Skip to main content
sharethis
1 ส.ค. 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 25/2558 มีวาระการประชุมสำคัญน่าจับตา ได้แก่ วาระรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการเริ่มรับส่งโทรทัศน์เคลื่อนที่ของประเทศไทย (Mobile TV Service : Feasibility Report for Thailand) โดยร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ศึกษารูปแบบกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่ในต่างประเทศ และความเป็นไปได้ของโครงการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่ของประเทศไทย ได้ศึกษานโยบายด้านเทคโนโลยี การจัดสรรคลื่นความถี่ แนวทางการกำกับดูแล และกระบวนการออกใบอนุญาต ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่าการดูโทรทัศน์เคลื่อนที่ได้โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนดูที่ไม่อยู่บ้านตลอดเวลา สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้แบบคมชัด สะดวกสบายขึ้น เช่น คนที่ทำงานนอกบ้านเช่น รปภ. พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร วัยรุ่น คนทำงาน คนพิการและอื่นๆ สามารถดูฟรีทีวีผ่านมือถือโดยไม่ต้องเสียเงินค่าดาต้าหรือ 3 จี โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสาร และสามารถเข้าถึงดิจิตอลทีวีได้มากขึ้น ตลอดจนลดความเหลือมล้ำการเข้าถึงสื่อทางดิจิตอล (digital divide)
 
“แต่ทั้งนี้ กสทช. ก็ต้องกำกับการวางโครงข่ายให้สถานีเสริมครอบคลุมสัญญาณได้ทั่วถึงในตัวอาคารแบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงมาตรการกำกับดูแลอื่นๆที่เหมาะสมในการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อที่ล้ำหน้ามากขึ้นด้วย โดยเฉพาะรูปแบบใหม่ๆของการทำธุรกิจในกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่ ที่ต้องถ่วงดุลประโยชน์ในการใช้คลื่นบริการสาธารณะ บริการธุรกิจ และบริการ ชุมชน เป็นต้น อีกทั้งความซับซ้อนในการหลอมรวม ระบบโทรทัศน์เคลื่อนที่กับเทคโนโลยีโทรคมนาคมไร้สาย (LTE)  กสทช.ต้องปรับแนวทางกำกับดูแลแบบใหม่ในยุคดิจิตอลให้สอดคล้องกติกาสากลมากขึ้นด้วย” สุภิญญา กล่าว
 
วาระแผนประชาสัมพันธ์การยุติการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตามการเสนอแผนยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกวันที่ 1 ก.ย. 58  ซึ่งไทยพีบีเอสได้นำเสนอแผน PR Plan Analog “Thai PBS Ready to Digital TV” Switch OFF 2015 – 2018 รวมทั้ง สำนักงาน กสทช. ได้นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์การรับชมดิจิตอลทีวีและการยุติแอนะล็อก โดยจะมีการประชุมชี้แจงกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่มีผู้ว่าฯ เป็นประธานรวมทั้งหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ตลอดจนประสานกับโทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์มือถือทุกระบบ และการจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
ส่วนแนวทางในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำนักงานได้เสนอวาระนี้ให้ กสท. พิจารณาการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการแบบขั้นบันไดสำหรับผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า ความขาดแคลน วิธีการจัดสรรทรัพยากร โดยการเรียกเก็บนั้นจะต้องเป็นอัตราที่สะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการโทรทัศน์ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินรายได้ก่อนหักภาษี ซึ่งผลเป็นอย่างไรชวนจับตา
 
วาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ น่าจับตา ได้แก่ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะประจำปี 2558 นอกจากนี้ มีวาระเพื่อทราบ เรื่องข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลในเขตพื้นที่ให้บริการของสถานีลำปาง เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 58 และ กรณี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา เกิดข้อขัดข้องการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ให้บริการโครงข่ายดิจิตอลทีวี ของ บ. อสมท.จำกัด เนื่องจากเหตุขัดข้องจากการอุดตันของเครื่องระบายความร้อนจนเครื่องส่งโทรทัศน์ปิดการทำงานเองในที่สุดรวมระยะที่เกิดความขัดข้อง 1 ชั่วโมง 38 นาที ซึ่งยังอยู่ในข้อกำหนดตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต และวาระอื่นๆ ติดตามผลการประชุมได้วันจันทร์นี้
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net