อาจารย์!อาจารย์!

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ผมไม่สามารถเข้าใจได้ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนมากมายโดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถเข้าร่วมหรือสนับสนุนขบวนการทางการเมืองอย่างกปปส.ได้อย่างไร

เพราะนั่นย่อมเป็นการเหยียบย่ำสิทธิทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านการประชามติ - รัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์พวกนี้หลายคนได้ร่วมร่างด้วย!

พวกคุณไม่ชอบระบอบทักษิณ ไม่ชอบการทุจริต เห็นว่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเร่งด่วนฉุกเฉินไม่มีใครว่าเลย และจะมีคนมาร่วมการปฏิรูปกับพวกคุณมากมายจากประชาชนทุกฝ่ายหากพวกคุณดำเนินการโดยเคารพในระบอบประชาธิปไตย

แต่พอพวกคุณเข้าไปร่วมขบวนการที่ประกาศว่าจะยึดอำนาจรัฐ เว้นวรรคระบอบประชาธิปไตย และบังคับยัดเยียดกระบวนการปฏิรูปในแบบของตนต่อประชาชนทั้งประเทศ พร้อมกับได้ส่งกลุ่มอันธพาลไปขัดขวางกระบวนการลงทะเบียนเลือกตั้งอย่างรุนแรง จะให้ผมเข้าใจพวกคุณอย่างไร?

ช่างไร้สำนึกในระบอบประชาธิปไตยเหลือเกิน!
ช่างเมินเฉยต่อมวลมหาประชาชนอีกซีกหนึ่งทีอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่รัฐธรรมนูญให้หลักประกันไว้

ช่างไม่ยอมรับต่อความเสมอภาคของมนุษย์

ช่างโอหังและกระเสือกกระสนที่จะยัดเยียดความคิด"อัจฉริยะ"ของตนต่อสังคมอย่างเผด็จการ!

เหลือเชื่อจริงๆ!

ผมเสนอให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คลุมรูปปั้นอาจารย์ปรีดีและอาจารย์ป๋วยรวมทั้งป้ายชื่อถนน ลาน และห้องสมุดจนกว่าวิญญาณประชาธิปไตยและความเท่าเทียมของมนุษย์จะฟื้นตัวกลับคืนมาสู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

เราต้องช่วยกันปฏิรูปการศึกษาทุกระดับให้นักวิชาการที่ไม่เคารพในระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายสูญพันธุ์ไปโดยธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์