สปช.นัดประชุมร่างข้อบังคับ 3-4 พ.ย. นี้ กปปส.พร้อมหนุน กมธ.ยกร่าง รธน.

ประธาน สปช.นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายนนี้ ด้าน กปปส.พร้อมหนุนกมธ.ยกร่างรธน. เชื่อทุกคนมีความรู้ความสามารถ เผย "พระสุเทพ" ยังไม่มีกำหนดลาสิกขาบท “วันชัย” เชื่อไม่เกิน 2 เดือน เห็นรูปร่างปฏิรูปประเทศ
 
1 พ.ย. 2557 นายเทียนฉาย กีระนันท์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีคำสั่งนัดประชุมสภาปฎิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ในวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.30 น. โดยมีวาระการประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งประธานและรองประธาน สปช. และวาระพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุม สปช. พิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ ร่างข้อบังคับดังกล่าวคณะกรรมาธิการฯ ที่มีพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิก สปช. เป็นประธาน กำหนดให้มีทั้งหมด 143 ข้อ 8 หมวด ได้แก่ หมวด 1.การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา หมวด 2.อำนาจและหน้าที่ของประธานสภา รองประธานสภาและเลขาธิการ หมวด 3.การประชุม แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ ส่วนที่ 2 การอภิปราย ส่วนที่ 4 การลงมติ หมวด 4.กรรมาธิการ หมวด 5.การจัดทำร่างพระราชบัญญัติ หมวด 6.การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ แบ่งเป็นส่วนที่ 1 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 2 การพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ หมวด 7.การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย หมวด 8.บทสุดท้าย และหมวดเฉพาะกาล
 
กปปส.พร้อมหนุนกมธ.ยกร่างรธน. เชื่อทุกคนมีความรู้ความสามารถ เผย "พระสุเทพ" ยังไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
 
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษกคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์(กปปส.) กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายมองกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)ยังไม่มีความหลากหลายว่า ทุกคนที่ได้รับการเลือกมาล้วนมีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้และยังมีโควต้าจากคสช.และรัฐบาลอีกก็เชื่อว่า จะมีการสรรหาคนที่มีประสบการณ์ความรู้ด้านกฏหมาย การร่างรัฐธรรนูญ มาเพิ่มในส่วนที่เห็นว่า ขาดได้ ส่วนที่รัฐบาลอยากให้คู่ขัดแย้งมาร่วมพูดคุยถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศนั้น กปปส.ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครโดยเฉพาะกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ( นปช.)แต่ฝ่ายตรงข้ามพยายามวาดภาพให้เห็นว่า กลุ่มนปช.เป็นคู่ขัดแย้ง ที่ผ่านมายืนยันมาโดยตลอดว่า กปปส.ไม่สนใจตัวบุคคลใครจะเข้ามาร่วมทำให้เกิดการปฏิรูปเราก็ยินดี
 
และพร้อมให้การสนับสนุน แม้ว่าจะไม่มีตัวแทนของกปปส.เข้าร่วมก็ตาม เพราะเราเน้นที่ผลงานมากกว่า อย่างไรก็ตามจากนี้ไป กปปส.จะเริ่มมีการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแนวทางการปฏิรูปประเทศ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็กำลังเดินหน้าจัดตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าก็จะเสร็จสิ้น
 
นายเอกนัฏ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 1 ปีการชุมนุมของกปปส. ซึ่งกปปส.ได้มีการจัดพิธีอุปสมบทหมู่จำนวน ภายใต้ชื่อโครงการ”บวชพระเพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว “. และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากการชุมนุมของกปปส.ที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีแกนนำมาร่วมงานอย่างพร้อมเพียง อาทิ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายจุมพล จุลใส น.ส.จิตตภัสร์ กฤษดากร นายแซมดิน เลิศบุศก์ เป็นต้น
 
ส่วนกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นเราเห็นว่า การชุมนุมที่ผ่านมาเราได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ที่สามารถปลุกจิตสำนึกให้คนไทยให้ต่อต้านเผด็จการทางรัฐสภา รณณรงค์การปฏิรูปประเทศ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้เข้ามาบริหารประเทศ ทางกปปส.จึงขอหยุดความเคลื่อนไหวทางการเมืองไว้ก่อน ซึ่งพระสุเทพ ปภากโร (สุเทพ เทือกสุบรรณ)ได้บอกให้แกนนำทุกคนปล่อยวางสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ และขอให้แกนนำให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและคสช.ในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ ส่วนพระสุเทพยังจะคงบวชต่อไปให้ครบ 204 วันตามจำนวนที่กปปส.ชุมนุม ซึ่งประมาณต้นเดือนก.พ.ปีหน้าก็จะครบกำหนด แต่จะลาสิกขาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพระสุเทพ
 
“วันชัย” เชื่อไม่เกิน 2 เดือน เห็นรูปร่างปฏิรูปประเทศ
 
ด้านนายวันชัย สอนศิริ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในฐานะโฆษกวิป สปช.ชั่วคราว กล่าวว่าหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธาน และรองประธาน สปช.แล้ว จากนั้น สปช.จะต้องรีบร่างข้อบังคับการประชุมให้เสร็จ ซึ่งวันที่ 3 พ.ย.จะนำเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาและตั้งคณะกรรมาธิการสามัญทั้ง 17 คณะให้เรียบร้อย น่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะเป็นการเริ่มนับ 1 ในการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง และเป็นทางการ แต่เรื่องใดที่แต่ละด้านสามารถที่จะทำได้ก่อน ก็ต้องทำเลย ไม่ต้องรอกระบวนการข้างต้น
 
“เชื่อว่าไม่เกิน 2 เดือนหลังจากที่ตั้ง กมธ.แล้ว จะเห็นรูปร่างในการปฏิรูปประเทศอย่างแน่นอน แต่ถ้าไม่เห็นผลงาน ทำไม่สำเร็จ ถือว่าเสียของเป็นอย่างมาก”นายวันชัย กล่าว และว่าการเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในสัดส่วนของ สปช. 20 คน
 
จากที่มีการพูดคุยกันในวิป สปช. เห็นว่าครบถ้วนในทุกด้าน มีการครอบคลุมในทุกมิติ ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกของสมาชิกเกิดขึ้นอย่างมีอิสระ ทุกคนเลือกกันเอง ภาพรวมทั้งหมดวิป สปช.มีความพอใจ การทำงานของ กมธ.ยกร่างฯ น่าจะมีประสิทธิภาพครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ต่อจากนี้ทาง สปช.เองก็จะตั้งกรรมาธิการเพื่อเสนอแนะต่อ กมธ.ยกร่างฯ
 
รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อส่งข้อมูลให้ กมธ.ยกร่างฯ นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
 
ที่มาข่าวเรียบเรียงจาก
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, กรุงเทพธุรกิจ, โลกวันนี้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท