ตรวจแรงงานมีคำสั่งให้ ธ.กรุงเทพ จ่าย OT พนง.ฝ่ายแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่าพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้ บจม.ธนาคารกรุงเทพ จ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่ลูกจ้าง 'ฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ' ภายใน 30 วัน
 
 
 
 
 
9 มิ.ย. 2560 สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ ได้แจ้งต่อสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ว่าตามที่สหภาพแรงงานฯ ได้เคยออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2560 หัวข้อ ธนาคารเมิน !!! กฎหมาย-ข้อตกลงร่วมฯ สหภาพฯ ยื่นหนังสือถึง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน OT มหากาพย์ "ฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ" นั้น
 
สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ ต้องนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายนอก เพื่อช่วยดำเนินการให้เกิดความยุติธรรมและถูกต้อง ตามที่กฎหมายและข้อตกลงร่วมฯ ได้กำหนดไว้เป็นเพราะหนทางในการแก้ไขปัญหาภายในธนาคารไม่สัมฤทธิ์ผล สหภาพแรงงานฯ จึงขอให้เพื่อน ๆ สมาชิกสหภาพแรงงานได้ช่วยเป็นกำลังใจและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดว่าธนาคารกรุงเทพจะรีบดำเนินการตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานหรือไม่