Skip to main content
sharethis

สภาผู้ชมและผู้ฟังไทยพีบีเอส มอบดอกไม้ ยื่นหนังสือ กสทช. ขอพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีทัพบกร้องเรียนไทยพีบีเอสนำเสนอสกู๊ปข่าวนักศึกษา มีเนื้อหาไม่เหมาะสม พร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายอย่าแทรกแซงสื่อ  

7 ก.ค. 2558 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ยื่นแถลงการณ์ และมอบดอกไม้ให้กำลังใจสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. โดยแถลงการณ์ระบุว่า การร้องเรียนของคณะทำงานติดตามสื่อในกองทัพบก กรณีรายการ ที่นี่ ไทยพีบีเอส ซึ่งเสนอสกู๊ปนักศึกษาว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมนั้น เป็นการกระทำที่เข้าข่ายแทรกแซงสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน โดยเฉพาะ ส.ส.ท. หรือ ไทยพีบีเอส ที่เป็นสื่อสาธารณะ ซึ่งการร้องเรียนของอนุกรรมการดังกล่าวขัดแย้งต่อเจตนารมณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่รัฐบาลกล่าวอ้างว่าจะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

"เราขอเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้โปรดพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมและรอบด้าน และเคารพต่อสิทธิของประชาชนที่ควรได้รับรู้ข่าวสารตามความเป็นจริงและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคน ที่นำเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านต่อประชาชน และขอให้ทุกฝ่ายเคารพและไม่แทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในทุกรูปแบบ" แถลงการณ์ระบุ

 

แถลงการณ์สภาผู้ชมและผู้ฟังไทยพีบีเอส
  

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ได้มีการประชุมใน เรื่องร้องเรียนจากหนังสือ ของคณะทำงานติดตามสื่อในกองทัพบก กรณีการออกอากาศรายการ ที่นี่ Thai PBS เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการนำเสนอสกู๊ปข่าวนักศึกษา กลุ่มดาวดิน มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ทั้งนี้ กสทช.ได้เชิญผู้บริหารช่องไทยพีบีเอสมาชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ได้มีการพิจารณาและมีมติว่า การออกสกู๊ปข่าวดังกล่าว มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งอันเป็นการต้องห้ามตามประกาศ คสช.จึงเห็นสมควรกำหนดโทษปรับทางปกครองขั้นต่ำ และได้เลื่อนการพิจารณาออกไปนั้น

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 9 ภูมิภาค 32 กลุ่มประเด็น มีความเห็นว่า การร้องเรียนดังกล่าว เป็นการกระทำที่เข้าข่ายการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน โดยเฉพาะ ส.ส.ท. หรือ ไทยพีบีเอส ที่เป็นสื่อสาธารณะ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือและเป็นพื้นที่การสื่อของประชาชนบริการด้านสื่อ ประเภทสื่อสาธารณะ โดยมีวิสัยทัศน์ ว่า “มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะเพื่อสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม” ซึ่งการร้องเรียนของอนุกรรมการดังกล่าวขัดแย้งต่อเจตนารมณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่รัฐบาลกล่าวอ้างว่าจะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ขอยืนยันหลักการว่า สื่อมวลชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นของทุก ฝ่ายตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การมาให้กำลังใจแก่ คุณสุภิญญา กลางณรงค์และคณะกรรมการ กสทช.ท่านอื่นๆ เป็นการแสดงความต้องการยืนหยัดในหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะที่มีกฎหมายรองรับความเป็นอิสระ จะต้องยืนยันหรือไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามากดดัน หรือครอบงำการนำเสนอข้อมูลข่าวสารซึ่งต้องเป็นกลางเสนอข่าวให้รอบด้าน และหวังในความเป็นธรรมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ จะพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างเป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม สภาผู้ชมและผู้ฟังฯ เข้าใจถึงมูลเหตุที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับการเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่าย และมุ่งหมายให้เกิดความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และเสียงของประชาชนจากทุกภาคส่วน รัฐบาลควรที่จะรับฟังและพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศในขณะนี้ ที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน

เราขอเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้โปรดพิจารณาข้อเท็จจริง อย่างเป็นธรรมและรอบด้าน และเคารพต่อสิทธิของประชาชนที่ควรได้รับรู้ข่าวสารตามความเป็นจริงและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคน ที่นำเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านต่อประชาชน และขอให้ทุกฝ่ายเคารพและไม่แทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในทุกรูปแบบ
 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net