Skip to main content
sharethis

กรุงเทพโพลสำรวจพบคน กทม. ส่วนใหญ่ 52.7% ยังไม่ทราบการปรับขึ้นราคารถเมล์ของ ขสมก. ในวันที่ 21 ม.ค. 2562 นี้ 60.9% เห็นว่าการปรับราคาไม่เหมาะสม ทำให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น 75.8% เชื่อจะส่งผลกระทบต่อคนใช้รถเมล์ จะทำให้ค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้น ถ้าต้องไปหลายต่อ แต่ 61.1% เห็นว่าการปรับขึ้นราคารถเมล์ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของตัวเองน้อยถึงน้อยที่สุด 78.2% ชี้ถ้าปรับขึ้นราคาแล้วอยากให้มีรถสภาพใหม่ทุกสาย ไม่มีควันดำ แอร์ไม่ร้อน ไม่มีกลิ่นเหม็น

20 ม.ค. 2562 กรุงเทพโพลโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ผลกระทบต่อผู้โดยสารกับการขึ้นราคารถเมล์”โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 1,209 คน พบว่าในภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.7 ไม่ทราบเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคารถเมล์สาธารณะของ ขสมก. ในวันที่ 21 มกราคม 62 ที่จะถึงนี้ โดยทราบการปรับราคารถโดยสารธรรมดาครีม-แดง (รถเมล์ร้อน) จะปรับขึ้นจาก 6.50 บาท เป็น 8 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.3 ขณะที่ทราบการปรับราคาสำหรับผู้ที่ใช้รถปรับอากาศทางด่วนจะต้องชำระเพิ่มจากค่าโดยสารอีก 2 บาทน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.2

เมื่อถามว่าการปรับขึ้นค่ารถเมล์เหมาะสมหรือไม่อย่างไร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 เห็นว่าไม่เหมาะสม โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 47.1 ให้เหตุผลว่าทำให้ประชาชนมีค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น และร้อยละ 13.8 เห็นว่าระยะเวลาการปรับขึ้นอีกครั้งห่างกันแค่ 1 ปี น่าจะนานกว่านี้ (อาจมีการปรับราคาอีกในปี 2563) ขณะที่ร้อยละ 39.1 เห็นว่าเหมาะสม

เมื่อถามต่อว่าในภาพรวมคิดว่าการปรับขึ้นค่ารถเมล์ จะส่งผลกระทบกับประชาชนที่ใช้รถเมล์หรือไม่อย่างไร พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 75.8 เห็นว่าจะส่งผลกระทบ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 69.0 ให้เหตุผลว่าจะทำให้ค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้น ถ้าต้องไปหลายต่อ รองลงมาร้อยละ 4.4 จะทำให้คนหันไปใช้ระบบขนส่งอื่นแทน เช่น เรือ รถไฟฟ้า และร้อยละ 2.4 จะทำให้คนหันไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 24.2 เห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบ คิดว่าใช้เหมือนเดิม เพราะราคาไม่ได้ปรับขึ้น สูงมาก

ทั้งนี้เมื่อถามว่าการขึ้นราคารถเมล์สาธารณะของ ขสมก. ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของตัวท่านเองมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.1 เห็นว่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 38.9 จะส่งผลกระทบค่อนข้างมากถึง มากที่สุด

สุดท้ายเมื่อถามถึงเรื่องที่คาดหวังอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงกับการใช้บริการรถเมล์ หลังจากมีการปรับขึ้นราคาพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 78.2 อยากให้มีรถสภาพใหม่ทุกสาย ไม่มีควันดำ แอร์ไม่ร้อน ไม่มีกลิ่นเหม็น รองลงมาร้อยละ 68.0 อยากให้มีพนักงานขับและพนักงานเก็บเงินให้บริการดี สุภาพเรียบร้อย และร้อยละ 62.7 อยากให้มีรถเมล์ครอบคลุมทุกเส้นทาง เพียงพอกับความต้องการ
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net