สมชัยเตรียมลาพักร้อน 15 มี.ค. รอ กกต. ชุดใหม่รับตำแหน่ง

สมชัย ศรีสุทธิยากร ระบุ 7 กกต.ใหม่ อาจจะเริ่มงานช่วงเดือนเมษายน เผยเมื่อมีการนำรายชื่อทูลเกล้าฯ กกต.ชุดปัจจุบันจะยุติการพิจารณาเรื่องสำคัญ ส่วนตนเองจะลาพักร้อนหลัง 15 มี.ค. เป็นต้นไป และค่อยเริ่มงานใหม่หลังสงกรานต์ หากนายจ้างคนใหม่รับเข้าทำงาน

19 ก.พ. 2561 สำนักข่าวไทย รายงานว่า สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกระบวนการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติว่าที่ กกต. ของกรรมาธิการใน สนช.จะครบ 60 วัน และเสนอเข้า สนช. เพื่อลงมติวันที่ 22 ก.พ. 2561 หลังจาก สนช.ลงมติแล้ว ผู้ผ่านการลงมติเลือกจาก สนช.ต้องไปลาออกจาก ตำแหน่งงานทุกอย่างที่เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ภายใน 15 วัน และนำหลักฐานมายื่นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นับไป 15 วัน คือวันที่ 9 มี.ค. 2561 หลังจากนั้น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะนัดหมาย กกต.ใหม่ทั้งหมดมาประชุมร่วมกันเพื่อ ประชุมคัดเลือกผู้เป็นประธาน กกต. ซึ่งคาดว่า น่าจะประชุมได้ ภายใน 14 มี.ค. 2561

สมชัย กล่าวว่า จากนั้น ประธาน สนช. เป็นผู้นำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งน่าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ ภายใน 15 มี.ค. 2561 ระยะเวลาในกระบวนการโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อลงมา เป็นพระราชอำนาจ ซึ่งไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้ เพียงแต่คาดการณ์ได้ว่า หากโปรดเกล้าฯ ลงมาภายใน 15 วัน คือ 1 เมษายน หากลงมาภายใน 30 วัน คือ 15 เมษายน 2561 วันใดที่โปรดเกล้าฯลงมา วันรุ่งขึ้นคือวันที่ กกต.ชุดปัจจุบันต้องพ้นจากตำแหน่ง

“นับแต่วันที่ ประธาน สนช.ทูลเกล้าฯ เสนอชื่อขึ้นไป กกต.ชุดปัจจุบันต้องเก็บข้าวของให้เรียบร้อย และไม่ควรตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ในทุกกรณี เว้นแต่หากไม่ตัดสินใจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ” สมชัยกล่าว

สมชัย กล่าวว่า สำหรับตำแหน่งเลขาธิการ กกต. ที่จะปิดรับสมัครสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้ตัดสินใจคัดเลือก และทำสัญญาจ้าง คือ กกต.ชุดใหม่ระเบียบและการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม น่าจะให้ กกต.ชุดใหม่เป็นผู้พิจารณา และการรับสมัครและคัดเลือก ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วงการเลือกตั้งประมาณ 4 เดือน และพร้อมทำงานในทุกจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นหน้าที่ กกต.ชุดใหม่ ที่จะเป็นคนคัดคนที่ไว้วางใจได้ด้วยตนเอง

“ส่วนผม สั่งเจ้าหน้าที่ทยอยเก็บของให้เสร็จภายใน 15 มีนาคม และ ทำเรื่องพักร้อนหลัง 15 มีนาคม แล้ว หลังจากนั้นค่อยเริ่มงานใหม่หลังสงกรานต์ หากนายจ้างใหม่เขารับ”สมชัย กล่าว