คนชายขอบ: เสวนาจากงาน PeopleGO Network Forum

ฮีรมี เจะแม, ลลิตา หาญวงษ์, เคท ครั้งพิบูลย์, นิติ ภวัครพันธุ์, ภาสกร อินทุมาร ร่วมถกถึงอคติที่รัฐและสังคมมีต่อคนชายขอบว่าสร้างผลกระทบต่อคนกลุ่มนี้อย่างไร พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายและทางออก

ในงาน "PeopleGO Network Forum" ใส่ใจรัฐธรรมนูญกับสิทธิมนุษยชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา ในช่วงบ่ายมีเสวนาหัวข้อ "คนชายขอบ" เพื่อชี้ให้เห็นถึงอคติที่รัฐและสังคมมีต่อคนชายขอบ ในมิติต่าง ๆ ทั้งชาติพันธุ์ ศาสนาในภูมิภาค เพศสภาวะอื่น ฯลฯ ซึ่งสร้างปัญหาและผลกระทบต่อคนกลุ่มนี้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะส่งผลกระทบต่อเขามากขึ้นอย่างไร และพวกเขาจะมีข้อเสนออย่างไรในเชิงนโยบายและทางออก

โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ฮีรมี เจะแม มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดยะลา ตัวแทนเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น ลลิตา หาญวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคท ครั้งพิบูลย์ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย นิติ ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย ภาสกร อินทุมาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์