Skip to main content
ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ
sharethis

การเลือกตั้ง คือสิ่งที่คนทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ ในรัฐไทย สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เป็นสัญลักษณ์ที่ประจักษ์แจ้งว่าคนในรัฐไทยจะต้องอยู่อย่างเท่าเทียมกันในโครงสร้างทางการเมือง สิ่งที่เป็นปัญหาในเวลานี้คือ การมองการเลือกตั้งว่าไม่ใช่ทางออกของการแก้ไขปัญหาโครงสร้างการเมืองไทย คำถามคือ จะใช้แนวทางใดที่ทำให้คนทั้งรัฐสามารถออกเสียงของตนเองได้ในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางการเมือง

ผมจะขอพูดถึงบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกับมุมมองที่มองถึงการเลือกตั้ง และมีการยกตัวอย่างการเลือกตั้งจากที่ต่างๆขึ้นมาพูดเพื่ออ้างอิงแนวคิดการปฏิเสธการเลือกตั้ง ก่อนการปฏิรูป และมีการอ้างถึงข้อกล่าวหาที่รุนแรงอย่างยิ่ง

ในรายการเจาะข่าวเด่น ทางช่องสาม เมื่อวันที่ 15 และ16 มกราคม โดยในรายการมีการกล่าวถึงการเลือกตั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บางส่วนของการสนทนาในรายการนั้น มีการกล่าวถึงโดยนัยว่า คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการการเลือกตั้ง (อาจารย์เอกชัย จาก ม.สยาม กล่าว) และมีการตอบโต้ จาก อาจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร โดยนัยว่า การเลือกตั้งของคนสามจังหวัดมี วาระแอบแฝง

ผมมีความเห็นว่า คำพูดของ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ออกอากาศที่กล่าวว่า "คนปัตตานี เขาต้องการรัฐปัตตานี การเลือกตั้งจึงเป็นอีกแบบหนึ่ง" เป็นคำพูดที่กล่าวหาคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างรุนแรง เหมารวมคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดว่าไปเลือกตั้งเพื่อแบ่งแยกดินแดน

คำถามคือ หากคนที่นี่ต้องการรัฐปัตตานี และต้องการที่จะปฏิเสธอำนาจของรัฐไทยโดยสิ้นเชิง การแย่งชิงตำแหน่ง ส.ส.ในพื้นที่จะดุเดือดเผ็ดมันได้อย่างไรกัน สมัยที่ผ่านมา ในจังหวัดปัตตานี เขต สอง มีอัตราการแข่งขันของการเลือกตั้งสูงมาก การชนะกันเพียงคะแนนไม่ห่างกัน แสดงให้เห็นว่า คนปัตตานียังต้องการและสามารถแสดงออกผ่านการเลือกตั้งได้

และคำกล่าวที่ว่า เลือกตั้งอีกแบบหนึ่ง คือแบบไหนครับ

ท่าน ดร.ปณิธาน วัฒนายากร พูดแบบนี้ ราวกับว่า คนปัตตานี คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่พลเมืองของรัฐไทย ในความหมายที่ว่า คนสามจังหวัดห้ามเลือกตั้ง หากใครออกมาเลือกตั้งคือคนที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน หากเป็นเช่นนั้นแล้ว เมื่อไหร่ที่คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสามารถมีสิทธิเท่ากับคนในภูมิภาคอื่น มีตัวแทนของตัวเองในสภาเพื่อเสนอนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ต่อรัฐบาล (ทั้งๆที่คนที่ ส.ส.ส่วนใหญ่คือ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์) การเลือกตั้งของคนสามจังหวัดคือการเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนของเราเข้าสู่สภาเพื่อปกป้องสิทธิต่างของคนในพื้นที่ หาใช่เป็นการเลือกตั้งเพื่อเอกราชแต่อย่างใดไม่

และเมื่อมีเทปอีกเทปออกมาในภาคสองของการสนทนาระหว่างนักวิชาการในรายการ ยังมีการยกตัวอย่างการเลือกตั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง ก็ยังมีข้อความที่ส่อให้เห็นว่า คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเลือกตั้งแต่ก็ไม่เคารพความเป็นพลเมืองของรัฐไทย คือ "ปักษ์ใต้ชัดเจน เขาไปเลือกตั้งแต่ไม่ยอมแก้ปัญหาให้เขา เขาไป คะแนนสูงด้วย เขากลายเป็นคนที่มีอำนาจรัฐด้วยซ้ำไป แต่เขาเองไม่ร่วมมือกับรัฐ เขามาเป็นที่เรียกกันว่า แดโมเครติค วอร์ ลอร์ด เลือกตั้งก็เลือก เป็น อบต. อบจ. แต่ว่าโดนจับก็เยอะ เพราะมีความคิดแบ่งแยกดินแดน”

ดูเหมือนอาจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากรกำลังจะบอกว่า อบต. อบจ. ส.ส. เป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดน ส.ส.ประชาธิปัตย์เป็นเสียงใหญ่ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.ปณิธาน กำลังกล่าวหาประชาชนและข้อความที่ย้อนแย้งตัวเองเป็นอย่างมาก พรรคการเมืองที่พูดมาโดยตลอดว่า การแบ่งแยกดินแดนนั้น ทำไม่ได้ ผิดหลักกฎหมาย คือพรรคประชาธิปัตย์ และส.ส.ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

ดร.ปณิธานกล่าวเช่นนี้ มีนัย อยู่ 2-3 ความหมาายใหญ่ๆคือ

1.เมื่อประชาชนไม่ยอมทำตามพรรคประชาธิปัตย์ ไปเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 คนนั้นคือขบวนการแบ่งแยกดินแดน การคิดแทนประชาชนแบบนี้อันตรายครับ 
2.ประชาชนเข้าคูหาเลือกตั้งมาไม่รู้กี่สิบปี คือการเข้าไปเลือกขบวนการแบ่งแยกดินแดนกระนั้นหรือ
3.ส.ส.ในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐกระนั้นหรือ
4.อบต. อบจ. ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐอย่างนั้นหรือ เป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนกระนั้นหรือ

การเลือกตั้งในประเทศไทยรวมถึงสามจังหวัด มีการเลือกตั้งมาหลายสิบปี การเลือกตั้งที่ผ่านมาของพี่น้องสามจังหวัดคือการแบ่งแยกดินแดนหรือ

หลักการอธิบายของ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ย้อนแย้งในตัวเองสิ้นดี คำพูดของ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร เป็นกล่าวหาที่กำลังปฏิเสธอำนาจของประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เขาต้องการไปเลือกตั้ง ท่านโบ้ยเขา ท่านกำลังผลักเขา ผลักให้เขาเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดน ไมให้ความร่วมมือกับรัฐเพียงเพราะเขาไปเลือกตั้ง แล้วไหนเล่าการกำหนดชะตากรรมของประชาชน ชาวไทย

การเลือกตั้งของพี่น้องสามจังหวัด นอกจะเลือกพรรคการเมืองที่เราชอบแล้ว มักจะถูกผูกโยงอยู่กับกระบวนการสันติภาพ เราสามารถมีผู้แทนเราในสภาได้ และนั่นคือช่องทางที่เราจะเสนอแนวทาง และนโยบายเกี่ยวกับท้องถิ่นของเราเอง ว่าประชาชน ชาวบ้านต้องการอะไร เพื่อให้ตัวแทนของเราเสนอต่อรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและซ่อมแซมสังคม แบบนี้หรือที่เรียกว่าเราเลือกตั้งเพื่อจะเอารัฐปัตตานี

สิ่งที่ยืนยันได้ว่าคนสามจังหวัดยังคงสนับสนุนการเลือกตั้ง คือ วันที่ 10 มกราคม 2557 มีการละหมาดฮายัต เพื่อสันติภาพสนับสนุนประชาธิปไตย การหาทางออกโดยสันติวิธี สนับสนุนการเลือกตั้ง สิ่งเหล่านี้ ดร.ปณิธาณจะอธิบายอย่างไร

แล้วไหนกลุ่มที่ออกมาจุดเทียน เขียนสันติภาพ กลุ่ม ม.อ.ปัตตานีเสรีประชาธิปไตย มีกิจกรรม จุดเทียนเพื่อสนับสนุนสันติภาพ ยุติความรุนแรง ต้านความรุนแรง คนเหล่านั้นคือคนที่ต้องการรัฐปัตตานี ต้องการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่

คำพูดลักษณะที่ ดร.ปณิธาณ วัฒนายากร ให้สัมภาษณ์ในรายการดังกล่าว ที่ยกตัวอย่างการเลือกตั้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทำให้การกระทำใดๆของพี่น้องสามจังหวัดเพื่อแสดงออกทางการเมือง คือการแบ่งแยกดินแดนไปเสียทั้งหมด วิธีแบบนี้มีความอันตรายเป็นอย่างมากในภาวการณ์ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เองด้วย

เรากลายเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดน ในสายตาของ ดร. ปณิธาน วัฒนายากร เพียงเพราะเราต้องการการเลือกตั้ง เพราะเราแสดงออกทางการเมือง ความคิดเห็นเช่นนี้ ทำให้เราที่อยู่ห่างไกลจากอำนาจรัฐส่วนกลาง ยิ่งทำให้เรารู่สึกห่างไกลมากขึ้น รู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เลย ทำอะไรเคลื่อนไหวอะไรก็โดนป้ายสีว่าเป็นผู้ก่อการร้าย แบ่งแดน

ที่สำคัญ สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่อาจจะพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้เลยว่าใครคือขบวนการแบ่งแยกดินแดน และไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ได้ตามที ดร.ปณิธาน วัฒนายากร กล่าวหาว่า คนที่เลือกตั้ง อบต. อบจ. ไม่ยอมรับอำนาจรัฐ ท่านกำลังกล่าวหานะครับ ว่าเขาปฏิเสธอำนาจรัฐ ขบวนการที่เรารู้จักกันทุกวันนี้คือการประกาศตนของผู้เห็นต่างจากรัฐเอง ไม่ใช่ อบต. อบจ. แม้กระนั้นก็ตาม ผู้เห็นต่างจากรัฐก็ยังเป็นพลเมืองของรัฐไทย เขาก็มีสิทธิที่จะเลือกตั้ง

หากการเลือกตั้งของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือการแสดงออกทางการเมือง แน่นอนนั่นคือสิทธิของเรา แล้วเหตุใด ท่านถึงกล่าวว่าเราไม่ยอมรับอำนาจรัฐ หากเราไม่ยอมรับอำนาจรัฐ เราจะไปเลือกตั้งทำไม ด้วยเหตุผลอะไร การเลือกตั้งของคนในพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย่อมมีผลต่อกระบวนการสันติภาพ และการมีตัวแทนของเราในสภา

นาทีที่ 18.29 -20.27

 


นาทีที่ 07.53-08.15

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net