รถเมล์

22 ก.ย. เป็นวัน Car Free Day หรือวันปลอดรถ เพื่อรณรงค์ให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ว่าแต่แล้วขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ อย่างรถเมล์ ซึ่งยังอยู่ภายใต้แผนปฏิรูปรถเมล์มาตั้งแต่ปี 2559 เป็นยังไงบ้าง Rocket Media Lab ชวนมาสำรวจสถานการณ์รถเมล์ในกรุงเทพฯ ณ ปัจจุบัน และหลังแผนปฏิรูปเสร็จสิ้น ว่าสายรถเมล์ในกรุงเทพฯ ลดลงหรือเพิ่มขึ้น เขตไหนลดหรือเพิ่มอย่างไร แล้วราคาล่ะ ต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่า
2023-09-22 13:01

Pages