Skip to main content
sharethis

สำนักโฆษก แจงทำออฟฟิศเชียลไลน์ และสติกเกอร์ไลน์ 7 ล้าน โชว์นโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะ สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชน

13 เม.ย.2561 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก กล่าวชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าสำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมสร้างออฟฟิศเชียลไลน์ และสติกเกอร์ไลน์ว่าการจัดจ้างดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานประจำปีของสำนักโฆษก ซึ่งมีภารกิจในการเผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลแก่สาธารณชน และตอบสนองตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และสอดคล้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารรัฐบาล ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการโดยมิได้เป็นข้อริเริ่มของฝ่ายการเมือง ตามที่นำไปพาดพิงแต่อย่างใด อีกทั้งปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่สื่อสารข้อมูลในชีวิตประจำวันถึงกันและกันด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถแบ่งปันสารในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้อื่นผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยพบว่าคนไทยนิยมใช้งานแอพพลิเคชัน LINE มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากแอพพลิเคชัน LINE ใช้งานง่ายและสามารถส่งข้อมูลที่มีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ โปสเตอร์ ลิงค์เชื่อมต่อเว็บไซต์ภายนอก ข้อความเสียง คลิปวิดีโอ สติกเกอร์ โลโก้ เป็นต้น ทำให้แอปพลิเคชัน LINE แพร่หลายไปยังประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่เด็ก เยาวชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ ดังนั้น สำนักโฆษกจึงมีความประสงค์จะเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังประชาชนผ่านแอพพลิเคชัน LINE เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสารของกลุ่มเป้าหมาย โดยแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาล แต่ช่องทาง LINE นี้ยังคงเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับรัฐบาลต่อไป

นัทรียา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือดังกล่าว คือ การสร้างการรับรู้นโยบายสำคัญอันเป็นสิทธิพึงมีพึงได้ของประชาชน การเตือนภัยพิบัติ หรือการอธิบายข้อมูลที่สังคมเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด เพื่อลดความตื่นตระหนก ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ขณะที่แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการดำเนินการจำนวน 7,029,900 บาท ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสำนักโฆษกในฐานะผู้รับบริการจะได้รับบริการด้านระบบ LINE Official Account (OA) และ  LINE Official Home (OH) เป็นระยะเวลา 1 ปี และ ระบบเผยแพร่ LINE Sticker เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาติดตาม OA ของสำนักโฆษก ระยะเวลาดาวน์โหลด 30 วัน ใช้งานได้ 90 วัน ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคามาตรฐานที่บริษัท ไลน์ ให้บริการแก่หน่วยงานอื่นของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ  

ผู้อำนวยการสำนักโฆษก กล่าวว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ประกาศราคากลางทางเว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 และประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเช่นเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และป้องกันการทุจริต ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด และการจัดจ้างดำเนินงานใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจากผู้รับจ้างมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการจัดทำ LINE Official Account เป็นการเฉพาะ และเป็นผู้ให้บริการแอพพลิชันแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย สำหรับการจัดทำ LINE Sticker เพื่อประชาสัมพันธ์ OA ของสำนักโฆษกนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการกำหนดแนวคิด โดยต้องการสร้าง Sticker ให้มีลักษณะที่สะท้อนถึงการทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด

“สำนักโฆษกขอยืนยันว่า การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชน ซึ่งมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทันสมัย ล่าช้า และไม่ตอบโจทย์สังคม และทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยสำนักโฆษกยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน” ผู้อำนวยการสำนักโฆษก กล่าว

โพสต์ทูเดย์รายงานด้วยว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนี้ว่า เป็นโครงการของผู้อำนวยการ สำนักโฆษกฯ ซึ่งเป็นข้าราชการประจำที่เตรียมการไว้ล่วงหน้านานแล้วไม่ใช่ของตนเอง เพราะเมื่อได้เป็นข้าราชการการเมืองของสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณได้

"หากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณก็จะเป็นในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ผมได้ทำหน้าที่รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อยู่" พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net