Skip to main content
sharethis

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ยื่นหนังสื่อถึงนายกฯ ชี้เครือข่ายมือถือตัดสัญญาณหมายเลขที่ยังไม่ยืนยันใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นผลดีต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่

26 พ.ค. 2563 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม รายงานว่า ตามที่บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออย่างน้อย 4 แห่ง ได้ตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินของประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา เนื่องจากผู้ใช้โทรศัพท์ดังกล่าวไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ดโดยวิธีการตรวจสอบใบหน้า (Face Recognition) เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของตนภายใน 30 เม.ย. 2563 ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้โทรศัพท์ การใช้บริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ โดยได้รับความเดือนร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้เดินทางเข้าพบและยื่นหนังสือต่อสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี กรณีขอให้แก้ไขปัญหาการตัดสัญญาณโทรศัพท์ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีได้รับหนังสือและพบปะพูดคุยรับฟังข้อห่วงกังวลดังกล่าว

“มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เห็นว่า การตัดสัญญาณโทรศัพท์ดังกล่าว น่าจะเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีลักษณะของการเลือกปฎิบัติต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้  ที่ฝ่ายความมั่นคงอ้างว่าเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบนั้น มาตรการตัดสัญญาณโทรศัพท์ดังกล่าวก็ไม่ได้สัดส่วนกับความจำเป็น จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำให้เกิดความแปลกแยกระหว่างประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ใช้อำนาจหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนกลุ่มดังกล่าว” ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานรวัฒนธรรมกล่าว

หลังจากนั้นสำนักนายกฯ รัฐมนตรีได้ติดต่อมายังมูลนิธิผสานวัฒนธรรม แจ้งงว่า สำนักนายกฯ จะดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน. ) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป และจะทำหนังสือตอบกลับมาให้ทางมูลนิธิฯ ทราบ  

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net