หมายเหตุประเพทไทย #208 พหุวัฒนธรรมในงานโฆษณาเป็นไปได้หรือไม่

แนวคิดพหุวัฒนธรรมหรือการเน้นความหลากหลายที่นับรวมทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สามารถไปด้วยกันได้กับงานโฆษณาหรือไม่ หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ประภาภูมิ เอี่ยมสม และคำ ผกา ชวนอภิปรายจากกรณีศึกษาโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตะวันตกที่พยายามฉายภาพความหลากหลายของผู้คนในสังคม

อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ทำให้เกิดการเบ่งบานของพหุวัฒนธรรมในงานโฆษณา อาจไม่ได้มาจากเคารพความหลากหลาย มากเท่ากับเหตุผลทางการตลาด ที่นักออกแบบโฆษณาและนักการตลาดมองเห็นว่ามีประชากรคนกลุ่มน้อยในสังคม ต่างก็เป็นกลุ่มลูกค้าของพวกเขา พร้อมชวนพิจารณาพหุวัฒนธรรมในโฆษณาไทย ว่านอกจากโฆษณาน้ำมันเครื่องคั่นรายการมวยแล้ว โฆษณาไทยอื่นๆ มองเห็นกลุ่มลูกค้าของพวกเขาหรือไม่

ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่
เฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/maihetpraphetthai
หรือลงทะเบียนรับชมที่ https://youtube.com/prachatai