Skip to main content
sharethis

คัดเลือกทหารเกณฑ์ปีนี้ จากการตรวจสอบในหลายพื้นที่ อาทิ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ตาก รวมทั้งชัยนาท มีการเชิญตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคนไปตรวจปัสสาวะโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ปลัดอำเภอชี้ เกรงหลบหนีหากแจ้งก่อน แจง เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกตรวจเฉพาะบุคคล

7 เม.ย. 2560 ที่ศาลาการเปรียญ วัดท่ากฤษณา อ.หันคา จ.ชัยนาท ได้มีการนัดตรวจคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 โดยที่หน่วยคัดเลือกดังกล่าวมีรายชื่อผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจคัดเลือกทั้งสิ้น 522 คน อย่างไรก็ตามมีผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผ่อนผันประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้ารับการตรวจคัดเลือกทั้งหมด ขณะที่หน่วยคัดเลือกดังกล่าวมีความต้องการทหารกองประจำการทั้งสิ้น 92 นาย แบ่งเป็นทหารบก 71 นาย และทหารอากาศ 11 นาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในการตรวจคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก่อนหน้าที่จะมีการเริ่มตรวจคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทหารได้ทำการชี้แจงเรื่องการเตรียมเอกสาร พร้อมทั้งเชิญชวนให้มีการร้องขอสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยระบุถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับ เช่น เงินเดือน 10,000 บาทต่อเดือน และโอกาสที่จะสามารถสมัครสอบเข้ารับราชการต่อในระดับนายสิบทุกหมู่เหล่า อย่างไรก็ตามเมื่อเวลา 09.00 น. มีผู้ร้องขอสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการเพียง 5 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ในปีนี้ภายหลังจากที่ผู้ตรวจคัดเลือกได้ผ่านกระบวนการต่างๆ จนเสร็จสิ้นไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้ที่ต้องเข้าตรวจคัดเลือกในปีนี้ กลุ่มที่ร่างกายไม่ผ่านการตรวจคัดเลือก และกลุ่มที่ใช้สิทธิผ่อนผัน จะถูกเชิญตัวไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารแมทแอมเฟตามีน (methamphetamine) โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าก่อน

ด้าน ศรุต พรหมทัต ปลัดอำเภอหันคา ได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวว่า การตรวจปัสสาวะผู้ที่มาตรวจคัดเลือกการเข้าเป็นทหารกองประจำการที่อำเภอหันคา เพิ่งได้มีการเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปลัดอำเภอหันคา อธิบายต่อไปว่า การตรวจปัสสาวะครั้งนี้ เป็นการตรวจหาสารแมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เพียงอย่างเดียว โดยเป็นการทำงานร่วมกันของ 4 ฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ศรุต ชี้แจงด้วยว่า สาเหตุที่ไม่ได้มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนว่าจะมีการตรวจปัสสาวะ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารเกรงว่าหากมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าอาจจะทำให้ผู้ที่มาเข้ารับการตรวจคัดเลือกหลบหนี และอาจจะทำให้ปีต่อๆไปมีผู้มาเข้ารับการตรวจคัดเลือกน้อยลง

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีเหตุจำเป็น หรือเหตุต้องสงสัยอย่างไร จึงได้มีการทำการตรวจปัสสาวะในวันตรวจคัดเลือกทหารกองประจำการ ปลัดอำเภอหันคาระบุว่า เนื่องจากผู้ที่เข้ามาตรวจคัดเลือกนั้นเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยที่อาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ และการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ หากพบว่าผู้ใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย เบื้องต้นจะมีการสอบถามก่อนว่า ได้ใช้สารเสพติดจริงหรือไม่ พร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเป็นผู้ทำการจัดระดับว่า บุคคลนั้นๆ มีระดับการเสพติดอยู่ในระดับใด โดยจะมีทั้งหมด 3 ระดับคือ ผู้ใช้ หมายถึงผู้ที่เคยใช้สารเสพติดเพียง 1-2 ครั้ง ผู้เสพ หมายถึงผู้ที่ติดใจในการเสพ และมีแนวโน้มเสพบ่อยขึ้น และระดับที่ 3 คือ ผู้ติด หมายถึงผู้ที่หมกมุ่นในการเสพ มีอาการเมายา และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติ โดยหลังจากที่มีการจัดระดับแล้ว ก็จะมีการส่งตัวผู้มีสารเสพติดอยู่ในปัสสาวะเข้ารับการบำบัดตามระดับนั้นๆ โดยจะไม่มีการดำเนินคดีแต่อย่างใด

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า พื้นที่อำเภอหันคา เป็นพื้นที่ที่มีระดับความรุนแรงของยาเสพติดในระดับใด ปลัดอำเภอให้ข้อมูลว่า ยังอยู่ในระดับเบาบางมาก ส่วนใหญ่จะมีเพียงแต่ผู้ใช้ และผู้เสพ ซึ่งยังมีจำนวนน้อยเหมือนเทียบกับพื้นที่อื่นๆ และยังไม่พบผู้ค้าในเขตพื้นที่

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การตรวจปัสสาวะ ในลักษณะนี้จะถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่ ปลัดอำเภอระบุว่า ตนเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนดี และเห็นด้วยว่าการที่ผู้ตรวจคัดเลือกถูกเชิญตัวมาตรวจปัสสาวะนั้น อาจถูกทำให้คนรอบข้างมองไม่ดีและถูกตัดสินไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามการตรวจครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเลือกตรวจเฉพาะบุคคล แต่เป็นการตรวจปัสสาวะของทุกคนเหมือนกันหมด และเป็นไปเพื่อการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า มีหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0311.3/ว5669 เรื่อง การดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทย ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครองขอให้ทจังหวัดสั่งการทุกอำเภอ บูรณาการการทำงานร่วมกับทหารในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกับผู้เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำปาร ประจำปี 2560 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2560 ทุกอำเภอ หากปรากฏว่ามีผู้เสพยาเสพติด ให้นเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินหรือระบบบำบัดอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net