหลักการของประชาธิปไตย อยู่ในกรอบกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรั
เครือข่ายสลัม 4 ภาค ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติม คือ การแก้ไขปัญญาวิกฤตทางการเมือง ต้องแก้ไขตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.2557 และก่อนมีการเลือกตั้งให้พรรคการเมืองทุกพรรคลงสัตยาบันว่า จะร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และให้เกิดการแก้ไขปัญหาโครงสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 
นอกจากนี้ พรรคการเมืองที่จะลงรับเลือกตั้งต้องนำข้อเสนอของภาคประชาชน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขหรือเพิ่มในรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 1.ต้องมีการจำกัดการถือครองดิน โดยการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า 2.ต้องให้มีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น ด้านพลังงาน รัฐต้องซื้อคืนจากภาคเอกชน ให้กลับมาเป็นสมบัติของรัฐ 3.ปฏิรูปการศึกษา โดยจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เป็นธรรม สถาบันการศึกษาที่ออกนอกระบบให้กลับคืนมาเป็นของรัฐ
 
4.ปฏิรูประบบสุขภาพ โดยส่งเสริมระบบประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม มีระบบสวัสดิการของผู้สูงอายุ หรือบำนาญชราภาพ 5.ปฏิรูปกฎหมายต้านคอรัปชั่น เพื่อให้เกิดการขจัดปัญหาการคอรัปชั่นได้อย่างถึงรากถึงโคน และ 6.ต้องให้เกิดการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น ในแบบที่ไม่ใช่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น  แต่ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการตนเอง
 
เครือข่ายสลัม 4 ภาค ระบุด้วยว่า หากพรรคการเมืองใด ไม่ประกาศสนับสนุน รวมทั้งไม่ลงสัญญาประชาคมต่อข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว ก็ให้เป็นสิทธิ์ของประชาชนผู้เลือกตั้งว่าจะลงคะแนนเสียงให้หรือไม่ หรือถ้าพรรคการเมืองใดรับปากว่าจะดำเนินการปฏิรูปการเมือง ตามข้อเสนอเชิงนโยบายเหล่านี้ แต่ไม่กระทำการภายหลังการเข้าสู่อำนาจรัฐ  ภาคประชาชนก็จะดำเนินการทวงถาม และติดตามให้ถึงที่สุด
 
 
แถลงการณ์ดังกล่าวระบุรายละเอียด ดังนี้
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท