Skip to main content
sharethis
รายงานพิเศษจาก ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) สำรวจโรงคัดบรรจุผลไม้หรือ ‘ล้ง’ ใน จ.จันทบุรี ‘เมืองหลวงผลไม้ไทย’ หนึ่งร้อยกว่าแห่งเป็นนอมินี่ของของนักธุรกิจชาวจีนกว่าครึ่ง คาดอีก 5 ปี จะเป็นของนักธุรกิจจีนทั้งหมด หลายฝ่ายเสนอ ‘ล้อมคอก-ขันน็อต’ บังคับใช้กฎหมายให้รัดกุม หวั่นอนาคตทุนจีนจะผูกขาดและเป็นผู้กำหนดราคาผลไม้ไทยตั้งแต่ในสวน
 
 
9 พ.ค. 2559  ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) รายงานว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลไม้สำคัญของโลก โดยสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่าในปี 2558 ไทยส่งออกผักผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ปริมาณทั้งหมด 1,579,539 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,546.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลาดผลไม้ที่สำคัญของไทย อันดับ 1 คือ ประเทศจีน รองลงมาได้แก่ ฮ่องกง เวียดนาม ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี และอินโดนีเซีย  ผลไม้ที่ผลิตและสร้างรายได้เข้าประเทศค่อนข้างสูง ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ และมะม่วง เป็นต้น และแหล่งปลูกผลไม้ที่สำคัญของไทยอยู่ที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะ จ.จันทบุรี
 
‘จันทบุรี’ เมืองหลวงผลไม้ไทยถูกทุนจีนบุก
 
ข้อมูลจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ระบุว่าจำนวนโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ในภาคตะวันออกที่ได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตร มีจำนวน 138 โรง ประกอบด้วย จ.จันทบุรี 122 โรง จ.ระยอง 12 โรง จ.ตราด 2 โรง จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 1 โรง ในบรรดาโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองดังกล่าว หากจำแนกตามชนิดพืชที่ขอรับรองแบ่งตามชนิดพืชหรือกลุ่มพืชได้ 5 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด ลำไย กล้วยไข่ และพืชรวม หากพิจารณาโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองตามชนิดพืชโดยเฉพาะใน จ.จันทบุรี จะพบว่าโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรอง เฉพาะพืช ทุเรียน มีจำนวน 38 โรง มังคุด 24 โรง ลำไย 34 โรง และกล้วยไข่ 1 โรง สำหรับโรงคัดบรรจุที่เหลือจะเป็นโรงคัดบรรจุพืชรวม ซึ่งประกอบด้วยไม้ผลตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ได้แก่ สัปปะรด ส้มโอ มะม่วง ลิ้นจี่ ลองกอง เงาะ และสละ รวม 25 โรง
 
 
โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยพืชสวน จ.จันทบุรี พบว่าปัจจุบันมีล้งที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน GMP แล้วใน จ.จันทบุรี ทั้งสิ้น 122 โรง ในจำนวนนี้เป็นล้งของพ่อค้าชาวจีนเกือบครึ่งหนึ่ง ผลไม้ส่งออกโดยเฉพาะทุเรียนที่ส่งไปตลาดจีนส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยล้งจีน ซึ่งเข้ามาประกอบธุรกิจรับซื้อและตั้งล้งโดยอาศัยชื่อคนไทยบังหน้าในลักษณะ 'Nominee'
 
และในรายงานของคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  คาดการณ์ไว้ว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้เกรงว่าภายใน 5 ปี ธุรกิจรับซื้อผลไม้ทั้งหมดใน จ.จันทบุรี จะเป็นของนักธุรกิจจีนทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net