เปลี่ยนสรรหา ส.ว. จากเลือกไขว้ เป็นให้ผู้สมัครเลือกกันเอง ลดจาก 20 เหลือ 15 กลุ่มอาชีพ

กมธ.พิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ว. ได้ข้อสรุปยกเลิกระบบเลือกไขว้ระหว่างกลุ่มอาชีพ ให้เลือกภายในกลุ่มแทน ยุบกลุ่มอาชีพเหลือ 15กลุ่ม พร้อมกำหนดกลไกป้องกันฮั้ว มั่นใจส่งร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณาวาระ 2-3 วันที่ 26 ม.ค.นี้

19 ม.ค. 2561 เว็บข่าวรัฐสภา รายงานว่า พลเรือเอกธราธร ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แถลงถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายว่า ที่ประชุมมีมติให้แบ่งกลุ่มที่มา ส.ว.แบบใหม่ จากเดิมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แบ่งเป็น 20 กลุ่ม ให้เปลี่ยนเป็น 15 กลุ่มสังคม ประกอบด้วย

1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง

2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

3.กลุ่มการศึกษา

4.กลุ่มการสาธารณสุข

5.กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก ทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง

6.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

7.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

8.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว

9.กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

10.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนา นวัตกรรม

11.กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพลภาพ

2.กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ

13.กลุ่มศิลปะวัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม

14.กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

15.กลุ่มอื่น ๆ

ส่วนวิธีได้มาซึ่ง ส.ว.นั้น มีมติให้เลือกกันเองทุกระดับ ทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ โดยให้ยกเลิกวิธีการเลือกไขว้ตามที่ กรธ. เสนอมา เปลี่ยนเป็นการให้ผู้สมัครเลือกกันเองภายในกลุ่ม ซึ่งทั้ง 15 กลุ่มจะได้สมาชิกกลุ่มละ 13 คน รวมทั้งหมด 195 คน ส่วนเศษที่เหลืออีก 5 คน ให้กลุ่มที่มีผู้สมัครมากที่สุดได้รับจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มละ 1 คน เรียงตามลำดับ 

นอกจากนี้ กรรมาธิการฯ ยังกำหนดวิธีป้องกันการทุจริตหรือการฮั้วกันในมาตรา 40 ไว้ว่า การเลือกกันเองของผู้สมัครแต่ละกลุ่ม หากมีผู้สมัครมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมดในกลุ่มนั้น ไม่ได้รับการเลือกจากสมาชิกแม้แต่คนเดียว ก็ให้สันนิษฐานว่า มีการทุจริตเกิดขึ้น และสั่งให้ดำเนินการเลือกกันเองในขั้นตอนนั้นใหม่ อย่างไรก็ตามกรรมาธิการสัดส่วนของ กรธ.ทั้งหมด สงวนคำแปรญัตติ และขอให้คงเนื้อหาตามร่างเดิม

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในสัปดาห์หน้าอีกครั้ง และนำเข้าสู่ที่ประชุม สนช.วาระ 2 และ 3 ในวันที่ 26 มกราคมนี้

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์