Skip to main content
sharethis

24 เม.ย.2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้เผยแพร่จดหมายข่าวของสร.รฟท. ผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา เรื่องการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. .... กับการนำเอาที่ดินมักกะสันแลกหนี้ 

ตามที่ สร.รฟท. ได้เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบนโยบายและปรึกษาหารือเรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดตั้ง 'กรมการขนส่งทางราง' โดยได้ความว่ามีการปรับปรุงแก้ไขโดยให้เหลือแต่ภารกิจหน้าที่ด้านกำกับดูแลและด้านการพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง ส่วนงานด้านการซ่อมบำรุงและการจัดการเดินขบวนรถให้ยังยังคงเป็นภารกิจไว้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไปนั้น
 
ล่าสุด ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ... ซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผู้ยกร่างฯ ฉบับดังกล่าว และได้นำส่งมายังการรถไฟฯ เพื่อให้พิจารณาและเสนอแนะ ทั้งนี้จากการหารือและพิจารณาร่วมกันระหว่างการรถไปฯ และ สร.รฟท. มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ร่างฯ ฉบับดังกล่าว มีเนื้อหาไม่เป็ฯไปตามแนวทางที่ได้ปรึกษาหารือร่วมกันไว้กับกระทรวงคมนาคม โดยมีวาระซ่อนเร้นอันอาจนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ เช่นเดียวกับที่กระทำกับกิจการด้านการสื่อสารสำเร็จ
 
ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินของรฟท. โดยวิธีการแลกหนี้สินกับสิทธิการเช้าทรัพทย์สินที่ดินมักกะสันของ รฟท. นั้น สร.รฟท. เป็นว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมต่อการรถไฟ เนื่องจากราคาค่าเช่าที่ดินและหนี้ ประมาณ 6.1 หมื่นล้านบาท ไม่สอดคล้องและไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ดินมักกะสัน 497 ไร่ ต่อการได้สิทธิ์การใช้ประโยชน์เหนือพื้นดินระยะเวลา 99 ปี
 
ดังนั้น สร.รฟท. ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 สร.รฟท. จึงเรียนมาเพื่อคนรถไฟและประชาชนทุกคนทราบและช่วยคืนความเป็นธรรมให้แก่การรถไฟด้วย 
 
สร.รฟท. เห็นด้วยกับนโยบาบการปฏฺรูปการขนส่งทางรางของทางรัฐบาลโดยเฉพาะกิจการการรถไฟเพื่อให้ได้เข้าถึงการรับบริการที่ทั่วถึงและเป็นะรรม แต่ สร.รฟท.ไม่เป็นด้วยกับนโยบายที่จะนำไปสู่การแปรรูหรือเอารัดเอาเปรียบรัฐวิสาหกิจรถไฟ 
 
"ขอประกาศว่าจะทำหน้าที่ตามที่สมาชิกมอบหมายอย่างเต็มความสามารถในการเป็นผู้นำการต่อสู้อย่าถึงที่สุดเพื่อให้รัฐบาลทบทวนนโยบายดังกล่าวและให้เกิดความเป็นธรรมแก้การรถไฟ" สร.รฟท. ระบุตอนท้าย
 
รายละเอียดจดหมายข่าว สร.รฟท. : 
 
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net