Skip to main content
sharethis

กสทช.เผยทิศทางปี 58 เล็งชง ครม.ออกนโยบายลงทะเบียนยืนยันตัวตนในการใช้อินเทอร์เน็ตไวไฟ แก้ปัญหาหมิ่นสถาบัน เดินหน้าประมูล 4 จี เตรียมให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะอีกสามช่อง

5 ม.ค. 2558 ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 สำนักงานฯ มีแผนจะดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ดังนี้

1. การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz  เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่การพัฒนาระบบ 4 G LTE เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการเข้าสู่ยุค Digital Economy โดยเราจะจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 2 ใบอนุญาต และการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz อีก 2 ใบอนุญาต รวม 4 ใบอนุญาต ขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการประมูลดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีการเคาะราคาประมูลได้หลังจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 อย่างแน่นอน สำหรับรายได้ที่เกิดจากการประมูลครั้งนี้ จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก

2. การเปิดประมูลเลขสวย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 300,000 เลขหมาย โดยในขณะนี้ ได้จัดทำหลักเกณฑ์แล้วเสร็จอยู่ในระหว่างเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อดำเนินการ คาดว่าจะมีการเปิดประมูลได้ในเดือนเมษายน 2558 นี้ สำหรับรายได้ที่เกิดจากการประมูลซึ่งไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด

3. การให้ประชาชนลงทะเบียนซิมพรีเพดทั้งซิมเก่า และซิมใหม่ ถึงแม้ว่าสำนักงาน กสทช. จะได้มีการดำเนินการในส่วนนี้แล้ว ซึ่งขณะนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้วเป็นจำนวนกว่า 1.3 ล้านเลขหมาย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้กำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยจะเร่งรัดให้มีการดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

4. การลงทะเบียนแสดงตนในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านไวไฟ ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ไม่ว่าด้านหมิ่นสถาบัน สร้างความแตกแยกในสังคม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของสังคมไทย ลดการแอบอ้างข้อมูลส่วนตัวมาเข้าใช้งาน และหากมีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือใช้ในการกระทำผิด สำนักงาน กสทช. จึงได้รีบดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านไวไฟ จะต้องลงทะเบียนโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าใช้งานไวไฟ โดยจะมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล

5. การแจกคูปองดิจิตอลทีวี ซึ่งขณะนี้มีการแจกคูปองดิจิตอลทีวีไปแล้วประมาณ 7.045 ล้านใบ โดยสำนักงาน กสทช. จะเร่งแจกให้ครบทั้ง 14.1 ล้านครัวเรือน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ดำเนินการแจกให้กับครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้าน และมีเจ้าบ้าน ภายในเดือนมีนาคม 2558 โดยจะเร่งรัดให้มีการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมตามแผน

6. จะมีการให้ใบอนุญาตประกอบการให้บริการโทรทัศน์ ประเภทกิจการบริการสาธารณะเพิ่มเติมอีก 3 ใบอนุญาต (3 ช่อง) อาทิ ช่องรัฐสภา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน ช่องความมั่นคงของรัฐ ช่องความปลอดภัยสาธารณะ ช่องการศึกษา เพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

7. จะมุ่งเน้นการกำกับดูแล โดยในปี 2558 จะมีการกำกับดูแลแบบเข้มข้นมากว่าปี 2556 และ 2557 โดยขณะนี้ได้มีการทำหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับต่างๆ ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ทำตามคำสั่งที่สั่งให้ดำเนินการ จะทำให้การกำกับดูแลเป็นไปด้วยดีกว่าที่เป็นมา และจะทำงานอย่างรวดเร็ว กระชับ เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุด

8. เน้นการใช้จ่ายงบประมาณของ กสทช. ให้มีประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net