Skip to main content
sharethis

6 มิ.ย. 2557 ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) กล่าวถึงมติที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการแสดงความประสงค์ขอออกอากาศวิทยุกระจายเสียงของผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการว่า เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องมีโอกาส และสามารถออกอากาศวิทยุกระจายเสียงได้

คสช.และสำนักงาน กสทช.ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน โดยมีการพิจารณา และมีความเห็นให้ดำเนินการสอดคล้องกับประกาศ คสช. ทั้ง 3 ฉบับ จึงเห็นควรให้ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ แสดงความประสงค์ขอออกอากาศวิทยุกระจายเสียงภายใต้ประกาศ คสช. โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

2.เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำ นำเข้า มีใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

3.จะต้องไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของ คสช.ที่เกี่ยวกับการดำเนินการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ประธาน กสท. กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการกลั่นกรองนั้น จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กองทัพภาคและสำนักงาน กสทช.เขต ร่วมกันกลั่นกรองและตรวจสอบสถานีวิทยุของผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการที่จะสามารถดำเนินการออกอากาศ

โดยประเภทกิจการบริการธุรกิจ ให้ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงไม่เกิน 1 นิติบุคคล ต่อ 1 สถานีเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่การให้บริการตลอดระยะเวลาการออกอากาศ

ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ให้ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงไม่เกิน 1 นิติบุคคล ต่อ 1 สถานี ต่อ 1 จังหวัด เท่านั้น โดยจะต้องมีการจัดตั้งสาขาของนิติบุคคลในแต่ละจังหวัด ที่เป็นเขตพื้นที่การให้บริการ

ประเภทกิจการบริการชุมชน ให้ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงไม่เกิน 1 สถานี ต่อ 1 จังหวัด เท่านั้น

“ที่ประชุม กสท. ได้มอบหมายให้สำนักงานกสทช. เสนอแนวทางดังกล่าวต่อ คสช. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนพิจารณาออกประกาศหรือคำสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการสามารถออกอากาศได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ กสท. กำหนด ต่อไป” พ.อ.นที กล่าว

พ.อ.นที กล่าวด้วยว่า ขณะที่สถานีวิทยุชุมชนเถื่อนกว่า 3,000 สถานี จะไม่สามารถกลับมาเข้าสู่กระบวนการออกอากาศได้อีก เนื่องจากพ้นช่วงที่ กสทช. เปิดให้ขอใบอนุญาตเพื่อทดลองประกอบกิจการ จึงถือเป็นสถานีเถื่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว และ คสช.มีคำสั่งให้ปิดถาวร และหากตรวจสอบพบว่าใช้เครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศ หรือปรับดัดแปลงกำลังส่ง หรือใช้งานไม่ถูกต้องจนเกิดปัญหาคลื่นรบกวน จะถูกสั่งระงับการออกอากาศ จนถึงยึดใบอนุญาตด้วย

ด้านนายสัญญา กระจ่างศรี ผอ.กสทช.เขต 2 อุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สถานีวิทยุชุมชนทุกแห่งจำเป็นต้องระงับการออกอากาศไว้ก่อน จนกว่าจะมีประกาศจาก คสช. ให้อนุญาตผ่อนปรนได้ ซึ่งเร็ว ๆ นี้ คาดว่ากองทัพกับสำนักงาน กสทช. คงจะเรียกสถานีวิทยุชุมชนเข้ารับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด

“คสช.จะผ่อนปรนให้ออกอากาศได้เฉพาะสถานีวิทยุที่ได้รับใบทดลองประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย 4,700 สถานี เข้าสู่กระบวนการตรวจใบรับรองเพื่อความเป็นมาตรฐานตามที่สำนักงาน กสทช.กำหนด เช่น มีกำลังส่งไม่เกิน 500 วัตต์ เสาส่งสัญญาณสูงไม่เกิน 60 เมตร และรัศมีกำลังส่งไม่เกิน 20 กม.” ผอ.กสทช.อุบลฯ กล่าว และว่าสถานีวิทยุชุมชนเหล่านี้ทราบหลักเกณฑ์อยู่แล้ว ดังนั้นผู้ประกอบการใดไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ไม่สามารถขอออกอากาศได้ ทั้งนี้ คาดว่าไม่เกิน 2 สัปดาห์ น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้ง

 


ที่มา: เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา และเว็บไซต์ไทยรัฐ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net