กสม.แนะ 'เปิดกว้าง' ให้ประชาชนแสดงความเห็นร่าง รธน.-เตือนระวัง 'ตีความ' ไม่เป็นธรรม

3 พ.ค. 2559 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การรับฟังประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ เรียกร้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญโดยสุจริต ชี้การบังคับใช้กฎหมายควรคำนึงถึงบรรยากาศที่เปิดกว้างให้ทุกฝ่ายผ่อนคลายในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมขอให้มีการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการตีความ เพื่อมิให้เกิดความไม่เป็นธรรมสร้างความขัดแย้ง ความแตกแยกในสังคม ขณะเดียวกันเรียกร้องประชาชนทุกภาคส่วนที่มีความเห็นต่าง ไม่ใช้สถานการณ์การรับฟังความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือการเอาชนะหรือความได้เปรียบกัน ซึ่งจะทำลายบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญด้วย

รายละเอียดมีดังนี้

 

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การรับฟังประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนและมีการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงความคิดเห็น การออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 ตามที่ทราบโดยทั่วกันแล้ว นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พบว่า นับจากวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 บังคับใช้ ได้มีบุคคล กลุ่มบุคคล แสดงความคิดเห็นในทางสนับสนุน และไม่สนับสนุนต่อร่างรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งมีการควบคุมตัว ดำเนินคดีต่อบุคคลที่แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจนำไปสู่บรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมไทยซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศ จากสถานการณ์ที่ปรากฏ กสม. ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จึงมีข้อเสนอดังนี้

1. ขอให้องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญโดยสุจริต ถึงแม้พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 บัญญัติไว้ให้ความหมายหลักว่า “การเผยแพร่จะต้องไม่ผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือไม่มีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม ข่มขู่” แต่การบังคับใช้กฎหมายควรคำนึงถึงบรรยากาศที่เปิดกว้างให้ทุกฝ่ายผ่อนคลายในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และสร้างบรรยากาศในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศร่วมกัน

2. ขอให้องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ร่วมกันสร้างความสมานฉันท์ในการปฏิรูปประเทศ โดยควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการตีความ เพื่อมิให้เกิดความไม่เป็นธรรมสร้างความขัดแย้ง ความแตกแยกในสังคม

3. ขอเรียกร้องประชาชนทุกภาคส่วนที่มีความเห็นต่าง ไม่ใช้สถานการณ์การรับฟังความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือการเอาชนะหรือความได้เปรียบกัน ซึ่งจะทำลายบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ

4. การรับฟังความเห็นของประชาชน ควรเป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่ถือปฏิบัติกันตามพันธกรณีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง การเมือง

ทั้งนี้ กสม. จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่แสดงความเห็นจะเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3 พฤษภาคม 2559

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์