Skip to main content
sharethis


22 ธ.ค. 2559 เมื่อเวลา 11.39 น. สำนักข่าวไทย รายงานว่า สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มเครือข่ายพลเมืองเน็ตเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา 44 ยกเลิกมติการประชุมสนช. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับกระบวนการยกร่าง กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ว่า เป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณา เนื่องจากตามกระบวนการได้ผ่านการพิจารณาของสนช.แล้ว

“ผู้ที่ไม่เห็นด้วยควรแสดงความชัดเจนว่ามีประเด็นใดที่ไม่เห็นด้วย  และสามารถเสนอเป็นความเห็นมายังสนช.ได้ ผมพร้อมเป็นตัวกลางประสานกับรัฐบาล ยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงอยากให้สังคมศึกษาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ มองว่าควรบังคับใช้ไปก่อน แต่หากจะเสนอเป็นร่างกฎหมายใหม่ที่เป็นฉบับของประชาชน ต้องรอให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ก่อน เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ได้เปิดทางเอาไว้” รองประธานสนช. กล่าว

'พลเมืองเน็ต' แจงไม่เคยเรียกร้องให้ใช้ ม.44 ยกเลิกร่าง พ.ร.บ.คอมฯ

ขณะที่เวลาต่อมา 13.45 น. วันเดียวกัน เครือข่ายพลเมืองเน็ต โพสต์แย้งผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ 'Thai Netizen Network' โดยระบุว่า เครือข่ายพลเมืองเน็ตไม่เคยเรียกร้องให้ใช้มาตรา 44 ยกเลิกร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ดังกล่าว และไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรา 44 ชะลอการคืนคลื่นวิทยุออกไปอีก 5 ปี

ที่มา เพจ 'Thai Netizen Network

เครือข่ายพลเมืองเน็ต ระบุว่า การกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้อำนาจกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งกระทำการใดๆ ตามที่หัวหน้าคสช.เห็นเป็นการจำเป็น เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในตัวของมันเองอยู่แล้ว เครือข่ายพลเมืองเน็ตไม่เคยเห็นด้วยกับการใช้มาตรา 44 และจะไม่ส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้อำนาจตามอำเภอใจ ลัดขั้นตอน

เครือข่ายพลเมืองเน็ต ยังกล่าวถึงกรณีล่าสุดที่การใช้มาตรา 44 กระทบกับสิทธิเสรีภาพในด้านการสื่อสารของประชาชน ด้วยว่า คือ การที่หัวหน้าคสช.ออกคำสั่ง 2 คำสั่งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจการจัดสรรคลื่นความถี่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมีเนื้อหาบางส่วนโดยสรุปดังนี้

- คำสั่ง หัวหน้าคสช. ที่ 75/2559 ระงับการสรรหากรรมการกสทช. ให้กรรมการกสทช. 9 คนที่เหลืออยู่ปฏิบัติงานต่อไป โดยไม่ต้องสรรหากรรมการอีก 2 คนที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากเกษียณอายุ http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order75-2559.pdf 

- คำสั่ง หัวหน้าคสช. ที่ 76/2559 การส่งเสริมการประกอบกิจการ เกือบทั้งฉบับพูดถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลในการชำระค่าใบอนุญาต แต่ในข้อ 7 พูดถึงอีกประเด็นคือให้ชะลอแผนการคืนคลื่นความถี่ โดยระบุว่า "ให้ กสทช. หรือสำนักงาน กสทช. ดำเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไป จัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วันครบกำหนดแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ดังกล่าว ทั้งนี้ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และได้รับความเห็นชอบให้ถือครอง คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ยังคงมีสิทธิในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและการถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าวได้ตามขอบเขตและสิทธิเดิม"http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order76-2559.pdf

- คำสั่ง หัวหน้าคสช. ที่ 76/2559 ดังกล่าวจะมีผลทำให้สถานีวิทยุของรัฐ เช่น ของกรมประชาสัมพันธ์ และของกองทัพมากกว่า 500 สถานี ไม่ต้องคืนคลื่นตามแผนแม่บทเดิมที่กำหนดให้คืนในเดือนเมษายน 2560 และได้ต่อสัมปทานใช้คลื่นไปอีก 5 ปี http://www.komchadluek.net/news/scoop/253218
 

"สุดท้ายนี้ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ขอทำความเข้าใจกับสื่อและหน่วยงานต่างๆ อีกครั้งหนึ่งว่า เครือข่ายพลเมืองเน็ต กับเพจ "พลเมืองต่อต้าน single gateway" นั้นเป็นคนละกลุ่มกัน" เครือข่ายพลเมืองเน็ต ระบุ
 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net