Skip to main content
sharethis

เยาวชนกะเหรี่ยงวัย 21 ปี ประสบอุบัติเหตุถูกไฟคลอกและเสียชีวิตขณะดับไฟป่าในผืนป่าจิตวิญญาณของชุมชนที่แม่ฮ่องสอน ศูนย์สนับสนุนชุมชนสู้ไฟป่าชี้ รัฐต้องเปลี่ยนแนวคิดจาก “รัฐเป็นศูนย์กลางและฮีโร่” สู่ “ชุมชน-ท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง” มุ่งสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติพันธุ์ในป่า

สิทธิชัย กองแก้วสีงาม

​23 เม.ย. 2563 วานนี้ (22 เม.ย. 2563) สิทธิชัย กองแก้วสีงาม ชายชาวกะเหรี่ยงอายุ 21 ปี ประสบอุบัติเหตุถูกไฟคลอกและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุบ้านแม่โกปี่ หมู่ที่ 2 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ขณะดับไฟป่าในพื้นที่ป่าจิตวิญญาณของชุมชนในช่วงบ่ายแก่ การเสียชีวิตของสิทธิชัยนับเป็นรายที่ 7 ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ในช่วงสถานการณ์ที่มีไฟป่าเกิดขึ้นรุนแรงในภาคเหนือของประเทศไทย

​ด้านศูนย์สนับสนุนชุมชนสู้ไฟป่า ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และโพควา โปรดักชั่น ได้แถลงผ่านทางเฟสบุ๊ค ระบุว่า เหตุการณ์นี้นับเป็นบทเรียนสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยได้มีทัศนคติที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ป่า ยอมรับ และสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และรัฐในการปกป้อง ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนสืบไป

​“เราขอเรียกร้องและวิงวอนให้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โปรดทบทวนและเปลี่ยนแปลงแนวคิดและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้และการจัดการไฟป่าเสียใหม่ จาก ‘รัฐเป็นศูนย์กลางและฮีโร่’ มาเป็น ‘ชุมชน-ท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง’ โดยมีรัฐเป็นพี่เลี้ยง และสนับสนุนเปลี่ยนจากรัฐใช้ ‘ระบบอำนาจนิยมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น’ มาเป็นรัฐเปิดโอกาสและสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5”

​นอกจากนั้น ยังมีข้อคิดเห็นต่อแนวคิดนโยบายปลอดการเผา (Zero Burning Policy) ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ป่าของภาคเหนือ และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์ไฟป่าในปีนี้รุนแรงยิ่งขึ้น ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรง โดยควรเปลี่ยนแนวคิดการจัดการไฟดังกล่าวมาเป็นการการควบคุมจัดการไฟป่าที่สอดคล้องกับธรรมชาติระบบนิเวศน์วิทยาของพื้นที่ป่าแต่ละชนิด ผสมผสานและบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นกับหลักวิชาการด้านวนศาสตร์อย่างเหมาะสมสอดคล้อง เพื่อลดการสะสมเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า และลดความรุนแรงของไฟที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสรรพชีวิตในอนาคต

​ทั้งนี้ ศูนย์สนับสนุนชุมชนสู้ไฟป่า ได้เปิดให้มีการระดมทุนช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัว “กองแก้วสีงาม” โดยการสนับสนุนเงินผ่านบัญชีของบิดา “ธนาคารกรุงไทย” สาขาขุนยวม ชื่อบัญชี “นายเล็ก กองแก้วสีงาม” หมายเลขบัญชี 529-0-14010-7

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพงษ์พิพัฒน์ มีเบ็ญจมาศ 089432056และคุณประยงค์ ดอกลำไย 0818813270

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net