สช.-สธ.ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรฐานการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชน

10 ธ.ค. 2558 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา สช. จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย “แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน” ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน กระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพฯ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยมีการตรวจสุขภาพที่เกินจำเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องการสร้างมาตรฐานการตรวจสุขภาพขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนได้อย่างเหมาะสม

นพ.สุพรรณ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ได้ศึกษาวิจัยและรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาสู่การยกร่างแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน พร้อมนำเข้ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นในเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หลังจากนั้นจะกลับไปปรับปรุงอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และจัดทำเป็นคู่มือเพื่อสื่อสารไปยังประชาชนทุกช่องทาง รวมถึงนำไปดำเนินการ โดยเริ่มจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้แนวทางฯ ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วยังนำไปพิจารณาเพื่อการวางระบบการตรวจสุขภาพสำหรับทั้ง ๓ กองทุนสุขภาพหลัก ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรือสวัสดิการของหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

“แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนนี้ ไม่ได้เป็นภาคบังคับ แต่เป็นการวางมาตรฐานที่เหมาะสมกับประเทศไทย และเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วน และประชาชนได้นำไปใช้” นพ.สุพรรณ กล่าว

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน อยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” คือ ความพอดี พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีสำนึกในสิ่งที่กำลังทำ บนฐานของความรู้และคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ 

“ในช่วงปีใหม่ เราจะพบการโฆษณาชวนให้ซื้อแพ็คเกจตรวจสุขภาพเป็นของขวัญให้แก่คนรัก บางแพ็คเกจราคาแพงถึง 2-4 หมื่นบาท ซึ่งมักเป็นการตรวจสุขภาพที่เกินจำเป็น ดังนั้น แนวทางการตรวจสุขภาพฉบับนี้จึงเป็นแนวทางที่ดี ที่จะปรับให้การตรวจสุขภาพของประชาชนอยู่บนหลักของความพอดี พอเพียง มากขึ้น”  นพ.อำพล กล่าว

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กล่าวว่า ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ บางครั้ง สูงกว่าการตรวจวินิจฉัยหรือตรวจเพื่อรักษาโรคด้วยซ้ำ ซึ่งจากประสบการณ์ของตนเองพบว่า การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรคหัวใจ หรือแพ็คเกจประเมินหัวใจในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมีราคาสูงถึง 15,000 บาท ขณะที่ไปตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจโดยตรงในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง มีค่าใช้จ่ายเพียงพันกว่าบาทเท่านั้น

ดังนั้น แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นฉบับนี้ จึงมีความสำคัญ และต้องขอฉันทมติในเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 วันที่ 21-23 ธันวาคมนี้ เพื่อให้เกิดการยอมรับ ก่อนนำไปเผยแพร่ให้เกิดการนำไปใช้ได้จริง ขณะเดียวกัน ต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีความทันสมัย

“แนวทางการตรวจสุขภาพดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มวัย ซึ่งรวมถึงตัวเราเองด้วย”

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์