Skip to main content
ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ
sharethis

1. บทความชิ้นนี้ เป็นการเอานำบทสัมภาษณ์บางส่วนมาจาก นิตยสาร GM ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560 ที่มีชื่อว่า The Edge of Life ไปให้สุดขั้ว สัมภาษณ์แบบ “ดิ่งลึก” กับธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนจะมีการจดทะเบียนพรรคการเมือง ในวันที่ 15 มีนาคม 61 คำสัมภาษณ์ข้างต้นไม่เป็นการให้สัมภาษณ์โดยตรงต่อการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในฐานะพรรคการเมือง เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งผู้ให้สัมภาณ์และผู้อ่าน ผู้จัดรายงานชิ้นนี้ควรสัมภาษณ์คุณธนาธรใหม่ หลังจากการมีการจดทะเบียนพรรคการเมือง กล่าวคือหลังวันที่ 15 มีนาคม 2561

2. ในบทความชิ้นนี้ได้นำความเห็นของสมาชิกผู้ก่อตั้งพรรค 2 คน คือคุณเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ และคุณฟาริด ดามาเราะ เป็นการให้สัมภาษณ์วันที่ 16 มีนาคม 2561 ก็นับว่าความเห็นของสมาชิกพรรคการเมือง ไม่อาจจะนับได้ว่าเป็นความเห็นในนามของพรรคการเมือง ดั่งที่ได้จวกหน้าข่าวข้างต้น

3. และหากว่าเป็นวิสัยทัศน์ของพรรคอนาคตใหม่ ผมแลเห็นว่าเป็นทัศนะที่ไม่ยึดโยงกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ตั้งแต่เรื่องหยิบยกข้อเสนอของฮัจยีสุหลง ซึ่งที่ผ่านมามีรายงานจำนวนมากที่เป็นข้อเสนอทางด้านนโยบายในรอบ 14 ปีที่ผ่านมา ยิ่งเสนอภาษามลายูเป็นภาษาราชการ (Official anguage) ก็ไม่อยู่ในพื้นที่ฐานของความเป็นจริง ข้อเสนอของรายงาน กอส. (คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ) เสนอให้ภาษามลายูเป็นภาษาทำงาน(Working language) เพื่อเป็นการเปิดทางให้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมีทีทางในโลกแห่งการสื่อสาร การบอกว่าให้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการ แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เข้าใจสถานะพลวัตของภาษามลายู (ยาวี) และการใช้งานจริงของคนท้องถิ่น ยังไม่นับรวมกลุ่มคนพุทธที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย

4. ในฐานะที่เป็นแฟนคลับสำนักข่าวประชาไท การก่อตั้งเว็บประชาไท เกิดจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมในเหตุการณ์ตากใบ 2547 ที่นำเสนอมุมมองแตกต่างจากสื่อหนังสือพิมพ์ ข่าวทีวีกระแสหลักในช่วงนั้น ทำให้สังคมไทยได้เข้าใจปัญหาสามจังหวัดมากขึ้น ต่อประเด็นการรายงานข่าวชิ้นนี้นับว่าเป็นการเขียนข่าว ในฐานะผู้อ่านที่เห็นว่าทีมงานประชาไทมีประสบการณ์สะสมมานาน ไม่คิดว่าจะให้รายงานข่าวชิ้นนี้ออกมาได้ โดยประเด็นเนื้อหาสาระผมเองก็อ่านไม่เข้าใจว่าต่อการสื่อสารอะไร ทั้งในหัวข้อรายงาน การโค๊ตคำ และกราฟิก ที่เสนอออนไลน์ออกมา

5. ท้ายที่สุดปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่สงครามที่ไม่ต้องการความห้าว กระบวนการคิดที่เป็นระบบและความเยือกเย็นจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่นหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยระหว่างรัฐกับผู้เห็นต่างให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อลดความรุนแรงต่อผู้คนที่นั้น การให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาทั้งด้านสามัญและศาสนา เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นกำลังหลักแก่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ

 

ที่มา: Facebook Ekkarin Tuansiri
 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net