สมาคมสื่อไทย-เทศ เรียกร้องปล่อยตัว 'ประวิตร' ทันที

โฆษก คสช. แจงคุมตัวประวิตร เพราะเสนอข้อมูลไม่เป็นไปตามแนวทาง 'รักษาความสงบเรียบร้อย' ส่วนสมาคมนักข่าวไทยเรียกร้องรัฐบาล-คสช.ทำความชัดเจนควบคุมตัวผู้สื่อข่าวเดอะเนชั่น ด้านสมาคมนักข่าวตปท.ระบุคุมตัวบุคคลเพราะแสดงความเห็นโดยสงบ ละเมิดกม.ที่ไทยให้สัตยาบันไว้ องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนร่วมประณามการคุมตัวประวิตร

14 ก.ย. 2558 มานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีทหารกองทัพภาคที่ 1 ควบคุมตัวนายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส เดอะเนชั่นว่า สมาคมนักข่าวฯ ขอเรียกร้องให้กองทัพภาคที่ 1 ชี้แจงเหตุผลในการควบคุมตัวนายประวิตรไปโดยยังไม่ทราบสถานที่ควบคุมตัว และนายประวิตรไม่ได้รับอนุญาตให้นำโทรศัพท์ติดตัวไปด้วย ทำให้ไม่สามารถทราบความเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่ของนายประวิตรได้นับตั้งแต่คุมตัวไปเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา

มานพ กล่าวว่า การดำเนินการของฝ่ายความมั่นคงที่กระทำต่อสื่อมวลชน พึงกระทำด้วยความระมัดระวัง แม้จะมีอำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศไว้ก็ตาม แต่บทบาทของนายประวิตร ที่มีฐานะเป็นสื่อมวลชนย่อมจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเป็นปกติ การควบคุมตัวนายประวิตรโดยไม่แจ้งสาเหตุหรือมีการแจ้งความดำเนินคดีใดๆ ย่อมไม่ส่งผลดีต่อประเด็นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไทย และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 4 ได้ให้การรับรองไว้

โฆษกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศที่ตกต่ำลงในด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยขอสนับสนุนแถลงการณ์ของเครือเดอะเนชั่น ที่ขอให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติปล่อยตัวนายประวิตรในทันที และให้ทำความกระจ่างเรื่องการควบคุมตัวนายประวิตรต่อสาธารณชน รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินการในประเด็นที่อ่อนไหวต่อสังคม เพราะการใช้อำนาจของฝ่ายความมั่นคงต่อผู้ที่เห็นต่าง โดยเฉพาะสื่อมวลชนเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ และสมาคมนักข่าวฯ ขอเรียกร้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้ตระหนักและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะพึงคำนึงถึงความครบถ้วน รอบด้าน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในสังคม
 

FCCT ชี้คุมตัวบุคคลเพราะแสดงความเห็นโดยสงบ ละเมิดกม.สิทธิ
ด้านสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ออกแถลงการณ์ แสดงความกังวลกรณีประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวเดอะเนชั่น ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ทหาร

FCCT ระบุว่า การควบคุมตัวผู้สื่อข่าวหรือใครก็ตามเพราะการแสดงความเห็นอย่างสงบ เป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยได้ให้สัตยาบันไว้

ทั้งนี้ FCCT เห็นด้วยกับแถลงการณ์ของเดอะเนชั่น ที่เทพชัย หย่อง บรรณาธิการอำนวยการเดอะเนชั่น ระบุว่า "ไม่มีการให้เหตุผลว่าคุมตัวเขาไว้เพราะเหตุใด ถ้ากองทัพเชื่อว่า เขาทำอะไรผิด ก็สามารถใช้ช่องทางตามกฎหมายปกติดำเนินการกับเขาได้"

FCCT เรียกร้องให้ คสช.ปล่อยประวิตร โรจนพฤกษ์โดยทันที รวมถึงเปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวเขาต่อสาธารณะด้วย 

 

องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนประณามการคุมตัวประวิตร
 
องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (RSF) ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัวประวิตรโดยทันที โดย เบนจามิน อิสเมล หัวหน้าองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (RSF)ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า เราขอประณามอย่างยิ่งต่อการควบคุมตัวประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวเดอะเนชั่น โดยพลการของรัฐบาลทหาร และเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข
 
อิสเมล กล่าวว่า ถ้า คสช.คิดว่าเขาก่ออาชญากรรม ก็ควรเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่จะบอกว่าประวิตรควรจะถูกตั้งข้อหาใด และไม่ควรควบคุมตัวเขาโดยไม่สามารถติดต่อกับคนอื่นได้และไม่มีเหตุผลที่ฟังขึ้น นี่เป็นพฤติกรรมของเผด็จการที่พยายามจะคุกคามสื่อที่มีความเป็นอิสระและส่งเสริมการเซ็นเซอร์ตัวเองของสื่อ
 
 

โฆษก คสช. แจงคุมตัวประวิตร เพราะเสนอข้อมูลไม่เป็นไปตามแนวทาง 'รักษาความสงบเรียบร้อย' 
ด้านเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช. กล่าวถึง กรณีที่ คสช.เชิญนายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวเนชั่นว่า เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งในช่วงหลังเริ่มพบบ่อยครั้ง โดยบางครั้งอาจมีเนื้อหาที่มีลักษณะเข้าข่ายไปพาดพิงบุคคลหรือองค์กรอื่น หรือในเนื้อหาที่อาจส่งผลให้สังคมสับสนเข้าใจผิดได้ ที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆ ที่ชัดเจน

พ.อ.วินธัย ระบุว่า ขณะนี้คงอยู่ในระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ส่วนจะใช้เวลาเท่าไรต้องขึ้นอยู่กับผลสอบสวน ความร่วมมือ และหลักฐานที่เจ้าหน้าที่มีอยู่ ทั้งนี้เชื่อว่าทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นไปตามพยานหลักฐานที่พบอย่างมีเหตุมีผล ทั้งนี้เพื่อการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ไม่นำไปสู่ความสับสนหรือ เกิดความขัดแย้งของบุคคล กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ในสังคม

"คสช.จำเป็นต้องขอความร่วมมือทุกส่วน อะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในสังคม ยังคงต้องระมัดระวังให้มาก ทั้งนี้เพื่อให้สังคมมีความเรียบร้อย เพื่อสนับสนุนกระบวนการเดินหน้าประเทศมีความต่อเนื่อง" พ.อ.วินธัย กล่าว

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์